Pædagogisk filosofi

Pædagogisk filosofi er den del af fagfilosofien, som forholder sig til det pædagogiske felt.

På engelsk betegner man almindeligvis pædagogisk filosofi som philosophy of education.

EmneområdeRediger

Fokus er grundlæggende spørgsmål om dannelse[1], uddannelse, demokrati[2], undervisning[3], individets selvforståelse, normativitet[4] samt opdragelse[5] og barndom[6], såvel som viden[7][8], erkendelse, læring, argumentation og fx magt[9], køn[10] og naturfilosofi[11][12].

Den pædagogiske filosofi undersøger således ikke blot menneskets forhold til sig selv, men ligeså forholdet mellem individ og (om)verden. Den pædagogiske filosofis historie strækker sig fra oldtiden og frem til i dag[13].

Den pædagogiske filosofi opererer på tværs af flere områder inden for filosofien.

Man beskæftiger sig således med kropsfænomenologi (eksempelvis Hermann Schmitz[14]), erkendelsesteori, etik [15](eksempelvis: Aristoteles, Immanuel Kant, K.E Løgstrup, Emmanuel Levinas) og samfundsteori[16] (eksempelvis: Hal Koch, Platon, Rousseau).

Pædagogisk filosofi i DanmarkRediger

I Danmark figurerer pædagogisk filosofi som et selvstændigt kandidatstudie og forskningsfelt ved DPU på Aarhus Universitet. Her findes også tidsskriftet Studier i pædagogisk filosofi[17].

I en dansk sammenhæng kan blandt andet nævnes NFS Grundtvig, KE Løgstrup, Knud Grue-Sørensen[18]og Peter Kemp.[19]

Beslægtede områderRediger

Faget pædagogisk filosofi er beslægtet med den filosofiske pædagogik, der omfatter filosofi som en praktisk pædagogik, samt med pædagogikkens idehistorie, der omfatter udviklingen af den pædagogiske tænkning. Desuden har faget berøring med uddannelsesvidenskab, generel pædagogik, pædagogisk sociologi og pædagogisk psykologi.

Kvinder i pædagogisk filosofiRediger

De senere år er der kommet mere fokus på både kvindelige filosoffer og feministisk filosofi.

Tilstedeværelsen af kvinder gælder også inden for den danske pædagogiske filosofi, hvor Anne-Marie Eggert Olsen og Dorthe Jørgensen er vigtige kvindelige filosoffer. Anne-Marie Eggert Olsen blev doktor i pædagogisk filosofi på en afhandling om Platon med titlen At forandre verden[20]. Afhandlingen er en læsning af Platons bog Staten, der perspektiveres til den pædagogiske filosofi. Dorthe Jørgensen skrev den pædagogisk filosofiske bog Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium[21]. Bogen er et resultat af eksperimenter med undervisning, der ansporer til fælles udforskning af spørgen. Andre vigtige kvindelige filosoffer på området i Danmark er Pia Rose Bowadt[22], Merete Wiberg[23] og Kirsten Hyldgaard[24]. Böwadt har blandt andet skrevet om livets pædagogik[25], pædagogik filosofi og livsduelighed[26]. Hyldgaard har blandt andet skrevet om videnskabsteori og psykoanalyse[27].

Internationalt har især den amerikanske feministiske filosof Nel Noddings gjort sig bemærket. Hendes bog Pædagogisk filosofi er oversat til dansk[28]. Nel Noddings har desuden skrevet om den feminine tilgang til omsorgens etik og moralske pædagogik[29]. Hun mener, at omsorg er selve grundlaget for etik, hvilket er blevet overset i maskuline tilgange. Omsorgen spiller også en vigtig rolle i hendes pædagogiske filosofi, og omsorgens pædagogik må være selve kernen i forholdet mellem lærer og elev[30]. Læreren må således drage omsorg for elevens behov, velfærd og velbefindende[31].

Pædagogiske tænkereRediger


LitteraturRediger

 • Aabro, Christian (2010). “Pædagogers etik”. Bupl
 • Böwadt, Pia Rose (2007). “Livets pædagogik”. København: Gyldendal
 • Böwadt, Pia Rose (2017). “Pædagogisk filosofi”. København: Hans Reitzels Forlag
 • Böwadt, Pia Rose (2019). “Livsduelighed fra Grundtvig til konkurrencestat”. København: Hans Reitzels Forlag
 • Dewey, John (1909). “Moral Principles in Education”. Cambridge: The Riverside Press
 • Dewey, John (1929). “The Sources of a Science of Education”. The Kappa Delta Pi Lecture Series
 • Dewey, John (2005). “Demokrati og uddannelse”. Aarhus: Klim
 • Dewey, John (2008). “Erfaring og opdragelse”. København: Hans Reitzels Forlag
 • Dræby, Anders (2016). Opdragelsens filosofi. Statsbiblioteket
 • Frølund, Sune og Jørgen Huggler (2014). “Natur og pædagogik”. Studier i pædagogisk filosofi
 • Frølund, Sune & Thyge Winther-Jensen (red)(2018). “Knud Grue Sørensen”. Tidsskriftet Studier i Pædagogisk Filosofi
 • Grue-Sørensen, Knud (1965). “Pædagogik mellem videnskab og filosofi”. København: Gyldendal
 • Huggler, Jørgen (red)(2014). “Magt, pædagogik og erfaring”. Tidsskrift. Studier i pædagogisk filosofi
 • Huggler, Jørgen mfl (red)(2017). “Gender”. Tidsskrift. Dansk Pædagogisk Filosofisk Forening
 • Husted, Jørgen (2015). “Etik og værdier i pædagogers arbejde”. København: Hans Reitzels Forlag
 • Hyldgaard, Kirsten (2006). “Videnskabsteori - en grundbog til de pædagogiske fag”. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag
 • Jørgensen, Dorthe (2015). “Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium”. Forlaget Wunderbuch
 • Kant, Immanuel (2012). “Om pædagogik”. Aarhus: Klim
 • Kemp, Peter (2013). “Verdensborgeren”. København: Hans Reitzels Forlag
 • Kemp, Peter (2016). “Løgnen om dannelse”. Tiderne Skifter
 • Mårtensson, Brian Degn (2015). “Konkurrencestatens pædagogik”. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
 • Mårtensson, Brian Degn (2016). “Videnskab og pædagogik”. Kæbenhavn: Akademisk Forlag
 • Mårtensson, Brian Degn (2018). “Ånd og ideal”. Forlaget Fjordager. Isbn: 9788797070000
 • Noddings, Nel (1984).” Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education”. Berkeley: University of California Press
 • Noddings, Nel (1998). “Pædagogisk filosofi”. Aarhus: Klim
 • Noddings, Nel (1999). “Justice and Caring: The Search for Common Ground in Education. New York: Teachers College Press
 • Oettingen, Alexander von (2006). “Pædagogisk filosofi som reflekteret omgang med pædagogiske antinomier”. Aarhus: Klim
 • Olsen, Anne-Marie Eggert (2011). “Pædagogiske værdier og etik”. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
 • Olsen, Anne-Marie Eggert (2018). “At forandre verden”. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
 • Pahuus, Mogens (2013). “Dannelse i en læringstid.” Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
 • Prange, Klaus (2013). “Pædagogikkens etik”. Aarhus: Klim
 • Rousseau, Jean-Jacques (2005). “Emile”. København: Gyldendal
 • Stensmo, Christer (2012). “Indføring i pædagogisk filosofi”. Aarhus: Klim
 • Vestergaard, Ebbe (2005). “Pædagogisk filosofi”. København: Hans Reitzels Forlag
 • Wiberg, Merete (red)(2016). “Pædagogik, normativitet og videnskab”. Tidsskrift. Studier i Pædagogisk Filosofi

NoterRediger

 1. ^ Fx Peter Kemp (2016). Løgnen om dannelse. Tiderne Skifter; Mogens Pahuus (2013). Dannelse i en læringstid. Aalborg Universitetsforlag
 2. ^ Fx John Dewey (2006). Demokrati og uddannelse. Klim
 3. ^ Alexander von Oettingen (2018). Undervisning er dannelse. Aarhus Universitetsforlag
 4. ^ Wiberg 2016
 5. ^ Anders Dræby Sørensen: Opdragelsens filosofi. Statsbiblioteket, 2016; Karsten Grue Sørensen: Opdragelsens filosofi. Gyldendal, 1959
 6. ^ Jette Rabtorp (2009). 16 tanker om barndom. Foa
 7. ^ Mårtensson 2016
 8. ^ Kirsten Hyldgaard (2006). Videnskabsteori - en grundbog til de pædagogiske fag. Roskilde Universitetsforlag
 9. ^ https://tidsskrift.dk/spf/issue/view/2452/34
 10. ^ Huggler, 2017
 11. ^ Fx Sune Frølund (2016). Nature in Education. Lit Verlag
 12. ^ https://tidsskrift.dk/spf/issue/download/7106/527
 13. ^ Ove Korsgaard mfl (2017). Pædagogikkens idehistorie. Aarhus Universitetsforlag
 14. ^ Nina Eriksen: Et indblik i pædagogikkens egen etik, Folkeskolen.dk, 3. september 2013.
 15. ^ Klaus Prange, 2013
 16. ^ Mårtensson 2015
 17. ^ https://tidsskrift.dk/spf/index
 18. ^ https://tidsskrift.dk/spf/issue/view/Knud%20Grue-Sørensen/757
 19. ^ Kemp 2013; 2016
 20. ^ Olsen 2018
 21. ^ Jørgensen 2015
 22. ^ Bowadt 2017
 23. ^ (2016). Pædagogik, normativitet og videnskab. Tidsskrift. Studier i Pædagogisk Filosofi
 24. ^ Kirsten Hyldgaard (2006). Videnskabsteori - en grundbog til de pædagogiske fag. Kbh.: Roskilde UF.
 25. ^ Böwadt 2007
 26. ^ Böwadt 2019
 27. ^ Kirsten Hyldgaard (2009) Pædagogiske umuligheder. AUF
 28. ^ Nodding 1999
 29. ^ Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press, 1984.
 30. ^ Justice and Caring: The Search for Common Ground in Education (co-author with Michael S. Katz and Kenneth A. Strike). Professional Ethics in Education series. New York: Teachers College Press, 1999.
 31. ^ Uncertain Lives: Children of Promise, Teachers of Hope (co-author with Robert V. Bullough). New York: Teachers College Press, 2001.; Educating Moral People. New York: Teachers College Press, 2002.

ReferencerRediger

(http://kandidat.au.dk/paedagogiskfilosofi/