Skabelon:Infoboks grundstof/sandkasse


Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Denne skabelon er en infoboks til brug på alle grundstof-artikler.

Om Wikidata

redigér

Bemærk at flere parametre i denne infoboks er kodet til at anvende Wikidata, dog forudsat at parameteren |wikidata=ja. Hvis de pågældende parametre er angivet lokalt, vil det være disse der benyttes. Hvis de ikke findes hverken i Wikidata eller i artiklen, skjules det pågældende felt. Værdier fra Wikidata er forsynet med et blyantsymbol. Hvis der er fejl i disse felter skal fejlen derfor som oftest rettes på Wikidata.

I øjeblikket benytter de følgende parametre Wikidata (flere kan komme efterhånden som Wikidata vokser):

 • |atomnr=
 • |symbol=
 • |masse=
 • |CAS-nummer=
 • |E-nummer=
 • |pubchem=
 • |eKonfig=
 • |smeltepkt=
 • |kogepkt=
 • |smeltevarme=
 • |fordampningsvarme=
 • |varmeledning=

Man kan slå wikidata fra for et bestemt felt, hvis man skriver dets feltnavn i |ingen_wikidata= (flere navne adskilles af komma). Feltnavnet er feltets navn i infoboksen skrevet med småt.

Om enheder

redigér

Enheder kan angives lokalt i artiklen, men vil blive automatisk tilføjet af skabelonen, hvis de mangler. Hertil benyttes hjælpeskabelonen {{svtm}}. Hvilke enheder der eventuelt automatisk tilføjes, kan ses neden for. Skabelonen forsøger selv at vurdere om der er brugt enheder lokalt. Hvis dette slår fejl, kan man slå automatisk tilføjelse fra, ved at benytte mellemrumstegnet   i mellem talværdien og enheden, f.eks. 0,125 nm i stedet for 0,125 nm.

Forlæg til indsættelse og visning af parametre

redigér
{{{navn}}}
[[File:{{{billede}}}|250px]]
{{{udseende}}}
Periodiske system
Generelt
Atomtegn{{{symbol}}}
Atomnummer{{{atomnr}}}
Elektronkonfiguration{{{eSkaller}}} [[Fil:Elektronskal_{{{atomnr}}}.svg|20px|Elektroner i hver skal: {{{eSkaller}}}. Klik for større billede.]]
Udseende{{{udseende uden billede}}}
Andre kemiske symboler{{{andresymboler}}}
Gruppe{{{gruppe}}} ({{{serie}}})
Periode{{{periode}}}
Blok{{{blok}}}
CAS-nummer{{{CAS-nummer}}}
PubChem{{{pubchem}}}
E-nummer{{{E-nummer}}}
Atomare egenskaber
Atommasse{{{masse}}}
Atomradius{{{atomradius}}}
Kovalent radius{{{kovalent radius}}} pm
Van der Waals-radius{{{VdW-radius}}} pm
Elektronkonfiguration{{{eKonfig}}}
Elektroner i hver skal{{{eSkaller}}}
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin{{{oxtrin}}}
Elektronegativitet{{{elektroneg}}} (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform{{{tilstand}}}
Krystalstruktur{{{krystalstruktur}}}
Massefylde (fast stof){{{massefylde}}} g/cm3
Massefylde (væske){{{massefylde-væske}}} g/cm3
Massefylde (gas){{{massefylde-gas}}}
Smeltepunkt{{{smeltepkt}}} °C
Kogepunkt{{{kogepkt}}} °C
Kritisk punkt{{{kritiskpkt}}}
Smeltevarme{{{smeltevarme}}} kJ/mol
Fordampningsvarme{{{fordampningsvarme}}} kJ/mol
Varmefylde{{{varmekapacitet}}} J·mol–1K–1
Varmeledningsevne{{{varmeledning}}}
Varmeudvidelseskoeff.{{{varmeudvidelse}}} µm/(m·K)
Elektrisk resistivitet{{{resistivitet}}} Ω·m (20 °C)
Magnetiske egenskaber{{{magnetegenskaber}}}
Mekaniske egenskaber
Youngs modul{{{youngsmodul}}} GPa
Forskydningsmodul{{{forskydmodul}}} GPa
Kompressibilitetsmodul{{{kompresmodul}}} GPa
Poissons forhold{{{poissons}}}
Hårdhed (Mohs' skala){{{hårdhed-mohs}}}
Hårdhed (Vickers){{{hårdhed-vickers}}} MPa
Hårdhed (Brinell){{{hårdhed-brinell}}} MPa
Sikkerhed
R-sætninger{{{R-sætninger}}}
S-sætninger{{{S-sætninger}}}
Faresymboler
{{Infoboks grundstof
| navn = 
| symbol =
| radioaktivt = ja, ellers intet
| billede =
| udseende =
| udseende uden billede = 
| andresymboler =
| atomnr =
| serie = 
| gruppe = 
| periode =
| blok = 
| CAS-nummer =
| pubchem =
| E-nummer = 
| masse = 
| atomradius = 
| kovalent radius = 
| VdW-radius = 
| eKonfig = 
| eSkaller = 
| oxtrin = 
| elektroneg = 
| tilstand = 
| krystalstruktur = 
| massefylde =
| massefylde-væske = 
| massefylde-gas = 
| smeltepkt = 
| kogepkt = 
| kritiskpkt = 
| smeltevarme = 
| fordampningsvarme = 
| varmekapacitet = 
| varmeledning = 
| varmeudvidelse = 
| resistivitet = 
| magnetegenskaber = 
| youngsmodul = 
| forskydmodul = 
| kompresmodul =
| poissons = 
| hårdhed-mohs = 
| hårdhed-vickers = 
| hårdhed-brinell = 
| R-sætninger =
| S-sætninger = 
| fare1 = 
| fare2 = 
| fare3 = 
| fare4 = 
}}


Tillige visning af faresymboler nederst

redigér
Navn
Periodiske system
Generelt
Atomtegnsymbol
Atomnummer118
ElektronkonfigurationeSkaller Elektroner i hver skal: eSkaller. Klik for større billede.
Andre kemiske symbolerandresymboler
Gruppegruppe (serie)
Periodeperiode
Blokblok
CAS-nummerCAS-nummer
PubChempubchem
E-nummerE-nummer
Atomare egenskaber
Atommassemasse
Van der Waals-radiusVdW-radius pm
ElektronkonfigurationeKonfig
Elektroner i hver skaleSkaller
Kemiske egenskaber
Oxidationstrinoxtrin
Elektronegativitetelektroneg (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsformtilstand
Krystalstrukturkrystalstruktur
Massefylde (fast stof)massefylde g/cm3
Massefylde (væske)massefylde-væske g/cm3
Massefylde (gas)massefylde-gas
Smeltepunktsmeltepkt °C
Kogepunktkogepkt °C
Kritisk punktkritiskpkt
Smeltevarmesmeltevarme kJ/mol
Fordampningsvarmefordampningsvarme kJ/mol
Varmefyldevarmekapacitet J·mol–1K–1
Varmeledningsevnevarmeledning
Varmeudvidelseskoeff.varmeudvidelse µm/(m·K)
Elektrisk resistivitetresistivitet Ω·m (20 °C)
Magnetiske egenskabermagnetegenskaber
Mekaniske egenskaber
Youngs modulyoungsmodul GPa
Forskydningsmodulforskydmodul GPa
Kompressibilitetsmodulkompresmodul GPa
Poissons forholdpoissons
Hårdhed (Mohs' skala)hårdhed-mohs
Hårdhed (Vickers)hårdhed-vickers MPa
Hårdhed (Brinell)hårdhed-brinell MPa
Sikkerhed
R-sætningerR-sætninger
S-sætningerS-sætninger
Faresymboler
{{Infoboks grundstof
| navn = navn
| symbol = symbol
| radioaktivt = radioaktivt
| billede = ost.jpg
| udseende = 
| udseende uden billede = udseende uden billede
| andresymboler = andresymboler
| atomnr = 118
| masse = masse
| serie = serie
| gruppe = gruppe
| periode = periode
| blok = blok
| CAS-nummer = CAS-nummer
| pubchem = pubchem
| E-nummer = E-nummer
| atomradius = atomradius
| kovalent radius = kovalent radius
| VdW-radius = VdW-radius
| eKonfig = eKonfig
| eSkaller = eSkaller
| oxtrin = oxtrin
| elektroneg = elektroneg
| tilstand = tilstand
| krystalstruktur = krystalstruktur
| massefylde = massefylde
| massefylde-væske = massefylde-væske
| massefylde-gas = massefylde-gas
| smeltepkt = smeltepkt
| kogepkt = kogepkt
| kritiskpkt = kritiskpkt
| smeltevarme = smeltevarme
| fordampningsvarme = fordampningsvarme 
| varmekapacitet = varmekapacitet
| varmeledning = varmeledning
| varmeudvidelse = varmeudvidelse
| resistivitet = resistivitet
| magnetegenskaber = magnetegenskaber
| youngsmodul = youngsmodul
| forskydmodul = forskydmodul
| kompresmodul = kompresmodul
| poissons = poissons
| hårdhed-mohs = hårdhed-mohs
| hårdhed-vickers = hårdhed-vickers
| hårdhed-brinell = hårdhed-brinell
| R-sætninger = R-sætninger
| S-sætninger = S-sætninger
| fare1 = T
| fare2 = N
| fare3 = T
| fare4 = N
}}


Eksempel

redigér
Xenon
Periodiske system
Generelt
AtomtegnXe
Atomnummer54
Elektronkonfiguration2, 8, 18, 18, 8 Elektroner i hver skal: 2, 8, 18, 18, 8. Klik for større billede.
Gruppe18 (Ædelgasser)
Periode5
Blokp
CAS-nummer7440-63-3
Atomare egenskaber
Atommasse131,293 u
Atomradius108 pm (beregnet)
Kovalent radius130 pm
Van der Waals-radius216 pm
Elektronkonfiguration[Kr] 4d10 5s²5p6
Elektroner i hver skal2, 8, 18, 18, 8
Ioniseringspotentiale
1. ioniserings­potentiale1170,4 kJ/mol
2. ioniserings­potentiale2046,4 kJ/mol
3. ioniserings­potentiale3099,4 kJ/mol
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin0, +1, +2, +4, +6, +8 (sjældent mere end 0)
Elektronegativitet2,6 (Pauling-Skala)
Fysiske egenskaber
TilstandsformGas
KrystalstrukturKubisk, F-centreret
Massefylde (gas)5,894 g/L
Smeltepunkt-111,7 °C
Kogepunkt-108,12 °C
Smeltevarme2,27 kJ·mol−1
Fordampningsvarme12,64 kJ·mol−1
Varmeledningsevne0,00569 W/(m · K)
{{Infoboks grundstof
| navn = Xenon
| symbol = Xe
| radioaktivt = Nej
| billede = 
| udseende = Farveløs
| udseende uden billede = 
| andresymboler =
| atomnr = 54
| serie = Ædelgasser
| gruppe = 18
| periode = 5
| blok = p
| CAS-nummer = 7440-63-3
| pubchem =
| E-nummer =
| masse = 131,293 u
| atomradius = 108 pm (beregnet)
| kovalent radius = 130 pm
| VdW-radius = 216 pm
| eKonfig = [[[Krypton|Kr]]] 4d<sup>10</sup> 5s²5p<sup>6</sup>
| eSkaller = 2, 8, 18, 18, 8
| 1ion= 1170,4 kJ/mol
| 2ion= 2046,4 kJ/mol
| 3ion= 3099,4 kJ/mol
| 4ion=
| 5ion=
| 6ion=
| 7ion=
| 8ion=
| oxtrin = 0, +1, +2, +4, +6, +8 (sjældent mere end 0)
| elektroneg = 2,6 ([[Pauling-Skala]])
| tilstand = Gas
| krystalstruktur = Kubisk, F-centreret
| massefylde = 
| massefylde-væske = 
| massefylde-gas = 5,894 g/L
| smeltepkt = -111,7 °C
| kogepkt = -108,12 °C
| kritiskpkt = 
| smeltevarme = 2,27 kJ·mol<sup>−1</sup>
| fordampningsvarme = 12,64 kJ·mol<sup>−1</sup>
| varmekapacitet = 
| varmeledning = 0,00569 W/(m · K)
| varmeudvidelse = 
| resistivitet = 
| magnetegenskaber = 
| youngsmodul = 
| forskydmodul = 
| kompresmodul =
| poissons = 
| hårdhed-mohs = 
| hårdhed-vickers = 
| hårdhed-brinell = 
}}