TI-92 er en tidligere serie af grafiske lommeregnere med computeralgebrasystem (CAS), som firmaet Texas Instruments (TI) har produceret.

fig. 1: TI-92
fig. 2: TI-92 II
fig. 3: TI-92 Plus løser ligning, differentialligning og regner med SI-enheder. (TI-92 Plus har samme features som TI-89). TI-92 Plus findes også som online emulator.
fig. 4: Voyage 200 (V200) har samme features som TI-89.

På grund af CAS kan alle lommeregnere i serien foretage symbolsk ligningsløsning med eksakte løsninger, vise funktioners grafer i såvel 2D som 3D samt vise grafer for parameterfremstillinger og vise grafer i tegnet i polært koordinatsystem.

Serien omfatter de fire CAS-grafregnere:

 • TI-92 (blev solgt fra 1995) (Se fig. 1)
 • TI-92 II (kunne man købe i 1996) (Se fig. 2)
 • TI-92 Plus (kom i handlen i 1998) * findes også som online emulator.[1] (Se fig. 3)
 • Voyage 200 (V200) blev solgt fra 2002 - 2013 * (Se fig. 4)

* = disse to CAS-grafregnere har endnu flere features, for de har samme features som TI-89 (se nedenfor).

Disse lommeregnere indeholder et indbygget QWERTY-tastatur, som ifølge USA’s skolevæsen giver dem status af at være computere, mere end at være grafregnere.[2]

De fire CAS-grafregnere i serien redigér

TI-92 redigér

TI-92 kom på markedet i 1995 og var dengang Texas Instruments’ første lommeregner med CAS. Dette CAS var baseret på Derive og TI-92 var en af de første lommeregnere, der kunne tegne funktioners grafer i 3D; dertil kommer 128 kB RAM.[3] (Se fig. 1).

TI-92 II redigér

TI-92 II kom i handlen i 1996 og kunne efter ejerens ønske skrive meddelelser på fem forskellige sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk); dertil kommer de 256 kB User memory.[3] (Se fig. 2).

TI-92 Plus redigér

TI-92 Plus (eller TI-92+) blev solgt fra 1998 og var meget lig TI-89; men TI-92 Plus lignede den oprindelige TI-92. TI-92 Plus havde 702 kB memory; udover mere memory end sin forgænger havde TI-92 Plus en mørkere skærm ligesom TI-89. TI-92 Plus kan løse differentialligninger algebraisk med kommandoen deSolve(...) (se fig. 3 og tabellen nedenfor.)

Voyage 200 (V200) redigér

I 2002 afløste Voyage 200 de tidligere lommeregnere i serien.[4] V200 kan foretage de samme beregninger, som TI-89 kan. V200 havde mere memory (2,7 MB) end de tidligere lommeregnere i serien. Voyage 200 rummer lister, regneark og dataprogrammer. V200 kan løse ligninger med komplekse rødder (csolve) og løse differentialligninger såvel grafisk som algebraisk med kommandoen deSolve(...). (Se fig. 4).

Alle graferegnere i serien har disse nævneværdige features redigér

 • PrettyPrint[3] (ligesom equation ediator) se de to øverste illustrationer.
 • såvel 2D som 3D tegning af funktions graf[3]

Alle fire illustrationer viser belæg for de fire features:

 • faktorisere polynomium med kommandoen:[5] factor(polynomium) eller cfactor(
 • Løse ligninger[6] med kommandoen solve(ligning, )[7] eller nsolve(ligning, ) ; kommandoen kan enten tastes eller finde i CATALOG "2nd" "2" (se de fire illustrationer)
 • Beregne differenitalkvotienter med kommandoen: d(funktion, ) ; kommandoen findes ved at taste: "2nd" "8" (se de fire illustrationer)
 • Beregne stamfunktioner med kommandoen: ∫(funktion, ) ; kommandoen findes ved at taste: "2nd" "7" (se de fire illustrationer)

* TI-92 Plus og Voyage 200 har endnu flere features (uddrag) redigér

Se flere features og kommandoer her;[8] for disse to grafregenere kan mange af de samme features, som TI-89 kan.[9]

 • Ved at taste "2nd" "_ units" (se de to nederste illustrationer) kan TI-92 Plus og V200[10] regne med SI-enheder.[11]
 • Kommandoen deSolve( ...  )[12] eller desolve( ...  )[13] gør TI-92 Plus[14] og V200[11] i stand til at løse første ordens[15] differentialligninger[16] algebraisk.
 • Kommandoen deSolve( ...  ) gør TI-92 Plus[14] og V200[11] i stand til at løse anden ordens differentialligninger algebraisk.[9]
 • LIgesom TI-89[9] kan TI-92 Plus[14] og V200[11] løse såvel første ordens differentialligninger som anden ordens differentialligninger grafisk.

TI-92 i undervisning redigér

Flere grafregnere i serien er nævnt på Danske Science Gymnasiers hjemmeside;[17] og på KU's hjemmeside[18] er TI-92 Plus nævnt.

TI-92 er en af flere serier grafregnere med CAS redigér

Serier af CAS-grafregnere solgt siden 1995
Seriens navn Solgt i perioden Features og enkelte kommandoer[19] Uddybning, eksempler og printscreens
TI-92

med QWERTY-tastatur

 • TI-92 Plus findes også som online emulator[20]
 • Der findes dansk manual til TI-92 Plus[21]
 • TI-92 Plus har samme features som TI-89
1995 - 2013
 • Tegne funktioners grafer, såvel 2D som 3D[5] samt polære grafer og parameterfremstillinger.
 • Vise tabel for indtastede funktioner (se den øverste illustration).
 • TI-92 kan tegne cirkler.
 • PrettyPrint[5] (ligesom equation editor og LaTeX)
 • Symbolsk visning af   og   samt   og   og kan sådan regne med komplekse tal[22][23] (se den midterste illustration).
 • Beregne trigonometriske værdier eksakt, eksempelvis:   og også det tilnærmede resultat  
 • Beregne største fælles divisor, eng. greatest common divisor (gcd)
 • Beregne mindste fælles multiplum, eng. least common multiple (lcm)
 • Lineær regression LinReg tilnærmer data til lineær funktion
 • Ang. sandsynlighedsregning kan TI-92 beregne fakultet, antal permutationer og antal kombinationer[24]
 • Faktorisere polynomium med kommandoen:[5] factor(polynomium) ; et polynomium med komplekse rødder faktoriserer TI-92 med kommandoen cfactor( (se den nederste illustration).
 • Løse ligning med kommandoen:[25] solve(ligning, ) eller csolve( (se den nederste illustration).
 • Beregne diffferentialkvotient med kommandoen: d(funktion, ) (se den nederste illustration).
 • Beregne stamfuntion med kommandoen: ∫(funktion, ) (se den nederste illustration).
 • Beregne bestemt integral[3] med kommandoen: ∫(funktion, , , )
 • Beregne determinant det(
 • Foretage matrix-beregninger og -manipulation
 
TI-92 viser tabel for funktionen  
 
TI-92 faktoriserer andengradspolynomium med cFactor
 
TI-92 Plus løser ligning, beregner differentialkvotient, beregner stamfunktion, regner med SI-enheder og løser lineær første ordens differentialligning algebraisk.
TI-89

uden QWERTY-tastatur

 • TI-89 Titanium findes også som online simulator[26]
 • Der findes dansk manual til TI-89[21]
1998 - 2004 Samme som TI-92[27] foruden:
 
TI-89 løser en række differentialligninger algebraisk: proportional første ordens differentialligning samt lineær første ordens differentialligning såvel som proportional anden ordens differentialligning.
 
TI-89 løser differentialligning grafisk ved at indtegne linjeelementer og forbinde nogle linjeelementer til en integralkurve.
TI-Nspire CX CAS

uden QWERTY-tastatur

siden 2011 Samme som TI-89 foruden: Kommando løser differentialligning algebraisk:[39]deSolve(  , , )

kommandoen gælder også for TI-92 Plus[20] og Voyage 200 samt for TI-89[26]

Tabel redigér

TI-92 Plus emulator hører til denne gruppe[40] af CAS-softwares[41]

Navn Software licens Programmeringssprog MS Windows macOS Linux Andre OS Kommando løser differentialligning Note og kilde
CPMP-Tools freeware eller fri software java Windows macOS Linux [42]
ExpressionsinBar freeware eller fri software ? 64 bit app for macOS desolve(  ,  ) [43]
GeoGebra freeware eller fri software java Windows macOS Linux Android & iOS SolveODE([44] også som web app[45]
Maple * kommerciel C, Java, Maple Windows macOS Linux dsolve  ,  [46] [47]
Mathematica * kommerciel Wolfram Language,  Lisp Windows macOS Linux Solaris DSolve(  ,  )[48] også som web[49] app[50]
MATLAB kommerciel C/C++, MATLAB Windows macOS Linux [51]
Maxima freeware eller fri software Common Lisp Windows macOS Linux Android ode2 (eqn, dvar, ivar)[52] også som online app[53]
SageMath freeware eller fri software Python 3 Windows macOS Linux desolve(  ,  )[54] [55]
Singular freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux findes[56] også online[57]
TI-Nspire CX CAS kommerciel ? Windows macOS deSolve( ,  , )[12] [58][59]
TI-89 simulator & TI-92 Plus emulator freeware eller fri software ? online deSolve( ,  , ) [60][1]
Xcas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux Android desolve(  ,  )[61] [62]
Yacas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux OdeSolve(  )[63] [64]

* løser også triple integraler

Eksterne henvisninger redigér

Referencer redigér

 1. ^ a b TI-89 / TI-92+ / TI-V200 / TI-89T emulator (beta version 12-debrouxl)
 2. ^ Exam hall ban on super calculator | Tes News
 3. ^ a b c d e se side 15 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 4. ^ EE*Pro for Voyage™ 200/TI-92 Plus - Texas Instruments - Danmark
 5. ^ a b c d side 14-15 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 6. ^ TI-Nspire - Solving Simple Equations
 7. ^ Solve Command from TI-Nspire CAS Algebra Submenu - dummies
 8. ^ se side 196 i TI-89 TI-92 Plus Guidebook by Texas Instruments https://math.oregonstate.edu/files/math/home/programs/undergrad/TI_Manuals/ti8992Guidebook.pdf Arkiveret 15. december 2017 hos Wayback Machine
 9. ^ a b c se side 14 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 10. ^ https://spot.pcc.edu/math/download/calculator/calc_hand_book.pdf
 11. ^ a b c d https://www.usna.edu/MathDept/_files/documents/resources/Voyage200Guidebook_Part2_EN.pdf
 12. ^ a b "Differentialligninger - TI-nspire hjælp". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2020. Hentet 2. december 2020.
 13. ^ TI-Nspire CAS Calculus Submenu Commands - dummies
 14. ^ a b c https://cours.etsmtl.ca/SEG/mbeaudin/TexteTI-92Plus.pdf
 15. ^ TiNspire CX CAS : Solving 1. order Differential Equations - Step by Step - www.TiNspireApps.com - Blog
 16. ^ Søgaard Hansen, Henrik (uden år): Differentialligninger
 17. ^ https://science-gym.dk/cas-it/tii/tii_getting_started.pdf
 18. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 4. marts 2021. Hentet 6. december 2020.
 19. ^ https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/ti-89-graphing-calculator-for-dummies-cheat-sheet/
 20. ^ a b https://tiplanet.org/emu68k_fork/
 21. ^ a b http://www.sorenr.dk/filer/Ti-89%20Dansk%20Manual.pdf
 22. ^ https://brownmath.com/ti83/complx89.htm
 23. ^ http://wrean.ca/ph191/handouts/vectors_ti89.pdf
 24. ^ https://college.cengage.com/mathematics/larson/precalculus/6e/students/tech_guide/ti92.pdf
 25. ^ https://www.ticalc.org/basics/calculators/ti-92.html
 26. ^ a b https://ti89-simulator.com/
 27. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-89-titanium
 28. ^ https://education.ti.com/html/t3_free_courses/calculus89_online/mod22/mod22_lesson3.html
 29. ^ https://math.usu.edu/cfairbourn/CalculatorHelps/Chi-sq-Indep_89.pdf
 30. ^ http://macs.citadel.edu/zhangli/Courses-Taught/Fall2016/courses/math231/TI%2089%20for%20Vectors.pdf
 31. ^ https://www.uwsuper.edu/acaddept/mathcsci/documentation/upload/finding_limits.pdf
 32. ^ se side 570-571 i http://www.sorenr.dk/filer/Ti-89%20Dansk%20Manual.pdf
 33. ^ https://math.usu.edu/cfairbourn/CalculatorHelps/normalcdfTI-89.pdf
 34. ^ side 14 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 35. ^ https://education.ti.com/da/software/details/en/2470EA60BAA44314932FD34525C791B8/92eeproforvoyage200ti92plus
 36. ^ se side 63 i https://neuron.eng.wayne.edu/auth/ece4340/ti89_calculus_tutorial.pdf
 37. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-ii-cx-ii-cas
 38. ^ https://education.ti.com/en-gb/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-ii-cx-ii-cas/specifications
 39. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2020. Hentet 2. december 2020.
 40. ^ Top 20 Best Computer Algebra Systems for Linux in 2020
 41. ^ Comparison of computer algebra systems
 42. ^ "CPMP-Tools Software". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 24. december 2020.
 43. ^ ExpressionsinBar
 44. ^ SolveODE Command - GeoGebra Manual
 45. ^ GeoGebra Classic - GeoGebra
 46. ^ interactive symbolic and numeric solution of ordinary differential equations - Maple Programming Help
 47. ^ https://www.maplesoft.com/
 48. ^ Introduction to Differential Equation Solving with DSolve—Wolfram Language Documentation
 49. ^ Wolfram|Alpha: Computational Intelligence
 50. ^ Wolfram Mathematica: Modern Technical Computing
 51. ^ MATLAB - MathWorks - MATLAB & Simulink
 52. ^ Functions and Variables for Differential Equations (Maxima 5.44.0 Manual)
 53. ^ Online Algebra Calculator | Maxima-online
 54. ^ Solving ordinary differential equations — Sage 9.2 Reference Manual: Symbolic Calculus
 55. ^ SageMath - Open-Source Mathematical Software System
 56. ^ Singular
 57. ^ "Singular". Arkiveret fra originalen 20. juli 2017. Hentet 24. december 2020.
 58. ^ Download Your TI-Nspire™ CAS Student Software - Texas Instruments - US and Canada
 59. ^ Undervisningmidler - Texas Instruments
 60. ^ TI-89 Online Simulator
 61. ^ http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/cascmd_en.pdf
 62. ^ Giac/Xcas, a free computer algebra system
 63. ^ Differential Equations — Yacas
 64. ^ Yacas