Wikipedia-diskussion:Politik for blokering og bandlysning

Active discussions

Tidligere diskussioner: Wikipedia-diskussion:Politik for blokering og bandlysning/Arkiv

SemibeskyttelseRediger

Der har i den sidste tid været meget hærværk på denne side fra anonyme og nyregistrerede brugere? Kan siden semibeskyttes? mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 23. apr 2011, 15:34 (CEST)

Jeg har nu givet den et år. Nu må vi se, om en semibeskyttelse er nok. De seneste vandaler har været registrerede brugere, så hvis du opdager noget, må du endelig give lyd fra dig igen. Dog gerne på WP:AOA.
- Sarrus (db) d. 23. apr 2011, 15:48 (CEST)

Ny blokeringsgrundRediger

Kan vi ikke også få et punkt om at blokere brugere som bliver ved og ved, med at oprette substubber, og ultrakorte artikler, samtidig med at de ignorer flere venlige henvisninger på brugersiden, om at stoppe (senest Brugerdiskussion:80.199.42.64)? Det kan ikke blive ved på den måde!. Mvh. --Trade 25. sep 2011, 21:33 (CEST)

Det bliver svært. For vi har også erfarne brugere, der masseopretter stubbe. Skal vi så også blokere dem? --MGA73 25. sep 2011, 21:37 (CEST)
Jeg tænker mere på dem der bare skriver, xx var en xx skuespiller der var kendt som i rollen som xx i xx. Hvad skal man ellers gøre med brugere der ikke tager i mod henstillinger? Mvh. --Trade 25. sep 2011, 21:42 (CEST)
Såfindes blokeringsgrunden "ignorering af gentagne henstillinger", som adminstratorer kan vælge, når de blokerer en bruger. Substubbene har flere gange været diskuteret, men jeg har den holdning, at selv den artikel, der på kortest mulig måde beskriver et emne (et eksempel er det, som du nævner i din ovenstående kommentar) er bedre end ingenting. En bruger, der ikke lytter til henstillinger er dog et lidt mere besværligt problem, men som sagt så findes der allerede en løsning på det, en blokering, og selvom den løsning godt nok ikke er skrevet ned, så fungerer den i praksis :-). --Masz 25. sep 2011, 23:16 (CEST)

Appel-udvalg?Rediger

Jeg foreslår at vi etablerer et udvalg på tre administratorer (valgt for en eller anden passende periode), der kan tage mod appel-ansøgninger og foretage den nødvendige sagsbehandling. Derved kan andre administratorer og OTRS-frivillige henvise til udvalget i stedet for at skulle forholde sig til disse henvendelser. --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2012, 15:31 (CET)

Det er ikke nogen dårlig idé egentlig. Men for god ordens skyld bør det præciseres, om udvalget skal behandle både almindelige blokeringer og bandlysninger. Umiddelbart er jeg åben for begge dele. --|EPO| COM: 13. mar 2012, 15:46 (CET)
Jeg har også overvejet en ide med sådan et appeludvalg. Men jeg havde nu forestillet mig, at det skulle bestå af almindelige erfarne brugere. Dels for at undgå beskyldninger om kammerateri - nogle ser bare administratorerne som en samlet masse - og dels for at mindske risikoen for inhabilitet. Administratorerne forventes jo at deltage i det daglige arbejde med sletninger og blokeringer samt deltage i bandlysningsafstemninger, men det medfører også risiko for at skulle behandle klager over ting, de selv har været involverede i. Så under alle omstændigheder bør der være suppleanter, der kan tage over i sådanne tilfælde.
Med almindelige erfarne brugere mener jeg i øvrigt brugere, der lever op til de samme kriterier for administratorer. Ansøgerne der har fået afslag på at blive det skal altså ikke gøre sig håb om at kunne blive medlemmer af appeludvalget istedet. Tidligere blokerede brugere er naturligvis også udelukkede.
Noget man dog under alle omstændigheder bør gøre sig klart er, at i langt de flest tilfælde er klagerne grundløse. Mindst 90 % af klagerne til daglig stammer fra nybegyndere, der ikke har læst vores politikker og normer og derfor ikke forstår, at vi ikke uden videre tillader hvad som helst. Derudover ses også af og til brugere, der mener sig hævet over alle normer og nedgør alle, der tilfældigvis mener noget andet end dem. Den første gruppe har primært brug for vejledning og henvisning til relevante sider. For den anden gruppe kan mere håndfaste midler derimod blive aktuelle. I det jeg naturligvis håber på, at de eventuelt kommende udvalgsmedlemmer ikke forfalder til de uendelige antal chancers politik. For sker det vil udvalget miste enhver tiltro hos de forurettigede. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. mar 2012, 16:52 (CET)
Begge jeres ideer kan være udmærkede, men jeg tænkte nu helt praktisk på at bandlyste brugere skal have mulighed for at henvende sig et sted med deres appel. P.t. skal de henvende sig til administratorerne, men hvor gør man det, hvis man ikke kan benytte "e-mail til denne bruger"-funktionen? Så lander henvendelsen enten i OTRS, hos pressekontakten eller hos en tilfældig administrator, hvis mailadresse man har opsnuset. Alle tre steder kan der være gode grunde til at afvise henvendelsen. --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2012, 17:28 (CET)
Det kunne sagtens give mening at udvalget kun behandlede bandlysninger. Disse er jo de mest alvorlige sager. Og der kunne godt være en pointe i at det netop ikke var administratorer, som foretog vurderingen. --|EPO| COM: 13. mar 2012, 17:35 (CET)

Indsæt {{blokeret}}Rediger

Det er yderst irriterende at flere brugere konsekvent ikke indsætter {{blokeret}} når en bruger er blevet blokeret. Som ikke-administrator har man ikke mulighed for at få et overblik over om en bruger før har været blokeret, ligesom administratorer skal trykke alle mulige andre steder end diskussionssiden, for at få et overblik. Har flere gange oplevet at en bruger har været blokeret 2, 3 og 4 gange, men det eneste man kunne finde på diskussionssiden var et høfligt 'velkommen'. --Pixi Uno (diskussion) 18. dec 2013, 12:17 (CET)

Personligt bruger jeg yderst sjældent skabelonen. Til det almindelige hærværk, der bliver begået af skoleelever, bruger jeg Speciel:Bloker adresse for at se, om en bruger tidligere har været blokeret. Jeg ved ikke, om ikke-administratorer har adgang til siden, men ellers kan Speciel:Loglister/block sagtens bruges. Hvorvidt brugeren tidligere har blokeret, er sjældent afgørende for mig, om vedkommende skal blokeres, men kun et spørgsmål om periodens længde. --|EPO| COM: 18. dec 2013, 12:29 (CET)
På linie med EPO. Jeg kan sagtens se Pixi's pointe, og jeg er enig i, at det ville være ideelt med hele serien af test-skabeloner og blokerings-skabeloner. Der er imidlertid ofte i "morgen-hærværkstiden" ofte lidt tryk på at få lukket skoleeleverne ned, og så vurderer jeg det vigtigere at få stoppet hærværket end at få skabelonen på. Som EPO skriver, så er loglisten åben for alle brugere. Worst case er vel også blot, at en ikke-administrator komemr en test-skabelon på, hvilket ikke skader. Jeg kigger altid i loglisten før jeg blokerer. Pugilist (diskussion) 18. dec 2013, 12:34 (CET)

Opdatering eller præcisering af Politikken?Rediger

Blokeringspolitikken er temmelig kortfattet og er skrevet for efterhnden en del år siden. I takt med at det er blevet mere udbredt at anmode eller ligefrem kræve blokeringer af rutinerede brugere som følge af ytringer på diskussionssiderne, er det værd at overveje, om politikken kunne trænge til et eftersyn.

Konkret er opstået spørgsmålet om ikke-administrtorers indflydelse på blokeringer. Politikken foreskriver, at administratorer igennem "uformel konsensus" kan blokere i op til tre måneder. Det er ikke med den formulering klart, om dette "uformelle konsensus" skal være blandt andre administratorer eller om det er blandt øvrige brugere. Dette kan med fordel afklares og præciseres i politikken. Det er - vist nok - hidtil blevet administreret såedes, at der menes blandt andre administratorer.

Dernæst kommer spørgsmålet om, hvad der egentlig menes med uformelt konsensus. Det er formentlig valgt, fordi ingen orker formelle diskussioner om banale blokeringer. Der er imidlertid ikke noget, der hedder "uformelt konsensus", og der er i dag ingen administrator, der søger indhentelse af andre administratorers tilslutning til en blokering af en ligegyldig vandal. Heller ikke, hvis der er tale om en længere blokering. Så også på det punkt kan politikken med fordel opdateres.

Min egen indstilling er:

  1. Det er administratorer, der har bøvlet med besværlige brugere. Derfor er blokeringer et administratoranliggende, og det er blandt administratorerne at der skal være konsensus, hvis der stilles et sådant krav. Ikke-administratorer kan selvsagt give meninger til kende, men i den sidste ende er det administratorerne, der har ansvaret, og dermed også beslutningsretten.
  2. Vi bør ændre politikken således, at der ikke står en uklar regel, der ikke efterleves i praksis. Administratorerne har et blokeringsværktøj og forventes at kunne administrere dette på forsvarlig vis. I praksis søges ikke forudgående konsensus om blokering af registrerede brugere og reglen herom bør derfor udgå. I situationer hvor der er utilfredshed med en konkret blokering, kan spørgsmålet tages op og den eller de utilfredse kan forespørge, om andre administratorer er uenige i en konkret blokering. Er der blandt flere administratorer uenighed om blokeringen, kan denne efter drøftelse eventuelt ophæves eller forkortes.

Jeg er bekendt med, at der pt. verserer en anden konkret diskussion, men henstiller til, at den konkrete sag ikke diskuteres her. --Pugilist (diskussion) 16. jan 2018, 15:00 (CET)

Det var en rigtig god ide at tage diskussionen op. Det er meget længe siden, jeg har set på denne side, og jeg bliver lidt rystet over at se, hvor svagt politikken er formuleret. Dit forbedringsforslag er slet ikke dårligt, men jeg synes, at vi bør kigge grundigt på nogle af politikkerne på andre sprog, fx de øvrige skandinaviske og engelsk/tysk Wikipedia. Jeg har lige ganske kort skimmet den engelske side, og den er i hvert fald betydeligt grundigere. Jeg vil prøve at se nærmere på den snarest. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. jan 2018, 15:20 (CET)
Det ville være rart, hvis der blev grebet mere effektivt ind overfor besværlige brugere. Det har gennem mange år været et problem, at de har fået alt for lang snor, og at klager er endt uden resultat. Det til trods for at de pågældende åbenlyst har udvist en dybt problematisk adfærd, som der burde være grebet ind overfor med det samme. Så hvis ovenstående kan hjælpe, vil det da være et fremskridt. For hvis der først skal bruges tid på at finde konsensus, ender det alt for ofte i ingenting, hvorefter balladen bare fortsætter. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jan 2018, 15:50 (CET)
Jeg er enig i, at der også er en problemstilling med "besværlige brugere". Enwp har et afsnit om Disruption, som vi efter min opfattelse fint kan kopiere. Det vil have den fordel, at administratorerne får mere sikker grund under fødderne, ligesom brugere, der har svært ved at navigere i social interaktion på et internetmedie, får adgang til at læse, hvad der er uønsket/upassende adfærd. --Pugilist (diskussion) 16. jan 2018, 16:04 (CET)
Hvis det er kan jeg godt lave et udkast som så kan workshoppes til en færdig politik, lidt ligesom der blev gjort med WP:IPA. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 16. jan 2018, 17:48 (CET)
En forstyrrelsespolitik vil være en god ting, så jeg ser frem til InsaneHackers og/eller andres oplæg. - Nico (diskussion) 16. jan 2018, 18:58 (CET)
Og nu vi er i gang, bør vi også få indføjet beskrivelsen af, at der ved åbenbart hærværk kan ske blokering umiddelbart og ikke afvente tre advarsler. Det efterleves ikke i praksis, da det er spild af alles tid at give åbenlyst vandaliserende skoleelever tre advarsler, ligesom den engelske beskrivelse (som vi i praksis følger på dawp) er ganske fornuftig. --Pugilist (diskussion) 17. jan 2018, 09:37 (CET)
@InsaneHacker: - super initiativ!
I øvrigt bør vi vel inddrage alle brugere i processen, i hvert fald i forbindelse med en vedtagelse, da nogle af de seneste stridigheder viser en vis utilfredshed med administrator-gruppen som helhed. Hvis vi så bare ændrer på præmisserne inden for gruppen, risikerer vi at grøften bliver større. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 17. jan 2018, 10:30 (CET)
Jeg er begyndt på et udkast i min sandkasse. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 17. jan 2018, 19:58 (CET)
Vil lige bemærke at jeg fortsat har tænkt mig at arbejde på en ny politik, det tager bare en del tid at lave noget der er ordenligt, og jeg har også forpligtelser. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 28. mar 2018, 15:56 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── @Pugilist, Amjaabc, Nico og PerV: Pinger dem der har deltaget i diskussion om ny politik men endnu ikke skrevet på Wikipedia:Landsbybrønden/Feedback på ændring af blokeringspolitikken, forbudspolitikken og retningslinjer for administratorer. Skriv venligst kommentarer dér og ikke her. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 7. jul 2018, 13:16 (CEST)

@Amjaabc og PerV: Jeg har nu foreslået at ændringerne implementeres, vil gerne høre jeres holdning på Wikipedia:Landsbybrønden/Forslag til ændring af blokeringsoplitikken, forbudspolitikken og retningslinjer for administratorer. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 13. aug 2018, 12:53 (CEST)

Information af brugereRediger

Se venligst mit indlæg på Skabelondiskussion:Blokeret (Gammel) (?). —Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. sep 2018, 15:14 (CEST)

@Amjaabc: - Jeg kan ikke lige se noget indlæg. Er der trykket gem ? --Pugilist (diskussion) 20. sep 2018, 15:45 (CEST)
Så blev jeg klogere. Flyttet til Skabelondiskussion:Blokeret#Opdatering af skabelonen :-) Pugilist (diskussion) 20. sep 2018, 15:48 (CEST)

Fjernelse af afsnitRediger

Nu hvor administratorer ikke længere kan ophæve blokeringer af dem selv, kan Wikipedia:Politik for blokering og bandlysning#Upassende ophævelse af blokeringer vel slettes.
- Sarrus (db) d. 21. dec 2018, 09:20 (CET)

Jeg faldt netop over afsnittet og havde selv tanken. Da der ikke har været indsigelser overfor Sarrus' indlæg efter 3,5 måned, er punktet i politikken hermed slettet. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 9. apr 2019, 17:12 (CEST)
Tilbage til projektsiden »Politik for blokering og bandlysning«.