Computer Algebra System

Computer Algebra System (forkortet CAS)[1] er en betegnelse for lommeregnere og software, som kan foretage symbolsk manipulation af matematiske udtryk,[2] herunder at løse ligninger med eksakte løsninger;[3] for at løse en ligning kræves typisk kommandoen solve(...). Flere CAS-værktøjer kan også foretage beregninger indenfor differetialregning (altså beregne differentialkvotienter), kommandoen er ofte diff(...); samt foretage beregninger indenfor integralregning (dvs. beregne stamfunktioner samt beregne ubestemte integraler såvel som bestemte integraler. Kommandoen er for nogle CAS-værtøjer: int(...). Enkelte CAS-værktøjer kan endda løse differentialligninger algebraisk;[4] hvilket typisk gøres via kommandoen desolve(...) eller dsolve(...).

Til CAS-værktøjer hører flere af Texas Instruments grafregnere (TI-89[5] samt TI-Nspire CAS[6] bl.a.) samt kommerciel software (f.eks. Maple[7] og Wolfram Mathematica[8]) og fri software (fx Geogebra og Xcas[9] samt Yacas[10]).

Tabel redigér

over nogle[11] CAS-softwares[12]

Navn Software licens Programmeringssprog MS Windows macOS Linux Andre OS Kommando løser differentialligning Note og kilde
CPMP-Tools freeware eller fri software java Windows macOS Linux [13]
ExpressionsinBar freeware eller fri software ? 64 bit app for macOS desolve(  ,  ) [14]
GeoGebra freeware eller fri software java Windows macOS Linux Android & iOS SolveODE([15] også som web app[16]
Maple * kommerciel C, Java, Maple Windows macOS Linux dsolve  ,  [17] [18]
Mathematica * kommerciel Wolfram Language,  Lisp Windows macOS Linux Solaris DSolve(  ,  )[19] også som web[20] app[21]
MATLAB kommerciel C/C++, MATLAB Windows macOS Linux [22]
Maxima freeware eller fri software Common Lisp Windows macOS Linux Android ode2 (eqn, dvar, ivar)[23] også som online app[24]
SageMath freeware eller fri software Python 3 Windows macOS Linux desolve(  ,  )[25] [26]
Singular freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux findes[27] også online[28]
TI-Nspire CX CAS kommerciel ? Windows macOS deSolve( ,  , )[29] [30][31]
TI-89 simulator & TI-92 Plus emulator freeware eller fri software ? online deSolve( ,  , ) [32][33]
Xcas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux desolve(  ,  )[34] [35]
Yacas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux OdeSolve(  )[36] [37]

* løser også triple integraler.

Referencer redigér

 1. ^ https://www.maplesoft.com/ns/maple/cas/computer-algebra-systems-math-education.aspx
 2. ^ https://cedric.cnam.fr/fichiers/art_3390.pdf
 3. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. januar 2020. Hentet 10. januar 2020.
 4. ^ https://www.unf.edu/~ddreibel/cas/
 5. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-89-titanium
 6. ^ https://education.ti.com/da/products/computer-software/ti-nspire-cas-student-sw
 7. ^ https://www.maplesoft.com/mapleskole/
 8. ^ https://www.wolfram.com/mathematica/analysis/
 9. ^ https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/troussesurvie_en.pdf
 10. ^ http://www.yacas.org
 11. ^ https://www.ubuntupit.com/top-20-best-computer-algebra-systems-for-linux/
 12. ^ https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/1062713
 13. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 10. januar 2020.
 14. ^ http://www.alelvisoftware.com/Expressions/ExpressionsinBar.html
 15. ^ https://wiki.geogebra.org/en/SolveODE_Command
 16. ^ https://www.geogebra.org/classic?lang=da
 17. ^ https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve%2finteractive
 18. ^ https://www.maplesoft.com/
 19. ^ https://reference.wolfram.com/language/tutorial/DSolveIntroduction.html
 20. ^ https://www.wolframalpha.com/
 21. ^ https://www.wolfram.com/mathematica/
 22. ^ https://www.mathworks.com/products/matlab.html
 23. ^ https://maxima.sourceforge.io/docs/manual/maxima_105.html#ode2
 24. ^ https://web.archive.org/web/20181101184600/http://maxima-online.org/
 25. ^ https://doc.sagemath.org/html/en/reference/calculus/sage/calculus/desolvers.html
 26. ^ https://www.sagemath.org/
 27. ^ https://www.singular.uni-kl.de/
 28. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 20. juli 2017. Hentet 26. december 2020.
 29. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2020. Hentet 26. december 2020.
 30. ^ https://education.ti.com/en/software/details/en/3dc447eb50e0466697761768fe3b6391/student-nspirecxcas
 31. ^ https://education.ti.com/html/webhelp/EG_TINspire/DA/index.html
 32. ^ https://ti89-simulator.com/
 33. ^ https://tiplanet.org/emu68k_fork/
 34. ^ http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/cascmd_en.pdf
 35. ^ https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html
 36. ^ https://yacas.readthedocs.io/en/latest/reference_manual/ode.html?highlight=desolve#OdeSolve
 37. ^ http://www.yacas.org/