Wikipedia:Vurderinger af anbefalede emner

Genvej:
WP:KAE

På denne side kan du indstille anbefalede emner til vurderinger. Det vil sige, at du her både kan få nye emner vedtaget – og fratage gamle emner deres status.

I begge tilfælde bør du gennemgå listen over krav til et anbefalet emne (se nedenfor), og hvis du indstiller et allerede vedtaget emne til genvurdering, bør du fremhæve et at kravene, emnet ikke længere overholder.

Krav til anbefalede emner

redigér
Stem om...
Anbefalede emner
Fremragende lister
Fremragende artikler
Gode artikler
Lovende artikler
Ugens artikel
Månedens fokus
Andre afstemninger
 
Kandidater til anbefalede emner på Wikipedia.

Anbefalede emner skal opfylde kriterierne for anbefalede emner.

 1. Et anbefalet emne skal have mindst 50 % lovende artikler, 30 % gode og én fremragende artikel eller liste.
 2. Emnerne skal kunne forbindes på en logisk og naturlig måde – helst ved hjælp af en navigationsboks. Et anbefalet emne må hverken være for snævert eller for bredt.
 3. Emner, der kan opfattes som centrale, må ikke mangle i det anbefalede emne.
 4. Et bundniveau kræves, således at alle emnets artikler har oversteget stubniveauet.
 • Ved punkt 1 tæller de gode og fremragende artikler, der findes udover kravet, med i kravet for lavere niveauer af artikler, ellers ikke.
 • Punkterne 3 og 4 vil kræve vurdering ved vedtagelsen af emnet.

Tænk også over følgende:

 • Kan de samme informationer fås (eller forklares) nemmere andetsteds på nettet?
 • Har flere brugere præget artiklerne? Eller har en ihærdig skribent forfattet hovedparten? - Det første er at foretrække (men ikke et krav).
 • Blev du nævneværdigt klogere da du læste artiklerne?
 • Er der løse ender i nogle af artiklernes beskrivelser eller informationer? Eller mangler nogle artikler i emnet?

Hvordan nominerer man emner?

redigér
Anbefalet emne-værktøj

Alle registrerede bruger kan indstille et emne til vurdering (og kun registrerede brugere). For at indstille et emne til vurdering af anbefalet status skal du følge disse fire trin: (erstat emnenavn med navnet på det emne du nominerer)

I. Annoncer nominering Tryk på knappen nedenfor og følg den simple instruks.

II. Opret afstemningsside For at oprette en afstemningsside til emnets vurdering, skal du skrive artiklens navn efter skråstregen i feltet herunder, og trykke "Foreslå ny vurdering". Følg instruktionerne. Vær opmærksom på, at hvis emnet har været vurderet før, skal der tilføjes et tal efter titlen. Hvis emnet har været vurderet tre gange før, skal du altså oprette undersiden Wikipedia:Vurderinger af anbefalede emner/<emnenavn> 4.

III. Tilføj en linje til siden med vurderinger. Følg   dette link   og tilføj denne linje under dem, som allerede er der:
{{AE-vurdering|emnenavn}}

Hvis emnet har været indstillet til vurdering før, skal du indtaste det fortløbende nummer i skabelonen således:

{{AE-vurdering|emnenavn|nummer}}
IV. Så er du færdig! Du har indstillet et emne til vurdering af anbefalet status. 

Hvis du ikke forstår trinene kan du bare spørge om hjælp.

Afstemninger for vedtagede emner bliver flyttet til de vedtagne forslag, og afstemninger for afslåede emner bliver flyttet til de afslåede forslag. Emner, der fratages status, flyttes til de tidligere emner.

Når emnet er nomineret

redigér
 • Det er muligt at deltage i afstemningen med følgende stemmer
  •   Støtter – bruges hvis emnet, der vurderes, ønskes vedtaget
  •   Støtter ikke – bruges hvis emnet, der vurderes, ønskes afslået og skal altid ledsages af relevante og begrundede kritikpunkter
  •   Neutral – bruges hvis emnet, der vurderes, hverken ønskes vedtaget eller afslået og skal altid ledsages af begrundelse
 • Mindst 6 registrerede brugere skal deltage i afstemningen. Af de ikke-neutrale stemmer skal 90% være {{støtter}}, et minimum af 5 {{støtter}} er dog påkrævet.
 • Kritikpunkter skal anføres så præcist som muligt (gerne ledsaget af indsættelsen af skabelonen {{støtter ikke}}, og hvert kritikpunkt diskuteres og afklares for sig.
 • Vurderingsperioden varer som udgangspunkt 14 dage. Er der efter denne periode uafklarede kritikpunkter eller for få støtter, kan perioden forlænges med 7 dage. Er der efter disse 7 dage stadig uafklarede kritikpunkter, beholder emnet sin tidligere status (dvs. nye emner afslåes, og emner, der genvurderes, beholder sin status).
 • Alle kan konkludere på afstemningen ud fra de angivne støtter, når afstemningsperioden er udløbet.
 • Ved vedtagelsen af emnet listes de medvirkende artikler i en {{anbefalet emne boks}}, som viser hver artikels status.
 • Hvis en kandidat bliver afslået, skal der gå mindst en måned før den evt. bliver nomineret igen. Indvendinger fra en tidligere nominering, som stadig er aktuelle, skal rettes på linje med nye indvendinger.


Kandidater og kommentarer

redigér

Husk at skrive hvornår afstemningen afgøres (dags dato + 14 dage)
Hold venligst alle kommentarer under ====Kommentarer====