Rigsombuddet på Færøerne

(Omdirigeret fra Rigsombudet på Færøerne)
Danmark

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
DanmarkAndre lande • Politik

Rigsombuddet på Færøerne (færøsk: Ríkisumboðið) i Tórshavn er en institution under Statsministeriet, hvor Rigsombudsmanden er Danmarks øverste repræsentant på Færøerne. Ordningen blev oprettet i 1948 (se også amtmænd på Færøerne). Den nuværende rigsombudsmand er Lene Moyell Johansen, som overtog embedet den 1. august 2017 er den 25. i rækken (inkl. amtmænd).

Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem Færøernes Hjemmestyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden har sæde i Lagtinget og adgang til at deltage i forhandlinger om alle fællesanliggender, dog uden stemmeret (siden 1923, da lagtingsloven blev ændret). Endvidere skal rigsombudsmanden underrettes om beslutninger taget i Lagtinget eller Hjemmestyret, samt om vedtagne love og andre bestemmelser udfærdiget af det færøske hjemmestyre.

Hovedopgaverne består af:

  • Behandling af en række sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder ikraftsættelse af dansk rigslovgivning for Færøerne.
  • Behandling af sager om bevilling til fri proces.
  • Behandling af sager om indfødsret for nordiske statsborgere.
  • Afgivelse af periodiske indberetninger til Statsministeriet om aktuelle økonomiske og politiske forhold på Færøerne.
  • Gennemførelse folketingsvalg, samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget.
  • Medvirke ved planlægning og afvikling af besøg på Færøerne af Kongehuset, Folketinget, regeringen og diplomater m.fl., samt deltagelse i den hermed forbundne mødevirksomhed.
  • Udarbejdelse og udgivelse af to årlige publikationer: Årsberetning for Færøerne, der indeholder en ajourført beskrivelse af de færøske samfundsforhold, samt Lovregister for Færøerne
  • Indstillinger om kongelige hædersbevisninger.

Endvidere er rigsombudsmanden født formand for Dansk-Færøsk Kulturfond.

Rigsombudsmænd

redigér
Fra Rigsombudsmand Født-død
1948 Cai A. Vagn-Hansen 1911 – 1990
1954 Niels Elkær-Hansen 1915 – 2007
1961 Mogens Wahl 1918 – 1986
1972 Leif Groth 1930 – 2009
1981 Niels Bentsen 1936 - 2017
1988 Bent Klinte 1939
1995 Vibeke Larsen 1944
2001 Birgit Kleis 1956
2005 Søren Christensen 1940
2008 Dan Michael Knudsen 1962
2017 Lene Moyell Johansen 1968

Se også

redigér

Eksterne henvisninger

redigér
  Amtmansbrekkan 6, FO 100 Tórshavn