TI-89 og TI-89 Titanium er en tidligere serie af grafiske lommeregnere, der er udviklet af det amerikanske firma Texas Instruments (TI). Serien adskiller sig fra andre af TI's grafiske lommeregnere med samme størrelse ved at have Computer Algebra System (CAS). CAS muliggør symbolsk manipulation af algebraiske udtryk; dermed kan TI-89 løse ligninger med eksakte løsninger.[1] TI-89 kan desuden regne med SI-enheder[2] (se tabel nedenfor) og løse differentialligninger såvel grafisk (se tabel nedenfor) som algebraisk[3] (se fig. 4 & 6).

fig. 1 (af 6) viser den farverige TI-89
fig. 2 (af 6): TI-89 af anden generation med andre farver.
fig. 3 (af 6) viser den grå håndholdte TI-89 Titanium.
fig. 4 (af 6) TI-89 løser første ordens differentialligning algebraisk.
fig. 5 (af 6) TI-89 tegner 3D graf.

Beskrivelse redigér

TI-89 er en TI-92 Plus uden QWERTY-tastatur og med mindre display. TI-89 blev optaget i sortimentet, fordi en grafisk lommeregner med QWERTY-tastatur ikke er tilladt at medbringe ved standardiserede tests i USA (Scholastic Assessment Test). Derimod var det tilladt at medbringe en grafisk lommeregner uden QWERTY-tastatur; deraf opstod TI's ønske om at introducere en mindre grafisk lommeregener med CAS.

Specifikationer redigér

Lommeregnerens CAS gør TI-89 i stand til at løse ligninger med eksakte løsninger; i modsætning til TI-83, der kun kan beregne tilnærmede (approksimerede) løsninger. Dertil kommer, at TI-89 understøtter PrettyPrint, der forbedrer indtastningers og løsningers afbildning på displayet. TI-89 har en M68k-processor, der er fremstillet af Motorola. TI-89 har LCD display og Flash-lager. Flash-lageret gør det muligt at gemme variabler, programmer, tabeller, lister, matrixer og/eller spil.[4] TI-89 bruger disse batterier: 4 stk. AAA

TI-89 serien har flere features (uddrag) redigér

Se flere features[5] og kommandoer her:[6][7]

 • PrettyPrint[8] (ligesom equation editor og LaTeX)
 • Beregne trigonometriske værdier eksakt, eksempelvis:   og også det tilnærmede resultat  
 • Symbolsk visning af   og   og   (Se tabel nedenfor.)
 • Regne med komplekse tal[9][10]
 • Såvel 2D som 3D tegning af funktions graf (Se fig. 5)[8]
 • Tegne cirkler[11]
 • Faktorisere polynomium med kommandoen: factor(polynomium) ; et polynomium med komplekse rødder faktoriserer TI-89 med kommandoen cfactor(polynomium) (Se tabel nedenfor.)
 • Beregne Taylorpolynomier[12]
 • Beregne sumrække (summation)[13]
 • Foretage Chi-i-anden-test[14]
 • Foretage matrix-beregninger og -manipulation[15]
 • Foretage vektorregning[16]
 • Beregne grænseværdier[17]
 • Ang. sandsynlighedsregning kan TI-89 beregne antal permutationer og antal kombinationer[18] samt beregninger for binominalfordelingen og normalfordeling[19]
 • Løse ligninger med kommandoen: solve(ligning, )[1] eller nsolve(ligning, )[20] ; kommandoen kan findes ved at taste CATALOG-tasten (se fig. 1 & 2 & 6). En ligning med komplekse løsninger løser TI-89 med kommandoen: csolve(ligning, )
 • Beregne differenitalkvotienter med kommandoen: d(funktion, ) ; kommandoen findes ved at taste: "2nd" "8" (se fig. 1 & 2 & 6).
 • Beregne ubestemt integraler (stamfunktioner) med kommandoen: ∫(funktion, ) ; kommandoen findes ved at taste: "2nd" "7" (se fig. 1 & 2 & 6).
 • Beregne bestemt integral (arealer) med kommandoen: ∫(funktion, , , ) ; kommandoen findes ved at taste: "2nd" "7" (se fig. 1 & 2 & 6).
 • Regne med eheder (bl.a. SI-enheder)[2] ved at tilføje underscore _ sådan: "diamant" "MODE" (se fig. 1 & 2 & 3)
 • Løse såvel første ordens differentialligninger som anden ordens differentialligninger grafisk. Grafregneren løser differentialligning grafisk ved at tegne linjeelementer og integralkurver.[3] (Se tabel nedenfor.)
 • Løse første ordens[21] differentialligninger[22] algebraisk med kommandoen:[8][23] deSolve(  )[24] eller desolve(  )[25] (Se fig. 4).
 • Løse anden ordens[21] differentialligninger[22] algebraisk med kommandoen:[8][23] deSolve(  )[24][25] (Se tabel nedenfor.)

Historie redigér

Der findes to typer af denne grafregner:

 • I 1998 kom TI-89 i handlen, Denne oprindelige type findes i to forskellige farver (se fig. 1 & 2).
 • I 2004 blev det muligt at købe den grå TI-89 Titanium (se fig. 3 & 6). TI-89 Titanium var en nyere model, som skulle fremtidssikre TI-89 serien. TI-89 Titanium har dobbelt så stort Flash-lager som den oprindelige TI-89. TI-89 Titaniums Flash-lager omfatter 256 KB RAM (heraf 188 KB tilgængelig for brugeren). Som et yderligere tiltag til at fremtidssikre lommeregneren havde TI-89 Titanium en integreret USB-port.

Programmering redigér

På TI-98 kan man selv skrive små programmer i programmeringssproget TI-BASIC. Dette er egnet til små matematiske makros. Ved hjælp af en computer kan man også skrive programmer i programmeringssproget C, som via TIGCC bliver oversat og transmitteret via TI-Connect.

TI-89 som app og TI-89 Titanium som online simulator redigér

 • Den farverige, oprindelige TI-89 (se fig. 1) findes som app til styresystemet[26] Android.[27]
 • Den grå TI-89 Titanium (se fig. 6) findes som online[28] simulator.[29]

Anvendelse i skoler og universiteter redigér

TI-89 er tilladt i skoler i både USA, Storbritannien og Tyskland. TI-89 er nævnt på Danske Science Gymnasiers hjemmeside.[30][31][32]

Flere danske universiteter har nævnt TI-89 på sine hjemmesider: DTU,[33] KU,[34] AU,[35] AAU,[36] RUC[37] & SDU.[38]

Presseomtale redigér

I tidsskriftet Ingeniøren[39] er TI-89 er omtalt som alternativ til det matematiske software Maple, idet TI-89 og Maple har flere kommandoer til fælles.[40]

Flere TI-grafregnere med CAS redigér

TI-89 er en af flere serier grafregnere med CAS

Serier af CAS-grafregnere solgt siden 1995
Seriens navn Solgt i perioden Features og enkelte kommandoer[41] Uddybning, eksempler og printscreens
TI-92

med QWERTY-tastatur

 • TI-92 Plus findes også som online emulator[42]
 • Der findes dansk manual til TI-92 Plus[43]
 • TI-92 Plus har samme features som TI-89
1995 - 2013
 • Tegne funktioners grafer, såvel 2D som 3D[13] samt polære grafer og parameterfremstillinger.
 • Vise tabel for indtastede funktioner (se den øverste illustration).
 • TI-92 kan tegne cirkler.
 • PrettyPrint[13] (ligesom equation editor og LaTeX)
 • Symbolsk visning af   og   samt   og   og kan sådan regne med komplekse tal[9][10] (se den midterste illustration).
 • Beregne trigonometriske værdier eksakt, eksempelvis:   og også det tilnærmede resultat  
 • Beregne største fælles divisor, eng. greatest common divisor (gcd)
 • Beregne mindste fælles multiplum, eng. least common multiple (lcm)
 • Lineær regression LinReg tilnærmer data til lineær funktion
 • Ang. sandsynlighedsregning kan TI-92 beregne fakultet, antal permutationer og antal kombinationer[44]
 • Faktorisere polynomium med kommandoen:[13] factor(polynomium) ; et polynomium med komplekse rødder faktoriserer TI-92 med kommandoen cfactor( (se den nederste illustration).
 • Løse ligning med kommandoen:[45] solve(ligning, ) eller csolve( (se den nederste illustration).
 • Beregne diffferentialkvotient med kommandoen: d(funktion, ) (se den nederste illustration).
 • Beregne stamfuntion med kommandoen: ∫(funktion, ) (se den nederste illustration).
 • Beregne bestemt integral[46] med kommandoen: ∫(funktion, , , )
 • Beregne determinant det(
 • Foretage matrix-beregninger og -manipulation
 
TI-92 viser tabel for funktionen  
 
TI-92 faktoriserer andengradspolynomium med cFactor
 
TI-92 Plus løser ligning, beregner differentialkvotient, beregner stamfunktion, regner med SI-enheder og løser lineær første ordens differentialligning algebraisk.
TI-89

uden QWERTY-tastatur

 • TI-89 Titanium findes også som online simulator[29]
 • Der findes dansk manual til TI-89[43]
1998 - 2004 Samme som TI-92[47] foruden:
 
TI-89 løser en række differentialligninger algebraisk: proportional første ordens differentialligning samt lineær første ordens differentialligning såvel som proportional anden ordens differentialligning.

 
TI-89 løser differentialligning grafisk ved at indtegne linjeelementer og forbinde nogle linjeelementer til en integralkurve.
TI-Nspire CX CAS

uden QWERTY-tastatur

siden 2011 Samme som TI-89 foruden: Kommando løser differentialligning algebraisk:[24]deSolve(  , , )

kommandoen gælder også for TI-92 Plus[42] og Voyage 200 samt for TI-89[29]

Tabel redigér

TI-89 simulator hører til denne gruppe[54] af CAS-softwares[55][56]

Navn Software licens Programmeringssprog MS Windows macOS Linux Andre OS Kommando løser differentialligning Note og kilde
CPMP-Tools freeware eller fri software java Windows macOS Linux [57]
ExpressionsinBar freeware eller fri software ? 64 bit app for macOS desolve(  ,  ) [58]
GeoGebra freeware eller fri software java Windows macOS Linux Android & iOS SolveODE([59] også som web app[60]
Maple * kommerciel C, Java, Maple Windows macOS Linux dsolve  ,  [61] [62]
Mathematica * kommerciel Wolfram Language, Lisp Windows macOS Linux Solaris DSolve(  ,  )[63] også som web[64] app[65]
MATLAB kommerciel C/C++, MATLAB Windows macOS Linux [66]
Maxima freeware eller fri software Common Lisp Windows macOS Linux Android ode2 (eqn, dvar, ivar)[67] også som online app[68]
SageMath freeware eller fri software Python 3 Windows macOS Linux desolve(  ,  )[69] [70]
Singular freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux findes[71] også online[72]
TI-Nspire CX CAS kommerciel ? Windows macOS deSolve( ,  , )[24] [73][74]
TI-89 simulator & TI-92 Plus emulator freeware eller fri software ? online deSolve( ,  , ) [29][42]
Xcas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux Android desolve(  ,  )[75] [76]
Yacas freeware eller fri software C++ Windows macOS Linux OdeSolve(  )[77] [78]

* løser også triple integraler.

 
fig. 6 (af 6): TI-89 Titanium Online Simualtor løser to differentialligninger algebraisk.

Eksterne henvisninger redigér

Referencer redigér

 1. ^ a b https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/solve-command-from-ti-nspire-cas-algebra-submenu/
 2. ^ a b https://spot.pcc.edu/math/download/calculator/calc_hand_book.pdf
 3. ^ a b "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 10. juli 2019. Hentet 3. december 2020.
 4. ^ https://www.ticalc.org/pub/89/asm/games/
 5. ^ https://www.dummies.com/consumer-electronics/how-to-format-equations-on-the-ti-89-graphing-calculator/
 6. ^ se side 196 i TI-89 TI-92 Plus Guidebook by Texas Instruments: https://math.oregonstate.edu/files/math/home/programs/undergrad/TI_Manuals/ti8992Guidebook.pdf Arkiveret 15. december 2017 hos Wayback Machine
 7. ^ https://education.ti.com/da/software/details/en/E6C60D1FBC6D44B3868B474771592CBD/89calculusmadeeasy
 8. ^ a b c d se side 14 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 9. ^ a b https://brownmath.com/ti83/complx89.htm
 10. ^ a b http://wrean.ca/ph191/handouts/vectors_ti89.pdf
 11. ^ https://www.manualslib.com/manual/372815/Texas-Instruments-Ti-89.html?page=231#manual
 12. ^ a b https://education.ti.com/html/t3_free_courses/calculus89_online/mod22/mod22_lesson3.html
 13. ^ a b c d side 14-15 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 14. ^ a b https://math.usu.edu/cfairbourn/CalculatorHelps/Chi-sq-Indep_89.pdf
 15. ^ http://homepages.math.uic.edu/~bpower6/math160/matrixops89.pdf
 16. ^ a b "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 3. februar 2021. Hentet 26. januar 2021.
 17. ^ a b "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 4. marts 2021. Hentet 26. januar 2021.
 18. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 4. marts 2021. Hentet 26. januar 2021.
 19. ^ a b https://math.usu.edu/cfairbourn/CalculatorHelps/normalcdfTI-89.pdf
 20. ^ https://mathbits.com/MathBits/TINSection/Algebra1/SolvingEquations.html
 21. ^ a b https://tinspireapps.com/blog/tinspire-cx-cas-solving-1-order-differential-equations-step-by-step/
 22. ^ a b Søgaard Hansen, Henrik (uden år): Differentialligninger
 23. ^ a b http://www.newwestteacher.com/TI-89%20Calc%20applications.PDF
 24. ^ a b c d "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2020. Hentet 2. december 2020.
 25. ^ a b https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/ti-nspire-cas-calculus-submenu-commands/
 26. ^ https://www.lifehack.org/articles/technology/use-android-89-graphing-calculator.html
 27. ^ https://www.quora.com/How-do-I-run-Ti-89-calculator-on-my-Android
 28. ^ https://website.informer.com/ti89-simulator.org
 29. ^ a b c d https://ti89-simulator.com/
 30. ^ CAS 2006-2007 (deltagermaterialer)
 31. ^ Valgfrie emner
 32. ^ https://science-gym.dk/mat/chi2.htm
 33. ^ https://ihkkursusarkiv.dtu.dk/E06/course00E7_danish_short.htm
 34. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 2. marts 2020. Hentet 3. december 2020.
 35. ^ https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Cursiv/CURSIV_13_Sammenlignende_fagdidaktik.pdf
 36. ^ http://homes.staff.aau.dk/jfj/mapper/Adgangskurset/matb_e10/noter/ti89_stat.pdf
 37. ^ http://milne.ruc.dk/FYS/Studievejl.pdf
 38. ^ https://imada.sdu.dk/~jessica/MM501-u01.pdf
 39. ^ https://ing.dk/artikel/forste-virus-til-nordernes-foretrukne-lommeregner-79035
 40. ^ https://ing.dk/blog/farvel-ti-89-135718
 41. ^ https://www.dummies.com/education/graphing-calculators/ti-89-graphing-calculator-for-dummies-cheat-sheet/
 42. ^ a b c https://tiplanet.org/emu68k_fork/
 43. ^ a b http://www.sorenr.dk/filer/Ti-89%20Dansk%20Manual.pdf
 44. ^ https://college.cengage.com/mathematics/larson/precalculus/6e/students/tech_guide/ti92.pdf
 45. ^ https://www.ticalc.org/basics/calculators/ti-92.html
 46. ^ se side 15 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 47. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-89-titanium
 48. ^ se side 570-571 i http://www.sorenr.dk/filer/Ti-89%20Dansk%20Manual.pdf
 49. ^ side 14 i "Vælg den rigtige regnemaskine. Lommeregnerguide 1998". af Texas Instruments
 50. ^ https://education.ti.com/da/software/details/en/2470EA60BAA44314932FD34525C791B8/92eeproforvoyage200ti92plus
 51. ^ se side 63 i https://neuron.eng.wayne.edu/auth/ece4340/ti89_calculus_tutorial.pdf
 52. ^ https://education.ti.com/en/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-ii-cx-ii-cas
 53. ^ https://education.ti.com/en-gb/products/calculators/graphing-calculators/ti-nspire-cx-ii-cx-ii-cas/specifications
 54. ^ https://www.ubuntupit.com/top-20-best-computer-algebra-systems-for-linux/
 55. ^ https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/1062713
 56. ^ http://faculty.uml.edu/Jennifer_GonzalezZugasti/Calculus%20II%20Video%20Lectures/documents/8.5CAScomputeralgebrasystem.pdf
 57. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 24. december 2020.
 58. ^ http://www.alelvisoftware.com/Expressions/ExpressionsinBar.html
 59. ^ https://wiki.geogebra.org/en/SolveODE_Command
 60. ^ https://www.geogebra.org/classic?lang=da
 61. ^ https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=dsolve%2finteractive
 62. ^ https://www.maplesoft.com/
 63. ^ https://reference.wolfram.com/language/tutorial/DSolveIntroduction.html
 64. ^ https://www.wolframalpha.com/
 65. ^ https://www.wolfram.com/mathematica/
 66. ^ https://www.mathworks.com/products/matlab.html
 67. ^ https://maxima.sourceforge.io/docs/manual/maxima_105.html#ode2
 68. ^ https://web.archive.org/web/20181101184600/http://maxima-online.org/
 69. ^ https://doc.sagemath.org/html/en/reference/calculus/sage/calculus/desolvers.html
 70. ^ https://www.sagemath.org/
 71. ^ https://www.singular.uni-kl.de/
 72. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 20. juli 2017. Hentet 24. december 2020.
 73. ^ https://education.ti.com/en/software/details/en/3dc447eb50e0466697761768fe3b6391/student-nspirecxcas
 74. ^ https://education.ti.com/html/webhelp/EG_TINspire/DA/index.html
 75. ^ http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac/cascmd_en.pdf
 76. ^ https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html
 77. ^ https://yacas.readthedocs.io/en/latest/reference_manual/ode.html?highlight=desolve#OdeSolve
 78. ^ http://www.yacas.org/