Computer Algebra System

Liste
Denne artikel består kun eller primært af lister; dette stemmer ikke overens med listenormen. Enten skal listen udvides, så den stemmer overens med den gældende norm, eller også skal den omdannes til en ønskeliste og sættes på den passende kategori. Det er også en mulighed, at artiklens indhold præsenteres bedre i et andet format end listeformatet.

Computer Algebra System (forkortet CAS)[1] er en betegnelse for lommeregnere og software, som kan foretage symbolsk manipulation af matematiske udtryk,[2] herunder at løse ligninger med eksakte løsninger;[3] for at løse en ligning kræves typisk kommandoen solve(...). Flere CAS-værktøjer kan også foretage beregninger indenfor differetialregning (altså beregne differentialkvotienter), kommandoen er ofte diff(...); samt foretage beregninger indenfor integralregning (dvs. beregne stamfunktioner samt beregne ubestemte integraler såvel som bestemte integraler. Kommandoen er for nogle CAS-værtøjer: int(...). Enkelte CAS-værktøjer kan endda løse differentialligninger algebraisk;[4] hvilket typisk gøres via kommandoen desolve(...) eller dsolve(...).

Til CAS-værktøjer hører flere af Texas Instruments grafregnere (TI-89[5] samt TI-Nspire CAS[6] bl.a.) samt kommerciel software (f.eks. Maple[7] og Wolfram Mathematica[8]) og fri software (fx Geogebra og Xcas[9] samt Yacas[10]).

Tabel Rediger

over nogle[11] CAS-softwares[12]

Navn Software licens Programmeringssprog MS Windows macOS Linux Andre OS Kommando løser differentialligning Note og kilde
CPMP-Tools freeware eller fri software java Windows macOS Linux [13]
ExpressionsinBar freeware eller fri software ? 64 bit app for macOS desolve(  ,  ) [14]
GeoGebra freeware eller fri software java Windows macOS Linux Android & iOS SolveODE([15] også som web app[16]
Maple * kommerciel C, Java, Maple Windows macOS Linux dsolve  ,  [17] [18]
Mathematica * kommerciel Wolfram Language,  Lisp Windows macOS Linux Solaris DSolve(  ,  )[19] også som web[20] app[21]
MATLAB kommerciel C/C++, MATLAB Windows macOS Linux [22]
Maxima freeware eller fri software Common Lisp Windows macOS Linux Android ode2 (eqn, dvar, ivar)[23] også som online app[24]
SageMath freeware eller fri software Python 3 Windows macOS Linux desolve(  ,  )[25] [26]
Singular freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux findes[27] også online[28]
TI-Nspire CX CAS kommerciel ? Windows macOS deSolve( ,  , )[29] [30][31]
TI-89 simulator & TI-92 Plus emulator freeware eller fri software ? online deSolve( ,  , ) [32][33]
Xcas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux desolve(  ,  )[34] [35]
Yacas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux OdeSolve(  )[36] [37]

* løser også triple integraler.

Referencer Rediger

 1. ^ https://www.maplesoft.com/ns/maple/cas/computer-algebra-systems-math-education.aspx
 2. ^ https://cedric.cnam.fr/fichiers/art_3390.pdf
 3. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. januar 2020. Hentet 10. januar 2020.
 4. ^ https://www.unf.edu/~ddreibel/cas/
 5. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-89-titanium
 6. ^ https://education.ti.com/da/products/computer-software/ti-nspire-cas-student-sw
 7. ^ https://www.maplesoft.com/mapleskole/
 8. ^ https://www.wolfram.com/mathematica/analysis/
 9. ^ https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/troussesurvie_en.pdf
 10. ^ http://www.yacas.org
 11. ^ https://www.ubuntupit.com/top-20-best-computer-algebra-systems-for-linux/
 12. ^ https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/1062713
 13. ^ http://www.core-plusmath.org/CPMP-Tools/
 14. ^ http://www.alelvisoftware.com/Expressions/ExpressionsinBar.html
 15. ^ https://wiki.geogebra.org/en/SolveODE_Command
 16. ^ https://www.geogebra.org/classic?lang=da
 17. ^ https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve%2finteractive
 18. ^ https://www.maplesoft.com/
 19. ^ https://reference.wolfram.com/language/tutorial/DSolveIntroduction.html
 20. ^ https://www.wolframalpha.com/
 21. ^ https://www.wolfram.com/mathematica/
 22. ^ https://www.mathworks.com/products/matlab.html
 23. ^ https://maxima.sourceforge.io/docs/manual/maxima_105.html#ode2
 24. ^ https://web.archive.org/web/20181101184600/http://maxima-online.org/
 25. ^ https://doc.sagemath.org/html/en/reference/calculus/sage/calculus/desolvers.html
 26. ^ https://www.sagemath.org/
 27. ^ https://www.singular.uni-kl.de/
 28. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 20. juli 2017. Hentet 26. december 2020.
 29. ^ https://sites.google.com/a/boag.nu/ti-nspire-hjaelp/differentialligninger
 30. ^ https://education.ti.com/en/software/details/en/3dc447eb50e0466697761768fe3b6391/student-nspirecxcas
 31. ^ https://education.ti.com/html/webhelp/EG_TINspire/DA/index.html
 32. ^ https://ti89-simulator.com/
 33. ^ https://tiplanet.org/emu68k_fork/
 34. ^ http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/cascmd_en.pdf
 35. ^ https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html
 36. ^ https://yacas.readthedocs.io/en/latest/reference_manual/ode.html?highlight=desolve#OdeSolve
 37. ^ http://www.yacas.org/