Wikipedia:Kandidater til fremragende artikler/Afslåede

Fremragende artikel-værktøj
Stem om...
Anbefalede emner
Fremragende lister
Fremragende artikler
Gode artikler
Lovende artikler
Ugens artikel
Månedens fokus
Andre afstemninger

Her placeres artikler, som uden held har kandideret til stillingen som fremragende artikel.

Afgøres 28. juni 2019 Afgøres 5. juli 2019

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
Enig i mange af disse betragtninger. --Xhmee 14. jun 2019, 11:45 (CEST)
 • Det er egentlig en meget pæn artikel med masse af uddybende artikler og en hel del kilder, men niveauet er under, hvad jeg i dag forstår ved FA. Toxophilus (diskussion) 14. jun 2019, 11:25 (CEST)
 • Støtter ikke pr. ovenstående. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 15. jun 2019, 00:03 (CEST)
Enig i ovenstående vurderinger. Og tak til Tøndemageren for at genoplive "kvalitetsoffensiven. Det ville naturligvis være ideelt, hvis vi (brugerne) kunne rette op på fejl og mangler, så status kan beholdes. Men når det ikke er tilfældet, må den nedgraderes, da mange "GA" mærkede artikler er bedre dokumenteret end denne "FA".--Ramloser (diskussion) 15. jun 2019, 17:42 (CEST)
 Konklusion:
Fem stemmer imod og ingen for at artiklen beholder status som FA. Artiklen fratages dermed FA-status og bliver GA. Toxophilus (diskussion) 8. jul 2019, 11:40 (CEST)

Afgøres 28. juni 2019 Afgøres 5. juli 2019

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
 • Som nævnt på diskussionssiden har artiklen et stort behov for opdateret. Derudover mangler den kilder i flere afsnit og den kan derfor pr. definition ikke leve op til kravet for at være en FA-artikel. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. jun 2019, 10:07 (CEST)
 • Desværre er denne ellers fine artikel blevet negligeret i for lang tid. Der mangler simpelthen for meget ny viden og opdateringer. Og kilderne må også gerne stå tættere som påpeget på huskelisten. Toxophilus (diskussion) 14. jun 2019, 11:26 (CEST)
 • Artiklen er stort set ikke blevet opdateret, siden den blev FA i 2009. Derudover er det ikke så heldigt, at der er to røde links allerede i indledningen. --Dannebrog Spy (diskussion) 14. jun 2019, 12:36 (CEST)
 • Støtter ikke pr. ovenstående. Ærgeligt at se, at selv FA'erne på da.wiki ikke er helt vildt gode, men det er herligt, at Tøndemageren tager initiativ og gennominerer. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 15. jun 2019, 00:05 (CEST)
Enig i ovenstående kommentar.--Ramloser (diskussion) 15. jun 2019, 17:44 (CEST)
 Konklusion:
Fire stemmer imod og ingen for at artiklen beholder status som FA. Artiklen fratages dermed FA-status og bliver GA. Toxophilus (diskussion) 8. jul 2019, 11:41 (CEST)

Afgøres 28. juni 2019 Afgøres 5. juli 2019


Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
Som den fremstår nu, skal den helt sikkert et trin ned ad stigen. Og hvis de påpegede fejl og mangler ikke rettes inden for overskuelig fremtid, må den nok endnu et trin ned.--Ramloser (diskussion) 15. jun 2019, 17:49 (CEST)
 Konklusion:
Fem stemmer imod og ingen for at artiklen beholder status som FA. Artiklen fratages dermed FA-status og bliver GA. Toxophilus (diskussion) 8. jul 2019, 11:42 (CEST)

Afgøres 29. juni 2019 Afgøres 6. juli 2019


Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
 • Der mangler temmelig mange kilder under b.la. #Anvendelse, hvilket jeg ikke mener lever op til de nuværende FA-krav. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 15. jun 2019, 00:11 (CEST)
 • Der findes ingen tilsvarende artikler, hverken på Wikipedia eller de førende encyklopædier inden for fagfeltet islam, her iblandt EI2/Three, Islamica or Iranica Online, der har ligeså meget materiale af høj kvalitet som denne artikel på den danske. Ift. ovenstående er det vanskeligt at citerer noget for citates skyld, hvis der er noget bestemt der synes manglende, kan det passende bringes op på artiklens diskussionsside hvorefter det kan drøftes. PS Jeg har selv bidraget en del til denne artikel, for the record. Tak. --Xhmee 15. jun 2019, 17:43 (CEST)
 • Omend artiklen ikke den artikel på da.wiki med flest kildehenvisninger, må man alligevel reflektere over den dybdegående repræsentation af emnet, som artiklen trods få kildehenvisninger formår. Selvfølgelig vil dette være belejligt med flere kilde, bl.a. i ‘Anvendelse’, men jeg vil alligevel argumentere for, at den nuværende version af artiklen er FA-værdig. Godt arbejde i sin tid, Xhmee! mvh --Morten1997 (diskussion) 15. jun 2019, 17:49 (CEST)
 • Jeg vil også have det helt fint med, at det var en FA, hvis der kilder til alle påstande; men det er der ikke. Derfor spørger jeg (nok især Xhmee), om der kan komme nogle flere kilder på. Desuden er Wikipedia (ironisk nok) ikke set som en pålidelig kilde – i hvert fald har jeg flere gange set en artikel på en.wiki, der indeholdt Wikipedia-kilde, som var markeret med en:Template:Rs?. Og jeg synes jeg ikke, at de meget små noter er gode: de er så små, at der nok er mere end én, der har svært ved at se dem. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 15. jun 2019, 18:59 (CEST)
 • Antallet af direkte henvisninger er i den grad til at overse for en artkel på FA-niveau. Antallet af uddybende fodnoter er næsten lige så stor som antallet af referencer, og der føres nærmest en selvstændig diskussion i disse noter i flere tilfælde uden referencer, og i hvert fald ikke indarbejdet, så referencer optræder i referenceliste. Se evt. artiklen om vikinger, hvor der også er noter med referencer i, men de er indarbejdet på samme måde som i teksten. I indledningen bør der heller ikke være referencer, da den blot skal opsummere indholdet i resten af artiklen, hvor referencerne bør findes. At der ikke findes bedre og mere omfattende hjemmesider eller opslag om emnet andre steder er ingen undskyldning for, at vi har et fastsat niveau for FA, og at denne artikel ikke lever op til dette. Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 07:57 (CEST)
 • Der er for få referencer, blandt andet er der hele afsnit er uden referencer. Alle påstande i artiklen skal kunne dokumenteres. Desuden findes der {{km}}-skabeloner i artiklen. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. jun 2019, 10:24 (CEST)
 Konklusion:
To stemmer for vedtagelse af FA og tre stemmer imod. Artiklen har dermed ikke opnået stemmer nok til at blive beholde status som FA. Toxophilus (diskussion) 8. jul 2019, 11:38 (CEST)

Afgøres 27. august 2018
Se evt. artiklens evaluering, GA-nominering samt 1. FA-nominering.

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
 •   Kommentar Jeg har svært ved at stemme for en artikel, der er ufuldstændig i sin data... desværre. mvh Tøndemageren (diskussion) 10. sep 2018, 17:25 (CEST)
I infoboksen der mangler der data for kampe og mål for enkelte klubber eksempelvis. mvh Tøndemageren (diskussion) 11. sep 2018, 07:51 (CEST)
 Konklusion:
På grund af for få stemmer (1, hvor 6 er påkrævet) kan artiklen ikke forfremmes i denne omgang. Kranix (diskussion) 1. jan 2019, 02:50 (CET)

Afgøres 24. juni 2017Afgøres 1. juli 2017
I november anmodet jeg om at artiklen skulle have flere referencer. I januar gjorde jeg opmærksom på problemet igen. Intet er der sket, så er artiklen Solen stadig god nok til at være FA?

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér

Artiklen er efter min mening ikke FA, og bør derfor fratages denne status. Der har været et halvt år til at få artiklen i stand til en FA-vurdering, men der er ikke sket noget. Der kan ses mere på diskussionsiden. mvh Tøndemageren (diskussion) 10. jun 2017, 11:30 (CEST)

 Konklusion:
Der er ikke nok der har stemt, hvorfor anmodningen om FA afvises. mvh Tøndemageren (diskussion) 5. jul 2017, 15:05 (CEST)

Afgøres 23. december 2016
Afgøres 30. december 2016 Er artiklen Vaduz stadig god nok til at være FA?

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér

Artiklen er efter min mening ikke FA, og bør derfor fratages denne status. Der har været en lille måned til at få artiklen i stand til en FA-vurdering, men der er ikke sket noget. Der kan ses mere på diskussionsiden. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. dec 2016, 19:44 (CET)

 • Det er ærgerligt, men jeg mener at der er lang vej op til det nuværende FA-niveau. Desværre så langt, at jeg ikke magter at give mig i kast med projektet. Måske en fælles indsats er løsningen? Toxophilus (diskussion) 14. dec 2016, 20:43 (CET)
Hvad så nu? Artiklen ville ikke være blevet FA, hvis denne afstemning foregik som vanligt, altså den modsatte vej (fra GA til FA). Findes der præcedens på området for, hvad proceduren er? En ting, som vi vist kan blive enige om er, at artiklen ikke længere er fremragende og derfor har mistet sin status som FA, men betyder det så, at den også mister sit stempel som GA og LA? Hvis man spørger mig, ville det faktum, at artiklen er så forældet, begrunde, at den også tabte sin status som GA og LA, men for at opretholde en vis form for retstilstand bør vi nok overveje, om ikke den bare skal ned til GA og så tage en ny afstemning derfra til LA. --Masz 24. dec 2016, 11:28 (CET)
Grundet for få stemmer, udvides den en uge mere. Er der stadig ikke stemmer for, nedgraderes artiklen. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. dec 2016, 13:56 (CET)
Den bliver forresten GA - og her kan også laves en afstemning hvis den skal nedgraderes herfra :) mvh Tøndemageren (diskussion) 24. dec 2016, 13:58 (CET)

Artiklen statistiske data beskriver situationen for 10 år siden. En del manglende kilder. --Madglad (diskussion) 24. dec 2016, 14:28 (CET)

 Konklusion:
Ikke nok stemmer for. Artiklen er derfor ikke længere FA. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. jan 2017, 13:51 (CET)

Afgøres 15. januar 2017
Afgøres 22. januar 2017
Er artiklen Danmarks historie (1536-1660) stadig god nok til at være FA?

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér

Artiklen er efter min mening ikke FA, og bør derfor fratages denne status. Der har været godt en måned til at få artiklen i stand til en FA-vurdering, men der er ikke sket noget. Der kan ses mere på diskussionsiden. mvh Tøndemageren (diskussion) 2. jan 2017, 11:39 (CET)

Jeg har prøvet at følge en anden brugers opfordring til "at spytte i næverne", men der er simpelthen for meget arbejde, der skal gøres. Artiklen er, som den fremstår med blot 21 henvisninger til én og samme bog, ensidig. Der benyttes desuden en række adjektiver af emotionel eller ledende karakter og skribenternes "kendskab" til ledende aktørers tanker er imponerende - afstanden i tid taget i betragtning. Velskrevet (den ros skal den absolut have) røverhistorie er vel en passende karakteristik. Selv "LA" - status kræver en indsats, sådan som konsensus om tildeling af status har været de senere år---Ramloser (diskussion) 3. jan 2017, 19:28 (CET)
Jeg er desværre enig i, at den ikke bør hav FA-status. Med det nuværende kildeniveau er den efter min bedste overbevisning kun LA værdi - på trods af at være velskrevet. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2017, 20:23 (CET)
 Konklusion:
Ikke stemmer for nomineringen, hvorfor den afslås. mvh Tøndemageren (diskussion) 23. jan 2017, 12:29 (CET)

Afgøres 12. marts 2015
Afgøres 19. marts 2015, grundet for få stemmer første gang
Tidligere vedtagelse

Ny afstemning

redigér

Jeg er af den overbevisning at denne artikel på ingen måde lever op til vurderingen som "FA", da den mangler referencer i et ekstremt uhensigtsmæssigt omfang. Jeg har derfor valgt at bringe den til afstemning igen, på baggrund af denne diskussionLandsbybrønden. Diskussionen der har ledt op til dette træk findes her.

Så spørgsmålet er, skal artiklen være fremragende?

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér

Den ekstreme mangel på kilder i denne artikel, gør at jeg ikke mener dens nuværende vurdering svarer til hvad den reelt set er, og at vurderingen derfor skal fratages for nuværende. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. feb 2015, 11:33 (CET)

Der er anført masser af kilder til artiklen. Problemet er alene at den enkelte påstand ikke er kildebelagt. De fleste påstande er i øvrigt ukontroversielle, og adskillige af dem er kildebelagt andre steder. --Palnatoke (diskussion) 26. feb 2015, 11:45 (CET)
Det skal være muligt for hver eneste læser at verificerer hver enkelt påstand, hvilket LANGT FRA er muligt for nuværende. Eksempelvis er en påstand som "Dagen efter fremsatte Københavns borgmester, Hans Nansen, i et møde for borgerskabets repræsentanter et forslag om at tilbyde Frederik 3. riget som arverige." ikke kildebelagt, men umiddelbart en stor påstand set i et historisk perspektiv. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. feb 2015, 11:49 (CET)
Har du læst de anførte kilder? Jeg medgiver gerne at elleve bøger er en del, men sandsynligvis er de struktureret, så man kan finde de relevante kapitler, hvis man finder påstandene i vores artikel utroværdige. --Palnatoke (diskussion) 26. feb 2015, 12:12 (CET)
Det er underordnet. Det bør ikke være en større skattejagt at verificerer påstandene for den enkelte læser. Optimalt set bør der refereres til sidetal fra den pågældende kilde, hvis dette er muligt (er knapt så ofte muligt gennem internetartikler). Det er gjort enkelte steder i artiklen, men på ingen måde nok. En FA-artikel bør ikke have en så eklatant mangel på direkte referencer, som det er tilfældet her. Optimalt set bør det være muligt at verificerer samtlige påstande i artiklen på relativt få sekunder for en læser - ikke efter en større jagt gennem 11 bøger.
Desuden er artiklen for nuværende uden en infoboks - som vist er et af kravene til FA-artikler, eller læser jeg forkert? mvh Tøndemageren (diskussion) 26. feb 2015, 12:43 (CET)
Jeg er enig med Tøndemageren i, at artiklen i høj grad mangler direkte kildehenvisninger. Desuden vil jeg også påstå, at antallet af forskellige kilder er ret begrænset. 11 bøger, jovist, men af 9 forskellige forfattere - ikke voldsomt mange forskellige synsvinkler for en artikel af FA-status. Jeg så også gerne, at der var flere kilder på samme påstand (ikke nødvendigvis gennemgående), så det er tydeligt, at det ikke kun er én kilde der skriver sådan. Der er i øvrigt flere artikler, som man bør overveje status af; Vaduz har f.eks. et forældet afsnit, go der er langt imellem kilderne. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2015, 20:33 (CET)
Angående eventuelt andre fratagelser, vil jeg, hvis resultatet er en fratagelse, gennemgå de resterende FA-artikler for at se om andre har samme problemer som denne har. Jeg har allerede flere i kikkerten, jeg mener er problematiske, men det bliver på et senere tidspunkt. Pt. omhandler det denne artikel. mvh Tøndemageren (diskussion) 27. feb 2015, 09:30 (CET)
'Infoboks' er nævnt sammen med 'tabeller' i FA-kriteriet 'æstetisk layout'. Men hvis nu der ikke findes en egnet infoboks, kan det jo ikke være et ultimativt FA-krav. IC4-sagen - fx - har ingen infoboks, og det synes jeg ikke nødvendigvis skæmmer artiklen. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 1. mar 2015, 17:07 (CET)
Her er en veldokumenteret metaskabelon at bygge en konkret infoboks med: Skabelon:Infoboks-en. -- Mvh PHansen (diskussion) 1. mar 2015, 17:25 (CET)
Min pointe er blot, at det ikke nødvendigvis giver mening at have en infoboks i alle artikler, og at en artikel sagtens kan være fremrangende alligevel - ud fra en konkret vurdering af den samlede artikel. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 2. mar 2015, 05:50 (CET)
Spørgsmålet er også hvilke data, der er relevante at have i en infoboks for en periode i et bestemt lands historie. Dén diskussion bør nok tages et andet sted end under en tilfældig FA-diskussion. --Palnatoke (diskussion) 2. mar 2015, 09:33 (CET)
 Konklusion:
Da afstemningen ikke omhandlede fratagelse, men omhandlede en vedbliven som FA, må konklusionen blive at der ikke er stemmer nok for stadig at beholde artiklen som FA. Der sker derfor en fratagelse af status, og den laves hermed til GA. mvh Tøndemageren (diskussion) 20. mar 2015, 18:39 (CET)
Uden at dette skal være et defensorat for artiklen - som har en del fejl og mangler, der er påpeget af bl.a. Tøndemageren, forstår jeg ikke den afholdte afstemningsprocedure. Hvordan kan man stemme om, at den skal opnå en status, den allerede har? Jeg kunne forstå, hvis man gennem afstemning fratog den status. Men den valgte procedure påpeger et stort, generelt problem ved disse nomineringer. Ofte er der for få, der deltager, måske fordi de ikke er opslået på "brønden" eller i en særlig kolonne på forsiden, således at mange interesserede simpelthen ikke er klar over, at der er en afstemning. Men den her valgte procedure virker betænkelig i et demokratisk perspektiv. Eksempel: Jeg er formand for en forening. I stedet for at stille et mistillidsvotum, som formentlig bliver forkastet, afholder man nu en afstemning om mit formandskab, selv om jeg ikke er på valg, hvorefter en minoritet stemmer mig ud. Det holder simpelthen ikke, så jeg mener administratorerne må gå ind i denne sag og ændre beslutningen - så kan vi tage en ny afstemning om status.--Ramloser (diskussion) 20. mar 2015, 21:30 (CET)
Vi kan for min skyld godt tage endnu en afstemning om status af den valgte artikel. Men der stemmes sådan set også for opretholdelse af den pågældende status, og der er imidlertid blot fulgt den proces der var konsensus for her. Artiklen har været taget op til en ny vurdering efter flere år, for at sikre os at den stadig lever op til de krav vi stiller til artikler. Det er fem der valgte at være en del af afstemningen og diskussionen, heraf var tre for at tildele artiklen status, to var ikke. Det er ifølge gængske regler ikke nok til at opnå statussen.
Hvad angår mistillidsvotum, så er det vil rimeligt svært at stille overfor en ikke-levende artikel, men det er måske bare mig der synes det. Så synes egentlig ikke at eksemplet du bruger, svarer til situationen her. Desuden var der forudgående diskussion på artiklens diskussionsside.
Til orientering er administratorerne gået ind i denne sag, i kraft af jeg selv besidder det tillidshverv. Der har desuden været tre ugers mulighed for at stemme - og det har været tydeligt på seneste ændringer at der har været en artikel til afstemning. mvh Tøndemageren (diskussion) 20. mar 2015, 21:53 (CET)
Tak for svaret. Jeg har set på den side, du henviser til, men selv om der er en del indlæg, der peger i retning af, at der kan foretages en ny afstemning, er der ikke foretaget nogen afstemning eller draget nogen konklusion. Det er 6 udmærkede synspunkter, som vi så ofte ser, men det er en meget hårfin tolkning at bruge denne diskussion som retningslinje. Der er mange andre tilsvarende diskussioner, bl.a. på "brønden", hvor man nok kan sidde med en fornemmelse af en vis konsensus, men uden at denne er præcist formuleret. Og det er et langt større og mere generelt problem end spørgsmålet om, hvorvidt Danmarks historie (1660-1814) fortjener "FA". Den er givetvis ikke på niveau med masser af nyere artikler, der "kun" har opnået "LA", fordi kravene skærpes. Måske skal hele klassifikationsproceduren revurderes, for alle, der brænder for da.wiki er vel enige om, at disse skabeloner skal være retvisende og virke vejledende for vores læsere? En begyndelse kunne være at opstille nogle minimumskrav, der skal være opfyldt før en artikel kan få status.--Ramloser (diskussion) 20. mar 2015, 22:26 (CET)
Se der er vi så helt enige - skabelonerne skal nemlig være retvisende, og det mener jeg ikke de er nu, når artikler som den der blev stemt om her kan være FA (der er flere der har samme problemer). Jeg ville også sætte pris på at der var nogle minimumskrav til hvad en artikel skal indeholde for at være velegnet til LA, GA, og FA - og gerne nogle mere håndfaste krav som eksempelvis "Kilder til hver påstand" end eksempelvis "tilstrækkeligt med kilder". Men det kan jo diskuteres hvilke krav der skal være til hver enkelt status. Igen kan en diskussion på WP:Landsbybrønden være nødvendig, men tror desværre ikke at vi kommer frem til noget fornuftigt. Men dermed ikke sagt at vi ikke kan gøre forsøget, for synes helt klart også der skal være mere gennemskuelige krav til den forskellige statusser, samt en ordentligt formuleret procedure til fratagelse igen - selvom jeg egentlig godt kan lide den der er brugt her. mvh Tøndemageren (diskussion) 20. mar 2015, 22:35 (CET)
Er der konsensus om ændring af status? Nej. Derfor er det eneste reelle at opretholde status quo. --Palnatoke (diskussion) 21. mar 2015, 02:45 (CET)
For en gang skyld handler det ikke om konsensus Palnatoke, for en gangs skylder er det faktisk ren afstemning. Afstemningens regler står beskrevet her. Da artiklen igen var indstillet til FA, for at se om folk stadig mente den var det (du afgav selv stemme for at den skulle være FA), følger den også de procedurere der var, hvorfor den ikke kan blive udnævnt til FA, aka en fratagelse af den status den havde på det tidspunkt. Dette er ikke en konsensus-diskussion, men derimod en ren afstemning, ud fra nogle givne rammer. Du har selv bedt mig om at følge de procedurere der er - og det har jeg gjort. Er du utilfreds med måden det er foregået på, vil jeg foreslå der tages en generel diskussion om hvordan vi forholder os i forhold til fratagelse af en status. Som det er gjort nu, mener jeg ikke der er noget at komme efter. Desuden kan du jo lave en ny afstemning om artiklen om en måned, som reglerne foreskriver. mvh Tøndemageren (diskussion) 21. mar 2015, 07:57 (CET)
Jeg kan udmærket se at man kan have det synspunkt, Tøndemageren. Om man kan betragtes som troværdig, hvis man har synspunktet, er jeg mindre sikker på. --Palnatoke (diskussion) 21. mar 2015, 09:26 (CET)
Skal jeg forstå det sådan, at du, Ole Palnatoke Andersen, formand for Wikimedia Danmark og administrator på da.wiki, anklager du mig for at være utroværdig, fordi jeg følger de regler der er på området? Hvis du virkelig mener jeg er utroværdig, synes jeg du skal oprette en afstemning med henblik på at fratage mig administrationsrettighederne. Ellers synes jeg helt klart du skal komme med en undskyldning! Dernæst synes jeg du skal gå efter bolden, ikke manden, og derfor holde dig til emnet! mvh Tøndemageren (diskussion) 21. mar 2015, 09:56 (CET)
Pointen er at der ikke er regler på området - eller rettere, at der ikke var det. Du har valgt at etablere en praksis, der betyder at enhver afstemning, hvis resultat, man er utilfreds med, kan tages om efter forgodtbefindende. Det finder jeg stærkt problematisk. Du har fået opfordringen til at skrive regler om fratagelse af FA-status, men har valgt dette i stedet. --Palnatoke (diskussion) 26. mar 2015, 19:08 (CET)
Men der var konsensus omkring den fremgangsmåde der er brugt - i hvert fald blandt dem der havde ønsket at deltage i diskussionen. At du ikke gjorde det, gør ikke at det bliver retningsvisende. At du så vælger at gå så langt som til at kalde mig utroværdig, fordi dit ønske ikke blev opfyldt, det finder jeg yderst problematisk. Jeg anderkender at dawiki har ændret sig i de knap ti år jeg har været her, men jeg prøver ikke at modarbejde de ændringer der sker og de højere krav der stilles til udmærkelser - og i særdeleshed kalder jeg ikke andre administratorer for utroværdige, i hvert fald ikke uden at tage diskussionen med dem på deres egen diskussionside først.
Dernæst ser jeg ikke et problem i at afstemninger om resultater, hvis der er en saglig begrundelse bag afstemningen. Det var der her. Vi er enige om at afstemninger for afstemningernes skyld ikke er hensigtsmæssigt, men i dette tilfælde er regler som de var på det givne tidspunkt, fulgt.
Jeg forventer ærligt talt stadig en undskyldning fra din side, om du giver den her, på din diskussionsside, på min diskussionside, på twitter, eller hvor du gør det, er for mig underordnet - men den måde at "udfordrer" mig på synes jeg ikke er passende. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 20:46 (CET)

Afgøres ?. ? ????
Se evt. artiklens evaluering

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
 •   Kommentar - Artiklen skal første udnævnes til LA og herefter GA, før man kan oprette en afstemning til FA. Toxophilus (diskussion) 24. feb 2015, 16:27 (CET)
 • Langt fra tilfredsstillende, fx ingen noter. Rmir2 (diskussion) 24. feb 2015, 16:30 (CET)
 • Det relevante skilt at studere er {{Henvisninger}} om "... at sætte kildehenvisninger ind i teksten, så det bliver klart, hvor kilden til de enkelte oplysninger kan findes." -- Mvh PHansen (diskussion) 24. feb 2015, 18:15 (CET)
 Konklusion:
Afstemningen lukkes allerede nu, da artiklen ikke har gennemgået udnævnelsespruceduren for artiklers kvalitetsmærker; Først LA, så GA og så til sidst en evaluering inden nominering til status som en fremragende artikel. Mvh Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 25. feb 2015, 00:06 (CET)

Afgøres 13. januar 2014
Se evt. artiklens evaluering

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér

Den 2. januar 2014 var der et par uafklarede punkter i artiklens evaluering. Er der taget hånd om disse? --Morten Haagensen (diskussion) 3. jan 2014, 21:10 (CET)

Der er i dag kommenteret på de afklarerede punkter på evalueringen. --Morten1997 (diskussion) 3. jan 2014, 22:52 (CET)
 •   Spørgsmål - Var det ikke bedre at diskuttere evalueringen færdig, før man også diskutterer nomineringen til FA? Mvh Asger (diskussion) 3. jan 2014, 22:58 (CET)
På artiklens nomineringstidspunkt var der ifølge mig afklaret vedrørende punkterne, men efter nomineringen til FA kommenterede Santac igen på dem, og derfor startede evalueringen igen. Derfor gjort som der er gjort :) --Morten1997 (diskussion) 3. jan 2014, 23:04 (CET)
Det er, hvad der kan ske. Mvh Asger (diskussion) 3. jan 2014, 23:27 (CET)
Nu skal det her ikke være en længere diskussion, men grunden til at jeg kommenterede "igen", var at spørgsmål 2, 3 og 5 overhovedet ikke var kommenteret. Jeg ved de er "små" spørgsmål, men så er de jo også hurtige at besvare. :-) --Santac (diskussion) 5. jan 2014, 06:51 (CET)
 • Jeg mener efterhånden at alle punkter er forsøgt færdiggjort, dog uden at der er fundet løsningsforslag på alle, hvilket gør, at jeg mener at evalueringen step med Santac er færdig. Derfor kan I godt stemme nu. --Morten1997 (diskussion) 11. jan 2014, 19:18 (CET)
 Konklusion:
Ikke tilstrækkeligt med stemmer. --|EPO| COM: 30. jan 2014, 13:06 (CET)

Afgøres 14. 21. marts 2014
Se evt. artiklens evaluering

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér
 • Tre ting, der nemt kan ordnes: --|EPO| COM: 9. mar 2014, 14:10 (CET)
  • Burde olieimporten ikke opgøres i tønder, frem for kubikmeter?
  • Under jernbaner, ville det nok være smart at nævne (og linke til) stambaner.
   • Har du et link til en artikel omhandlende svenske jernbaner? --Morten1997 (diskussion) 9. mar 2014, 14:46 (CET)
    • Det er åbenbart Hovedbane på dansk. Artiklen kunne godt trænge til en kærlig hånd (vink, vink!). --|EPO| COM: 9. mar 2014, 15:06 (CET)
  • {{Reflist}} giver tre fejlmeddelelser.
   •   Gjort Der var ikke specificeret tekst til de tre referencer, hvilket gav fejlmeddelelser. --Morten1997 (diskussion) 9. mar 2014, 14:46 (CET)
    •   Kommentar - De tre referencer blev ikke fjernet, samtidig med at indledningen blev forkortet. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. mar 2014, 22:10 (CET)
 • Som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, kan jeg desværre ikke støtte at den bliver udnævnt til FA. Før at jeg på nogen måde kan støtte forslaget, så skal der mange flere kilder til. Der er ikke én eneste kilde i afsnittet om landets forhistorie. Ligeledes er kildebelægningen i høj grad mangelfuld i afsnittet om politik, geografi, natur, infrastruktur og kultur. Det er en flot artikel - ingen tvivl om det. Når en artikel bliver nomineret til FA forventer jeg at kildebelægningen er i orden, og at ingen afsnit fremstår uden kilder. Uden at have læst artiklen i sin fulde længde (det vil jeg gøre, når det igen er relevant at have den til afstemning), så er den godt skrevet og der er masser af relevante billeder. Men jeg tror desværre, at det er gået lidt for stærkt med at nominere den til FA (GA godkendt 28. feb. og nomineret til FA 2. mar). Toxophilus (diskussion) 19. mar 2014, 23:43 (CET)
  • Artiklen blev godkendt til GA i november 2013, ikke i 2014. --Morten1997 (diskussion) 20. mar 2014, 07:49 (CET)
   • Det har du ret i, undskyld. Jeg læste forkert i milepælene. Det ændrer desværre ikke ved, at artiklen har alt for få kilder til at opbnå FA-status. Toxophilus (diskussion) 20. mar 2014, 08:10 (CET)
    • Skønt jeg da er ganske stolt over nomineringen til FA af en artikel, jeg har lagt et stort arbejde i, må jeg nok give Toxophilus ret i, at der trænger til flere kilder. Jeg skal prøve at se på det, når jeg kommer hjem fra ferie. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. mar 2014, 22:10 (CET)
 Konklusion:
Utilstrækkeligt antal deltagere og utilstrækkelig mængde støtter. --|EPO| COM: 6. apr 2014, 12:21 (CEST)

Afgøres 30. juli 2012
Se evt. artiklens evaluering

Stemmer

redigér

Kommentarer

redigér

Afgøres 3 10. marts 2010
Se evt. artiklens evaluering

Stemmer

redigér
 •   Støtter --Thomas 17. feb 2010, 00:01 (CET)
 •   Støtter --Arne (Amjaabc) 17. feb 2010, 13:15 (CET)
 •   Støtter --Sasha 20. feb 2010, 14:52 (CET)
 •   Støtter --Mathiaskh 22. feb 2010, 03:18 (CET)
 •   Støtter ikke jf. kommentarer --Santac 22. feb 2010, 06:58 (CET)

Kommentarer

redigér

Jeg har tidligere været artiklen minutiøst igennem med henblik på at rette sproglige fejl mm., og i den forbindelse kunne jeg konstatere, at det er en rigtig god artikel, der med al sandsynlighed kommmer så godt rundt om manden og hans specielle levned, som man kan forvente. Derfor stemmer jeg gerne for udnævnelsen. --Arne (Amjaabc) 17. feb 2010, 13:15 (CET)

I den forrige nominering stod der bl.a. at det kunne være passende at have noget om nedgangen i forretningen i teksten om MJLs liv og ikke kun i testamente delen. Det synes jeg også det kunne. --Santac 17. feb 2010, 21:36 (CET)

Har tilføjet et lille underafsnit om den økonomiske nedgang. --Thomas 17. feb 2010, 22:48 (CET)
 1. Den krig der skrives om, er det den der er beskrevet i afsnittet før? Hvis det er, synes jeg beskrivelsen af disse to møder mellem balinesiske og hollandske styrker skulle beskrives på en sådan måde, at det fremstår som en krig, herunder med den blokade som nævnes i økonomiafsnittet. I økonomiafsnittet ser det også ud som om "krigen" har varet i fire år, mens det i fredsmægler-afsnittet fremstår som om "krigen" varede fra juni 1848 til juli 1849, altså et år. Derudover står der også i indledningen at krigen blev undgået.
 2. Denne sætning er noget spekulativ: "Mads Lange kæmpede desuden med sygdom, sikkert fremkaldt af situationen".
 3. Hvad er sultanerne af Johor? "der kan fortsat findes efterkommere af Langeslægten, bl.a. er sultanerne af Johor."
 4. Disse sætninger er ikke fremragende: "Livet i begyndelsen af det 19. århundrede havde trange kår rent økonomisk navnlig pga. Englandskrigene, der havde ramt den for Langeland så vigtige skibshandel. Også i Mads Langes hjem var det beskedne kår der rådede med 9 drenge og 1 pige." Er det en nødvendighed at kårene er beskedne hvis der er mange børn? Det virker forresten ikke som om kårene var så beskedne endda, når faderen både kan købe en postvogn og en ejendom.
 5. I afsnittet Lombok skiftes der mellem fyrste og rajah, er det det samme eller er det to forskellige niveauer?
--Santac 18. feb 2010, 07:46 (CET)

Lidt svar og kommentarer:

 1. Afsnit omskrevet
 2. Slettet.
 3. Der var et "er" for meget, sultanerne (ligesom kongerækken i DK) er efterkommere af Lange.
 4. Afsnit omskrevet
 5. I min ene kilde skiftes mellem betegnelserne og jeg har nu rettet det til rajah (det er forskellige navne for det samme).

--Thomas 18. feb 2010, 23:33 (CET) Opdateret --Thomas 24. feb 2010, 22:26 (CET)

Lidt mere:

 1. Hvor mange brødre har MJL og hvad hedder de? "sine tre brødre, Hans, Carl Emil og Hans Henrik" vs. "således døde Mads Langes to brødre Hans Heinrich og Emilius begge" ?
 2. Denne sætning er lidt knudret: "I 1840'erne kunne man således købe 1.400 kèpèng for en dollar og ved salg få samme betaling 700 kèpèng, altså en gevinst på 100%."
 3. Har de flådestøtter eller har de ikke: "Hollænderne havde i deres angreb benyttet sig af deres flådestyrke og et angreb på en stor balinesisk styrke uden flådestøtte var ikke noget de øverstbefalende havde lyst til."
 4. Forgiftede hollænderne ham under et besøg hos en balineser eller hvordan skal dette forstås? "forgivet under sit besøg hos en rajah. Der er forskellige teorier om Mads Lange døde af naturlige årsager eller som lægen skrev blev forgiftet af hollænderne."
 5. Det her forstår jeg ikke: "Forfatteren Verner Helms tog derimod nevøen i forsvar baseret på et brev, han modtog i 1883 fra Hans Nielsen Langes søn, der skrev om Peter Christian Lange: "Han solgte alt, hvad der tilhørte min Fader, Skibe og Ejendomme, intet var efterladt mig, Huset i Banjoewangi var efterladt for Cecilie; men da hun ikke havde noget dokumentarisk Bevis, at hun er Langes Datter, ville Regeringen i Favei ikke afstaa det.""
  1. Hvem er Hans Nielsen Lange?
  2. Hvem er Hans Nielsen Langes søn?
  3. Jeg synes ikke just citatet er et forsvar for Peter Christian Lange.
 6. Kan det man få lidt informationer om hvad der står i testamentet?
 7. Hvor mange skibe havde han: "i løbet af få år havde han opbygget en blomstrende forretning og ejede 12–15 skibe" vs. "I midten af perioden nåede hans flåde op på omkring 10-15". Som det står fremstår det som om han på højdepunktet havde 10-15 skibe, men lidt før står der at han havde 12-15.
 8. Oliemøllen bliver først nævnt under økonomisk nedgang. Det vil være en god ide at nævne den tidligere hvis den var så vigtig.
 9. Hvem er Jan van Swieten som lige pludselig aftaler et møde under krigen.

--Santac 22. feb 2010, 06:05 (CET)

Svar:

 1. 10, sætning omskrevet så det ikke lyder som om det kun var to.
 2. Banker i dag giver heller ikke samme kurs ved køb og salg, dengang var det bare endnu værre. Sætning skrevet om så det burde fremgå klarere.
 3. Flådestyrker er ikke meget værd midt inde i landet. (Dengang havde man ikke missiler og langrækkende kanoner).
 4. Skriver lidt mere om det, har netop hentet den sidste kilde i dag.
 5. Nej skal lige have det genopfrisket.
  1. Mads Langes bror
  2. Det må så være Mads Langes nevø
  3. Jo Peter solgte ikke huset "Huset i Banjoewangi var efterladt for Cecilie; men da hun ikke havde noget dokumentarisk Bevis, at hun er Langes Datter, ville Regeringen i Favei ikke afstaa det.", men regeringen tog det og det har hun nok ikke opfattet som 8-årig? Har skrevet det en i en note til dem der er forvirrede.
 6. Der er vist ikke citeret noget direkte, men skal se om man kan udlede noget mellem linierne. (En del af kilderne er desværre lidt "romantiske" i deres fremstilling).
 7. Prøver at sammenligne kilderne (intervallerne betyder nok at det præcise antal ikke kendes). Kilderne angiver disse intervaller som nok betyder at det præcise antal ikke kendes, så vi kommer ikke nærmere, men har skrevet lidt om.
 8. Ja
 9. En rest af afsnittet som jeg rettede første del af i sidste uge, anden del kommer fra kilden jeg hentede i dag, som står alene med en del af mæglingsforsøgene. Han er nu nævnt længere oppe.

--Thomas 22. feb 2010, 16:16 (CET) Opdateret: --Thomas 24. feb 2010, 22:26 (CET)

Så er der også rettet lidt sprogfejl og stavefejl i det nye materiale. --Thomas 25. feb 2010, 16:41 (CET)
Hej Thomas
Jeg har læst artiklen igennem igen. Og den hænger bedre sammen. Jeg synes dog ikke sproget er fremragende. Det er rigtig godt, men jeg synes ikke det er fremragende. Fx i indledningen er det irrelevant at moderen er søster til en, der har fået en masse børn, "lokale balinesiske rajah" skal være "lokale balinesiske rajaher" og "fredsmægler mellem hollænderne og rajaherne" skal være "fredsmægler mellem dem". Ligeledes er denne sætning lidt sær: "På det tidspunkt var hans handelskompagni for nedadgående, og hans bror og nevø søgte at føre det videre, men måtte snart give op og sælge resterne til en kinesisk købmand.", det første "og" skal som minimum udskiftes med "men". Så skal der gøres noget med det næste "men", evt. skal der være et punktum efter videre. Jeg er heller ikke så begejstret for semikolonet, måske skal det bare være et "og".
Første sætning i "De tidlige år" kaldes han igen Johansen, efter du er gået over til at udelade det.
Der er også andre ting.
Jeg ved godt det kommer lidt sent, men der er trods alt en uges tid til at rette det. --Santac 3. mar 2010, 10:06 (CET)
Kan du uddybe? Så kan en gennominering komme senere. --Thomas 10. mar 2010, 17:00 (CET)
Det er mange små unøjagtigheder og ikke så præcise sætninger. Udover de ovenfor nævnte kan jeg nævne:
 1. Det var ikke unormalt for købmænd på den tid at have egen postvogn, men Lorents' svoger var færgemand og forvalter af færgedriften og dette må have været en fordel for Lorents.
  1. "Unormalt" vs. "men". Der er noget galt uden jeg præcis kan sætte en finger på det.
 2. "benyttede muligheden for at besøge"
  1. benyttede muligheden til at besøge synes jeg vil være mere fremragende
 3. "Året efter han forlod Danmark"
  1. Du starter et nyt afsnit med at henvise til et gammelt, det er ikke fremragende
 4. Disse kunne nemt omsættes til de lokale stridende stammer.
  1. Omsættes synes jeg vil skal være afsættes
 5. "Nu arbejdede han ikke kun for sig selv men også for de hollandske myndigheder, der nød godt af dette samarbejde."
  1. Nød godt af dette samarbejde er lidt so-so
På samme måde er der sikkert flere andre eksempler rundt omkring i teksten. Alt i alt efterlader det indtrykket af en artikel som indholdsmæssigt er rigtig god, men som skæmmes af en række småfejl, som nemt kommer til at dominere det samlede indtryk. --Santac 11. mar 2010, 08:03 (CET)