Wikipedia:Kandidater til fremragende artikler/Vedtagne 2008

Angkor WatRediger

Afgøres 10. december 2008
Se evt. artiklens evaluering og tidligere evaluering

StemmerRediger

KommentarerRediger

En fin artikel, som jeg kan støtte. Jeg finder den dog ikke særdeles fremragende, fordi dispositionen forekommer mig at være noget omvendt. Beskrivelse af bygningens placering og arkitektur burde komme før det historiske, så man vidste, hvad historien drejer sig om. Derved tales der f.eks. om en voldgrav, som forhindrer overgroning, før det er nævnt, at en sådan findes. --Sir48 (Thyge) 28. nov 2008, 19:32 (CET)

Jeg er selvfølgelige glad for at du støtter og jeg kan godt se at du har en pointe i at det vil være rart at få en beskrivelse af grundopbygningen inden den historiske gennemgang. På den anden side giver den historiske gennemgang mulighed for at sætte oplysningerne fra arkitekturafsnittene ind i en historisk kontekst. Opbygningen af templet nævnes også ganske kort i indledningen. Derudover er alle (?) arkitekturartikler, der har fået en udmærkelse bygget op på den måde (fx GA: Holmens Kirke • Nakkehoved Fyr  • og Vor Frelsers Kirke (Københavns Kommune)) og det samme med byartiklerne.
Jeg kan se forskellige muligheder der kan imødekomme dit forslag.
 1. Bytte om på arkitektur og historieafsnittene (det ville jeg være ked af, da det vil være modsat den normale wikiopbygning).
 2. Lave et afsnit af ca. samme længde som etymologiafsnittet før historieafsnittet, der kort beskriver templets grundopbygning (det ville betyde at oplysningerne kom til at stå tre gange (indledning, det nye afsnit og arkitekturafsnittet)).
 3. Udbygge det der står om opbygningen i indledningen med to-tre sætninger. (Bliver indledningen så for lang?)
 4. Ingenting gøre da artiklen ikke vil blive forbedret af ovenstående.
Jeg synes selv det vil være nok med en udbygning af indledningen med to-tre sætninger. --Santac 29. nov 2008, 07:13 (CET)
Prøv det gerne. Men et par kommentarer til dit indlæg: 1. Der findes mig bekendt ikke en "standarddisposition" for GA- og FA-artikler 2. Måske er der en grund til, at de artikler, du henviser til, ikke er FA :-) 3. Jeg lægger vægt på et flow, hvor man helst ikke træffer ting og begreber, som først forklares senere i artiklen. 4. Denne artikel er jo om Angkor Wat og ikke om Angkor Wats historie, så det forekommer mig mest naturligt, at historiebeskrivelsen kommer senere. Måske er det også muligt at flytte noget af det til en uddybende?. --Sir48 (Thyge) 29. nov 2008, 11:59 (CET)
Jeg har nu skåret historieafsnittet lidt til, flyttet det ned efter beskrivelsen af templet og lavet en uddybende side. Du har ret i at det fungerer bedre. --Santac 30. nov 2008, 07:02 (CET)
Tak skal du have - det har du gjort godt. Jeg har rettet lidt på sproget hist og her, men også sat nogle "to-do"-punkter ind på en huskeliste på diskussionssiden. --Sir48 (Thyge) 30. nov 2008, 12:51 (CET)
De er nu blevet Yes check.svg Gjort --Santac 1. dec 2008, 12:13 (CET)
Jeg støtter nomineringen - med én lille kommentar: det hævdes i artiklen, at Angkor Wat ligger i det nordøstlige Kambodja, men kortet viser, at templet ligger i nordvest. Noget må rettes?--Sten Porse 4. dec 2008, 22:21 (CET)

Jeg kan ikke helt støtte nomineringen. Mine begrundelser er følgende:

 1. Jeg finder det meget svært at forstå den ellers grundige (måske af denne grund?) forklaring af tempelkompleksets indretning. Min teori er, at der simpelt hen mangler et ordentligt oversigtskort. Det ret stort dimensionerede kort under "Centrale strukturer" er nærmest ubrugeligt, da der ikke er nogen som helst angivelser af de begreber, der omtales i teksten. På Commons kan man desværre ikke få meget hjælp, men måske er dette billede til lidt mere hjælp, da det koncentrerer sig om selve kernen af templet (som jeg forstår det). Måske kan begge kort være der, men så skal det nuværende kort gøres noget mindre. Men allerbedst ville det være, hvis man kunne få et nyt kort à la dette fra Akropolis, hvor der er numre, der udpeger de centrale elementer. Disse kan så bruges i teksten, så læseren lettere kan orientere sig. Jeg er helt klar over, at det vil være en noget omfattende opgave at skabe sådan et kort, men jeg tror, at det vil være umagen værd.
 2. Jeg kunne godt ønske mig til FA, at en del flere af de røde links blev blå.
 3. Endelig er der enkelte sproglige punkter i småtingsafdelingen; specielt mangler der en del kommaer i den sidste del af artiklen.
 4. I øvrigt har Sten ret: Templet ligger nærmere i nordvest end nordøst, men nord vil vist ikke kunne genere nogen (tjekket via google-map).

Det er selvfølgelig første punkt, der er afgørende for, at jeg ikke stemmer for. Jeg vil understrege, at jeg finder sproget godt, strukturen fin, kildelisten omfattende og noteapparatet righoldigt. Derfor vil jeg, hvis kortproblemet løses, straks ændre min indstilling til støtte. Mvh. Arne (Amjaabc) 4. dec 2008, 23:43 (CET)

Ingen kommentarer, bare godt arbejde :-) --Lhademmor 5. dec 2008, 00:10 (CET)

Det er en god artikel at læse og hvis ikke den er framragende, så er det i alt fald tæt på. Inden jeg stemmer har jeg lige følgende kommentarer:

 1. Den geografiske placering bør afklares.
 2. Et kort vil uden tivivl forbedre artiklen. Det engelske [1] kan vel hurtigt "oversættes" - det har angivelse af nord og målestok hvilket også er en fordel. Evt kunne man vise billedet af modellen [2].
 3. Der henvises flere gange til Glaize men det fremgår ikke (direkte) hvem det er. --MGA73 5. dec 2008, 20:36 (CET)
Ad 2 herover: Det er netop det, jeg mener! Jeg havde nok bare ikke været grundig nok i mit forsøg på at finde et bedre billede, for disse to vil i hvert fald være en betydelig forbedring.
I øvrigt: Jeg ser i Politikens rejsetillæg i dag, at Angkor Wat skulle være opført i perioden 900-1400, hvilket giver en noget ældre historie, end der i vores artikel er angivet. Mon der kan være en fornuftig forklaring på det? --Arne (Amjaabc) 6. dec 2008, 15:07 (CET)
Uden at have læst artiklen, tror jeg at de blander Angkor (bygget 800-1400), som er hele tempelområdet, sammen med det mest kendte tempel Angkor Wat (bygget omkring 1110-1150). De øvrige forslag vil jeg kigge på i morgen. --Santac 6. dec 2008, 20:14 (CET)
 1. Placeringen rettet til nordvest.
 2. Billede af model indsat i stedet for gl. kort og nyt kort indsat i stedet for sattelitfotoet. Jeg vil inden fristens udløb forsøge at få lavet et kort med danske betegnelser.
 3. Glaize introduceret i indedningen.
 4. Jeg har sat nogle kommaer rundt omkring.
 5. Jeg har lavet nogle af de røde artikler blå.

Endelig sig til hvis der er andet der kan gøres for at få denne artikel til FA. --Santac 7. dec 2008, 08:34 (CET)

Det lyder som en plausibel forklaring på årstallene.
En anden ting, som jeg er kommet til at tænke på efter at have læst artiklen et par gange: I starten står der, at Angkor Wat har bevaret sin religiøse betydning op til vor tid. Burde man så ikke skrive lidt om, hvordan templet anvendes religiøst? Det eneste, der står om nyere tid, er noget om restaurering og turisme, og specielt med det sidste in mente synes jeg, at det kunne være interessant at få beskrevet lidt om, hvordan det religiøse og turismen fungerer sammen. --Arne (Amjaabc) 8. dec 2008, 00:42 (CET)

Jeg støtter artiklen da den er bredt dækkende og veldokumenteret. Det er selvfølgelig klart at vedrørende udenlandske arkæologiske og historiske emner er der sjældent danske kilder der er bedre end dem som er skrevet af udenlandske specialister, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at vide om ikke der findes nogle generelt introducerende værker på dansk som kunne angives under "Kilder" for eventuelt interesserede. --Saddhiyama 8. dec 2008, 15:30 (CET)

Det kniber lidt med danske bøger, men jeg har tilføjet Turen går til Laos og Angkor-templerne under kilder. Jeg regner med at den er af rimelig kvalitet og vil give en introduktion til Angkor Wat. --Santac 9. dec 2008, 07:17 (CET)
Det kniber mere med kilder til det religiøse liv i dag. Jeg kan simpelthen ikke finde andet end den sætning, som står i artiklen. --Santac 9. dec 2008, 07:17 (CET)

ad 2. Jeg har nu udskiftet kortet med den engelske legend til et med en dansk forklaring. Drrudover er der tilføjet nogle elementer som manglede på det engelske kort. --Santac 9. dec 2008, 13:30 (CET)

Are You Dead Yet?Rediger

Afgøres 5. december 2008

Se også første nominering

StemmerRediger

 • Symbol support vote.svg Støtter --Lhademmor 21. nov 2008, 09:19 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Christian89 21. nov 2008, 16:04 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Man-U 23. nov 2008, 00:07 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --|EPO| COM: 26. nov 2008, 18:24 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Rasmusbyg 28. nov 2008, 04:41 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --MGA73 4. dec 2008, 22:43 (CET)

KommentarerRediger

 • Jeg har nu tilføjet det manglende afsnit, og synes ar artiklen er af nogenlunde samme kvalitet som de albumartikler der allerede er FA. Hvad synes I? --Lhademmor 21. nov 2008, 09:19 (CET)
Ifølge infoboksen, skulle der eksistere et bonusnummer, samt en deluxe-udgave med 5 numre ud over dem, der omtales. Der bør være noget information omkring disse to ekstraudgaver. --|EPO| COM: 23. nov 2008, 16:21 (CET)
Det troede jeg faktisk at jeg havde tilføjet, men det viste sig at være på Blooddrunk :S. Er tilføjet nu. --Lhademmor 25. nov 2008, 13:30 (CET)
Det pyntede. --|EPO| COM: 26. nov 2008, 18:24 (CET)

Mary WollstonecraftRediger

Afgøres 13. november 2008 Afgøres 20. november 2008
Se evt. artiklens evaluering

StemmerRediger

 • Symbol support vote.svg Støtter --Peter Andersen 30. okt 2008, 22:23 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Kinamand 31. okt 2008, 09:14 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Harne 31. okt 2008, 12:10 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Santac 31. okt 2008, 12:39 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Broadbeer, Thomas 12. nov 2008, 16:33 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Lindberg 14. nov 2008, 00:09 (CET)

KommentarerRediger

Et godt bud på den første FA, inden for literaturens verden. --Harne 31. okt 2008, 12:10 (CET)

ØstrigRediger

Afgøres 7. november 2008
Se evt. artiklens evaluering og første nominering

StemmerRediger

 • Symbol support vote.svg Støtter --Broadbeer, Thomas 24. okt 2008, 20:56 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Arne (Amjaabc) 24. okt 2008, 21:36 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Sima96 26. okt 2008, 14:16 (CET)
 • Symbol oppose vote.svg Støtter ikke Symbol neutral vote.svg Neutral/Symbol support vote.svg Støtter --Allano (Skriv til mig her...) 26. okt 2008, 15:25 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Man-U 26. okt 2008, 16:47 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Kinamand 26. okt 2008, 18:16 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Gevin 27. okt 2008, 07:57 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Sabbe 29. okt 2008, 18:22 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Hejsa 30. okt 2008, 22:28 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Harne 31. okt 2008, 12:07 (CET)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Lindberg 2. nov 2008, 11:06 (CET)

KommentarerRediger

Det ser ikke ud til, at artiklen har fået fjernet de "for detaljerede underafsnit" siden sidste FA-nominering. --Allano (Skriv til mig her...) 26. okt 2008, 14:24 (CET)

Nej, er enig i, at der godt kunne gøres noget på dette punkt. Dog overskygger artiklens helhed dette, synnes jeg. --Harne 31. okt 2008, 12:07 (CET)
Kunne du give eksempler? --Broadbeer, Thomas 26. okt 2008, 14:58 (CET)
Nogle eksempler og lidt mere:
 1. Jeg mener, at geografiafsnittet burde skrives sammen med afsnittet "klima".
 2. Har "Politiske personligheder" i politikafsnittet nogen relevans i denne artikel?
 3. Hvorfor er "Danmarks forbindelser med Østrig" i udenrigspolitik-afsnittet markeret med fed til kun 2 linjer?
 4. Har "Nobels fredspris" i videnskabsafsnittet relevans?
 5. Virker afsnittet "Byer og befolkningstætte områder" ikke mere demografisk end geografisk?
 6. Hvad er "Constan?a"?
 7. Teksten i økonomiafsnittet kunne bringe til Østrigs økonomi og give et mindre deltajeret afsnit med.
 8. I Østrigs transport kan jeg ikke se, at der står noget om "energiforsyning", "vejrtjeneste" og "kommunikation". Det kunne bringes til den artikel, og så kunne der gives et resumé af teksten i denne artikel.
 9. Dækker "Uddannelse" ikke over "Skole" i "Skole og uddannelse"-afsnittet? --Allano (Skriv til mig her...) 26. okt 2008, 15:24 (CET)

Lidt svar:

 1. Jo sammen med natur kan det jo bare laves til et underafsnit.
 2. Nej, slettet.
 3. Ingen relevans, da dette er en dansksproget encyklopædi.
 4. Det viser jo at Østrig har været med fremme i videnskabens elite i mange år. Relevans kan jo altid diskuteres, men jeg har nu sat dem ind i en "skjult" tabel så fylder de ihvertfald ikke så meget.
 5. Jo og det er flyttet derned.
 6. En hurtig søgning på linket til Rumænien i samme sætning afslører, at det er havnen i Constanţa der henvises til.
 7. Kigger på det. Yes check.svg Gjort
 8. Kigger på det. Yes check.svg Gjort
 9. Jo det gør det jo faktisk :)

--Broadbeer, Thomas 26. okt 2008, 16:09 (CET)

(Mine) sidste punkter:
 • Østrigs politik mangler afsnit om sikkerhed og neutralitet, udenrigspolitik, klimapolitik, og der kunne bringes en mindre detaljeret tekst i denne artikel.
 • Jeg mener skabelonerne til de uddybende artikler, som endnu ikke er oprettet, bør fjernes eller 'få et blåt link'. --Allano (Skriv til mig her...) 31. okt 2008, 16:05 (CET)
Yes check.svg Gjort --Broadbeer, Thomas 5. nov 2008, 00:08 (CET)
Jeg er meget uenig i at {{uddybende}} med røde links skal fjernes. De gør ikke artiklen bedreDet gør ikke artiklen bedre hvis de fjernes og røde links er netop med til at gøre opmærksom på manglende artikler. --Broadbeer, Thomas 2. nov 2008, 16:37 (CET)
Jeg er enig med Broadbeer i at være uenig:-) Røde "uddybningslinks" bør ikke have betydning for, om artiklen vælges eller ej. --Arne (Amjaabc) 2. nov 2008, 18:59 (CET)
Jeg har bestemt mig for at være neutral/støtter, da jeg stadig mener, at en uddybende artikel bør være blå, så en person med interesse for Østrig-emner kan læse videre på Østrigs kultur. --Allano (Skriv til mig her...) 5. nov 2008, 08:39 (CET)
Østrigs kultur er oprettet nu :-) Kinamand 5. nov 2008, 12:07 (CET)
Selv om den er en stub, så er den jo oprettet og kan udvides, så jeg falder ned på "støtter-området". --Allano (Skriv til mig her...) 5. nov 2008, 14:16 (CET)

WienRediger

Afgøres 22. august 2008
Se evt. artiklens evaluering og den oprindelige evaluering.

StemmerRediger

KommentarerRediger

Ses der på denne artikel anno 2014 er der nogle ting der gør den problematisk i forhold til at være fremragende. I prioriteret rækkefølge er det:

 • 1. Utiltrækkeligt brug af kildehenvisninger. Der skal være kildehenvisninger som minimum efter hvert afsnit.
 • 2. Forældet indhold. Det er seks år siden den blev vedtaget som fremragende dvs. at meget er skrevet for 7-8 år siden, desuden kan kilderne der er brugt være endnu ældre. dvs. at det er 6-10 år forældet. Det indhold der forældes skal derfor opdateres.
 • 3. Der mangler et erhvervskapitel. Der står lidt om turisme og landbrug, men det er et fåtal i byen der lever af det. Det skal være tydeligt, hvad de lever af.

Jeg ser frem til at modtage respons og at nogle har lyst til at udføre arbejdet, alternativt er det nødvendigt at fratage den status som fremragende. Det er i øvrigt en meget velskrevet artikel, men skærpede krav til kildehenvisninger og tiden kan der desværre ikke ændres på. --Patchfinder (diskussion) 26. jun 2014, 19:08 (CEST)

Jeg synes Patchfinder har ret. Seks års stilstand for et emne, der naturligt udvikler sig, er ikke godt. Fremragende status må fratages. Til punkt 2 vil jeg gerne lige knytte en kommentar: Allerede da artiklen blev vedtaget som FA, var antallet af kilder kritisk lavt i forhold til standarden på da.wiki (noget der også vendes i evalueringerne) - årsagen til det lave antal inline-kilder er, at praksis (i hvert fald den gang) på tysk Wikipedia, hvor artiklen er oversat fra, er/var en helt anden. Jeg er på ingen måde for den praksis, men det er bare lige en forklaring til de, som ikke var med dengang :) --CarinaT (diskussion) 28. jun 2014, 09:17 (CEST)

Jeg konstaterer at kravene til kilder ikke er steget, men at man i sin tid afveg fra den gængse praksis jf. CarinaTs udsagn. Jeg konstaterer også at efter 10 dage, er der ikke flere, der har reageret. Dvs. at Bruger:Toxophilus, Bruger:CarinaT og jeg alle tre går ind for at artiklen fratages status som fremragende, hvorfor jeg dags dato fratager den status som fremragende, med begrundelsen som ovenfor. --Patchfinder (diskussion) 6. jul 2014, 16:08 (CEST)

Jeg er først lige blevet opmærksom på, at Brugerdiskussion:Patchfinder har taget artiklens kvalitetsstempling op til diskussion. Jeg synes det er rimeligt, at artiklen ikke kan bibeholde sin status, som jeg også har skrevet på diskussionssiden. Man kunne overveje om artiklen om Vaduz skulle diskuteres på tilsvarende vis. Toxophilus (diskussion) 6. jul 2014, 20:09 (CEST)

Det kan man overveje i forhold til Vaduz, men den er bedre refereret og ikke i samme omfang forældet, men problemerne er der da, men i mindre grad end for Wien. --Patchfinder (diskussion) 6. jul 2014, 21:11 (CEST)

HatebreederRediger

Afgøres 21. juli 2008 28. juli 2008
Se evt. artiklens evaluering

StemmerRediger

KommentarerRediger

Nu da der er åbnet for sluserne med Follow the Reaper, vil jeg tillade mig også at nominere denne artikel, da jeg synes den er mindst lige så god. --Lhademmor 7. jul 2008, 19:06 (CEST)

 • Der er noget galt med sætning to: Albummet blev udgivet 26. april 1999 gennem Spinefarm Records, 4. maj i USA via Nuclear Blast America, og 18. maj i resten af verden. Man er lidt i tvivl om der er andre undtagelser, når nu der først står at det er spinefarm records der har udgivet CD'en, underforstået i hele verden, mens der lidt efter står, at det så åbenbart ikke gælder i USA. Santac 11. jul 2008, 13:53 (CEST)
  • Spinefarm udgiver så vidt jeg ved kun Children of Bodom-udgivelser i Finland. Nu om dage tager Universal Music Group sig af hele baduljen, men dengang var det vistnok delt op således at Spinefarm tog sig af Finland, og Nuclear Blast tog sig af resten. Det har jeg prøvet at tydeliggøre nu. --Lhademmor 11. jul 2008, 21:59 (CEST)
   • Skal der så ikke stå at udgivelsen den 26. april kun var i Finland, så der ikke implicit står at udgivelsen den 26. april var i hele verden? Santac 14. jul 2008, 09:18 (CEST)
    • Jo, det skal der selvfølgelig. Det var mig der havde klokket i det - undskyld, det er rettet. --Lhademmor 14. jul 2008, 11:22 (CEST)
 • Afsnittet om musikalsk stil er lidt uklart mht. den klassiske indflydelse. På den ene side står der at albummet i højere grad end de tidligere album er neoklassisk og at dette forstærkes af at der inddrages pasager fra klassik musik i flere sange. På den anden side står der at inddragelsen af klassisk musik er noget helt almindeligt for CoB. Santac 11. jul 2008, 13:53 (CEST)
  • Det var almindeligt på Hatebreeder og debutalbummet Something Wild - ellers ikke. Har prøvet at omformulere. --Lhademmor 11. jul 2008, 21:59 (CEST)
 • Afsnittet om omslag er lidt også lidt uklart. På den ene side står der at de har lavet to omslag hvor manden med leen er på forsiden. På den anden side står der at de planlagde en række omslag, hvilket indikerer at der ikke er blevet lavet mere end 1 omslag med manden med leen. Santac 11. jul 2008, 13:53 (CEST)
  • De lavede dem, men da Hatebreeder blev udgivet var de andre omslag jo stadig 'planlagt' - men jeg har alligevel prøvet at omformulere. --Lhademmor 11. jul 2008, 21:59 (CEST)
   • Det jeg mente var, at to omslag også er en række og der derfor rent faktisk var udkommet en række album (en lille en dog, men ikke desto mindre en række bestående af Something Wild og Hatebreeder). Det virkede derfor underligt at planlagde stod i datid. Santac 14. jul 2008, 09:18 (CEST)
    • Jeg forstår stadig ikke rigtig, men er det ikke godt nok som det er nu? --Lhademmor 14. jul 2008, 11:22 (CEST)
     • Jo, teksten er rimelig, spørgsmålet er om den er FA? Selvom der strengt taget er en række og det derfor ikke er rimeligt at omtale det som datid at der planlægges en række album synes jeg det er lidt diskutabalt at tale om en række på to album, eller der er måske rent fysisk lavet flere forsider på denne måde, for hvis der er synes jeg det skal stå tydeligere på Hatebreeder siden. Jeg kan nu se efter at have læst linket til Cob-omslag at det også står lidt uklart på CoB siden. Er de 5 planlagte forsider rent faktisk blevet lavet på denne måde, med disse motiver eller er det bare noget der er planlagt? Santac 14. jul 2008, 11:44 (CEST)
      • Alle fem omslag er blevet lavet sådan som det var planlagt, jf. evt. omslagene til Something Wild, Hatebreeder, Follow the Reaper, Hate Crew Deathroll og Are You Dead Yet?. Blooddrunks forestiller også manden med leen, men er ikke relateret til "de fem første". Altså, ja, planen er blevet "udført" - hvordan kan man beskrive det i denne artikel om album nummer to? --Lhademmor 14. jul 2008, 19:30 (CEST)
       • Så er det vel bare en del af en serie på fem (eller seks?) album? Der er som jeg ser det, ingen grund til at skrive det som om man befandt sig i 1999, uden viden om hvad der vil ske indtil 2008. Santac 14. jul 2008, 21:27 (CEST)
        • Fair nok, jeg har skrottet alle overflødige ord. Bedre nu? --Lhademmor 15. jul 2008, 00:38 (CEST)
         • Meget bedre i Hatebreeder artiklen. Jeg synes dog stadig, at der mangler lidt klarhed i CoB artiklen, om hvad der rent faktisk skete. Santac 15. jul 2008, 09:24 (CEST)
 • Hvad er "war yells" og er "krigsråb" ikke måske en bedre oversættelse (ved som sagt ikke hvad der menes, men kampråb forbinder jeg mest med sport) --CarinaT 16. jul 2008, 19:24 (CEST)
 • I indledningen når albummet en placering som nr. 75 på den tyske hitliste, mens det kun når nr. 75 i afsnittet Modtagelse. --CarinaT 16. jul 2008, 19:24 (CEST)
  • Det sidste tal i spørgsmålet skulle vist være 76. Santac 16. jul 2008, 19:54 (CEST)
  • [EDITKONFLIKT] Din sætning giver ikke nogen mening :). Men jeg forstår godt hvad du mener - jeg har ikke den store tiltro til at Rockdetector aner hvad de skriver om, så jeg retter lige fejlen. --Lhademmor 16. jul 2008, 19:58 (CEST)

Det er muligt at jeg er pedantisk, men jeg synes en mulig FA-artikel skal være så god som mulig. Så her er nogle flere småting.

 • Er det stor musikalsk spændvidde at spille tre undergenrer af metal? Derudover virker det i starten af afsnittet som om bandet kun spiller indenfor de tre undergenrer, mens der i slutningen af afsnittet pludselig kommer en fjerde undergenre ind. Citat: Children of Bodom har igennem deres karriere været kendt for den store musikalske spændvidde, som rækker fra black metal gennem power metal til industrial metal. I denne sammenhæng følger Hatebreeder op på Something Wilds meget aggressive black metal-lyd med at udforske aspekter af neoklassisk metal.' Santac 17. jul 2008, 09:23 (CEST)
  • Jeg skal egentligt ikke gøre mig klog på dette, men jeg læser sætningen som om at det er nogle yderpunkter af deres musikalske spændvidde, og så kan de jo godt samtidig have været inde over neoklassisk metal. Dette synes jeg lidt bekræftes af, at der i infoboksen i Children of Bodom-artiklen angives 13 genrer. Altså synes jeg ikke der er noget galt med den formulering. --CarinaT 17. jul 2008, 10:03 (CEST)
   • Ok til sidste del af mit spørgsmål. Første del af mit spørgsmål lød på om det er en stor musikalsk spændvidde at spænde fra black metal til industriel metal? Santac 17. jul 2008, 11:44 (CEST)
    • Det er meget forskellige genrer, ja. --Lhademmor 17. jul 2008, 15:15 (CEST)
 • Albummet kan vel i teorien stadig nå at sælge til guld, hvis nu 100.000 finner imorgen beslutter sig for at købe albummet? Som jeg ser det, er der derfor ingen grund til at skrive i datid. Nutidsformen åbner mulighed for at det kunne ske at de solgte til guld, mens datidsformen betragter salget som afsluttet. Citat: På trods af de relativt beskedne salgstal – det var sammen med Something Wild det eneste Children of Bodom-album, som ikke solgte til guld i Finland – indeholder Hatebreeder flere af Children of Bodoms mest populære sange som f.eks. "Silent Night, Bodom Night", "Towards Dead End" og "Downfall". Sætningen kunne i stedet lyde: På trods af de relativt beskedne salgstal – det er sammen med Something Wild de eneste Children of Bodom-album, som ikke har solgt til guld i Finland – indeholder Hatebreeder flere af Children of Bodoms mest populære sange som f.eks. "Silent Night, Bodom Night", "Towards Dead End" og "Downfall". Santac 17. jul 2008, 09:23 (CEST)
  • Jeg har indført dit forslag i stedet, for som du siger kan de jo stadig nå det ;) --CarinaT 17. jul 2008, 10:03 (CEST)
 • Jeg synes det er lidt underligt at navnene på album står i kursiv, mens navnene på numre står i "gåseøjne". Santac 17. jul 2008, 09:23 (CEST)
  • Det er normalt brugt, at værker anføres i kursiv (fx bøger og novellesamlinger), mens dele af værker anføres i citationstegn (fx kapitler og noveller) – og dermed tror jeg også album hhv. sange (måske skulle vi tilføje det i stilmanualen?). Jeg kan huske jeg lærte det i dansk i gymnasiet i forbindelse med opgaveskrivning og har fundet reglerne i nogle vejledninger for universitetsopgaver, bl.a. her på s. 13. --CarinaT 17. jul 2008, 10:03 (CEST)
   • Ok, det var jeg ikke klar over. Santac 17. jul 2008, 11:44 (CEST)

Hate Crew DeathrollRediger

Afgøres 13. juli 2008
Se evt. artiklens evaluering og den oprindelige evaluering.

StemmerRediger

KommentarerRediger

Artiklen om en anden Children of Bodom-cd, Follow the Reaper, er lige blevet vedtaget som FA, og jeg mener denne artikel er af lignende kvalitet. --CarinaT 29. jun 2008, 16:12 (CEST)

 • Sikke da en nydelig artikel --Lhademmor 6. jul 2008, 23:09 (CEST)

Follow the ReaperRediger

Afgøres 29. juni 2008
Se evt. artiklens evaluering og den oprindelige evaluering.

StemmerRediger

KommentarerRediger

 • Vi har ikke tidligere haft en album-artikel til nominering som FA, men nu vil jeg alligevel gøre forsøget. Denne artikel har været igennem Evalueringskværnen op til flere gange, og jeg vil nu betegne den som så udtømmende som overhovedet muligt. --Lhademmor 15. jun 2008, 19:57 (CEST)
 • Der skal ikke både være henvisning til Sort metal og Black metal. Denne sætning mangler et (eller flere) grundled: Kuoppala har udtalt, at det er blevet en form for tradition for bandet, og at resten alligevel er blevet udgivet på bandets officielle webside, fordi fans blev ved med at spørge efter dem. Jeg synes det virker underligt at alle musikere optræder på alle numre med de samme instrumenter uden gæsteoptrædender, men det er muligt at det er korrekt, da jeg ikke ved noget om albummet. Santac 16. jun 2008, 22:15 (CEST)
  • Fix'd. --Lhademmor 17. jun 2008, 01:14 (CEST)

Flot og udtømmende artikel --Hockeyindustrien 17. jun 2008, 20:14 (CEST)

Jeg synes helt sikkert artiklen er god, men synes ikke at den er fremragende. Jeg synes der mangler noget mere før den er fremragende, som fx hvordan de har lavet pr. for cd'en, noget om bandet har holdt en tour i forbindelse med cd'en. --Glamphugger 18. jun 2008, 00:15 (CEST)

Æhh... Vi har Children of Bodoms turnéer som jeg sagtens kan henvise til og skrive lidt, men ønsker du det i en ny sektion, eller skrevet ind i en af dem der allerede er der? --Lhademmor 18. jun 2008, 14:44 (CEST) Har skrevet et afsnit nu - okay? --Lhademmor 18. jun 2008, 15:26 (CEST)
Perfekt, jeg ændrer min stemme til at jeg støtter. --Glamphugger 18. jun 2008, 15:44 (CEST)

SolenRediger

Afgøres 19. juni 2008
Se evt. artiklens evaluering

StemmerRediger

KommentarerRediger

 • 100 røde links kan ikke siges at være "et minimum af røde links".--Peter Andersen 5. jun 2008, 22:33 (CEST)
Måske ikke, men den ordlyd er jo også en total misforståelse. Som jeg mange gange har gjort opmærksom på, bør røde links ikke tælles - men vurderes. Bemærk i øvrigt, at det i lige så høj grad gælder for blå links og for wikificeringsgrad, når der skal udnævnes artikler. Ellers ender det bare med "snyd" i form af stuboprettelser eller indskrænket wikificering. Et rødt link kan bl.a. dække over:
 1. noget, som er forkert - det skal naturligvis rettes
 2. noget, som burde stå i artiklen for at den er forståelig, men som mangler - det skal indføjes før nogen udnævnelse (men det skal være essentielt for forståelsen, og man skal huske, at blå links, som dækker over intetsigende artikler, er lige så dårlige som røde links.
 3. noget, som er i artiklen, men hvor der kan skrives mere. Hvis der er tilstrækkeligt i artiklen til forståelse, så er det røde link uden betydning.
 4. diverse sideemner, som der er linket til for at give interesserede mulighed for at læse/skrive om forhold i periferien af emnet. - Det er uden betydning (hvad har det med bedømmelsen af en artikel om solen at gøre, at nogen ikke har lavet en artikel om en mexikansk solgud)?
Men det er en uigennemtænkt bestemmelse, hvis den helt uberettiget gør det umuligt, at mange artikler om omfattende og specielle emner kan blive FA, fordi der ikke er tilstrækkeligt med interesserede deltagere på da:wiki (endnu?) til at skrive om de utallige sideemner. Som det ses, har jeg ringe respekt for optællinger, så jeg håber på vurderinger i stedet. Mvh --Sir48 (Thyge) 5. jun 2008, 23:58 (CEST)
Min stemme er neutral idet jeg også mener antallet af røde links bør begrænses en smule inden den kan leve op til kravene. --Sabbe 6. jun 2008, 14:51 (CEST)

En række eksempler på de røde links der savnes (jf. Sir48s kommentarer) efterlyses. --Broadbeer, Thomas 9. jun 2008, 02:37 (CEST)

De artikler jeg synes mangler er: soludbrud, Milanković cyklus og solobservatorium. I bund og grund er det de røde link, jeg kender en smule til/har hørt om (og som andre derfor måske også vil kunne finde på at klikke på), som ikke nødvendigvis skal have et selvstændigt afsnit i artiklen, men som trods alt giver noget ekstra til forståelsen af emnet. Så jeg synes absolut antallet er på et minimum. Santac 9. jun 2008, 09:13 (CEST)
Det er en rigtig god artikel, men den er meget lang (personligt fatter jeg ikke kvalitetskriterierne her(Wikipedia)), den er rigtig interessant, men for lang at læse. Jeg har prøvet, men den er for lang Zilotte 15. jun 2008, 23:32 (CEST)
Hmm, har været oppe før. Skal vi kun nominere stubs eller? --Broadbeer, Thomas 16. jun 2008, 00:38 (CEST)
Solen er jo vel at mærke også et meget stort emne. --DSS 16. jun 2008, 00:44 (CEST)
Jeg har meget stor forståelse for Zilottes synspunkt og har tidligere udtrykt, at store oversigtsartikler efterhånden nok vil skifte fra at være behandlet i en artikel til at være en portal, som kæder mange (rigtig mange) små og mere overskuelige artikler sammen. Men jeg synes ikke, "smertegrænsen" er nået endnu. --Sir48 (Thyge) 17. jun 2008, 14:02 (CEST)
Sir48 Det er jo nærmest en phd afhandling, jeg reagerede dels på kommentarene om for mange røde links, der er jo lavet en enormt arbejde med artiklen. Men jeg vil forslå at artiklen ikke bliver længere, det er tungt stof. Zilotte 17. jun 2008, 19:04 (CEST)
Solen er langt fra vores længste artikel. --Broadbeer, Thomas 17. jun 2008, 14:08 (CEST)
Broadbeer Nej og det gør heller ikke en artikel dårlig at den er lang og jeg har måske skrevet mine kommentarer et forkert sted, min bemærkning om kvalitetskriterierne er nok lidt uheldig her, men det var utilsigtet. Jeg forholder mig ikke til nomineringen, det kan jeg jo ikke da jeg ikke har læst hele artiklen Zilotte 17. jun 2008, 19:04 (CEST).

VaduzRediger

Afgøres 22. maj 2008
Se evt. artiklens evaluering

StemmerRediger

 • Symbol support vote.svg Støtter --Broadbeer, Thomas 8. maj 2008, 00:25 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --CarinaT 8. maj 2008, 07:56 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Man-U 8. maj 2008, 23:41 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Sabbe 10. maj 2008, 08:28 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --DSS 15. maj 2008, 21:28 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Arne (Amjaabc) 15. maj 2008, 22:19 (CEST)

KommentarerRediger

Mangler der ikke en kilde til transportafsnittene. --Fredelige 8. maj 2008, 18:51 (CEST)

Kilder er tilføjet. --Gevin 9. maj 2008, 20:30 (CEST)
Man kunne nævne at der er et dansk konsulat: [3]. Jeg ved ikke om der er nogen lande der ligefrem har ambassader der. Santac 8. maj 2008, 19:43 (CEST)
Schweiz og Østrigs ambassader for Liechtenstein ligger i Bern og Wien. Hvis de to lande ikke har ambassader der er der nok ikke andre der har. [4]. Santac 9. maj 2008, 10:08 (CEST)
Jeg synes det skal nævnes hvor mange indbyggere der er i forbindelse med at det nævnes at der er 8.542 personer beskæftiget i 979 virksomheder. Jeg havde fx næsten glemt at der kun er 5.000 indbyggere. Santac 8. maj 2008, 19:43 (CEST)
Jeg synes det er et godt forslag og har nu skrevet en sætning ind om det. --CarinaT 8. maj 2008, 22:27 (CEST)
Uden at have læst artiklen er jeg meget fristet til at sige at jeg ikke støtter udelukkende på grund af den utroligt grimme scrollboks. Derudover kan jeg meget hurtigt se at indledningen er for kort, og at der er mange meget korte afsnit som f.eks. etymologi, Byvåben, Museer, Musik osv. som alle burde skrives samme med andre afsnit. Og hvorfor er det at overskrifterne Vejforbindelser, bus osv. er små, mens Forsyning og affald er stor, når de umiddelbart er på samme niveau?--Peter Andersen 9. maj 2008, 20:20 (CEST)
Jeg synes også scrollboksen er grim, men jeg synes næppe det som sådan skal tælle op eller ned ifm. kandidaturet, f.eks. benytter Solen den også. --Broadbeer, Thomas 13. maj 2008, 01:08 (CEST)
Jeg vil se på indledningen, som, jeg gerne vil give ret i, er for kort. Etymologi og byvåben mener jeg er så selvstændige, at de nødvendigvis må have deres eget afsnit – det er beklageligt at der ikke findes mere materiale, så afsnittene kan udbygges. Museer og musik har jeg slettet overskrifterne ved, da de naturligt indgår i kultur og ikke behøver særskilt overskrift. Jeg er af den opfattelse at scrollboksen er pæn og ser ingen grund til andet layout. Mht. infrastruktur-afsnittet kunne man lave en overskrift med Transport på samme niveau som Forsyning og affald, ville det løse problemet? --CarinaT 12. maj 2008, 22:03 (CEST)
Jeg synes hellere at du skulle fjerne underoverskrifterne. De bidrager ikke med noget information, men er kun med til at bryde tekst op i mindre dele og dermed gøre den mindre flydende. --Peter Andersen 15. maj 2008, 21:55 (CEST)
Nu har jeg tilføjet en smule til indledningen. Jeg er klar over den stadig er kort, men jeg er samtidig af den overbevisning, at der skal være noget spænding til de efterfølgende afsnit. --CarinaT 15. maj 2008, 18:17 (CEST)
Jeg ved ikke, om det bare er min computer, den er gal med. På min skærm ser det i hvert fald ud til, at (engelsk) og (tysk) falder ud af scrollboksen med referencerne for i stedet at ligge hulter til bulter nederst på siden. Er der andre, der har stødt på samme problem? --DSS 15. maj 2008, 20:54 (CEST)
Det er ikke din computer, men Internet Explorer der er problemer i. Da boksen vist bruges til netop den browser (boksen og uden boks ser fint ud i Firefox), har jeg fjernet den så artiklen nu bruger den samme stil som andre artikler. --Broadbeer, Thomas 15. maj 2008, 21:03 (CEST)
Problemet blev i hvert fald løst af din redigering. Jeg vil dog ikke blande mig yderligere i debatten om scrollboksene. --DSS 15. maj 2008, 21:28 (CEST)

Danmarks historie (1660-1814)Rediger

Afgøres 21. maj 2008
Se evt. artiklens evaluering

StemmerRediger

 • Symbol support vote.svg Støtter --Broadbeer, Thomas 7. maj 2008, 01:36 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Man-U 7. maj 2008, 09:16 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Fredelige 7. maj 2008, 22:03 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Lindberg 8. maj 2008, 01:20 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Santac 8. maj 2008, 09:22 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --DSS 9. maj 2008, 22:31 (CEST)
 • Symbol support vote.svg Støtter --Arne (Amjaabc) 15. maj 2008, 22:23 (CEST)

KommentarerRediger

Som en mindre detalje synes jeg den første sætning på indeholde artiklens navn som det præcist fremgår. Jeg ved godt at jeg burde have bragt det frem i evalueringen, men det fik jeg ikke lige gjort. Nu lyder den første sætning:

Perioden 16601814 i Danmarks historie indrammes af to begivenheder, der fik stor betydning for historiens senere forløb i Danmark.

Hvor jeg synes den bør lyde fx som følger:

Danmarks historie (1660-1814) indrammes af to begivenheder, der fik stor betydning for det senere forløb af Danmarks historie.

Eller alternativt:

Danmarks historie (1660-1814) indrammes af to begivenheder, der fik stor betydning for Danmarks senere udvikling.

Ved godt det er en petitesse, men nu er den trods alt kandidat til FA. Kan også se at noget lignende har været oppe og vende ifbm Wikipedia:Evaluering/Danmarks historie (1536-1660)Santac 8. maj 2008, 09:22 (CEST)

Yes check.svg Gjort Jeg har valgt dit første forslag, jeg vil implementere det hen ad vejen. --Broadbeer, Thomas 8. maj 2008, 13:19 (CEST)

Danmarks historie (1536-1660)Rediger

Afgøres 4.maj 2008
Se evt. artiklens evaluering

StemmerRediger

KommentarerRediger

Uden af forholde mig til artiklens kvalitet vil jeg mere eller mindre gentage mit spørgsmål fra GA normineringen. Hvorfor hedder artiklen DKs historie (1536-1660) når den faktisk starter i 1534. Det er sandsynligvis relevant at have grevens fejde med i artiklen, men burde artiklen så ikke hedde 1534-1660? (skrev Peter Andersen (diskussion • bidrag) 20. apr 2008, 22:55. Husk at signere dine indlæg.)

Jeg har nu fjernet indholdet der vedrører begivenhederne fra før 1536 (der henvises til artikel om borgerkrigen). jeg havde allerede fjernet andet indhold, men havde ikke fået den med. Nu kan du så forholde dig til selve indholdet i artiklen ;). --Broadbeer, Thomas 20. apr 2008, 23:29 (CEST)

Hvad med at forlænge nomineringe af artiklen en uge mere, så der eventuelt kan komme nogle flere stemmer? Jeg har blandt andet selv ikke haft tid til at gennemlæse den endnu. --‎‎‎‎CThure 4. maj 2008, 09:32 (CEST)

"Nomineringsperioden varer som udgangspunkt 14 dage. Er der efter denne periode uafklarede kritikpunkter, forlænges perioden med 7 dage. Er der efter disse 7 dage stadig uafklarede kritikpunkter, afslås nomineringen." Der er ingen uafklarede kritikpunkter, så det er der vel ingen grund til? --Broadbeer, Thomas 5. maj 2008, 16:26 (CEST)
Der var på dette tidpunkt ikke de påkrævede 6 personer med i afstemningen. --‎‎‎‎CThure 6. maj 2008, 01:33 (CEST)
Med fare for at skyde mig selv i foden mht. fremtidige nomineringer mener jeg ikke at manglende stemmer er en valid grund for at udskyde en nominering. Hvis folk ikke kan tage sig tid til at læse og vurdere artiklen i den 2 ugers nomineringsperiode der er så er der ingen garanti for at en ekstra uge skulle virke. --Broadbeer, Thomas 6. maj 2008, 19:51 (CEST)
C.Thure har muligvis formuleret det på en lidt forkert måde, men har egentlig ret. I retningslinjerne stå der: Mindst 6 personer skal deltage i afstemningen, før en artikel kan godkendes.
Dette må vel være nok grund for at udskyde (eller helt afslå) artiklen som FA - og bliver afstemningen så udskudt, vil jeg ikke mene, at det ikke vil være nok at 6 personer har stemt, da afstemningen ikke bare kan afbrydes midt i en periode. --Anigif 7. maj 2008, 00:44 (CEST)
Jeg forstår ikke helt hvad du skriver med dine mange "ikke"? Du skriver at hvis den udskydes kan der deltage mindre end 6 personer???
Hvis der ikke er 6 personer der har "stemt" efter 2 uger bør artiklen afslås, hvis der er under 6 personer der har deltaget, men der er uafklarede kritikpunkter efter 2 uger bør den udskydes, af en der ønsker at rette disse. (Uafklarede kritikpunkter kan afskrække andre for at stemme og der kan derfor stadig opnås 6 stemmer). Denne afstemning opnåede 6 personer inden udløbet og er derfor vedtaget. --Broadbeer, Thomas 7. maj 2008, 01:21 (CEST)
Det blev vist lidt for sent, syntes jeg manglede et "ikke" og satte derfor et ind. Der skulle stå: ... og bliver afstemningen så udskudt, vil jeg ikke mene, at det vil være nok at 6 personer har stemt, da afstemningen ikke bare kan afbrydes midt i en periode.
Jeg kan godt se nu, at den 6. stemme blev sat kl 23.17, så det var da på et hængende hår. Og en uregelmæssig udskydning af afstemningen vil så godt kunne trækkes tilbage, vil jeg mene. Beklager jeg hopper lidt "frem og tilbage", men så lige det med de 6 stemmer.--Anigif 7. maj 2008, 08:47 (CEST)
Det gav lidt mere mening uden et ikke, kender godt det med, at man redigerer lidt senere end godt er ;). --Broadbeer, Thomas 7. maj 2008, 11:26 (CEST)

Se ogsåRediger