TI-Nspire er en serie af grafiske lommeregnere, som blev lanceret af det amerikanske firma Texas Instruments (TI) i perioden 2007-10. Siden 2011 sælges TI-Nspire CAS også som software til Windows og macOS.

fig. 1: TI-Nspire CX CAS blev lanceret i 2011.
fig. 2: TI-Nspire CX II-T CAS blev lanceret i 2019.
fig. 3: Differentialligninger kan løses med software-versionen af TI Nspire CAS software (MS Windows).

Beskrivelse redigér

Håndholdt version redigér

I modsætning til grafregnere i TI-92-serien har TI-Nspire ikke QWERTY-tastatur. Flere lommeregnere i serien har dog noget ligende, idet tasterne blot er placeret i alfabetisk rækkefølge. TI-Nspire har en mini-USB forbindelse til at overføre data. Nogle grafregnere i serien har Computer Algebra System (CAS); se fig. 1 & 2. Andre grafregnere i serien har ikke CAS (se fig. 4).

Serien TI-Nspire anvender et andet styresystem, end TI’s tidligere lommeregnere gør. TI-Nspire rummer en file-manager, som lader ejeren oprette og redigere dokumenter.

Den oprindelige TI-Nspire var sammenlignelig med TI-84 Plus, hvad angik features og funktionalitet.

TI-Nspire CAS redigér

TI-Nspire CAS kan også beregne differentialkvotienter og stamfunktioner. TI-Nspire CAS har mere til fælles med TI-89 Titanium og Voyage 200 end med andre TI-lommeregnere.

TI-Nspire Touchpad redigér

Den 8. marts 2010 lancerede TI to nye modeller af den grafiske lommeregner: TI-Nspire Touchpad og TI-Nspire CAS Touchpad. Den indbyggede touchpad anvendes til at navigere på lommeregnernes displays. Disse modellers displays er sort-og-hvid i modsætning til tidligere TI-lommeregnere, hvis displays er sort og grå. Anden generation af disse lommeregnere har farve-display.

TI-Nspire CX og TI-Nspire CX CAS redigér

I 2011 sendte TI nyere versioner på markedet. Begge lommeregnere er tyndere end TI’s foregående lommeregnere, idet begge lommeregnere er 1,57 cm tykke, hvilket er halvt så meget som TI-89. Begge lommeregnere har farve-display og OS 3.0 der inkluderer tegning af 3D-grafer.[1][2]

Software-version og styresystemer redigér

Siden 2011 har Texas Instruments solgt software-versionen TI-Nspire CX CAS (se fig. 3). I 2019 blev version 5.0.0 lanceret. Softwaren findes til flere styresystemer, deriblandt:

Software til grafregneren redigér

TI forsyner deres TI-Nspire-lommeregnere med forskellige typer software. Der findes både non-CAS version og CAS version af softwaren. Software til TI-Nspire gør det muligt for elever at distribuere indtastninger og resultater med hinanden og med deres lærere. Endvidere rummer softwaren mulighed for at bruge en emuleret version af TI-Nspire. Som tilbehør til TI-Nspire medfølger et kabel, så lommeregneren kan forbindes til en computer.[3]

TI-Nspire CAS har flere features (uddrag) redigér

TI-Nspire i undervisning redigér

Danmark redigér

TI-Nspire har siden 2010'erne været nævnt på undervisningsministeriets hjemmeside;[15] også Danske Science Gymnasiers hjemmeside[16] omtaler CAS-værktøjet. Der er lavet en række videoer[17] og en hjemmeside med tips til TI-NSpire CAS.[18] Der findes endda en dansk brugermanual til software-versionen på TI's hjemmeside.[19]

Flere universiteter har nævnt TI-Nspire på deres hjemmesider: KU,[20] AU,[21] AAU,[22] SDU[23] & RUC[24]

Udlandet redigér

Der findes manualer og brugervejledninger[25] om TI-Nspire på nogle af USA's universiteters hjemmesider.[26]

TI-Nspire er nævnt på flere tyske universiteters hjemmesider.[27] CAS-værktøjet finder også anvendelse i Australien.[28]

Håndholdt TI-NSpire CX CAS er en af flere serier grafregnere med CAS redigér

Serier af CAS-grafregnere solgt siden 1995
Seriens navn Solgt i perioden Features og enkelte kommandoer[29] Uddybning, eksempler og printscreens
TI-92

med QWERTY-tastatur

 • TI-92 Plus findes også som online emulator[30]
 • Der findes dansk manual til TI-92 Plus[31]
 • TI-92 Plus har samme features som TI-89
1995 - 2013
 • Tegne funktioners grafer, såvel 2D som 3D[32] samt polære grafer og parameterfremstillinger.
 • Vise tabel for indtastede funktioner (se den øverste illustration).
 • TI-92 kan tegne cirkler.
 • PrettyPrint[32] (ligesom equation editor og LaTeX)
 • Symbolsk visning af   og   samt   og   og kan sådan regne med komplekse tal[33][34] (se den midterste illustration).
 • Beregne trigonometriske værdier eksakt, eksempelvis:   og også det tilnærmede resultat  
 • Beregne største fælles divisor, eng. greatest common divisor (gcd)
 • Beregne mindste fælles multiplum, eng. least common multiple (lcm)
 • Lineær regression LinReg tilnærmer data til lineær funktion
 • Ang. sandsynlighedsregning kan TI-92 beregne fakultet, antal permutationer og antal kombinationer[35]
 • Faktorisere polynomium med kommandoen:[32] factor(polynomium) ; et polynomium med komplekse rødder faktoriserer TI-92 med kommandoen cfactor( (se den nederste illustration).
 • Løse ligning med kommandoen:[36] solve(ligning, ) eller csolve( (se den nederste illustration).
 • Beregne diffferentialkvotient med kommandoen: d(funktion, ) (se den nederste illustration).
 • Beregne stamfuntion med kommandoen: ∫(funktion, ) (se den nederste illustration).
 • Beregne bestemt integral[37] med kommandoen: ∫(funktion, , , )
 • Beregne determinant det(
 • Foretage matrix-beregninger og -manipulation
 
TI-92 viser tabel for funktionen  
 
TI-92 faktoriserer andengradspolynomium med cFactor
 
TI-92 Plus løser ligning, beregner differentialkvotient, beregner stamfunktion, regner med SI-enheder og løser lineær første ordens differentialligning algebraisk.
TI-89

uden QWERTY-tastatur

 • TI-89 Titanium findes også som online simulator[38]
 • Der findes dansk manual til TI-89[31]
1998 - 2004 Samme som TI-92[39] foruden:
 
TI-89 løser en række differentialligninger algebraisk: proportional første ordens differentialligning samt lineær første ordens differentialligning såvel som proportional anden ordens differentialligning.
 
TI-89 løser differentialligning grafisk ved at indtegne linjeelementer og forbinde nogle linjeelementer til en integralkurve.
TI-Nspire CX CAS

uden QWERTY-tastatur

siden 2011 Samme som TI-89 foruden: Kommando løser differentialligning algebraisk:[10]deSolve(  , , )

kommandoen gælder også for TI-92 Plus[30] og Voyage 200 samt for TI-89[38]

Se også redigér

Softeware TI-NSpire CX CAS hører til denne gruppe[51] af CAS-softwares[52]

Navn Software licens Programmeringssprog MS Windows macOS Linux Andre OS Kommando løser differentialligning Note og kilde
CPMP-Tools freeware eller fri software java Windows macOS Linux [53]
ExpressionsinBar freeware eller fri software ? 64 bit app for macOS desolve(  ,  ) [54]
GeoGebra freeware eller fri software java Windows macOS Linux Android & iOS SolveODE([55] også som web app[56]
Maple * kommerciel C, Java, Maple Windows macOS Linux dsolve  ,  [57] [58]
Mathematica * kommerciel Wolfram Language,  Lisp Windows macOS Linux Solaris DSolve(  ,  )[59] også som web[60] app[61]
MATLAB kommerciel C/C++, MATLAB Windows macOS Linux [62]
Maxima freeware eller fri software Common Lisp Windows macOS Linux Android ode2 (eqn, dvar, ivar)[63] også som online app[64]
SageMath freeware eller fri software Python 3 Windows macOS Linux desolve(  ,  )[65] [66]
Singular freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux findes[67] også online[68]
TI-Nspire CX CAS kommerciel ? Windows macOS deSolve( ,  , )[10] [69][70]
TI-89 simulator & TI-92 Plus emulator freeware eller fri software ? online deSolve( ,  , ) [38][30]
Xcas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux Android desolve(  ,  )[71] [72]
Yacas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux OdeSolve(  )[73] [74]

* løser også triple integraler.

 
fig. 4: Den oprindelige TI-Nspire med touchpad, men uden farveskærm og uden CAS blev solgt i perioden 2007-2010.

Eksterne henvisninger redigér

Referencer redigér

 1. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-cas
 2. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 14. august 2020. Hentet 7. januar 2020.
 3. ^ https://education.ti.com/da/software/details/en/79881F1D740D4A92ADB342087887BE55/ti-nspirecas_pc_full (Webside ikke længere tilgængelig)
 4. ^ https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/solve-command-from-ti-nspire-cas-algebra-submenu/
 5. ^ https://mathbits.com/MathBits/TINSection/Algebra1/SolvingEquations.html
 6. ^ https://www.tinspireapps.com/resources/TiNspire_detailed_Manual.pdf
 7. ^ https://www.tinspireapps.com/resources/
 8. ^ https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/C1ZFkZ04AIS.pdf
 9. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 4. marts 2021. Hentet 3. december 2020.
 10. ^ a b c "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2020. Hentet 1. december 2020.
 11. ^ https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/ti-nspire-cas-calculus-submenu-commands/
 12. ^ https://tinspireapps.com/blog/tinspire-cx-cas-solving-1-order-differential-equations-step-by-step/
 13. ^ Søgaard Hansen, Henrik (uden år): Differentialligninger
 14. ^ https://education.ti.com/da/guidebook/details/da/34B16D39ADBE403F8DF79A25061DC912/ti-nspirestudentsoftwareguidebook-2
 15. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lh8RurY0OzsJ:https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf18/sep/180920-laererens-haefte-til-digitale-opgavesaet-i-kemi-a--stx--pdf---2018-.pdf%3Fla%3Dda+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b-d
 16. ^ https://science-gym.dk/mat/2012/Fra_Nspire_til_PDF.pdf
 17. ^ https://www.frividen.dk/matematik/cas-texas-software/
 18. ^ https://solve-x.dk/
 19. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 4. marts 2021. Hentet 30. november 2020.
 20. ^ https://cmu.math.ku.dk/projekter/2017/ligninger-i-ti-nspire/
 21. ^ https://pure.au.dk/portal/files/110534226/ShamirSecretSharing.pdf
 22. ^ http://apps.math.aau.dk/gym_dag/
 23. ^ https://natfak.sdu.dk/laeseplan/kursusbeskrivelse.php?kursuskode=BB523&periode=f2017&lang=en
 24. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sF64JmYUQzYJ:https://forskning.ruc.dk/files/40725185/Biofag_1_2013_2.pdf+&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b-d
 25. ^ https://www.geneseo.edu/sites/default/files/sites/math/pdf-files/TI-nSpire%20instructions.pdf
 26. ^ http://mathsci.solano.edu/mac/TI-Nspire%20-%20GettingStarted.pdf
 27. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 12. januar 2011. Hentet 7. januar 2020.
 28. ^ http://downloads.cambridge.edu.au/education/extra/209/PageProofs/MM1and2%20CAS%20on-line/MM1and2%20CAS%202nd%20pp/Chapter%204.pdf
 29. ^ https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/ti-89-graphing-calculator-for-dummies-cheat-sheet/
 30. ^ a b c https://tiplanet.org/emu68k_fork/
 31. ^ a b http://www.sorenr.dk/filer/Ti-89%20Dansk%20Manual.pdf
 32. ^ a b c side 14-15 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 33. ^ https://brownmath.com/ti83/complx89.htm
 34. ^ http://wrean.ca/ph191/handouts/vectors_ti89.pdf
 35. ^ https://college.cengage.com/mathematics/larson/precalculus/6e/students/tech_guide/ti92.pdf
 36. ^ https://www.ticalc.org/basics/calculators/ti-92.html
 37. ^ se side 15 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 38. ^ a b c https://ti89-simulator.com/
 39. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-89-titanium
 40. ^ https://education.ti.com/html/t3_free_courses/calculus89_online/mod22/mod22_lesson3.html
 41. ^ https://math.usu.edu/cfairbourn/CalculatorHelps/Chi-sq-Indep_89.pdf
 42. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 3. februar 2021. Hentet 30. januar 2021.
 43. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 4. marts 2021. Hentet 30. januar 2021.
 44. ^ se side 570-571 i http://www.sorenr.dk/filer/Ti-89%20Dansk%20Manual.pdf
 45. ^ https://math.usu.edu/cfairbourn/CalculatorHelps/normalcdfTI-89.pdf
 46. ^ side 14 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 47. ^ https://education.ti.com/da/software/details/en/2470EA60BAA44314932FD34525C791B8/92eeproforvoyage200ti92plus
 48. ^ se side 63 i https://neuron.eng.wayne.edu/auth/ece4340/ti89_calculus_tutorial.pdf
 49. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-ii-cx-ii-cas
 50. ^ https://education.ti.com/en-gb/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-ii-cx-ii-cas/specifications
 51. ^ https://www.ubuntupit.com/top-20-best-computer-algebra-systems-for-linux/
 52. ^ https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/1062713
 53. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 23. december 2020.
 54. ^ http://www.alelvisoftware.com/Expressions/ExpressionsinBar.html
 55. ^ https://wiki.geogebra.org/en/SolveODE_Command
 56. ^ https://www.geogebra.org/classic?lang=da
 57. ^ https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve%2finteractive
 58. ^ https://www.maplesoft.com/
 59. ^ https://reference.wolfram.com/language/tutorial/DSolveIntroduction.html
 60. ^ https://www.wolframalpha.com/
 61. ^ https://www.wolfram.com/mathematica/
 62. ^ https://www.mathworks.com/products/matlab.html
 63. ^ https://maxima.sourceforge.io/docs/manual/maxima_105.html#ode2
 64. ^ https://web.archive.org/web/20181101184600/http://maxima-online.org/
 65. ^ https://doc.sagemath.org/html/en/reference/calculus/sage/calculus/desolvers.html
 66. ^ https://www.sagemath.org/
 67. ^ https://www.singular.uni-kl.de/
 68. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 20. juli 2017. Hentet 23. december 2020.
 69. ^ https://education.ti.com/en/software/details/en/3dc447eb50e0466697761768fe3b6391/student-nspirecxcas
 70. ^ https://education.ti.com/html/webhelp/EG_TINspire/DA/index.html
 71. ^ http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/cascmd_en.pdf
 72. ^ https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html
 73. ^ https://yacas.readthedocs.io/en/latest/reference_manual/ode.html?highlight=desolve#OdeSolve
 74. ^ http://www.yacas.org/