Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov ligger nordøst for Liseleje på Nordsjælland. Natura 2000-området omfatter Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker, Asserbo Plantage, Liseleje Plantage samt Melby Overdrev. Området ligger direkte ud til Kattegat med en kyststrækning på 8 km mellem Liseleje og Tisvildeleje. Natura 2000-området består af habitatområderne nr. H117 og H190 og fuglebeskyttelsesområde nr. F108, har et areal på 2.045 hektar og det meste af området er statsejet. Området er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
Tisvilde Hegn - pine trees.jpg
Fyrretæer i Tisvilde Hegn
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Halsnæs- og Gribskov Kommuner
Areal 2.045 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådebeskrivelseRediger

Store dele af området er dækket af flyvesand og tilplantet med plantager til dæmpning af sandflugten. Skovfyr er et dominerende træ i plantagerne. Hvor bunden er fugtig og sandlaget tyndt, har birk, eg og bøg dog kunnet trives. Tibirke Bakker og Melby Overdrev er to store lysåbne arealer på klitter af varierende alder. Melby Overdrev, der er et ca. 130 ha stort klitområde oven på tidligere havbund, blev gennem en lang årrække benyttet af forsvaret til skydeøvelser. Natura 2000-området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. Af arter drejer det sig om Stor kærguldsmed og Stor Vandsalamander. Af naturtyper drejer det sig primært om en række typer af kystklitter og skov. Endvidere forekommer blandt andet naturtypen kildevæld samt forskellige sønaturtyper.

Natura 2000-området består af Habitatområdeerne nr. H 119 og ligger i Halsnæs- og Gribskov Kommuner i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord[1] og 2.3 Øresund [2]

FredningerRediger

Området omfatter to naturfredninger, dels den 145 hekstar store Melby Overdrev der er det største hedeområde på Sjælland, og blev fredet i 1930[3]. Endvidere blev 75 hektar omkring Tibirke Bakker og Ellemosen fredet i flere omgange , i 1949. 1957 og 1963.[4]

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger