Brugerdiskussion:Tøndemageren/Arkiv 12

Aktive diskussioner

DiskussionsarkiverRediger

Hej Tøndemageren. Af ren nysgerrighed: hvordan forholder det sig egentlig med diskussionsarkiver? Maunus har to gange slettet sin diskussionsside uden link, anden gang efter at det var blevet påpeget overfor ham, at det ikke er tilladt. Der er heller ikke noget link idag. Hvad siger reglerne? Denne henvendelse er uformel til dig, da jeg godt er klar over, at folk er trætte af diskussioner, og det må være et administratoranliggende at gribe ind. Men det ville være rart lige at få reglerne opfrisket på denne uformelle måde. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 3. mar 2017, 08:59 (CET)

Jf WP:Politik for diskussionssider#Brugerdiskussionssider er det "... ikke tilladt at slette indlæg på brugerdiskussionssider, hverken egne eller andres, heller ikke velkomstskabelonen. Andre skal kunne se, hvad der er diskuteret, og om der har været påpegelser, kritik eller advarsler, der eventuelt skal følges op på. Derimod kan afsluttede diskussioner arkiveres, hvilket er beskrevet længere nede. Det forventes dog, at man venter mindst en uge med at arkivere efter seneste indlæg i en given diskussion. Dette for at sikre at enkelte brugere ikke uden videre gemmer indlæg væk, de ikke bryder sig om. Modsat er der dog intet krav om at arkivere, en del brugere har således flere år gamle diskussioner til at stå, men med tiden kan det dog blive ønskeligt af hensyn til overskueligheden." Er der problemer vil jeg anbefale dig at oprette en anmodning om administratorassistance :) mvh Tøndemageren (diskussion) 3. mar 2017, 09:41 (CET)
OK, tak. Rmir2 (diskussion) 3. mar 2017, 10:02 (CET)
@Rmir. Mit råd er at lade det ligge. Koncentrer dig om artiklerne og læg stridighederne bag dig. Det er mit råd til alle i den eksisterende konflikt. Men nogen skal jo være den første til IKKE at skyde igen og det kunne jo være dig. Administratorer er opmærksomme på Maunus disk side, det er bare et spørgsmål om tid inden det kommer på plads. Med venlig hilsen Savfisk (diskussion) 3. mar 2017, 10:40 (CET)

[redigeringskonflikt

@Rmir2:Angående Maunus' "arkivering", er det korrekt at jeg i sin tid påtalte den "lodrette arkivering", iøvrigt sammen med TherasTaneel og Palnatoke, og jeg er sikker på, at vi alle læste Maunus' svar, og opgav videre aktioner, fordi han argumenterede fornuftigt. Det har da også været muligt for Rmir at "finde" Maunus' lodrette arkiv. Jeg fandt det derfor unødigt at rejse en diskussion om Politik for diskussionssider - Arkivering. Efter min mening har da wiki været hærget af tilstrækkeligt mange diskussioner af typen projektskabeloner og dokumentationsafsnit. Jeg har således heller ikke deltaget i diskussionen om Rmirs arkivering. Jeg foreslår kraftigt, at vi undlader en sådan diskussion, det ville blot blive en fortsættelse af "at gå efter manden istedet for bolden"! mvh Per (PerV) (diskussion) 3. mar 2017, 10:44 (CET)
_:Jeg har ikke bevidst fjernet nogen diskussioner siden jeg så venligt blev bekendtgjort med da.wikis politik .Maunus (diskussion) 3. mar 2017, 15:48 (CET)

Administrator?Rediger

Admin Tøndemager lever ikke op til denne beskrivelse på diskussionssiden til artiklen om Jan Ullrich: "Selvom administratorerne har adgang til ekstra værktøjer, betyder det ikke, at deres ord har større vægt end andres i diskussioner, afstemninger og lignende, eller at de kan bruge værktøjerne, som de har lyst. Som for alle andre brugere skal der være konsensus om administratorernes handlinger. Når handlingerne er i overensstemmelse med etablerede politikker og normer er den konsensus ofte implicit, men den skal altid være til stede."

Konsensus var ikke tilstede, da de to brugere, der interesserede sig for at skrive artiklen, og ikke blot skrive om artiklen, ikke ønskede, at denne admin, fire måneder efter en drøftelse om relevans, tilbagefører noget, der ikke har relevans. Admin kom ikke med argumentation for at forcere en tilbageførsel. Der blev af en bruger fremsat en lang række, i den almindelige verden derude, gode og gyldige argumenter, som der ikke kunne tages stilling til af admin. Admin Tøndemager skriver blandt andet:

"Hvilke konkrete stillingentagener ønsker du der skal tages? Og hvilke simple principper snakker vi om? Og ikke mindst, hvad siger det dig, at de samme argumenter gentages flere gange? :) mvh Tøndemageren (diskussion) 8. mar 2017, 20:27 (CET)

Det siger mig, at der ikke findes argumenter af gyldig karakter. Det siger mig, at jeg ikke længere vil bruge min tid på at lave kvalitetsarbejde her på Wiki.JBM (diskussion) 8. mar 2017, 20:38 (CET)

Jeg har skrevet mange gange hvorfor, og hvad der skal tages stilling til. Men som du skrev, kan du ikke helt huske diskussionen for fire måneder siden. JBM (diskussion) 8. mar 2017, 20:56 (CET)

Hvor har jeg skrevet at jeg ikke kan huske diskussionen fra for fire måneder siden? Og på hvilken måde mener du at den kommentar er fremmende for diskussionen? :) Og når du nu mener jeg ikke kan huske, må du gerne opridse igen, hvad det er du mener der skal tages stilling til :) mvh Tøndemageren (diskussion) 8. mar 2017, 20:59 (CET)

Du er jo tydeligvis ude på at provokere :-) Utroligt man kan være administrator på et nogenlunde seriøst medie med den omgangsform. JBM (diskussion) 8. mar 2017, 21:05 (CET)

JBM (diskussion) 8. mar 2017, 21:25 (CET)

Jerg har på JBM (diskussion) appelleret til personen om enten at konkretisere sin anke eller stoppe sine angreb.--Ramloser (diskussion) 8. mar 2017, 21:47 (CET)
Kun for at gøre opmærksom på at teksten som Jesper Bøtker Mortensen har lagt ind her stammer fra Diskussion:Jan Ullrich --Zoizit (diskussion) 8. mar 2017, 21:51 (CET)
Jeg har svaret på samme side. Der er ikke tale om angreb. JBM (diskussion) 8. mar 2017, 21:54 (CET)
Mine spørgsmål var helt oprigtigt ment. Når man kommer med en stråmand, skal man bestemt også kunne forsvare den. Samtidig kan jeg ikke mindes en diskussion, hvor stråmænd har været givtigt for situationen. Jeg er blot interesseret i at få diskussionen fremad. At dette anses som provokerende er jeg ked af.
Med det sagt, så var der ikke konsensus for fjernelse af den omtalte information - der skal derfor ikke være konsensus for at sætte den tilbage igen. Hvis børnenes navne igen skal stå i artiklen, skal vi derimod opnå konsensus herfor. Hvad der er gjort med informationen, er derfor sket helt efter bogen. Hvilke to brugere der interessere sig for at skrive artiklen der henvises til, er jeg ikke klar over, men da jeg har lavet en del på artiklen, går jeg ud fra den ene er undertegnet. Derfor giver følgende sætning ikke mening: " da de to brugere, der interesserede sig for at skrive artiklen, og ikke blot skrive om artiklen, ikke ønskede, at denne admin...", da jeg både er en af brugerne, samt "denne admin". Der kan selvfølgelig også tænkes på en anden bruger?
Det virker dog til at du er mere end almindeligt utilfreds med min ageren, og derfor vil jeg som altid, opfordre til at du starter en diskussion omkring mit virke som administrator på Landsbybrønden. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. mar 2017, 11:17 (CET)
De to brugere, der interesserer sig for at lave en god artikel er EileenSanda og undertegnede. Du er ikke en af brugerne. Du er Admin. Jeg har vanskeligt ved at se fornuften i, at brugeren EileeenSanda ikke må tage noget væk brugeren selv har skrevet. Den ubetinget største bidragsyder på artiklen er enig i, at EileenSanda tager det væk. Du er uenig og tager således ikke hensyn til "konsensus". Fra Admin er der ikke kommet argumenter af almengyldig karakterer udover den gentagne henvisning til nogle generelle principper for en biografisk artikel. Det er det, der er blevet efterspurgt. Argumenter, som er konkrete - ikke en højtlæsning af generelle vedtægter for en biografisk artikel. Der er blevet efterspurgt argumenter for relevans. Alt er ikke relevant at tage med.
Jeg er ikke generelt set utilfreds med dit virke. Jeg har mange takket for din hjælp til opsætning af artiklen. Jeg har ikke tænkt mig at oprette et nyt sted, for så få at vide, at den skal oprette et helt tredje sted. Jeg gentager ikke argumenter, der er skrevet adskillige gange. Det ligner ævl og kævl - så det vil jeg ikke gøre. JBM (diskussion) 9. mar 2017, 12:07 (CET)
Jeg kan ikke følge JBM her. Tøndemageren har redigeret artiklen om Jan Ullrich som en helt almindelig interesseret bruger, og jeg har på intet tidspunkt bemærket at han skulle have optrådt som administrator i den forbindelse. Det er tarveligt at sige at han ikke interesserer sig for at lave en god artikel blot fordi I uenige om hvad der udgør en god artikel. Og jeg forstår ikke hvorfor Tøndemagerens administratorrolle overhoveder er blevet inddraget i denne diskussion. Mvh. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 9. mar 2017, 12:31 (CET)
Administratorrollen blev inddraget, fordi Tøndemageren selv bad om, at jeg skrev min kritik på hans side, som er en side for en administrator. Og fordi han kommer fire måneder efter en diskusion, hvor en tredje bruger, også for længe siden, har draget en konklusion, og omgør denne uden der er konsensus om det. Det er at agere som en admin - og det er ikke sagligt at gøre det. Der kommer ingen argumenter fra Tøndemageren, kun en henvisning til generelle retningslinjer. Det er også at agere som en admin. Vi er ikke uenige om, hvad der gør en god artikel på alle punkter, men der er fremsat mange gode, alment gyldige argumenter for ikke at nævne en spiritusulykkke otte år efter cykelrytterkarrieren. Der kommer ikke svar på disse argumenter. Det er at agere admin - det er ikke at være almindelig bruger. Det er ikke tarveligt at sige, at det ikke ser ud til, at Tøndemageren ønsker at lave en god artikel, når den skal 'trækkes ned' af hans forcerede tilbageførsel af oplysninger en tredje bruger har skrevet og fjernet igen for længe siden. Og som ikke har nogen relevans. Det er ikke at være biografisk at skrive, at en mand, har dummet sig, for det fortæller ikke noget interessant eller lærerigt for læseren. Det er ikke biografisk arbejde - det er underholdning. Wikipedia er vel ikke et medie, der skal gengive, hvad medier skriver - det skal vel være lidt bedre? JBM (diskussion) 9. mar 2017, 18:17 (CET)
At Tøndemageren skriver at du skal skrive på hans brugerdiskussion har da intet med at rolle som administrator at gøre, det er en gang sludder, og der er skrevet rigtigt mange gange at artiklen ikke er om en cykelrytterkarrier, men om manden Jan Ullrich, så derfor er oplysninger om hvad, hvorfor, hvordan og hvorledes der sker i hans liv relevant for hans artikel, fordi den handler om manden Jan Ullrich, og ikke en cykelrytterkarrier --Zoizit (diskussion) 9. mar 2017, 18:33 (CET)
Hej Zoizit, det er spændende at læse dine bidrag. Tak for det. JBM (diskussion) 9. mar 2017, 18:40 (CET)
@Jesper Bøtker Mortensen: Jeg vil kraftigt anbefale dig, at moderer din måde at svare andre brugere på. Det valgte metode ovenfor er IKKE i orden.
Dernæst så er en administrator også en bruger, som også Kartebolle nænvner, og det gør samtidig at en administrators diskussionsside er er brugerdiskussionsside. At du antager noget andet, gør at du måske skal overveje at sætte dig bedre ind i hvad da.wiki er - det virker ikke helt som om du har forstået det endnu desværre.
Hvad angår argumenters gyldighed, vil jeg da gerne vide, hvad der gør et argument gyldigt, og hvad der gør det ugyldigt? :) Yderligere hertil, hvad gør en oplysning "ikke... interessant eller lærerigt for læseren", og hvad gør at den er?
Sidst, så er der ikke og der har aldrig været, konsensus omkring sletningen af den pågældende oplysning. At en bruger har skrevet en oplysning ind, gør ikke at denne bruger ejer denne oplysning. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. mar 2017, 21:00 (CET)
@Tøndemageren: Hvad er det, jeg har skrevet, som ikke er moderat? JBM (diskussion) 9. mar 2017, 21:05 (CET)
"Hej Zoizit, det er spændende at læse dine bidrag. Tak for det. JBM (diskussion) 9. mar 2017, 18:40 (CET)". Det er bestemt ikke en måde der skaber gode relationer brugerne imellem, og du bør tænke over din måde at agere på. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. mar 2017, 21:08 (CET)
@Tøndemageren: Du fortolker - der står ikke end det skrevne. JBM (diskussion) 9. mar 2017, 21:10 (CET)
Hvis det kan tolkes provokerende, bør du overveje hvordan du formulerer dig. Så vil igen opfordrer dig til at tænke over din ageren. Du fremmer ikke ligefrem samarbejdet på da.wiki, men din egen agenda, med den måde du agerer på, blandt andet i denne diskussion. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. mar 2017, 21:13 (CET)
@Tøndemageren: Til det andet, om at du gerne vil lære lidt om argumentation og relevans. Jeg tror ikke det er det rette sted, hvis du vil lære om det. Jeg er kommet for at skrive artikler - ikke for at diskutere med tilfældige mennesker.
Jo, der var konsensus - to aktive skribenter ville tage det væk og en vil have det skal tilbageføres. Du skriver "At du antager noget andet, gør at du måske skal overveje at sætte dig bedre ind i hvad da.wiki er - det virker ikke helt som om du har forstået det endnu desværre." Som jeg har skrevet mange gange, så er jeg ikke kommet her for at sætte mig ind i Wikipedia som fænomen. Jeg vil gerne bidrage med artikler - ikke læse en masse om hvad Wikipedia. Det må I, der bruger meget tid og har været med i mange år acceptere - ikke alle finder det lige spændende at sætte sig ind, hvad der måtte være af politikker, regler, skikke og så videre. JBM (diskussion) 9. mar 2017, 21:21 (CET)

@Jesper Bøtker Mortensen: undskyld mig men man er ligeson nød til at sætte sig ind i hvordan og hvorledes wikipedia hænger sammen også selv om man kun vil bidrage med artikler, da der er politikker, regler, skikke, normer med mere til hvordan og hvorledes en artikel skal se ud og så videre -- Zoizit (diskussion) 9. mar 2017, 21:26 (CET)

@JBM. Den går ikke. At du ikke interesserer dig for vores regler og administrativ praksis, fritager dig ikke for at overholde dem. Desto mere burde du lytte til erfarne brugere som Tøndemageren og Zoizit, i stedet for at tvivle på deres hensigter. - Savfisk (diskussion) 9. mar 2017, 21:36 (CET)
JBM, du skal ikke lægge ord i munden på andre brugere som de ikke har sagt. Jeg tænker her på "Til det andet, om at du gerne vil lære lidt om argumentation og relevans" som du skrev til Tøndemageren. Sådan går det ikke at behandle andre brugere. Hvis du vil bidrage til Wikipedia, bliver du nødt til at følge Wikipedias spilleregler om at man skal opføre sig pænt, antage god tro og ikke angribe andre brugere. Man bør også vide et minimum om hvordan artikler skal se ud, og hvordan Wikipedia fungerer, som Zoizit er inde på. Mvh. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 9. mar 2017, 21:41 (CET)
@Tøndemageren: skriver: "Hvis det kan tolkes provokerende, bør du overveje hvordan du formulerer dig." Det er ikke muligt at formulere noget, der ikke kan opleves af nogle, som værende provokerende. Det viser eksemplet fint. Sidste ord fra min side. JBM (diskussion) 9. mar 2017, 21:44 (CET)
Din adfærd, JBM, adfærd er lidt mystisk. Du vil gerne bruge wikipedia til at dele din viden og holdninger. Wikipedia eksisterer takket være mange menneskers arbejde gennem mange år, herunder at skabe nogle regler og normer, som er med til at højne wikipedias troværdighed. Men du føler sig hævet over at sætte dig ind i normerne, endsige respektere dem. Samtidig får du solide og ciciliserede wikipedianere til at bruge oceaner af tid på at fortælle di om de samme normer, som du afviser fra en kant af, når de ikke svinger med din dagsorden. Skriv en bog, artikel, kronik om det du brænder for og ved noget om, og som du ikke ønsker andre blander sig i eller forholder sig til. Hvis den er god, så vil den ligefrem kunne blive brugt som en lødig kilde til wikipediaartikler. Pøj pøj med det.Staunited (diskussion) 9. mar 2017, 21:46 (CET)

Wikipedia:Anmodning om administratorassistanceRediger

Fuck, jeg lærer det aldrig. Jeg har lavet følgende indlæg Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/To tidsrøvende bruggere og som sædvanligt findes det ikke på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance. Kan du hjælpe mig med det tekniske. mvh Per (PerV) (diskussion) 11. mar 2017, 10:11 (CET)

Jeg har ordnet det. Du kom til at lave en slåfejl i din anmodnings undersides navn, men du rettede den, da du indsatte undersiden på hovedsiden. --Cgt (diskussion) 11. mar 2017, 10:16 (CET)

Volbeat GARediger

Hej Tøndemageren. Jeg har nomineret artiklen om Volbeat til at blive GA, men der er endnu ikke nok, som har afgivet stemmer, til at der kan konkluderes. Afstemningen udløber d. 17. marts, så jeg ville sætte stor pris på, hvis du ville give dit besyv med. Det er så ærgerligt, når afstemningen løber ud i sandet som følge af for få stemmer. Hvis der er stemmer imod er det noget andet, synes jeg. Afstemningen findes her. Mvh. Toxophilus (diskussion) 16. mar 2017, 21:30 (CET)

Se venligst Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Blokering af Rodejong 2017-03-19Rediger

mvh Per (PerV) (diskussion) 19. mar 2017, 20:47 (CET)

Skabelon:Data WorldRediger

Hvad er {{Data World}} til? TherasTaneel (diskussion) 22. mar 2017, 04:35 (CET)

Husker ikke hvorfor den blev oprettet - men nu er den slettet. mvh Tøndemageren (diskussion) 22. mar 2017, 08:03 (CET)
Øv, troede det var noget spændende. TherasTaneel (diskussion) 23. mar 2017, 03:19 (CET)

Se venligst indlæg om Rodejongs redigeringer på wikidataRediger

mvh Per (PerV) (diskussion) 23. mar 2017, 20:57 (CET)

Du burde i virkeligheden se denne liste for Rodejongs redigeringer på wiki data (Rodejongs seneste 500 redigeringer). Som du kan se har han haft hektisk aktivitet med indsætte af danske labels, og vel ca. halvdelen er forkerte. Jeg ved ikke hvordan man stopper ham; men aktiviteten på wikidata er faktisk værre end på da wiki. På da wiki har vi jo et filter af patruljanter, der sikrer at fejlene ikke slipper igennem. Fejl på wikidata vil helt sikkert i stor udstrækning blot blive importeret i infoboksene. Jeg tror Dipsacus fullonum og jeg er nogen af de få med kendskab til dansk, der holder lidt øje med Rodejongs hærgen. Men jeg har aldeles ingen forhåbninger om at Rodejong har "ændret sig", og jeg aner ikke hvad man kan gøre ved hans mange fejl på wikidata? Fejlene er i stor udstrækning af samme type som dem vi diskuterede på Brugerdiskussion:TherasTaneel#Liev Schreiber, men også enkelte "den anden vej" hvor han indsatte Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Q32120) som "Martin-Luther-Universitet Halle-Wittenberg". Det værste er at han ikke lytter, heller ikke når vi påpeger åbenlyse fejl. mvh Per (PerV) (diskussion) 24. mar 2017, 00:52 (CET)

Hvis han fortsætter hvor han slap, vil blokeringen formentligt hurtigt blive forlænget. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. mar 2017, 12:11 (CET)
Må indrømme at for mig ser det ud til at være en heksejagt der er sat ind af PerV på Rodejong, jeg er godt klar over at Rodejong ikke altid er nem at danse med, og jeg kan ikke forstå at PerV, for lov til at forsætte med hans nedladende måde at tale til de som ikke falder i hans smag på. ---Zoizit (diskussion) 24. mar 2017, 14:56 (CET)
Det kan godt være du synes jeg taler nedladende, men ud af 500 rettelser Rodejong har lavet på wd, anslår jeg at omkring 100 er fejlbehæftede. Det sænker kvaliteten på da wiki væsentligt. Og han gider ikke at lytte. Jeg ved ikke hvor mange gange han har sagt noget i retning af. "dig gider jeg ikke at lytte på". Og så lige "PerV, for lov til at forsætte med hans nedladende måde at tale" - igår hidsede du dig vældigt op da jeg sagde: "OK - ta du en kop kaffe eller en kold øl! Og hav en god aften!", og du replicerede med "you are directly rude in the way you talk to other user PerV", husk lige hvem jeg har lært den tåbelige bemærkning af! mvh Per (PerV) (diskussion) 24. mar 2017, 15:17 (CET)
En ting du er virkelig god til PerV, er at tage ting ud og rykke lidt rundt på det så det passe til din heksejagt, og du er direkte nedladende i din måde at skrive til folk på, og jeg er ligeglad med din bemærkning om at jeg skulle tage en kop kaffe PerV, det har slet ikke noget med det at gøre, det handler om den måde du tiltaler/skriver til folk på, og så er jeg sådan set ligeglad med om at de har lavet 5000 rettelser som ikke falder i din smag, du taler/skriver direkte nedladende ---Zoizit (diskussion) 24. mar 2017, 15:27 (CET)
Ja fejlene er lige meget, bare vi taler ordentligt til hinanden, det er langt vigtigere. Ha en god dag! mvh Per (PerV) (diskussion) 24. mar 2017, 15:31 (CET)
Tak for det fine eksempel PerV --Zoizit (diskussion) 24. mar 2017, 15:33 (CET)

SchützRediger

Hej Tøndemageren. Du erstattede ordet "fremragende" med "i toppen" i artiklen om Heinrich Schütz. Jeg kan godt se, at ordet kan opfattes som POV, men meningen af betydningen var nu "fremtrædende". Jeg håber, at det er OK at bruge dette i stedet. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 30. mar 2017, 10:43 (CEST)

Bestemt - det kan vi sagtens blive enige om :D mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2017, 11:03 (CEST)

SpørgsmålRediger

Spørgsmål fra Rodejong ( på irc-kanalen): [11:49] Rodejong Men hvor skal jeg nu hen for at indsige blokeringen? Min disk er også blokeret , viderebragt af Nico (diskussion) 1. apr 2017, 11:53 (CEST)

Det er et godt spørgsmål, men når han bruger IRC kan han jo lave sin indsigelse der. Men årsagen til, at han heller ikke kan redigere i sin diskussionside, er han at ved seneste tænkepause misbrugte dette. Derfor er det ikke en mulighed denne gang. Jeg håber dog, at han vender tilbage, og lærer af sine fejl. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. apr 2017, 21:13 (CEST)

Jeg finder også blokeringen er rimelig, men det er problematisk at han er helt afskåret fra indvendinger omkring blokeringen. Han er generelt (konsekvent?) negativ i alle svar til Kartebolle, hvilket er ødelæggende for udviklingen af WD i infoboksene. Det er ærgerligt at de to der er mest optaget af, og sikkert også de bedste til at udvikle infobokse og WD. ikke kan samarbejde.- Nico (diskussion) 1. apr 2017, 21:41 (CEST)

Det er helt sikkert problematisk. Men kan vi åbne for hans tilgang til hans diskussionsside i en times tid, sådan at han kan komme med sin indvending, og så lukke ned igen? Og ja, det er virkeligt ærgerligt at der er samarbejdsproblemer der. Det virker til at de kommer fra deres side, og prøver at komme først ind til midten, fremfor at forene deres evner og nå målet hurtigere. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. apr 2017, 22:03 (CEST)
Hvad angår Rodejong, så er det fuldt rimeligt at han ikke kan redigere sin diskussionside efter den opførsel han udviste ved seneste blokering. Det er jo kun en uge han skal vente med at få svar på sine spørgsmål. Hvad angår indsigelse mod blokeringer, så er finder jeg ikke nogen vejledning i vores regler, tværtimod så nævnes det at "Almindelige blokeringer kan ikke formelt appelleres til administratorerne.". Det er godt nok givet et link til AOA i blokeringsskabelonen, og jeg har tidligere oprettet en AOA for Rodejong på en blokering som jeg udførte, men jeg ser reelt ikke nogen grund til at brugere skal have deres blokering taget op på AOA. Med venlig hilsen Savfisk (diskussion) 1. apr 2017, 22:20 (CEST)
Hvad angår indsigelser mod blokeringer: På enwiki har de en:Template:Unblock, som blokerede brugere kan lægge på deres brugerdiskussion (inkl. begrundelse), men det kræver i sagens natur, at den mulighed ikke er blokeret. Men det bør ikke diskuteres her.
- Sarrus (db) d. 1. apr 2017, 22:32 (CEST)


Nyheder for april 2017Rediger

Fjernelse af "|work="Rediger

Jeg fik (i modsætning til ved denne fjernelse) ikke givet en begrundelse for fjernelse af "|work="-parameteren, men jeg fjernede den, fordi dens eksistens af en eller andet grund får sprogangivelsen til at forsvinde. Og så afgørende er den vel heller ikke? Det fremgår jo i resten af referencen, hvorfra oplysningen stammer. Se desuden gerne Hjælp:Teknisk forum#Sprogkode på referencer.
- Sarrus (db) d. 9. apr 2017, 21:33 (CEST)

Refernecemæssigt er "|work=" markant vigtigere end sproget. Sprogangivelsen er kun med til at "advare" læseren om hvilket sprog referencen er på, hvorimod "|work=" er en nødvendig del af referencen, da den fortæller hvem der har produceret (så at sige) referencen. Denne kan derfor ikke undværes, for at have korrekt reference. Sprogangivelsen plejer dog ikke at forsvinde, fordi "|work=" er der, så der må være noget andet i vejen. Undersøg hellere dette, end at slette relevante oplysninger. mvh Tøndemageren (diskussion) 9. apr 2017, 21:41 (CEST)
Jeg ved ikke, hvad der sket, siden sprogangivelsen for forsvundet, og jeg har gjort, hvad jeg kunne med ovennævnte henvendelse på Teknisk Forum og en henvendelse på chatten. Så må vi se, om en skabelonskyndig reagerer.
- Sarrus (db) d. 9. apr 2017, 21:56 (CEST)
Jeg kunne heller ikke se hvorfor denne parameter giver en konflikt med sprogsparameteren. Men det er selvfølgelig lige så nemt med {{en sprog}}.  •   Rodejong   💬 ✉️ 9. apr 2017, 22:00 (CEST)
Jeg kan slet ikke se at der er et problem, når jeg tjekker linket ovenfor (som jeg derfor har tilbagestillet), samt den anden. Sproget står nævnt? mvh Tøndemageren (diskussion) 9. apr 2017, 22:13 (CEST)
Det er fordi InsaneHacker har løst problemet.
- Sarrus (db) d. 9. apr 2017, 22:20 (CEST)
Tilbage til brugersiden for »Tøndemageren/Arkiv 12«.