Wikipedia:Gør artiklerne brugbare for læseren

Blue check.svg Denne side betragtes som en norm på Wikipedia – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdigt at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.

Wikipedia skal helst være et godt og nyttigt opslagsværk for flest mulig mennesker, og som bekendt har forskellige mennesker vidt forskellige forudsætninger og baggrundsviden når de læser en Wikipedia-artikel. Det er også forskelligt hvad folk "kommer efter" når de læser artikler på Wikipedia; nogen skal bare have en kort forklaring på et begreb de er stødt på andetsteds, mens andre måske skal til at skrive en større skoleopgave og er på jagt efter "råmateriale" til projektet.

Skriv til "alle"Rediger

Nogle læsere har i forvejen en masse viden om emnet, og kommer blot for at få "afklaret nogle detaljer", mens emnet måske er nyt for andre læsere. Dem med den solide forhåndsviden overlever nok at se ting de vidste i forvejen gentaget, mens man af hensyn til sidstnævnte bør være rundhåndet med de mere basale detaljer. Der er to måder at forøge detaljeringsgraden på:

  • Når man bruger et "indforstået" fagudtryk, kan man tilføje en parentes med en kort forklaring.
  • Lav links til andre artikler overalt hvor det giver nogen mening, også selv om der endnu ikke er skrevet en artikel om det emne der linkes til. Vær dog opmærksom på at artiklen måske allerede findes, blot under et lidt andet navn. Er du midt i at skrive din artikel, så åbn et nyt browser-vindue og brug søgefunktionen, oversigten på forsiden eller kategori-oversigten til at finde de artikler der skal linkes til.

Gør teksten overskueligRediger

  • Skriv så enkelt som muligt og med ikke for lange afsnit.
  • Brug også links som fremhævede nøgleord, som øjet kan skimme igennem.
  • Brug overskrifter på de forskellige afsnit. De hjælper læseren til at skimme artiklen for relevante oplysninger.
  • Er der mulighed for at lave punktopstillinger hjælper dette også læseren til det hurtige overblik over artiklens indhold.
  • Følg stilmanualen, så læseren fornemmer en rød tråd igennem artiklerne og nemt finder de enkelte bestanddele en artiklen består af – f.eks. at artikeltitlen skrives med fed første gang den nævnes i artiklen; dette skal gerne ske i den første sætning; fødsels- og dødsår står lige efter personens navn; billeder og illustrationer højrestilles osv.

Afgræns emnetRediger

Hvis det er et "stort" emne du skriver om, er links også en udmærket metode til at afgrænse emnet: I stedet for at presse tyve store underemner ind i samme artikel, så overvej om ikke visse af disse store delemner "fortjener" deres egen artikel.

Giv en kort indledende forklaringRediger

Mens én læser søger efter tilbundsgående oplysninger om et bestemt emne, søger en anden læser måske bare en kort forklaring. I aviser mm. er det et almindeligt journalistisk "trick" at indlede med en manchet; et indledende afsnit lige efter overskriften (der oftest er trykt med en lidt kraftigere typografi end resten af artiklen) der giver en kortfattet opsummering af hvad artiklen handler om. Derefter kommer så "selve artiklen" med alle detaljerne.

I en Wikipedia-artikel kan vi gøre noget tilsvarende, f.eks. ved at starte med et afsnit der kunne hedde "(Emnets navn) kort fortalt": Her fortæller man så i to-tre sætninger hvad "sagen" drejer sig om, og introducerer evt. nogle få tilknyttede begreber. I de efterfølgende afsnit er der nu rig lejlighed til at lægge alle detaljerne "på bordet".

Angiv dine kilderRediger

List dine kilder til artiklen i et afsnit for sig: ==Kilder/Referencer==, placeret under artiklens brødtekst. Husk at bruge den vedtagne typografi, der også er beskrevet på siden Hjælp:Redigering#Referencer. Hvis læseren straks kan se, hvor artiklen har sine oplysninger fra vil det gøre artiklen meget mere pålidelig og dermed mere brugbar for en læser.