Wikipedia:Ingen personangreb

Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genvej:
WP:IPA
Denne side i en nøddeskal
Skriv om emnet, ikke om personen, der har skrevet.

Personangreb er kommentarer og lignende, der ikke forholder sig faktuelt, men i stedet går efter budbringeren. Grænsen mellem kritik og personangreb kan være svær at definere. Hvis man har en udfordring kan man evt. anmode om administratorassistance.

Personangreb kan aldrig undskyldes. Miljøet på Wikipedia skal være positivt og konstruktivt – og det er din pligt at hjælpe med til det. En god måde at undgå personangreb er at kommentere fakta, ikke brugere.

Hvad kan beskrives som et personangreb?

redigér

Der er ingen fast, objektiv standard for hvad der er et personangreb, men der er nogen kommentarer der aldrig er acceptable:

  • Racistiske, sexistiske, homofobiske, aldersbaserede, religiøse, politiske, etniske, nationalistiske, seksuelle og andre former for skældsord rettet mod andre brugere. Uenighed om hvad der kendetegner en religion, race etc. er ikke en gyldig undskyldning for ikke at overholde denne regel.
  • Brug af en brugers tilknytning til et bestemt område for at underkende deres input på et andet område. F.eks. "Du arbejder som skraldemand, du ved ikke en dyt om integralregning" At stille spørgsmål om- eller at udpege en brugers interessekonflikter er ikke et personangreb.
  • Links til eksternt indhold der har til formål at angribe en anden bidragsyder.
  • Sammenligning af brugere med nazister, diktatorer eller andre personer med dårligt ry. (Se Godwins lov)
  • Beskyldninger om brud på politikker og normer eller anden utilstedelig opførsel der ikke er ledsaget af dokumentation, eller som ikke kan dokumenteres på anfordring. Dokumentation kan f.eks. være links til redigeringsloggen eller indlæg på diskussionssider.
  • Trusler, blandt andet:
  • Juridiske trusler (f.eks. trusler om at sagsøge en bruger for en artikel de har bidraget til).
  • Trusler om vold eller andre handlinger uden for Wikipedia.
  • Trusler (og efterfølgende handlinger) om at afsløre personlig information om en bruger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer) som de ikke selv har offentliggjort frivilligt (også kaldet outing).

Denne liste er på ingen måde udtømmende. Fornærmelser, ad hominem-argumentation og andre angreb mod en anden bruger er personangreb uanset måden de bliver fremført. Hvis du er i tvivl om hvorvidt det du har skrevet er et personangreb er det bedre at kommentere på en artikels indhold uden overhovedet at omtale den relevante bruger. Det er heller ikke acceptabelt at omgå reglerne om personangreb ved at omtale brugeren i tredje person (f.eks. "du-ved-hvem er et røvhul").

Personangreb er skadelige

redigér

Personangreb forstyrrer målet med Wikipedia, at skabe et åbent opslagsværk. De afsporer diskussioner så de ikke længere handler om artikler, men om individer. Personangreb deler typisk brugere op i grupper, hvilket gør det sværere at arbejde sammen om at forbedre encyklopædien.

Ved hjælp af sober og respektfuld diskussion er det muligt at inkludere forskellige synspunkter i en artikel, hvilket gør vores artikler mere neutrale. Hvis alt tiden bliver brugt på at kaste med mudder forbedres artiklernes kvalitet ikke.

Forbuddet mod personangreb gælder for alle brugere, det er lige så uacceptabelt at angribe brugere med et dårligt omdømme som det er at angribe vores mest respekterede brugere.

Sådan undgår du at begå personangreb

redigér
Genvej:
WP:UNDGÅDU

Den nemmeste måde at undgå personangreb, også ubevidste personangreb, er at lade være med at personalisere dine argumenter. Skriv så vidt muligt dine argumenter så det er tydeligt at de omhandler indhold og handlinger, og ikke personer.

Hvis man henviser til en konkret bruger i en diskussion er det ikke nødvendigvis et personangreb. F.eks. er det helt gyldigt at skrive "Passagen du indsatte i afsnit X er forkert, hvilket kan ses i kilde Y" eller "Det afsnit du skrev ind i artiklen ligner førstehåndsforskning." Dog kan man helgardere sig mod opfattelsen af et personangreb ved helt at fjerne omtalen af personer: "Denne passage i afsnit X er forkert, hvilket kan ses i kilde Y" og "Afsnittet indsat i denne ændring ligner førstehåndsforskning." Sidstnævnte eksempel gør det også nemmere for uinvolverede brugere at forstå hvilken ændring der er tale om. Det kan virke pedantisk eller som ordkløveri, men ligesom alle andre områder i livet er det nyttigt at tænke over hvordan det man skriver kan blive opfattet. Bemærk at diskussioner om en brugers opførsel eller historik ikke i sig selv kan beskrives som personangreb når de foregår i passende omgivelser (f.eks. personens brugerdiskussionsside, WP:Anmodning om administratorassistance eller lignende fora).

Reaktioner på personangreb

redigér

Førstegangstilfælde eller isolerede hændelser

redigér

Ofte er det bedst bare at ignorere personangreb. Sommetider har det slet ikke været en brugers hensigt at begå personangreb, og i ophedede diskussioner kan selv den mest fattede bruger overreagere. Al kommunikation på Wikipedia foregår gennem tekst hvilket betyder at nuancer, ironi og lignende ikke altid opfattes og derved misforstås. Ved at ignorere personangreb (især isolerede tilfælde) bidrager du til at diskussionen holder sig på sporet. Det betyder ikke at personangreb er acceptable eller kan undskyldes, men vi opfordrer alle brugere til at ignorere vrede eller uhøflige indlæg når det virker fornuftigt. På den måde kan vi fokusere på at forbedre og udvikle encyklopædien.

Hvis du mener at det er nødvendigt at adressere personangrebet bør du skrive en høflig besked på den anden brugers diskussionside. Lad være med at besvare personangreb på en artikels diskussionsside da det typisk optrapper en evt. konflikt og afsporer relevant diskussion på siden. Det er vigtigt at du forbliver fattet og ikke selv bliver konfrontativ, selv om du måske ikke har meget tilovers for den bruger der har angrebet dig. Prøv så vidt muligt at få personangrebet ud af verdenen hurtigt og opfordr brugeren til at arbejde sammen om at finde fælles fodslag eller et kompromis ang. indholdet i artiklen i stedet for at diskutere endeløst om opførsel.

Voldsomt grove personangreb (trusler om vold, juridiske trusler eller åbenlyst sexistisk/racistiske skældsord) bør ikke ignoreres. Hvis du føler at et personangreb kræver øjeblikkelig handling (f.eks. ved trusler om vold) kan du oprette en anmodning på WP:Anmodning om administratorassistance.

Som nævnt ovenfor er det ikke et personangreb i sig selv at diskutere en bestemt brugers opførsel i et passende forum.

Gentagne personangreb

redigér

Hvis en person gentagne gange begår personangreb på trods af gentagne henvendelser og advarsler kan de blive udsat for sanktioner (f.eks. blokering eller forbud). Ideelt bør de fleste konflikter med afsæt i personangreb kunne løses brugerne imellem, men hvis det ikke er muligt kan det ende med administratorinvolvering. Dog bør en administrator involveres med det samme ved grove personangreb (trusler om vold, juridiske trusler etc.)

Fjernelse af personangreb

redigér

Det er generelt ikke tilladt at fjerne indlæg på diskussionssider, og det samme gør sig gældende for personangreb. De putter trods alt kun den angribende bruger i et dårligt lys hvis de bliver stående.

Undtagelsesvis er det tilladt at fjerne indlæg på diskussionssider (og evt. bede en administrator fjerne indlægget i redigeringshistorikken) hvis angrebet f.eks. afslører privat information om en bruger eller overtræder grænsen fra at "tale grimt" til f.eks. at true en bruger med vold. Denne undtagelse er dog sjældent relevant.

Angreb på andre Wikimedia-projekter

redigér

Selv om de andre Wikimediaprojekter (Wiktionary, Wikibooks, Wikisource etc.) har deres egne politikker og normer kan personangreb og anden problematisk opførsel begået på disse projekter godt indgå i vurderinger af en brugers opførsel på den dansksprogede Wikipedia. Hvis en bruger f.eks. befinder sig i en konflikt med en anden bruger kan de ikke omgå politikken om personlige angreb ved at skrive angrebet på Wikibooks i stedet for Wikipedia. Eksterne former for kommunikation, f.eks. IRC eller sociale medier, kan ikke anvendes bortset fra i ekstraordinære tilfælde (dog kan man risikere at blive udelukket fra disse fora af deres lokale moderatorer).

Konsekvenser af personangreb

redigér

Selv om vi opfordrer brugere til at ignorere eller lade være med at blive oprevne over isolerede personangreb, betyder det ikke at de er acceptable. Fjendtlighed og uacceptabelt sprogbrug gør brugere mindre tilbøjelige til at gå ud fra at andre er i god tro. Personangreb betragtes som forstyrrende for encyklopædiens arbejde og kan føre til sanktioner mod den pågældende bruger.

Selv i isolerede tilfælde kan et groft personangreb føre til en blokering. Dødstrusler og lignende angreb kan føre til en blokering uden forudgående advarsel. Mindre alvorlige personangreb besvares typisk med en advarsel. Hvis brugeren fortsætter med at udøve personangreb på trods af advarslen vil de blive mødt med gradvist længere blokeringer.

Blokering for personangreb skal betragtes som et præventivt tiltag der skal stoppe yderlige personangreb, ikke en straf. Dette betyder dog også at man må forvente gradvist længere blokeringer jo flere gange man bryder politikken.

Hvad kan ikke betegnes som et personangreb?

redigér
Genvej:
WP:IKKEPA

Som nævnt tidligere kan man ikke beskrive noget som et personangreb blot fordi det omhandler eller peger på en konkret bruger. Det er tit nødvendigt at drøfte en brugers redigeringer eller opførsel, og så længe dette gøres på en saglig måde og er funderet i deres handlinger er det ikke et personangreb, nogle eksempler på dette er:

Ligesom med eksemplerne på personangreb er dette ikke en afgrænsende liste, det forventes at man med sund fornuft kan skelne mellem hvad der er konstruktiv kritik og personangreb.

Se også

redigér