Natura 2000-område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder

Natura 2000-område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder er en naturplan under det fælleseuropæiske Natura 2000-projekt. Planområdet består af to EU-habitatområder: Åsted Ådal H8 på 124 ha, Bangsbo Ådal og de omliggende overdrevsområder H216 på 880 ha, i alt et areal på 1.004 hektar. 391 ha (39%) af arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, desuden er der 82 ha løvskov og 85 ha nåleskov. I den nordlige del af området blev et område på 135 ha, næsten identisk med H8 Åsted Ådal, fredet i 1967 [1]. I den nordlige ende af H216 i sydenden af Gærum Hedeplantage ligger Katsig Mose hvor et område på 8,5 ha blev fredet i 1985 som en naturvidenskabelig fredning[2]. 391 ha (39%) af arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2). Desuden er der 82 ha løvskov og 85 ha nåleskov

Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder
Vue over del af Bangsbo Ådal
Geografi
RegionRegion Nordjylland
Kommune(r)Frederikshavn Kommune
Areal1.004 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Arter
Oversigtskort
Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder ligger i Nordjylland
Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder
Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder
Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder

57°23′49″N 10°27′42″Ø / 57.39694°N 10.46167°Ø / 57.39694; 10.46167

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Området, der ligger 3-4 km sydvest og vest for Frederikshavn består af af den centrale del af Åsted Ådal og de øvre løb af Bangsbo Å. De to vandløb er dannet i en lang erosionsproces siden sidste istid, hvor åerne har skåret sig ned igennem sedimentet i de gamle fjordbunde i takt med landhævningen. Det har en mangfoldig flora, bl.a. bladmosset Piberensermos og de rødlistede arter Flad ulvefod, Bjergmangeløv, Vårkobjælde, Lyngstar, Grenet star, orkidéerne Hvid sækspore og Koralrod, samt de to stenlaver Koralprikvortelav og Fingerkorallav (P. Wind 1992). Overdrevene omkring Vejrbakken og Skibtved i Bangsbo Ådal, samt de centrale overdrev i Åsted Ådal er også kendt for en stor svampediversitet, alene med 15 forskellige arter af vokshatte (P. Wind 1992).

Langs både Åsted og Bangsbo Å er der mange elle- og askesumpe, samt kildevæld somudgør et ideelt levested for bilag II-arterne Bæklampret og Odder.

Gærum Hede har tidligere sammen med Faurholdt Hede udgjort et større sammenhængende hedeareal, men dækkes nu hovedsageligt af kratskov og for Gærum Hedes vedkommende af nåleskovsarealer på genetablerede arealer efter råstofindvinding.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen skal udarbejde bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af planen. Natura 2000-planen er koordineret med vandplan 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak.

Se også

redigér

Kilder og henvisninger

redigér
  1. ^ Åsted Ådal på fredninger.dk
  2. ^ Katsig Mose på fredninger.dk
  • Kort over området
  • Miljøstyrelsen Nordjylland (juni 2023). "Naturplan 2022-2027 Natura 2000-område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder" (PDF). mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. marts 2024. Hentet 9. maj 2024.
  • Miljøstyrelsen Nordjylland (2023). "Revideret basisanalyse 2022-2027 Natura 2000-område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder" (PDF). mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. marts 2024. Hentet 9. maj 2024.
  • "Plandokumenter for Natura 2000-områderne i Jylland Nord for perioden 2022-2027". mst.dk. Miljøstyrelsen. Arkiveret fra originalen 7. juni 2024. Hentet 7. juni 2024.