se også maria (hav)
Populære navne i Danmark
(Danmarks Statistik, pr. 2023-01-01)
Drenge- Pige- Efter-
1 Peter 1 Anne 1 Nielsen
2 Michael 2 Mette 2 Jensen
3 Lars 3 Kirsten 3 Hansen
4 Jens 4 Hanne 4 Andersen
5 Thomas 5 Anna 5 Pedersen
6 Henrik 6 Helle 6 Christensen
7 Søren 7 Susanne 7 Larsen
8 Christian 8 Maria 8 Sørensen
9 Martin 9 Lene 9 Rasmussen
10 Jan 10 Marianne 10 Jørgensen

Maria er et vidt udbredt pigenavn brugt i mange forskellige kulturer, inklusive alle europæiske lande, i Nord- og Sydamerika, Afrika og visse dele af Mellemøsten og Asien (Pakistan, Indien). "Maria" er sandsynligvis det mest udbredte pigenavn i den vestlige verden.[1] Navnet "Maria" bruges også som drengenavn i nogle sprog, men da kombineret med et andet drengenavn.

"Maria" og dets mange afledte varianter blev populært med udbredelsen af kristendommen som et latiniseret form af det hebraiske pigenavn Miriam - Jesu mor.

På dansk udtales Maria med tryk på anden stavelse og enten med eller uden stød. Formen med stød er almindeligst på Sjælland, mens formen uden stød er fremherskende i Jylland. Formen "Marie", der er mere integreret i dansk, udtales altid med stød i de dialekter, der har det.

Etymologi

redigér

Maria er en oprindelig vulgærlatinsk form af det græske navn Μαριάμ (Mariam) og Μαρία (María) i Septuaginta. Disse navne er igen græske former af det aramæiske navn מרים (MRYM, Maryam) og det hebraiske navn מִרְיָם (MRYM, Miryām, Miriam).

Den oprindelige betydning af navnet er omstridt, og mange forklaringer har været foreslået. Nogle af de mest gængse forklaringer er, at navnet kan være:

 • dannet af de egyptiske ord mry (også skrevet mery, mrit, merit eller meryt), "elsket", eller mr, "kærlighed", og den hebraiske feminine diminutivendelse -am.
 • sammensat af det hebraiske substantiv meri, "oprør", og pronominalendelsen for tredje person flertal, -am, hvilket giver "deres oprør".
 • relateret til det hebraiske verbum MRH, mara eller marah, som betyder "at være oprørsk".
 • relateret til det hebraiske ord מרא (MRA, mara), som betyder "fede op", således at navnet kan tolkes som "den fedladne, den tykke". Dette kan have været set som en god egenskab, så at dette også har været tolket som "smuk".
 • relateret til den hebraiske ordstamme marar som betyder "bitter, stærk".
 • en sammensætning af de hebraiske ord מר (MR, mar), "bitter", mar, "dråbe", mor, "myrra", eller mari, "elskerinde", og yam, "hav", som for eksempel "hav af bitterhed". Bemærk, at på hebraisk sættes adjektiv efter substantiv, således at en sammensætning burde have været yam mar, etc., hvilket svækker denne teoris forklaringskraft.
 • relateret til det aramæiske ord MRA, herre.
 • relateret til den hebraiske ordstamme ra'ah som betyder "at se", "profet".
 • relateret til den hebraiske ordstamme 'wr som betyder "at vågne".
 • relateret til den hebraiske ordstamme marom som betyder "ophøjet".
 • relateret til den hebraiske ordstamme moreh som betyder "lærer".

Det latinske ordet mare ("hav"), som i flertal hedder maria, har gjort, at navnet også har været tolket i betydninger relateret til "hav". Det hebraiske udtryk mar yam, "havets dråbe", nævnt ovenfor, blev først oversat korrekt til latin som stilla maris. I en senere udgave af Bibelen blev dette fejlagtigt omskrevet til stella maris, "havets stjerne".

Maria har også været set brugt som en feminin form af drengenavnet Marius, som kan have sin oprindelse fra den romerske krigsgud Mars eller i det latinske maris, "mandlig".

Maria i Bibelen

redigér

Navnet Maria fulgte udbredelsen af den kristne kultur, men var kendt i Europa også før kristendommen som en feminin form af Marius. I Norden var det før reformationen anset som tilnærmelsesvis blasfemisk at bruge Jesu mors navn som døbenavn. Maria er alligevel kendt i Sverige fra 1300-tallet; i Norge var den første, der fik navnet, Maria Haraldsdatter [2] (ca. 1046 - ca. 1066), datter af Harald Hårderåde og dronning Ellisif af Kijev. Som substitut anvendtes i en periode ofte døbenavnet Marina, kendt fra Skt. Marina af Bithynien, [3] hvorfra formen Maren stammer. [4]

Ikke mindre end syv kvinder i Det Nye Testamente kaldes Maria:

 • Jomfru Maria.
 • Maria Magdalene omtales i forbindelse med Jesu opstandelse.
 • Lazarus' og Marthas søster Maria, som omtales i Lukasevangeliet kapitel 10:39: "Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte." [5]
 • Maria, mor til Jakob den Lille og Joses, som omtales i Markusevangeliet kapitel 15:40: "Blandt dem var Maria Magdalene, Salome, og den Maria, som var mor til Jakob den Lille og Joses." [6]
 • Maria, mor til Johannes Markus ifølge Apostlenes Gerninger kapitel 12:12: "Efter at have sundet sig, gik han hen til Marias hus, hende, der er mor til Johannes Markus." [7]
 • Maria, en kristen kvinde omtalt i Romerbrevet kapitel 16:6: "Hils Maria, som har gjort et stort arbejde iblandt jer." [8]
 • Maria, Klopas' hustru, nævnes i Johannesevangeliet kapitel 19:25: "Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene." Maria har været et meget populært navn på Jesu tid, når både Jesu mor og hendes søster hed Maria. Også det apokryfe, gnostiske Filips evangelium fra 200-tallet omtaler, at jomfru Maria havde en søster af samme navn. [9]

I en studie over registrerede navne på 247 jødiske kvinder i Palestina i tiden 330 f.Kr - 200 e.Kr fandt man 68 forskellige navne, med en overhyppighed af navnene Maria/Mariamme (58 af de 247) og Salome/Salomezion (61 af de 247). Disse to navne blev altså båret af 47,7% af kvinderne. Det ser dermed ud til, at hveranden jødiske kvinde på Jesu tid hed Salome eller Maria. [10]

Udbredelse

redigér

I formen Marie topper navnet listen over danske pigenavne. [11] Maria er i dag sandsynligvis det mest brugte pigenavn i den vestlige verden. Det er det mest brugte pigenavn i Spanien (María), Finland, Chile (María), Grækenland (Μαρία), Sverige, Ungarn (Mária), Slovenien (Marija), Belgien og Italien. Det er også meget udbredt på Færøerne og i Polen, USA, Rusland (Мария), Letland (Marija), Island (María) og Litauen (Marija)[12]. Spanien skiller sig specielt ud: her har mere end hver fjerde pige navnet María.

I USA kommer navnet Maria på 115. plads blandt populære navne, [13] mens formen Mary følger lige efter på 120. plads. [14] Mary var det mest populære døbenavn for piger i USA fra 1879 til og med 1946 [15] og nåede en top i 1961. [16] Marie er det mest brugte pigenavn i Frankrig og Tjekkiet. Skabelon:Forklaring ønskes

Selv om statistik for dette ikke er tilgængelig, er María sandsynligvis også meget udbredt i andre spansktalende lande, Mary i andre engelsktalende lande og Marie i andre fransktalende lande. Navnet Maria er ud over de nævnte lande også kendt i afrikansk, bulgarsk, estisk, indisk, catalansk, makedonsk, pakistansk, portugisisk, rumænsk, skandinavisk, tjekkisk og tysk kultur.

Udbredelse og varianter af navnet i nogle af landene, hvor statistik er tilgengelig.

Tabellen nedenfor giver en detalieret oversigt over populariteten af pigenavnet Maria og varianter af dette i nogle af de lande hvor statistik er tilgængelig.

Land Blandt landets kvinder Blandt pigebørn
Antal Procent Rangering Antal Procent Rangering
Spanien [17] María 5.766.792 (2005) 29 % 1. 7.784 (2005) 3,9 % 2.
Finland [18] Maria 352.151 (2007) 13 % 1. 2.603 (2005) 9,5 % 1.
Chile [19] María 1.037.852 (2005) 13 % 1. 3.063 (2005) 2,5 % 7.
Grækenland [20][21] María (Μαρία) 530.000 1. 2.005
Sverige [22] Maria 448.449 (2006) 10 % 1. 126 (2006) 0,3 % 88.
Ungarn [23] Mária 434.061 (2005) 9 % 1. 178 (2005) 0,4 % 76.
Slovenien [24] Marija 75.418 (2006) 8 % 1.
Belgien [25] Maria 198.928 (2002) 4 % 1.
Italien [26] Maria (2004) 1. 1.904 (2004) 0,8 % 30.
Polen [27] Maria 676.623 (2007) 4 % 2.
Færøerne [28] Maria 346 (2006) 1 % 2. 3 (2006) 0,9 % 20.
USA [29][30] Maria 1.249.999 (1990) 0,8 % 7. 5.450 (2005) 0,3 % 47.
Rusland [31] Marija (Мария) (1874-1990) 7.
Italien [26] Anna Maria (2004) 8. 249 (2004) 0,1 % 136.
Letland [32] Marija (2005) 9.
Island [33] María 2.002 (2004) 1 % 10. 145 (2000-2004) 7 % 5.
Estland [34] Maria 5.000 (2004) 0,8 % 13.
Danmark [35] Maria 27.025 (2007) 1,0 % 14. 293 (2005) 1,0 % 27.
Tyskland [36] Maria (1890–2007) 22. (2006) 50.
Norge [37] Maria 14.692 (2006) 0,6 % 29. 315 (2006) 1 % 9.
Italien [26] Maria Teresa (2004) 30. 158 (2004) 0,06 % 194.
Italien [26] Maria Grazia (2004) 36. 224 (2004) 0,09 % 146.
Italien [26] Maria Luisa (2004) 42. 78 (2004) 0,03 % 274.
Italien [26] Maria Rosa (2004) 74.
Tjekkiet [38] Mária 14.377 (2006) 0,3 % 80. 6 (2006) 0,01 % 271.
Italien [26] Maria Pia (2004) 92. 248 (2004) 0,10 % 137.
Italien [26] Maria Rosaria (2004) 96. 147 (2004) 0,06 % 198.
Tjekkiet [38] Maria 3.837 (2006) 0,08 % 134. 8 (2006) 0,02 % 244.
Frankrig [39] Maria 43.886 (2004) 0,1 % 136. 233 (2004) 0,06 % 210.
Tjekkiet [38] Maria 2.546 (2006) 0,05 % 158.
Tjekkiet [38] Mariya 296 (2006) 0,006 % 418. 2 (2006) 0,004 % 516.
USA [29][30] Mariah 7.548 (1990) 0,005 % 1325. 3.756 (2005) 0,2 % 85.

Maria som andetnavn

redigér
 
Den norske musiker Ida Maria Børli Sivertsen (f. 1984).

Katolikker tager gerne et helgennavn som et ekstra fornavn i forbindelse med konfirmationen, og Maria er et ofte brugt navn i denne forbindelse. Dette kan være en medvirkende årsag til, at Maria er et så udbredt navn. Maria er almindeligt som andetnavn også udenfor katolske områder.

Tabellen nedenfor viser fordelingen af antal personer med Maria som første- og andetnavn i nogle af de lande, hvor denne type statistik er tilgængelig. Rækkerne er sorteret efter hvor stor en andel, der har Maria som førstenavn.

Land Maria som førstenavn
eller tiltalenavn
Maria som et af
de andre navnene
Kommentar
Sverige (2007)[22] 18 % (81.849) 82 % (366.126) Tiltalenavn er ikke nødvendigvis det samme som første navn i Sverige.
Island (María, 2006)[33] 41 % (1.906) 59 % (2.775)
Norge (2007)[40] 66 % (15.170) 34 % (7.700) Tallene for andetnavn er omtrentlige.
Spanien (María, 2007)[41] 89 % (3.665.011) 11 % (446.953) Tallene er estimeret ud fra kun de 100 almindeligste navnekombinationer. Dette udvalg omfatter ca 70 % af dem, der hedder María.
 
Den amerikanske skuespillerinde Maria Bello (f. 1967)

Maria har været blandt de 100 mest almindelige navne på amerikanske pigebørn fra 1940'erne, med en top i 1975. Det har været foreslået, at navnet blev populært på grund af sangen "Maria" i musicalen West Side Story fra 1957, men navnet var i brug før den tid. Stavemåden Mariah forekommer fra 1990'erne. Den engelske form af navnet, Mary, har helt frem til årtusindeskiftet været den almindeligste form i USA, men er i 2000'erne igen blevet overtaget af Maria. Den franske form, Marie, var populær frem til 1950'erne.

Historisk udvikling af navnet navnene Mary, Marie, Maria og Mariahs popularitet i USA.[29][30]

Danmark

redigér

Maria var et meget populært navn til danske pigebørn i 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne. Formen Marie var meget populær i den første halvdel af 1900-tallet.

Historisk udvikling af navnet navnene Marie og Marias popularitet i Danmark.[42]
 
Den tyske skuespillerinde Maria Riva (f. 1924).

Tyskland

redigér

Maria var ualmindeligt som fornavn i Tyskland før 1600-tallet. Det var et populært navn til tyske pigebørn fra 1890'erne og frem til 1950'erne og igen en periode i 1980'erne. Formen Marie har vært meget populær de sidste ti år.

Historisk udvikling af navnet navnene Marie og Marias popularitet i Tyskland.[36]
 
Den norske sanger Maria Haukaas Storeng (f. 1979).

Navnet Maria er kendt i Norge fra 1000-tallet som prinsessenavn (datter af Harald Hårderåde), men blev først almindeligt fra 1500-tallet. Navnet var et populært navn på norske pigebørn i 1700- og 1800-tallet og igen fra ca. 1975. Formen Marie var populær op igennem hele 1700- og 1800-tallet og frem til 1930'erne, og igen fra 1980'erne. Den nordiske form Mari var populær i 1700-tallet og igen fra 1980'erne, og den engelske form Mary var populær i en periode i første halvdel af 1900-tallet. Maria har været den mest populære af alle disse navneformer de sidste ti år.

Historisk udvikling af navnet navnene Maria, Marie, Mari_ og Marys popularitet i Danmark.[43][44]

Varianter af navnet

redigér
 
Maleriet La Maja Vestida af Francisco Goya

Navnet Maria har en lang række varianter. De almindeligste er kortformene Maja, May og Mia, kælenavnet Mariel, Mariella, Marielle, Marijke, Marika, Marion og Marita, og varianterne Mara, Mari, Mariam, Marie, Marika, Marina, Marisa, Mary, Maryam og Miriam.

Sammensatte navne baseret på Maria inkluderer:

 
Hebraisk og engelsk form af Maria.
 
Signatur af Marie Antoinette.
 
Sovjetisk frimærke med billede af Maria Skłodowska-Curie (Мария Склодовская-Кюри).
 
Den russiske tennisspiller Marija Jurjevna Sjarapova (f. 1987).
 
Storfyrstinde Maria.

Nedenfor er en liste over former af navnet på forskellige sprog:

Kvinder og piger med navnet

redigér
 
Den østrigske kejserinde og ungarske dronning Maria Theresia (1717–1780).
 
Den amerikanske sanger Mariah Carey (f. 1969).
 
Den norske musiker Maria Mena (f. 1986).
 
Den polske dronning Maria Kazimiera (1641-1716).

Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.

redigér

Maria har i Norge og Danmark, på Færøerne, i Estland og Polen navnedag den 25. marts, som i kristen tradition er festen for Mariæ bebudelsesdag, dagen da jomfru Maria fik engelens budskab og undfangede Jesus. I Sverige er navnedagen 28. februar (fra 1806) og i Finland 2. juli. Mange lande har flere navnedage for Maria, knyttet til forskellige mærkedage eller helgener med navnet Maria. Tabellen nedenfor giver en oversigt:

 
Maleri af El Greco (1575), som skildrer Mariæ bebudelsesdag.
 
Prinsesse Dagmar (Maria Fjodorovna) i 1864.
 
Maria Kanellis i ringen.
 
Den russiske tennisspiller Marija Kirilenko.
 
Maria Rosetti.
Dato Land Kommentar
1. januar   Højtiden for Guds hellige mor Maria
19. januar   Helligtrekongersdag i den ortodokse kirke
23. januar   Marias trolovelse
2. februar       Kyndelmisse (Maria renselsesdag)
8. februar  
11. februar       Katolsk mindedag for vor frue af Lourdes
19. februar  
28. februar   Til minde om Gustav 4. Adolf af Sveriges datter
25. marts           Mariæ bebudelsesdag (mariamesse, vårfrumesse, vårmesse)
28. marts   Johanna Maria
31. marts  
2. april   Mindedag for Maria af Ægypten, skytshelgen for bodfærdige kvinder, angrende synderinder og mod feber
9. april   Mindedag for den hellige Maria Cleofe
14. april      
16. april   Mindedag for Den hellige Maria Bernarda Soubirous
26. april   Mindedag for vor frue af gode råd (Mater boni consilii)
28. april  
3. maj   Mindedag for den Sorte Madonna af Częstochowa
24. maj   Mindedag for Maria, de kristnes hjælp
25. maj   Mindedag for den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
26. maj   Mindedag for den hellige Mariana de Paredes y Flores af Quito
2. juni   Mindedag for den hellige Maria Kostantinova Scerstiukova
20. juni  
22. juni  
23. juni   Mindedag for den hellige Maria af Oignies, beskytter af gravide kvinder
29. juni  
2. juli           Maria Besøgelsesdag ("Mariæ stol", fruedag)
6. juli           Mindedag for den hellige Maria Goretti, skytshelgen for ofrene for kriminalitet, tiårige piger, moderne ungdom og Marias børn, og for den salige Maria Teresa Ledóchowska
7. juli   Mindedag for den salige Maria Romero Meneses
16. juli   Mindedag for jomfru Maria af Karmelberget
22. juli           Maria Magdalenes dag. Skytshelgen for gartnere, frisører og parfumører.
27. juli   Mindedag for den salige Maria Grazia Tarallo, den salige Maria Klementia Staszewska og den salige Maria Magdalena Martinengo
29. juli  
2. august   Mindedag for den hellige Maria af englene
4. august    
5. august     Indvielsesfesten for basilikaen Santa Maria Maggiore i Rom
15. august                   Jomfru Marias optagelse i himmelen (Marias himmelfart, Mariamesse)
22. august       Mindedag for jomfru Marias dronningværdighed ("Mariæ hjerte")
24. august   Mindedag for den hellige Maria Michela og den salige Maria del Tránsito Cabanillas
26. august   Mindedag for vor frue af Czestochowa
8. september             Mindedag for jomfru Marias fødsel
12. september                 Mindedag for jomfru Marias hellige navn, skytshelgen for frisører i Rom.
15. september     Mindedag for Marias smerter
19. september   Mindedag for den hellige Maria de Cervellón og vor Frue af La Salette
24. september   Mindedag for Vor Frue af Walsingham
3. oktober  
6. oktober   Mindedag for den hellige Maria Francesca Basinsin, den hellige Maria Fransiska Gallo og den salige Maria Rosa Durocher
7. oktober       Mindedag for vor frue af rosenkransen
11. oktober   Mindedag for den hellige Maria Soledad Torres Acosta
16. oktober  
22. oktober   Mindedag for den hellige Maria Salome
1. november   Mindedag for den hellige Maria, romersk slavinde
16. november  
21. november         Mindedag for jomfru Marias fremstilling i tempelet (Mariæ offer)
24. november  
2. december   Mindedag for den salige Maria Angela Astorch
3. december  
8. december           Mindedag for jomfru Marias uplettede undfangelse ("Mariæ undfangelsesdag")
10. december   Mindedag for vor frue af Loreto

Maria som drengenavn

redigér
 
Den tyske komponist Carl Maria von Weber (1786–1826)
 
Den tidligere spanske statsminister José María Aznar (f. 1953)

Katolikker i Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og Polen tager gerne et helgennavn som et ekstra fornavn, når de konfirmeres. Det er ikke ualmindeligt, at mænd i disse områder vælger at bruge Maria i denne forbindelse. Over 300 000 spanske mænd har María som et af deres fornavne.

Tabellen nedenfor giver en detalieret oversigt over populariteten af drengenavnet Maria og varianter af dette i nogle af de lande hvor statistik er tilgængelig.

Land Blandt landets mænd Blandt drengebørn
Antal Procent Rangering Antal Procent Rangering
Spanien [17] María 305.004 (2005) 2 % 14.
USA [29][30] Maria 7.548 (1990) 0,005 % 940.
Tjekkiet [38] Maria 11 (2006) 0,0.002 % 1890.
Spanien [17] José María 612 (2005) 0,3 % 74.
Italien [26] Francesco Maria 163 (2000) 0,07 % 140.
Italien [26] Giovanni Maria 77 (2000) 0,03 % 218.
Italien [26] Lorenzo Maria 67 (2000) 0,03 % 239.
Italien [26] Filippo Maria 61 (2000) 0,02 % 254.
Italien [26] Edoardo Maria 48 (2000) 0,02 % 298.

Mænd med navnet

redigér

Personene i listen er ordnet kronologisk efter fødselsår.

Anden brug af navnet

redigér
 
En kopi af Christoffer Columbus' skib Santa María."

Maria bruges i navne på en række kirker, geografiske områder, mærkedage, mm., ofte som en reference til en af de bibelske Mariaer.

Referencer

redigér
 1. ^ Ivar Utne (2004-08-18). "Vanligste for- og etternavn i verden". Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. Arkiveret fra originalen 19. december 2008. Hentet 2008-05-14.
 2. ^ Nasjonalbiblioteket
 3. ^ St. Marina - Saints & Angels - Catholic Online
 4. ^ "Det danske navn Maren kommer af Marina som var navnet på den hellige Marina af Bithynien," http://sprogmuseet.dk/navne/hvad-er-der-blevet-af-maren/ Arkiveret 27. maj 2015 hos Wayback Machine
 5. ^ Lukasevangeliet 10, Bibelen på Hverdagsdansk (BPH) | Capítulo 10 | La Biblia App | Bible.com
 6. ^ Markusevangeliet 15, Bibelen på Hverdagsdansk (BPH) | Capítulo 15 | La Biblia App | Bible.com
 7. ^ Apostlenes Gerninger 12, Bibelen på Hverdagsdansk (BPH) | Capítulo 12 | La Biblia App | Bible.com
 8. ^ Romerbrevet 16, Bibelen på Hverdagsdansk (BPH) | Capítulo 16 | La Biblia App | Bible.com
 9. ^ "Brevkassen: Hed Jesus' moster også Maria?". Arkiveret fra originalen 11. august 2015. Hentet 20. august 2015.
 10. ^ Every second Palestinian Jewish woman must have been called either Salome or Mary, citeret fra: http://ntweblog.blogspot.no/2011/03/how-likely-is-it-that-jesus-sisters.html
 11. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. september 2015. Hentet 21. august 2015.
 12. ^ "Įdomioji statistika". Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania (Statistics Lithuania). Arkiveret fra originalen 5. august 2012. Hentet 31. maj 2008. Statistik for navne i Litauen (litauisk)
 13. ^ Behind the Name: Meaning, origin and history of the name Maria
 14. ^ Behind the Name: Meaning, origin and history of the name Mary
 15. ^ "Mary was the most popular female baby name in the US from 1879-1946," fra: http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/05/mary-was-the-most-popular-female-baby-name-in-the-us-for-67-consecutive-years/
 16. ^ "When Mary last held the number-one spot, in 1961, there were 47,655 girls given that name," fra: http://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/12/why-dont-parents-name-their-daughters-mary-anymore/265881/
 17. ^ a b c "The most frequent names and surnames of residents in Spain and baby names". INE. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office. Statistik for navne i Spanien (engelsk)
 18. ^ "Namntjänst". Befolkningsregistercentralen. Statistik for navne i Finland (svensk)
 19. ^ "Nombres más Comunes". Registro Civil de Chile. Statistik for navne i Chile (spansk)
 20. ^ "Ellénon onómata". Statistik for drengenavne i Grækenland (græsk)
 21. ^ "Ellénon onómata". Statistik for pigenavne i Grækenland (græsk)
 22. ^ a b "Namnstatistik". Statistiska centralbyrån. Statistik for navne i Sverige (svensk)
 23. ^ "Utonevek 2005". SIndex.hu Zrt. Statistik for navne i Ungarn (ungarsk)
 24. ^ "Database of first names and family names". Statistical Office of the Republic of Slovenia. Statistik for navne i Slovenien (engelsk)
 25. ^ "Voornamen Bevolking toestand op 1 januari 2002". FOD Economie. Statistik for navne i Belgien (nederlandsk/fransk)
 26. ^ a b c d e f g h i j k l m "Classifiche onomastiche". Laboratorio Internazionale di Onomastica. Statistik for navne i Italien (italiensk)
 27. ^ "Najpopularniejsze imiona i nazwiska w Polsce w 2004 roku". Ministry of Interior and Administration of the Republic of Poland. Statistik for navne i Polen (polsk)
 28. ^ "Íbúgvaviðurskifti og val". Hagstova Føroya. Statistik for navne på Færøerne (færøsk)
 29. ^ a b c d "Popular Baby Names". Social Security Administration. Statistik for navne i USA (engelsk)
 30. ^ a b c d "Name Statistics". Name Statistics. Statistik for navne i USA (engelsk)
 31. ^ "Russian Given Names: Their Pronunciation, Meaning, and Frequency" (PDF). The American Name Society. Statistik for navne i Rusland (engelsk)
 32. ^ "The Latvians". The Latvian Institute. Statistik for navne i Letland (engelsk)
 33. ^ a b "Nöfn í þjóðskrá". Hagstofa Íslands. Statistik for navne på Island (islandsk)
 34. ^ "Tamm, Saar, Mägi and Sepp are the most common family names in Estonia". Siseministeerium. Statistik for navne i Estland (engelsk)
 35. ^ "Navne". Danmarks Statistik. Statistik for navne i Danmark (dansk)
 36. ^ a b "Vornamens-Hitlisten". Knud Bielefeld. Statistik for tyske fornavn (tysk)
 37. ^ "Navnestatistikk". Statistisk sentralbyrå. Statistik for navne i Norge
 38. ^ a b c d e "Četnost jmen a příjmení". Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR. Statistik for tjekkiske fornavn (tjekkisk)
 39. ^ "L'encyclopédie des prénoms". Le Journal des Femmes. Statistik for franske fornavne (fransk)
 40. ^ Øyvind Hartberg. "Dobbeltnavn for piger – hvem vinner?". BarniMagen.com. Hentet 2008-05-19.
 41. ^ The most frequent names and surnames of residents in Spain and baby names. INE. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office. Statistik for navn i Spanien (engelsk)
 42. ^ "Populære fornavne fra 1900 til 2005". Københavns Universitet.
 43. ^ "Navnestatistik". Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
 44. ^ "Digitalarkivet". Arkivverket. Folketellinger i Norge

Litteratur

redigér
 • Tom Glazer (1978). All about your name, Mary (Maria, Molly, Marie, Miriam, Marion, Maureen). Doubleday. ISBN 978-0385064057. engelsk

Eksterne henvisninger

redigér

Lydfiler

redigér