Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø er en naturplan under det fælleseuropæiske Natura 2000-projekt. Planområdet Rold Skov, og den øvre og mellemste del af Lindenborg Ådal og Madum Sø, har et areal på 8.748 hektar, og er udpeget som EU-habitatområde, og det rummer to fuglebeskyttelsesområder (F3: Madum Sø på 254 ha og F4: Rold Skov på 7.424 ha). 1.624 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er 1.262 ha løvskov og 4.874 ha nåleskov.[1][2] En del af naturplanområdet er fredet; I 2005 blev 1.028 hektar af Rold Skov og Gravlevdalen fredet [3]. Ved Store Blåkilde blev 11 ha fredet i 1951, og ved Madum Sø og Langmosen øst for Rold Skov blev 402 ha fredet i 1951 og 1986 [4]. Desuden en række mindre fredninger: Enebærstykket, Fræer Purker, Skrænter ved Skindbjerg [5] og Skindbjerglund [6].

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Rebild Bakker
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Aalborg Kommune Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune
Areal 8.748 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø ligger i Nordjylland
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

56°48′38″N 9°50′15″Ø / 56.81056°N 9.83750°Ø / 56.81056; 9.83750

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Rold skov er landets næststørste skovkompleks med især rødgranplantager, men også med store, gamle forekomster af bøgeskov, samt store rene søer som Madum Sø og Store Økssø; I den nordvestlige del af området ligger den gendannede Gravlev Sø . Habitatområdet rummer udover Lindenborg å, de øverste dele af Villestrup Å og Sønderup Å.[1][2]

I 2018 blev der udpeget to områder i Rold Skov til urørt skov. Et område i den nordlige del af skoven er beliggende ved den store Lindenborg Ådal i Nørreskov, og omfatter både markante skrænter og de tilstødende skovarealer. Det sydlige område er beliggende midt i det kuperede bakkelandskab i Fælles Skov nordvest for Store Økssø. Samlet udgør de to områder med ny urørt skov i Rold Skov 297 hektar.[7] Ved Skindbjerglund blev samtidig 42 hektar udpeget til urørt løvskov.[8]

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F3 redigér

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F4 redigér

(T) markerer trækfugle, (Y) ynglefugle
 
Madum Sø set fra vest

Området ligger i Rebild Kommune, Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen skal udarbejde bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21.

Natura 2000-planen er koordineret med vandplanen 1.2 Limfjorden.[1][2]

Se også redigér

Se også redigér

Kilder og henvisninger redigér

  1. ^ a b c Miljøstyrelsen Nordjylland (juni 2023). "Naturplan 2022-2027 Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø" (PDF). mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. marts 2024. Hentet 10. maj 2024.
  2. ^ a b c Miljøstyrelsen Nordjylland (2023). "Revideret basisanalyse 2022-2027 Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø" (PDF). mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. marts 2024. Hentet 10. maj 2024.
  3. ^ Om fredningen på fredninger.dk
  4. ^ Søer og kilder i sydlige og østlige del af Rold Skov på fredninger.dk
  5. ^ Skindbjerg
  6. ^ Skindbjerglund
  7. ^ Rold Skov faktaark fra Naturstyrelsen hentet 14. juni 2020
  8. ^ FaktaarkNaturstyrelsens websted nst.dk