En næse er den populære betegnelse for en påtale af en politikers handlinger. Ordet stammer fra det gammeldanske nesæ, der betyder skam eller vanære.[1]

FolketingetRediger

Udtrykket bruges hyppigt om kritik af ministre udtrykt af et flertal i Folketinget eller et af Folketingets udvalg. Også Rigsrevisionen, Statsrevisorerne og Folketingets Ombudsmand kan udtrykke kritik.

En næse får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser.[1] Derimod kan et Folketingsflertal tvinge en minister til at gå af ved udtrykke et mistillidsvotum.

Rekordholderen er Uffe Ellemann-Jensen, der blev tildelt 80 næser – heraf de fleste som følge af fodnotepolitikken, hvor han som udenrigsminister var pålagt at repræsentere synspunkter i NATO, han ikke selv delte. I en del tilfælde mente Folketinget ikke, at han havde efterlevet den vedtage politik.[2]

ReferencerRediger