Wikipedia:Landsbybrønden/Tidsbegrænsning

TidsbegrænsningRediger

Sådan helt kort (og selvom jeg officielt holder pause) - der er noget helt forkert i, at man som får tildelt hvervet som administrator for livstid (som udgangspunkt). Derfor lægger jeg hermed op til at sætte en tidsbegrænsning på tillidshvervet "administrator" - det kunne i stedet være at man vælges for en et- eller to-årig periode i stedet. Det nuværende system er i hvert fald ikke langtidsholdbart. Jeg vil ikke deltage mere i diskussionen herfra, men lade jer andre om det. Tøndemageren (diskussion) 18. okt 2019, 10:41 (CEST)

Det har været oppe før, og er også blevet bragt i spil i en bredere kontekst. Problemstillingen er altid den samme: hvordan sikrer man, at udsigten til evt. ikke at blive gentildelt værktøjerne, ikke medfører at eks. administratorer (det kunne f.s.v. også være bureaukrater og tjekbrugere) begynder at tænke "strategisk" i stedet for at træffe korrekte, men til tider upopulære eller kontroversielle beslutninger? Lignende strukturer findes allerede for forvaltere, men de opererer på et globalt plan og må generelt ikke bruge deres beføjelser på projekter hvor de selv er aktive, så der er risikoen mindre.
Jeg tror det vil være svært at finde opbakning til periodisk fornyelse. En mere realistisk mulighed ville være at fjerne det alt for rigide 2/3-krav til fratagelse af administratorrettigheder da det både lægger for stor vægt på mængde, dvs. at argumenter som sådan ikke betyder noget hvis man allerede har det fornødne antal, og forhindrer håndtering af problematisk anvendelse af værktøjerne udelukkende baseret på et formalistisk krav, f.eks. hvis kun 64% er fortalere for fratagelse. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 11:37 (CEST)
Nu vil jeg ikke åbne for personsager, så kan nogen fortælle mig, hvad fordelen generelt ville være ved Tøndemagerens forslag?
@InsaneHacker: FYI, jeg fiksede dit link til Wikimedia, da det ikke virkede; jeg håber, det er i orden. --Inc (diskussion) 18. okt 2019, 13:13 (CEST)
Det har jeg også overvejet tidligere. Jeg har genlæst denne tidligere diskussion, og kigget på loggen. Det er kun 20 af de nuværende 23 administratorer, som har lavet mere end en administrator-handlingen, inden for de sidste 6 måneder. Så det lader til at der er et par administratorer, som blot har en minimal aktivitet for at undgå at deres rettigheder bliver fjernet pr. automatik. Muligheden for fratagelse af rettigheder ved afstemning, har kun været brugt to gange, og begge gange ved større konflikter. Dvs. at hvis en admin blot laver en redigering hvert halve år, og holder sig væk fra konflikterne, så har de rettighederne på livstid. Det syntes jeg ikke er optimalt, men jeg er i tvivl om hvad den rigtige løsning er.--Kjeldjoh (diskussion) 18. okt 2019, 13:16 (CEST)
@Inc:Ja, det er helt fint. Jeg skrev kommentaren lige før jeg skulle af toget, så det er ikke overraskende at der røg en fejl med ind. Folk kan have forskellige årsager til at bakke op om en tidsbegrænset ordning: Principielle betragtninger om forvaltning af "magt", konkrete oplevelser med administratorer der har "groet sig fast", ønsker om "nyt blod" eller noget helt tredje. Så vidt jeg ved er den oprindelige post ikke foranlediget af noget konkret(?).
@Kjeldjoh: Næste spørgsmål bliver så hvad der helt præcist er problematisk ved at det, så længe værktøjerne anvendes forsvarligt og de pågældende er i good standing. Grunden til at vi har inaktivitets-fratagelse er af sikkerhedsmæssige årsager, så hvis en person periodisk dukker op for at bekræfte at de stadigvæk kontrollerer deres konto er det vel fint. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 15:02 (CEST)
@Inc, Kjeldjoh og InsaneHacker: Jeg vil selvfølgelig gerne prøve at begrunde mine tanker bag forslaget så godt og kort som muligt. Der lægger ingen personkonflikt bag forslaget (omend jeg forstår hvordan det kunne antages baseret på min disk-side pt.). Men i og med det er et tillidshverv, så vil jeg mene at det skal være noget communitiet generelt bakker op om. Ved at se på min egen udnævnelse for mange år siden, var der syv der stemte for. Af de syv, er det reelt set kun Nico der stadig er aktiv (og jeg tvivler stærkt på at han ville stemme for i dag) - det betyder at jeg reelt set ikke har opbakning længere (groft sagt). Samme gør sig gældende hos fx Jørgen - her var der kun to der stemte, og begge er meget begrænset aktive i dag mig bekendt, og også Arne, hvor 13 stemte for, og ingen imod - her er det også kun Nico der reelt set stadig er aktiv (bemærk det ikke handler om hvor godt Jørgen eller Arne gør det). Pointen med forslaget er, at vi sikre af den aktive brugergruppe/admingruppe stadig støtter op om en administrator. Den sikkerhed har vi ikke på nuværende tidspunkt, hvilket jeg mener er problematisk, og giver nogle problemer. Ved konstant at sørge for at admingruppen har opbakning, vil jeg formode at udfordringer der kræver admin bliver nemmere - foruden at vi kommer ud af alle de anklager der har været de sidste par år mod adminkorpset. Jeg tror ikke det vil gøre det store ved den nuværende gruppe - den vil formentligt blive en 4-5 stykker færre, men til gengæld vil der fortsat være fuld opbakning til de der forbliver. Håber der giver mening. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. okt 2019, 15:20 (CEST)
@InsaneHacker: Som jeg har skrevet i den tidligere diskussion Wikipedia:Landsbybrønden/Mangel på administratorer på Dansk Wikipedia, så hvis man sammenligner administrator-rollen med en vicevært, så indlevere viceværten også sine nøgler, når denne ikke længere er i tjeneste. Hvis viceværten så senere vender tilbage, så kan nøglerne igen udleveres. Der er risiko for at der dukker administratorer op fra fortiden, som ikke udviser passende ydmyghed, og sætter dig indgående ind i hvordan forholdene nu er. Så derfor mener jeg at det ville være naturligt at nøglerne blev indleveret, når viceværten ikke længere havde brug for dem.
@Tøndemageren: Jeg er langt hen ad vejen enig i disse overvejelser. Men er løsningen at ændre vores procedurer, og indfører en tidsperiode, eller er løsningen at anvende den nuværende procedurer, til at oprette 23 afstemninger om fratagelse af rettigheder?--Kjeldjoh (diskussion) 18. okt 2019, 15:56 (CEST)
mener i helt alvorligt at der skal laves 23 afstemninger om fratagelse af rettigheder? Det er da helt hen i skoven -- Zoizit (diskussion) 18. okt 2019, 16:02 (CEST)
@Kjeldjoh: Den kan man jo vende og dreje på mange måder. Der findes mange organisationer der giver medlemmer emerita-status efter lang tids deltagelse i organisationen, med de privilegier det medfører. Det er en helt fair betragtning du kommer med, men taget i betragtning, at alle de højtprofilerede administratorproblemer (i.e. fratagelse) der har været de sidste 3-4 år har omhandlet aktive administratorer, fremstår problematikken forholdsvis teoretisk pt., og kunne i mine øjne lige så godt afhjælpes ved at ændre proceduren ifm. fratagelse. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 16:51 (CEST)
Norsk Wikipedia indførte valg af deres administratorer i 2011. Administratorerne vælges for to år ad gangen, idet omkring en fjerdedel ad gangen er på valg hvert halve år. I de første år betød det, at de administratorer der stort set ikke var aktive fik frataget deres rettigheder, men nu er der så at sige luget ud i den slags. Til gengæld er der så jævnt hen enkelte administratorer, der ikke ønsker genvalg. Derudover har der været et par tilfælde, hvor konflikter og problematisk adfærd har ført til fratagelse af rettigheder. Men de fleste administratorer bliver dog genvalgt enstemmigt eller højst med modstand fra de samme få brugere.
Tilbage på dansk Wikipedia må det nok siges, at ingen af de nuværende fratagelsesmuligheder er rigtig gode. Fratagelse ved inaktivitet kan omgås ved en enkelt redigering hvert halve år, hvilket enkelte administratorer tydeligvis har benyttet sig af i stedet for bare at indrømme, at de ikke længere har brug for rettighederne. Fratagelse ved afstemning kræver, at nogen tager initiativet, at der er seks brugere der kræver en afstemning, og at to tredjedele af deltagerne i afstemningen er for. Det er en tung proces, og som erfaringen viser fører det nemt til strid og splittelse.
Fordelen ved regelmæssige afstemninger er, at det ikke er så personligt. Der er ingen der skal sætte gang i en proces og stå på skud for den. Derudover kan det være en pæn måde at fratage lidet aktive administratorer deres rettigheder. Ulempen er at afstemninger kan påvirkes af aktuelle sager, eller at der modsat kan gå lang tid fra en sag til den involverede administrator kommer på valg. Derudover vil en del nok være tilbøjelige til at støtte hvem som helst, der er på valg, mens besværlige brugere nok skal sørge for at lave rav i den ved de administratorer, som de har haft sammenstød med. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. okt 2019, 17:10 (CEST)
Så længe vi fastholder forudsætningen om, at 180-dagesreglen er til pga. sikkerhedsmæssige hensyn, er det uproblematisk at folk bekræfter at de stadigvæk har kontrol over deres konti. Ellers fine betragtninger. Jeg mener stadigvæk at "strategitruslen" er reel, men jeg er måske blevet for pessimistisk. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 17:42 (CEST)
Jeg har før nævnt det: Jeg synes, det vil være fint at lave afstemninger om hvervet med mellemrum. Jeg forstår overhovedet ikke, at det skulle betyde noget for adfærden hos de aktuelle administratorer. Som Tøndemageren nævner, er nogle af valgt for meget længe siden af brugere, der for en stor dels vedkommende ikke længere er aktive. Så det kunne da være rart at få bekræftet sit mandat.
Hvis jeg endelig skulle have en betænkning, kunne det være, at vi kunne risikere at blive for få administratorer, men mon ikke der er opbakning til de fleste af de nuværende aktive administratorer? Den norske model med at sætte en del af administratorerne til afstemning ad gangen kan muligvis minimere denne risiko. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 18. okt 2019, 20:25 (CEST)
God idé fra Tøndemageren. Jeg synes dog perioden skal være 5 år. Det er rigtigt vigtigt at der er nogen der både har stjerner på skulderen og har lang erfaring med hvordan tingene fungerer på wiki. Jeg ved godt at den samme vil kunne "genvælges", men jeg tror altså det er vigtigt med en betydelig grad af kontinuitet. Jeg forestiller mig simpelthen et system hvor admin-tildelingen bare udløber. Hvis man så har lyst og gider opretter man en ny anmodning om at blive admin, hvis man gerne vil fortsætte som admin. Jeg bryder mig ikke meget om princippet med jævnlige valg, da det antyder at administratorerne er en slags politikere, magthavere, der udøver en styrelse af wikipedia som en slags regering eller parlament. Jeg ønsker fortsat at se administratorerne som nogen der primært hjælper wikipedia og wikipedianerne med at få alt det praktiske til at fungere. Jeg kan bestemt tilslutte mig Dannebrog Spys betænkeligheder, og de anførte problemer vil netop være mindre hvis ansøgningerne om at (for)blive admin komme dryppende hist og her. Og et spørgsmål: Hvordan skal det fungere med de mere specielle rettigheder som bureaukrat, tjekbruger, brugerfladeredaktør m.v. --Honymand (diskussion) 18. okt 2019, 20:36 (CEST)
Jeg er stadigvæk betænkelig ved det, men jeg er f.s.v. enig i med Honymand i at rigide perioder heller ikke er hensigtsmæssige, da det netop får karakter af at være en stilling med særlige "fordele" eller "ekstra vægt" når det i realiteten er/bør være et udvidet værktøjssæt der selvfølgeligt kræver tillid. Honymand rejser også et andet vigtigt problem, som er at hvis vi overhovedet skal bevæge os herud, skal der være styr på en masse bieffekter: Skal det samme gælde for bureaukrater, og er i det i så fald så hensigtsmæssigt at vi har så få som vi har, taget i betragtning at der vil være flere diskussioner om udnævnelse? Hvad med tjekbrugere? (Hvis antallet ryger under to mister alle tjekbrugere deres rettigheder). -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 21:45 (CEST)

(redigeringskonflikt)

For mig at se er der to forskellige årsager til at fratage administratorer deres rettigheder. Den ene handler om lavt aktivitetsniveau. Der er enkelte administratorer, der har lavet mindre end 50 almindelige redigeringer de sidste to år. Det er slet ikke nok til at fastholde rutinen og forståelsen af det daglige arbejder. Samtidig fører hyppige månedlange fravær til, at man mister fornemmelsen af, hvad der foregår. Derudover kan man nok stille spørgsmålstegn ved, hvor stor interessen med så lavt et aktivitetsniveau overhoved er. Administratorerne er jo trods alt valgt ud fra en forventning om, at de vil gøre en indsats, og ikke for at de kan smykke sig med titlen.
Den anden årsag handler om problematisk adfærd. Det kan være misbrug af rettigheder, manglende respekt for politikker og normer, personsager eller noget helt fjerde. Den slags kan nemt give anledning til konflikter, da folk kan have forskellige forhold til de pågældende, og fordi sagerne ikke nødvendigvis hænger sammen med administratorstatussen. Hvis en administrator for eksempel oprettede en række POV-artikler ville det ikke direkte have noget med vedkommendes status at gøre, men det ville være uacceptabelt. Som det er nu, er det svært at få grebet ind, men regelmæssige valg vil give en mulighed, om ikke andet så for at vise utilfredshed. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. okt 2019, 21:54 (CEST)
I forhold til administratorer med "problematisk adfærd" tænker jeg vi skal overveje andre løsninger, f.eks. karantæne fra administrator-rollen - sådan set ligesom en alm. bruger kan blive blokeret i kortere eller længere tid, kunne man forestille sig at administratorer midlertidigt blev frataget deres rettigheder. Dette har flere fordele
 • Ligesom ved. alm brugere er det ikke en straf, men en mulighed for at køle af
 • I grelle tilfælde kan den pågældende derefter evt. også blokeres, og da vedkommende nu ikke har adm. værktøjer kan han ikke genindsætte sig selv
 • Man mister ikke en admin der måske er god nok men som i et bestemt tilfælde er gået over stregen (og fratagelse kan selvfølgelig stadig kommer på tale)
Nu skal jeg dog helst ikke side-tracke diskussionen om tidsbegrænsning af admins, så hvis nogen synes mit forslag her er værd at fortsætte med at diskutere bør det flyttes til egen diskussion - men pointe med at bringe det op her er primært at sige at ikke alle admin-relaterede problemer nødvendigvis skal løses med tidsbegrænsning. Man må selvfølgelig gerne argumentere for hvorfor eller hvorfor ikke mit forslag er godt/dårligt i relationen til diskussionen om tidsbegræsning. --Honymand (diskussion) 18. okt 2019, 22:08 (CEST)
Det kan jeg ikke se fungere i praksis. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 22:12 (CEST)
Hvis der var et problem, vil jeg ikke være imod at gi' det en positiv overvejelse, - Jeg kan bare ikke se at vi har et problem her. - Nico (diskussion) 18. okt 2019, 22:41 (CEST)
Min lange og velovervejede kommentar i 6 punkter druknede i en redigeringskonflikt. Så jeg vil blot give Nico ret i ovenstående og tilføje, at det ærgrer mig, at en bruger, som jeg generelt har stor respekt for, annoncerer at holde pause - men kort efter smider denne "bombe". Det gør mig virkelig ked af det, deprimeret og trist.--Ramloser (diskussion) 18. okt 2019, 23:17 (CEST)
Jeg er overvejende enig i, at det er unødvendigt, men at kalde det en bombe synes jeg er i overkanten. Det er legitimt nok at ville gøre tingene på en anden måde, også selv om det er et drastisk tiltag. At det så sker i forbindelse med, at en person har sagt x eller y vel være ligemeget? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 18. okt 2019, 23:23 (CEST)
I en tid hvor vi mangler både aktive brugere og administratorer synes jeg man bør overveje følgende:
1) Hvis man indfører en tidbegrænsning er det kun ud fra et synspunk om, at der er nogle administratorer man gerne vil af med.
2) De inaktive administratorer - hvilken skade gør de. Er de tidligere dukket op som en trold ud af en æske og påvirket afgørende afstemninger?
3) Hvor mange af de aktive administrator vil ikke kunne opnå tilstrækkelig tilslutning til genvalg.
4) Hvor mange aktive adminstratorer er ikke parat til at gå gennem valg og diskussionshelvedet og forlader erhvervet.
Jeg tror 4 er større en 3. Denne øvelse er derfor blot endnu en sten til at administratorerhvervet bliver undermininert og hvilket ikke bliver mindre af at vi for en tid har misted OP som administrator efter sin udmelding på brugersiden. - Savfisk (diskussion) 19. okt 2019, 09:57 (CEST) (der ikke har tid til at rette stavefejl denne gang)
Som jeg læser Tøndemagerens begrundelse for forslaget, så handler det ikke så meget om at slippe af med nogle administratorer, men mere om at sikre, at de administratorer, der er, har opbakning fra brugerne til at udføre deres opgaver. Jeg har, ved at læse arkiverne, set at der har været en del kritik af administratorerne, både enkeltvis og som samlet administratorkorps. Hvis administratorerne regelmæssigt blev genvalgt, ville det vise dem, at brugerne generelt at tilfredse med deres udførelse af hvervet, og fortsat har tillid til dem. Wikipedia-projektet kan ikke overleve uden administratorernes indsat, men jeg kan godt forstå, hvis de kører trætte pga. al den kritik de oplever. For mig at se handler det om at vise administratorerne, at brugerne stadig bakker op om dem og påskønner deres indsats. --DenBlaaElg (diskussion) 19. okt 2019, 10:36 (CEST)
Rent principielt mener jeg, at hvis folk har fået tildelt et tillidshverv, så er der ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved, om de også bør opretholde det, medmindre der fremkommer klager over den måde, de har administreret det på. Til gengæld kunne jeg ønske mig, at sådanne klager blev taget alvorligt og ikke blot afvist pr. refleksreaktion, hvilket er mit indtryk af tingenes nuværende tilstand. Noget andet er så, om kriterierne for fratagelse p.g.a. inaktivitet er for slappe. Hvis en meget stor del af administratorerne kun laver en enkelt eller et par redigeringer i forbindelse med tidsfrister for inaktivitet, så er der noget galt. Måske der ganske enkelt er for mange administratorer i forhold til det reelle behov. Og hvis folk ikke kan retfærdiggøre det tildelte tillidshverv, så er de overflødige. Så jeg synes, at administratorernes rolle og virke burde tages op til en bredere drøftelse. Rmir2 (diskussion) 19. okt 2019, 10:50 (CEST)

Jeg synes, at det nuværende system overordnet fungerer rimeligt og har ingen behov for ændringer. Jeg synes ikke, at de inaktive administratorer udgør et reelt problem - hvis vi en dag kommer ud for "trold af en æske"-situationen, kan man tage sagen op til overvejelse igen. De aktive administratorer, vi har i dag, gør generelt et stort og nødvendigt arbejde, ikke mindst de (vistnok seks), der har ytret sig her i debatten. Skal man ændre reglerne, kan man gøre det lidt lettere at slippe af med en administrator, hvis der konkret er udbredt utilfredshed med vedokmmende, f.eks. ved at mindske antallet af "stillere" for at starte en afstemning, og ændre to tredjedels-kriteriet til simpelt flertal. Mht. DenBlaaElgs kommentar er jeg enig i fortolkningen og intentionen, men mener, at det kan gøres enklere. Er der en konkret administrator, som savner en bekræftelse af, at han fortsat har opbakning blandt de aktive brugere, vil det simpleste være at bede om en ny tillidsafstemning, hvilket sagtens må kunne ske under de nuværende regler. Man kan jo formelt fraskrive sig hvervet og umiddelbart efter stille op igen, hvilket der må formodes at være forståelse for, hvis begrundelsen forklares ordentligt. Det virker enklere end at sætte et helt nyt, generelt system i sving for at imødekomme et formodentlig ret sjældent behov. --Økonom (diskussion) 19. okt 2019, 11:12 (CEST)

Af de nuværende 23 administratorer er der fire-fem stykker med meget lavt aktivitetsniveau. De gør for så vidt ikke skade, da de jo i sagens natur sjældent bliver involveret i konflikter og andet. Men de gør heller ikke gavn. De bidrager stort set ikke til at løse de mange problemer eller med at forbedre encyklopædien men fylder reelt bare op på listen over administratorer. Blandt de øvrige administratorer er der vel en eller to, hvor problematisk adfærd eller hævntørstige brugere kan komme i spil. Med henblik på det sidste bør der nok stilles minimumskrav til stemmeret i eventuelle afstemninger, så de ikke påvirkes af begyndere, der er sure over at have fået slettet tæt-på-artikler og andet uencyklopædisk stof.
Honymand: det forslag bliver vist lidt for bureaukratisk. Desuden rykker det ikke ved, at folk med problematisk adfærd hverken kan eller vil se det selv. I stedet vil nogle gøre vrøvl over fratagelsen, mens andre vil forsvinde i fornærmelse.
Ramloser: Lige i øjeblikket forekommer Tøndemagerens selverklærede pause i hvert fald noget teoretisk. Men der er jo også andre, der har talt om at gå uden at gå nogen steder. Til gengæld finder jeg det noget påfaldende, at Tøndemageren sætter gang i en diskussion og samtidig erklærer ikke at ville deltage videre i den (og så alligevel gør det). At diskussionen ville blive lang og resultatløs var givet på forhånd. Nøjagtig det der lige er blevet kritiseret andetsteds. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. okt 2019, 11:45 (CEST)
Som Økonom skriver Er der en konkret administrator, som savner en bekræftelse af, at han fortsat har opbakning blandt de aktive brugere, vil det simpleste være at bede om en ny tillidsafstemning, hvilket sagtens må kunne ske under de nuværende regler. Man kan jo formelt fraskrive sig hvervet og umiddelbart efter stille op igen --Zoizit (diskussion) 19. okt 2019, 12:53 (CEST)
 •   Kommentar Forslaget handler kun om at sikre at administratorerne har opbakning - ikke om en given administrator skal væk, om en administrator er inaktiv, eller om en given administrator selv mangler bekræftelse. Jeg synes de tre eksempler jeg gav længere oppe klart tydeliggøre at det er nødvendigt at indføre tidsbegrænsning (bemærk det er tilfældet for langt de fleste), da der ikke er garanti for den opbakning stadig er til stede. Er den det, vil det blot være en formsag at komme igennem de afstemninger hvert andet år. Derudover noterer jeg mig, at en stor del af de der er negative ift forslaget er nuværende admins; personligt har jeg tidligere været imod dette forslag, men kun af den simple årsag, at jeg var bange for at miste mine rettigheder. Tøndemageren (diskussion) 20. okt 2019, 10:07 (CEST)
 •   Kommentar Lige for at runde diskussionen af - det handler ikke om at en administrator selv skal bekræftes i at have opbakning - det handler om at communitiet skal bekræfte at de bakker op om en administrator. Der er fuldstændigt underordnet hvad den enkelte administrator selv føler. Derudover så opfatter jeg opsummeringen sådan her (og ret gerne jer selv hvis jeg har placeret jer forkert):

Positivt stemt ift forslaget (eller variationer af det)

Neutral

Imod forslaget (eller variationer af det)

Pugilist

Det giver selvsagt et flertal mod forslaget, og da vi arbejder med flertalsafgørelser på da.wiki, så er der ingen grund til at se på argumenternes værdi (hvilket sagtens kunne ende med samme konklusion btw, har som nævnt ikke kigget på den del). Tøndemageren (diskussion) 30. okt 2019, 10:59 (CET)

 Konklusion:
Forslaget forkastes. Tøndemageren (diskussion) 30. okt 2019, 10:59 (CET)

Jeg ønsker på ingen måde at genåbne ovennævnte debat, men vil blot udtrykke min forbløffelse over at se mit navn på en liste over personer der er "imod", taget i betragtning, at jeg ikke har ytret mig i debatten. --Pugilist (diskussion) 30. okt 2019, 11:06 (CET)

Jeg undskylder. Tøndemageren (diskussion) 30. okt 2019, 11:15 (CET)

Jeg synes også, forslaget er værd at afprøve. Jeg har bare ikke haft noget videre at tilføje i denne diskussion. --Inc (diskussion) 30. okt 2019, 11:46 (CET)

Jeg har ikke kunnet se noget steds, at dette var en afstemning. Jeg har opfattet det som en debat. Så om jeg er for eller imod må afgøres af en afstemning, da der ikke er konsensus i forhold til "forslaget". Men det undrer mig, at en debat drejes i retning af en afstemning.--Ramloser (diskussion) 30. okt 2019, 15:07 (CET)
Ramloser, det er det skam heller ikke, men det giver god mening for mig at der laves en opsummering, inden der evt. oprettes en afstemning.--Kjeldjoh (diskussion) 30. okt 2019, 15:23 (CET)
Kan man sige at nogen, endda andre end én selv, er imod et forslag der ikke er fremsat/formuleret? Jeg læser kun ovenstående som en diskussion om en problemstilling, ikke som et forslag, og streger mig selv i den såkaldte konklusion. - Nico (diskussion) 30. okt 2019, 15:55 (CET)
Tilslutter mig ovenstående indlæg. Jeg har kun tilkendegivet et synspunkt, ikke afgivet en stemme.--Ramloser (diskussion) 30. okt 2019, 17:41 (CET)
Ditto. Jeg er rigtigt nok positiv overfor en eller anden slags tidsbegrænsning, men foretrækker ingen tidsbegrænsning fremfor f.eks. valg. Og som anført, der har ikke været noget egentligt forslag og derfor ingen basis for at stemme - men ja, synes det er værd at arbejde videre med. --Honymand (diskussion) 30. okt 2019, 17:59 (CET)
Jeg har kun tilkendegivet et synspunkt, ikke afgivet en stemme.--Zoizit (diskussion) 30. okt 2019, 18:26 (CET)
Jøsses altså - der står ingen sted det er en afstemning. Det er en opremsning af det der er givet udtryk for. Hvis der er givet udtryk for at forslaget (og ja, det er selvfølgelig et forslag - men de kan også diskuteres), så har jeg vurderet at man var imod forslaget. Jeg har også sagt at I gerne måtte rette hvis I stod placeret forkert. Men som Kjeldjoh siger, så er det blot en opremsning, for at give en forståelse for hvor vi stod henne. Vi arbejder de facto ikke med konsensus, så derfor vil et forslag som dette blive forkastet når der ikke er flertal for at arbejde videre med det - og det er der ikke. Men der er ikke tale om en afstemning. Det er simpelthen pedantisk noget af det der foregår her. Men skal det så forstås sådan, at jer tre der har "slettet" jeres navn (altså Bruger:Ramloser, Bruger:Zoizit og Bruger:Nico) at I er åbne for at der arbejdes videre med forslaget? Jeres umiddelbare kommentarer tyder nemlig kraftigt på at I ikke ser nogen grund til at arbejde videre med forslaget - hvilket er årsagen til at I er placeret hvor I er i opsummeringen. Tøndemageren (diskussion) 30. okt 2019, 20:59 (CET)
@Tøndemageren. For at præcisere mit standpunkt: Jeg er ikke principiel modstander af tidsbegrænsning, men min vigtigste indvending er, at vi er for få administratorer i øjeblikket. Så jeg synes ikke, at "timingen" er rigtig. Personligt har jeg heller ikke behov for at få bekræftet min "status". For to år siden fik jeg 20 stemmer for, 0 imod og en, der var neutral. Hvis nogle af dem, der mente, at jeg ville kunne varetage rollen, har ændret mening, kan de jo blot indstille mig til fratagelse, ligesom enhver bruger kan. Jeg vil gerne gøre en indsats for dawiki, men jeg klæber ikke til taburetten, som jo egentlig ikke er en taburet. Administratorernes såkaldte "magt" er nogle værktøjer, som primært kan benyttes, når en række brugere har udtrykt ønske herom. Den reele magt ligger hos brugerne, så længe de overholder normer og politikker. Administratorerne overvåger så efter bedste evne, om disse overholdes. Af personlig erfaring ved jeg, at det tager tid og at der kan begås fejl, inden man er på sikker grund som admin. Alene af den grund bør en evt. tidsbegrænsning være relativt lang, fx 5 år. Men den er efter min mening ikke særlig nødvendig.--Ramloser (diskussion) 31. okt 2019, 19:31 (CET)
@Bruger:Ramloser Så du er på nuværende tidspunkt imod forslag der inkluderer tidsbegrænsning? Bemærk det ikke handler om dig eller om du har behov for at få bekræftet din "status". Tøndemageren (diskussion) 4. nov 2019, 10:52 (CET)
Medmindre der kommer flere, overbevisende argumenter på bordet, som taler for tidsbegrænsning, er jeg imod. Hvis det kommer til en afstemning om et forslag vil jeg undlade at stemme, idet jeg som administrator er omfattet af dette og derfor moralsk set inhabil.--Ramloser (diskussion) 4. nov 2019, 19:50 (CET)
Jeg støtter forslaget om en tidsbegrænsning. Jeg tror at vil gøre det lettere at de få udnævnt nye administratorer. Jeg synes at det sker for sjældent (sidste gang var Asger i juni 2018). Kriterierne er meget strenge nu, og jeg tror at en årsag er at det er fordi det er for svært at slippe af med admnistratorer igenm hvis det viser sig at ikke fungere tilfredsstillende med en ny administrator. Med en tidsbegrænsing kan den første periode opfattes som en udnævnelse på prøve. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. nov 2019, 13:49 (CET)

Prøver lige at lave en opsummering igen:Dette er ikke en afstemning, men blot opsummering af hvad brugerne har ment. Det anbefales at man flytter sit navn, hvis man mener man står forkert)

Følgende brugere er for en diskussion af tidsbegrænsning på admin-hvervet i en eller anden grad:

 • Dipsacus fullonum
 • Tøndemageren
 • Dannebrog Spy
 • Arne
 • Honymand
 • DenBlaaElg
 • Kjeldjoh
 • Inc

Følgende brugere er neutrale/har ikke en holdning til spørgsmålet:

 • Rmir2
 • Zoizit
 • Pugilist
 • Nico

Følgende brugere er som udgangspunkt imod en tidsbegrænsning på admin-hvervet, lige gyldigt hvordan det ser ud:

 • InsaneHacker
 • Økonom
 • Ramloser
 • Savfisk

Det giver en anden konklusion end sidst som jeg umiddelbart ser det - stemningen peger mod at der startes en reel diskussion med henblik på at lave et forslag angående tidsbegrænsning af admin-hvervet. Vil det smarteste i denne sammenhæng ikke være at starte en ny diskussion herom, fremfor at fortsætte her @Dipsacus fullonum, Tøndemageren, Dannebrog Spy, Amjaabc, Honymand, DenBlaaElg, Kjeldjoh og Inc:? Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 20:12 (CET)

Der er en del ting, der skal afklares, før der kan fremsættes et konkret forslag:
 • Hvor længe skal valgperioderne vare, og hvor tit skal der være valg? Skal det for eksempel være som på norsk Wikipedia med toårige valgperioder og fire grupper, der så på skift er på valg hvert halve år?
 • Skal bureaukrater, tjekbrugere og lignende også på valg?
 • Hvem skal koordinere og konkludere? Måske en bureaukrat der ikke selv er på valg?
 • Hvad skal man gøre i overgangsperioden, indtil alle nuværende administratorer har været på valg? Skal de for eksempel fordeles i grupper, efter hvor længe de har været administratorer, så de længst siddende kommer på valg først?
 • Hvad skal der være af krav til stemmeret? Skal der kræves et vist minimum af redigeringer, så forsmåede og useriøse begyndere ikke kan påvirke valgene?
 • Skal valg ske ved konsensus som nu, eller skal der kræves et vist antal og/eller andel for genvalg? Og hvor stort skal antallet og/eller andelen i givet fald være?
 • Hvor længe kan en nyvalg administrator sidde, før vedkommende skal til sit første genvalg? Og kan man stille op som ny administrator i forbindelse med de ordinære valg?
 • Og til sidst til de administratorer der støtter forslaget: er I indstillede på, at I måske ikke selv bliver genvalgte, hvis det gennemføres?
--Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)
Rigtigt gode spørgsmål/pointer DS. Vi kan eventuelt give hvert af disse en overskrift på denne diskussions disk-side, så vi kan diskuterer hvert punkt hver for sig, for at undgå for megen mudder undervejs, og give et bedre overblik? mvh Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 21:40 (CET)
Hvis den generelle holdning er, at vi er for mange administratorer, at vi klæber til taburetterne og lignende, trækker jeg mig gerne. Så må vi se, om rød eller blå stue for overtaget. Jeg er tæt på grænsen til at tage skridtet fra børnehaven til folkeskolen.--Ramloser (diskussion) 17. nov 2019, 21:46 (CET)
@Ramloser: Jeg er ked af den måde du opfatter tiltaget på. Det har intet at gøre med at admins skal trække sig - tværtimod faktisk. Det handler om at sørge for kontinuerligt at have administratorer der har brugernes opbakning (og som du måske kan se i mine eksempler ovenfor, er vi en del admins der har fået flaget for mange år siden, og dermed ikke nødvendigvis har brugernes opbakning længere). Hvordan et sådan system kan se ud, og om der overhovedet er muligt, er det der skal diskuteres. Det kan principielt set ende med at der ikke kan skabes konsensus om et forslag, og der derfor intet ændres. Men nu er der i hvert fald åbnet op for at man kan diskuterer blandt andet de punkter som DS nævner herover :) mvh Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 21:53 (CET)
Jeg har gennemlæst diskussionen og finder idéen spændende, nyskabende og er egentlig tilhænger, at man tilsikrer, at brugere med vidtgående tekniske beføjelser har fællesskabets opbakning. Dette er dog under forudsætning, at de nuværende sanktionsmuligheder (blokering af anden admin, suspendering af bureaukrat eller afstemning om fratagelse) bevares eller der kun sker mindre modifikationer heraf. Jeg vil personligt være tilhænger af en toårig valgperiode, hvor alle admins inddeles i to grupper. Gruppe 1 på valg i lige år og gruppe 2 på valg i ulige år. Dette vil medføre valg en gang om året samme tid hvert år. Jeg tænker ikke, at vores adminkorps er så stort, at der behøves inddeles i flere grupper og så sikrer vi os, at ikke gør for meget tid med valgene udenfor valgperioderne ved kun at have valg én gang om året. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 18. nov 2019, 20:01 (CET)
 •   Kommentar - Er det stadigvæk muligt at stemme? Jeg vil gerne bidrage med en stemme, men jeg er i tvivl om man kan det, for den ser meget lukket ud. Og som sagt tidligere, beklager at jeg ikke har bidraget til diskussionen her noget før. Har bare ikke haft overskud før nu. Mvh. --‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 30. nov 2019, 19:38 (CET)
@Zelrin: Der var ikke nogen afstemning. Det blev bare undersøgt, om der var stemning for forslaget i det hele taget. Da der var interesse, er diskussionen fortsat under Wikipedia-diskussion:Landsbybrønden/Tidsbegrænsning. --Inc (diskussion) 30. nov 2019, 20:45 (CET)
 Konklusion:
Diskussionen af et konkret forslag er fortsat her. --Inc (diskussion) 30. nov 2019, 20:45 (CET)

Længden på valgperioderRediger

Skal det for eksempel være som på norsk Wikipedia med toårige valgperioder og fire grupper, der så på skift er på valg hvert halve år? --Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Jeg har den umiddelbare holdning at to år fra valgdato må være fint, men jeg er også åben fra andre rammer. Flere brugere, herunder Honymand har vist nævnt fem år. Hvad er den generelle holdning til det? Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 15:00 (CET)
Jeg mener at to år er passende. Om det er to år fra tiltrædelse, eller to år fra fast valgperiode, har jeg ikke nogen klar holdning til.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 15:59 (CET)
Jeg vil også mene, at to år er passende. Nye administratorer skal have tid til at sætte sig ind i tingene, og de erfarne skal ikke udsættes for valgkamp med jævne mellemrum. Men det må heller ikke blive så langt, at valgene ender med at komme som en overraskelse for de berørte administratorer. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. nov 2019, 17:07 (CET)
Jeg vil mene to år mellem valg er en passende længde. Vi er ikke så mange admins, at vi behøver at inddele i 4 grupper, hvor en gruppe skal vælges hver 6. måned. Jeg tænker at inddele i to grupper med et år mellem hver gruppe. For nye administratorer kan det så betyde løbende år + 2 år til de skal vælges. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 18. nov 2019, 19:41 (CET)
2-3 år og jeg bryder mig ikke meget om den norske model. Personligt foretrækker jeg at det sker løbende, dvs. når en periode er udløbet ansøger vedkommende "bare" igen om admin. status (hvis altså det ønskes). Altså mit forslag er at der ikke ændres andet end at perioden udløber, men ingen grupper. Jeg er heller ikke meget for betegnelsen "valg".--Honymand (diskussion) 20. nov 2019, 20:07 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Så der er altså mere eller mindre enighed om to år. Jeg er egentlig enig med Honymand i at betegnelsen "valg" og "valgkamp" er uhensigtsmæssig, og af samme årsag er jeg ikke helt vild med grupperede ansøgninger - og er også bange for det hurtigt bliver uoverskueligt, hvis vi har ti brugere at tage stilling til ad gangen. Samtidig er jeg også enig i at nye administratorer skal have tid til at sætte sig ind i tingene - men burde de også kunne nå på to år. Men selvom jeg klart hælder til to år fra udpegelsesdato, vil jeg ikke modstride mig hvis der er konsensus for at gruppere. Tøndemageren (diskussion) 25. nov 2019, 12:35 (CET)

Fordelen ved grupper er, at det ikke bliver så personligt. Desuden giver det mulighed for pauser, så folk ikke kører træt i det, fordi de ikke hele tiden skal forholde sig til, hvem der nu er på genvalg. En ulempe er dog, at nogle nok vil være tilbøjelige til at stemme ja eller nej til alle i en gruppe uden at forholde sig til de enkelte. --Dannebrog Spy (diskussion) 25. nov 2019, 12:58 (CET)
Også 2 år herfra. Jeg er heller ikke vild med, at vi skal dele dem op i 4 grupper pga. dawikis forholdsvis få admins. Jeg er enig med DS om at de nye brugere skal lige vænne sig til værktøjerne, mens de andre og mere erfarne ikke skal udsættes for valgkamp osv. Man kan vel opsige sine rettigheder, hvis man har fortrudt at være admin? PS. Har ikke svaret før nu pga. IRL ting og sager. Mvh. ‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 29. nov 2019, 21:08 (CET)

Skal bureaukrater, tjekbrugere og lignende også på valg?Rediger

Så vidt jeg har forstået, så kan man ikke være bureaukrater eller tjekbrugere, uden også være administrator. Så derfor mener jeg at hvis der ikke er tilstrækkelig opbakning til at en bureaukrater eller tjekbrugere kan fortsættes som administrator, så skal de øvrige rettigheder også fratages.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:03 (CET)

Bureaukrat skal være administrator, men en tjekbruger behøves ikke. Men ellers må det hænge sammen med den manglende opbakning som admin, ja. Tilsvarende med at fjerne begge flag gør sig mig bekendt også gældende ved fratagelse grundet inaktivitet. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 18. nov 2019, 19:38 (CET)
Jeg synes ikke umiddelbart der er behov for at bureaukrater, tjekbrugere og lignende også tidsbegrænses, eller også ska det være for en længere periode f.eks. 5 år. Dog sådan at de roller der kræver man er admin så faktisk også bortfalder når man ophører som admin, men gerne sådan at man så får dem igen når man genvælges. Af 2 grunde
- Jeg mener ikke vi har set nogen problemer vedr. f.eks. bureaukrater der har siddet for længe undtagen inddirekte ved at der så måske ikke kommer nye aktive til
- Jeg tror disse roller kræver mere erfaring og/eller viden, og man derfor nemt kan ende med for få
--Honymand (diskussion) 20. nov 2019, 20:17 (CET)
Jeg synes ikke umiddelbart der er behov for at bureaukrater, tjekbrugere og lignende også tidsbegrænses selv om der også er tale om en administrator. --Zoizit (diskussion) 20. nov 2019, 21:27 (CET)
Kan de roller der kræver man er admin, have en anden procedure - eventuelt fem år fra udnævnelsesdag af den specielle rolle? De roller der ikke kræver admin-rolle, er ikke aktuelle her tænker jeg? Tøndemageren (diskussion) 25. nov 2019, 12:36 (CET)
Nej, det synes jeg ikke. Hvad angår bureaukrater, så kan deres rettigheder blive frataget sammen med administratorværktøjet, hvis opsagt eller ikke genvalgt. Tjekbrugere skal heller ikke, da det ikke har noget med at gøre med administratorværktøjerne + at der er ALT for få tjekbrugere. Mvh ‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 29. nov 2019, 21:12 (CET)

@Kjeldjoh, Asger, Zelrin, Honymand og Zoizit: Vil det være helt utænkeligt at have eksempelvis en dobbelt-periode (altså 4 år), hvis man er bureaukrat? Tøndemageren (diskussion) 3. dec 2019, 12:38 (CET)

Jeg mener ikke at bureaukrater, tjekbrugere og lignende skal på valg, heller ikke efter en dobbelt-periode --Zoizit (diskussion) 3. dec 2019, 12:44 (CET)
Når jeg ser på hvilke rettigheder der adskilder en bureaukrat fra en admin, at de har flere rettigheder til at ændre andre brugeres rettigheder, så ser jeg ikke nogle grund til at de ikke også skulle få bekræftet sit mandat med det samme tidsinterval. Ja, der forventes mere erfaring for at være bureaukrat, men hvis det skulle ske, at der på et tidspunkt er mindre end 2 bureaukrater, så i og med der ikke er etableret politik på området for udpegning af nye bureaukrater, så kan den tilbageværende bureaukrat blot udpege en ny blandt de erfarne og aktive administratorer. Så ang. spørgsmålet "Vil det være helt utænkeligt at..." nej, men jeg syntes ikke at det vil være nogle god idé, at der skal være specielle regler for bureaukrater. De skal følge samme regler som der fastsættes for andre administratorer.--Kjeldjoh (diskussion) 3. dec 2019, 13:53 (CET)
En bureaukrat kan ikke af egen drift udpege en anden bureaukrat. Der skal først opnås konsensus om vedkommende på Wikipedia:Ansøgning om bureaukratstatus. Desuden er der ikke krav om, at der skal være 2 bureaukrater, eller nogen bureaukrater overhovedet for den sags skyld. I så fald vil funktionen blive varetaget af en forvalter. Scenariet med ingen bureaukrater forekommer dog heldigvis urealistisk. Jeg mener godt man kan stille samme krav om genvalg (eller hvilken terminologi man ender med at besluttet), som man stiller til administratiorer. De er forvejen underlagt samme krav til aktivitet for ikke at miste rettigheden. Slutteligt vil jeg bemærke, at der ikke gælder et krav for tjekbrugere om, at de skal være administratorer, hvorfor de ligeledes ikke er påvirket af en eventuelt indførelse af valg for administratorer. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 3. dec 2019, 15:14 (CET)
For administratorer ser jeg grundlæggende to årsager til at have en tidsbegrænsning. 1) Nemmere at rydde op i dem der ikke er så aktive at de får genopstillet når perioden udløber og 2) Nemmere at komme af med administratorer som der af en eller anden grund er utilfredshed med. For begge disse synes det for mig at tidsbegrænsning er en fornuftig løsning fordi der synes at være "en del" der ønsker at være eller blive administratorer. For de andre roller synes jeg ikke disse argumenter giver samme mening og specielt nr (2) forekommer mig stort set irrelevant for de andre roller. Jeg forestiller mig derfor en simpel og minimalistisk løsning
 • Roller der ikke hænger sammen med (eller "kræver") at man også er admin skal forblive uden tidsbegrænsning (dog fornuftigt måske med en jævnlig evaluering af om vedkommende stadig er aktiv, så man ikke f.eks. tror at man har 2 af en eller anden rolle, men i praksis har man 0)
 • Roller som hænger sammen med (eller "kræver") at man også er admin følger blot personens admin-status. Genvælges man som admin beholder man sine andre dertil relaterede roller, genvælges man ikke bortfalder de naturligt da der jo er tale om roller der kræver man er admin. Eller man kan vedtage af hvis en person genopstiller som admin og forkastes bortfalder alle roller, da der jo er udtalt mistillid til personen. Hvis personen ikke genopstiller kan man evaluere om personen er aktiv, og så afgøre om andre roller beholdes eller fjernes.
I alle fald, jeg synes ikke der skal være andre perioder eller andre roller der udløber uafhængigt af admin rollen! Evt. kan det jo indføres senere hvis der viser sig problemer.
--Honymand (diskussion) 3. dec 2019, 17:00 (CET)

Hvem skal koordinere og konkludere?Rediger

Måske en bureaukrat der ikke selv er på valg? --Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Jeg mener at enhver administrator, som ikke selv er på valg, kan koordinere og konkludere.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:05 (CET)
Ja, enig med Kjeldjoh! --Honymand (diskussion) 20. nov 2019, 20:08 (CET)
Ja, Kjeldjohs forslag lyder mest effektivt. --Inc (diskussion) 20. nov 2019, 23:31 (CET)
Tænker at Kjelds forslag giver god mening - og pt. er der jo stort set enighed herom. Tøndemageren (diskussion) 25. nov 2019, 12:37 (CET)
Helt enig med Kjeld. --‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 29. nov 2019, 21:12 (CET)

OvergangsperiodenRediger

Hvad skal man gøre i overgangsperioden, indtil alle nuværende administratorer har været på valg? Skal de for eksempel fordeles i grupper, efter hvor længe de har været administratorer, så de længst siddende kommer på valg først? --Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Umiddelbart tænker jeg man starter med de der er valgt for længst tid siden, og så tager det slavisk - måske én om ugen eller to om måneder indtil alle er igennem? Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 15:00 (CET)
Jeg tænker at der er pt. 23 admins. Hvis der startes en afstemning op hver 14 dag, så bliver det jævnt fordelt ud over et år.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:29 (CET)
Jeg vil foretrække at tage dem i portioner, så vi ikke får en lang periode med valgkamp. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. nov 2019, 17:07 (CET)
Personligt vil jeg støtte inddeling af admins i to grupper, hvor gruppe 1 er på valg i lige år og gruppe 2 på valg i ulige år. Så kan man placere den længst siddende halvdel i gruppe 1 og den kortest siddende i gruppe 2. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 18. nov 2019, 19:48 (CET)
"Valgkamp", øv. Som udgangspunkt kan folk vel blive administratorer hvis de har erfaring nok, er aktive og ikke har noget imod sig. Vi skal huske at administratorerne primært er hjælpere - ikke hverken lovgivere eller politibetjente. Administratorerne er ikke en slags "regering" for da-wiki.--Honymand (diskussion) 21. nov 2019, 12:44 (CET)
Man kunne også bare tage dato for udnævnelse, og så starte op i 2020 - altså er der sket en udnævnelse i 5. januar 2007, så vil denne bruger starte adminafstemningen denne 5. januar 2020, og sådan fremdeles for de admins der er valgt for mere end to år siden? Tøndemageren (diskussion) 25. nov 2019, 12:39 (CET)
Jeg tænker, at den admin, der har været det i længst tid, kommer på valg først, og dem som har ansøgt om status for første gang til sidst. --‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 29. nov 2019, 21:19 (CET)
Jeg synes begge disse metoder er anvendelige, Bruger:Tøndemagerens er måske lidt simplere. --Honymand (diskussion) 30. nov 2019, 16:14 (CET)
Kan være jeg er træt, men forstår ikke helt Zelrins forslag. Kan det uddybes lidt? Tøndemageren (diskussion) 1. dec 2019, 18:19 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── @Zelrin: Kan du uddybe dit forslag? Tøndemageren (diskussion) 3. dec 2019, 12:38 (CET)

Jeg skal nok svare inden længe. Har ikke så meget tid i dag pga. irl ting, Tøndemageren :-). Mvh. ‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 3. dec 2019, 12:46 (CET)
Skal prøve - Kan godt komme til at formulere mig på en måde, som kun jeg selv forstår. Det jeg mente var, at den admin, som har været siddende i længst tid, bliver den første, der bliver udnævnt til valget, hvis han/hun vil genopstille, hvorimod førstegangskandidater (kalder jeg dem for - findes der et bedre ord for folk, som for første gang anmoder om adminstatus?) bliver udnævnt som de allersidste til et valg. Noget lidt andet: Hvad angår afholdelse (eller udskrivning) af et valg kan jeg ikke tage stilling til. Det er op til jer. Håber det var en bedre måde for dig, Tøndemageren. Hvis ikke, må du gerne spørge mig lidt konkret, hvad du mangler svar på :-). Med venlig hilsen ‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 3. dec 2019, 14:38 (CET)
Som jeg forstår det som Zelrin skriver: så skal Tøndemageren på valg før Ramloser, da Tøndemageren har været admin i længer tid end Ramloser (de to admins er bare brugt som eksempler) ---Zoizit (diskussion) 3. dec 2019, 14:43 (CET)
Præcis Zoizit. Det var det jeg mente. Mvh. ‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 3. dec 2019, 14:51 (CET)

Her er en oversigt over hvornår de enkelte admins har fået deres rettighed tildelt (de ældste er forbundet med usikkerhed, da loglisten ikke er komplet).

Jeg tænker at tager listen med de ældste først. Til de aktive admins, beklager jeg den unødvendige ping. Til de passive admins, så ønsker det at høre jeres holdning til dette forslag.--Kjeldjoh (diskussion) 3. dec 2019, 14:47 (CET)

Listen viser blandt andet, at blot 6 af de nuværende administratorer er valgt siden 2014 - og blot 3 de seneste to år. Denne kendsgerning betyder jo, at vi risikerer, at der sker en kraftig reduktion af antallet, efter at afstemningen /konsensuserklæringen om "de gamle" er gennemført. Jeg er udmærket klar over, at forslagsstilleren ikke har skumle bagtanker, men i praksis vil disse afstemninger skabe mulighed for, at fraktioner opstår og mobiliserer "støtter" på de sociale medier. Jeg forstår ikke, at tilhængerne af disse afstemninger negligerer denne risiko. Wikipedia er hverken en interesseorganisation eller en politisk platform. Det er et medie for mennesker, der tror på det "umulige" - at skabe en seriøs, brugerredigeret encyklopædi. Lad os dog koncentrere os om denne opgave.--Ramloser (diskussion) 3. dec 2019, 18:56 (CET)
For en god ordens skyld: Den 30. januar 2004 cirka klokken 22.14 blev jeg administrator, jf. headeren i mail fra den danske Wikipedias grundlægger (den dato du fandt, var for mit bureaukratflag). Jf. anmodningsarkivet blev Jørgen administrator den 3. juni 2004. Herefter tror jeg man kan regne med logningerne i oversigten, da Glenns logningsdato er den samme som tildelingsdatoen i anmodningsarkivet. Jeg har tilpasset oversigten. - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 3. dec 2019, 19:30 (CET)
Ramloser: nedenfor diskuteres faktisk eventuelle krav til stemmeret, netop på grund af risikoen for at folk indkalder støtter fra sociale medier. Den slags vil dog ofte være til at gennemskue, så en koordinator vil kunne se bort fra dem som useriøse. Hvis en administrator giver anledning til fraktionsdannelser, så bør vedkommende nok slet ikke være administrator, for så har vedkommende ikke længere den nødvendige brede tillid. Men som jeg ser det, vil eventuelle afstemninger primært gå udover de fire-fem administratorer, der næsten ikke er aktive. Derudover kan der så være en administrator eller to, der netop ikke længere nyder bred tillid. De fleste vil derimod formentlig blive genvalgt uden videre problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. dec 2019, 21:25 (CET)
Jeg har mest fulgt denne diskussion fra sidelinjen, primært grundet en syndflod af aktiviteter IRL det seneste lidt for lange stykke tid. Min første tanke var derfor at vente med reel deltagelse i debatten, indtil forslaget er færdigdebatteret og stillet... men jeg føler alligevel, at jeg er nødt til at lufte et par betragtninger: Som flere andre brugere har jeg svært ved at se det problem, denne regel eller praksis skal løse, hvis man ser lidt længere frem end lige den nærmeste fremtid. Det er korrekt, at admins kan fratages deres værktøjer som følge af inaktivitet eller ved afstemning. Ingen af disse procedurer er hemmelige, unødigt besværlige eller ubrugte, hvorfor jeg har svært ved at se behovet for endnu et system eller endnu en regel; guderne må vide, at vi ikke har for få regler i forvejen. Dernæst ser jeg denne debat som en udløber af den aktuelle situation/debatkultur på da.wiki, der er præget af mistillid brugerne imellem, hvilket også har ført til en ofte italesat mistillid til adminkorpset. Hvis jeg har ret i, at dét er det reelle problem, så er et forslag som dette ganske rigtigt at skyde gråspurve med kanoner (og her er det mig vigtigt at understrege, at jeg ikke har grund til at mistro hverken forslagsstiller eller forslagets støtter deres intentioner; jeg er blot ikke enig). En enklere løsning, der "angriber" et aktuelt-men-ikke-nødvendigvis-bestandigt problem mere direkte, kunne være at gøre en tillidserklæringsafstemning om hver admin og dennes værktøjer til en éngangsforeteelse, der afklarer om fællesskabet stadig har tillid til korpset trods udskiftning blandt "vælgerne" - og så igen vende opmærksomheden mod artiklerne og det arbejde, vi alle er her for. Jeg vil igen i denne diskussion, som i så mange andre, opfordre til at vi ikke løser problemer med regler som vi fremover skal bruge kræfter på, men i stedet løser problemet på enkleste vis og kommer videre med det der er sjovt. Afslutningsvis vil jeg for en god ordens skyld stå ved at jeg er medlem af adminkorpset og ganske bevidst om at jeg også vil skulle på valg, såfremt forslaget vedtages - og jeg ikke er det fjerneste bekymret over udsigten til at miste værktøjerne. Jeg har intet ønske om at bestride et tillidshverv, man ikke har tillid til at jeg kan bestride. --Medic (Lindblad) (diskussion) 3. dec 2019, 21:31 (CET)
Jeg mener at det er et problem at der kommer for få nye administratorer, jf. listen herover hvor man kan se at der kun er tre af nuværende administratorer som er udnævnt de seneste tre år. Jeg håber at en tidsbegrænsning vil gøre det nemmere og mindre problematisk at udnævne nye administratorer. Vi har en del aktive patruljanter som jeg synes med fordel kunne udnævnes til administratorer så de kunne slette og blokere hærværksudøvere med det samme i stedet for kun at indsætte skabeloner og afvente en administrator. Så min støtte skyldes ikke et ønske om færre administratorer, men et ønske om flere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion)
Brugere, der har læst mine indlæg i denne debat, vil være klar over, at jeg er 100% enig med Medic (Lindblad) og dennes argumenter. @Kartebolle (Dipsacus fullonum). Jeg kan vanskeligt - ja nærmest umuligt - forstå, at løbende afstemninger efterfulgt af to års perioder vil føre til flere administratorer. Nye skal jo vælges efter gældende regler, det eneste man opnår ved disse "tillidsafstemninger" er, at nogle ikke orker at genopstille. Men ellers er jeg som tidligere nævnt ikke nervøs for mit "job". Men ærgerligt at så mange gode kræfter bruges på denne diskussion som i mine øjne ikke løser noget problem, da der ikke er noget problem. Enhver bruger med en vis erfaring kan ansøge frit og enhver kan fratages rettighederne efter gældende regler.--Ramloser (diskussion) 4. dec 2019, 18:47 (CET)

StemmeretRediger

Hvad skal der være af krav til stemmeret? Skal der kræves et vist minimum af redigeringer, så forsmåede og useriøse begyndere ikke kan påvirke valgene?--Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Godt spørgsmål, for det kan hurtigt blive mudret. Så der skal nok være nogle krav. Kan vi blot genbruge de der er nu? Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 15:00 (CET)
Reglerne i Wikipedia:Ansøgning om administratorstatus er at det sker "efter almindelig konsensus blandt registrerede brugere". Det er tidligere blevet foreslået at ændre det, men det fik ikke klar opbakning.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:12 (CET)
Kravet kunne være automatisk bekræftede brugere? Det vil afskære useriøse og helt nye brugere fra at stemme. Eventuelt kan den engelsk "extended confirmed user" overvejes, der vil betyde, at en bruger skal have været registreret i minimum 30 dage og have minimum 500 redigeringer. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 18. nov 2019, 19:45 (CET)
  Spørgsmål til Asger: Så efter mere end 10 års deltagelse og bidrag skal jeg fortsat være afskåret fra at stemme? Rmir2 (diskussion) 20. nov 2019, 14:32 (CET)
Nej, automatisk bekræftet vil sige, at man skal have været her i mindst 4 dage og lavet mindst ti redigeringer. Det har ikke noget at gøre med, at du ikke er autopatruljeret. Tværtimod vil du kunne stemme ligesom alle andre erfarne brugere. Til gengæld vil det forhindre, at folk bruger sokkedukker eller indkalder Facebook-venner for at påvirke afstemningerne. --Dannebrog Spy (diskussion) 20. nov 2019, 14:41 (CET)
Jeg kan godt tilslutte mig at kravet blev Wikipedia:Registrerede brugere#Automatisk bekræftede brugere, men det skulle så også gælde andre afstemninger i al almindelighed.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2019, 15:05 (CET)
Enig. Det er jo to uafhængige ændringer, men jeg synes godt der kan være lidt skrappere krav end at man er registreret. Også generelt - også selvom forslaget om tidsbegrænsning evt. ikke går igennem. Men igen, ligesom med tidsbegrænsningen, er jeg tilhænger af små ændringer.--Honymand (diskussion) 20. nov 2019, 20:11 (CET)
Jeg støtter op om at stå ved de sædvanlige regler ved administratorvalg. Vi kunne godt indføre en regel om automatisk bekræftede brugere, men det må være en separat diskussion. --Inc (diskussion) 21. nov 2019, 00:32 (CET)

Det flytter intet på bundlinjen. Jeg må hellere afstå fra at deltage i afstemninger i fremtiden. Min erfaring er, at administratorerne er yderst hævngerrige, når det drejer sig om min person. De har endda forsøgt at få mig bandlyst med den begrundelse, at jeg skabte problemer. Men tankevækkende nok: nu, hvor de tre værste ballademagere er forsvundet fra projektet, er der heller ingen problemer for mig (bortset fra, at jeg frygter, at hævnen lurer lige under overfladen). Rmir2 (diskussion) 21. nov 2019, 06:59 (CET)

En kommentar som ovenstående har intet med denne diskussion at gøre Rmir2 - hold dig venligst til emnet. Tøndemageren (diskussion) 21. nov 2019, 08:45 (CET)

Konsensus eller flertalsafgørelseRediger

Skal valg ske ved konsensus som nu, eller skal der kræves et vist antal og/eller andel for genvalg? Og hvor stort skal antallet og/eller andelen i givet fald være?--Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Tænker kravene er de samme, som ved førstegangsudnævnelse - hvad tænker resten? Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 15:00 (CET)
Jeg tænker at vi følger de almindelige konsensus regler.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:14 (CET)
Ja, det er der ingen grund til at ændre. --Inc (diskussion) 19. nov 2019, 10:24 (CET)
Enig med Tøndemageren.--Honymand (diskussion) 20. nov 2019, 20:12 (CET)
Jeg er blevet opmærksom på at det ikke klart fremgår, om det en afstemning om genvalg, eller en afstemning om fratagelse. Dvs. hvis der f.eks. er 50 % for og 50 % imod, er status quo så at administratoren ikke bliver genvalgt, eller er det at dennes rettigheder ikke bliver frataget. Personlig mener jeg at der er tale om et genvalg, og hvis administratoren ikke kan samle mere end 2/3 støtte for at fortsætte, så vil rettighederne ikke blive fornyet.--Kjeldjoh (diskussion) 21. nov 2019, 13:00 (CET)
Enig, det må være et genvalg. --Inc (diskussion) 21. nov 2019, 14:58 (CET)
Der er tale om et genvalg. Tøndemageren (diskussion) 25. nov 2019, 12:41 (CET)

Ny admins første genvalgRediger

Hvor længe kan en nyvalg administrator sidde, før vedkommende skal til sit første genvalg? Og kan man stille op som ny administrator i forbindelse med de ordinære valg?--Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Jeg tænker at nyvalgte har den sammen valgperiode som alle andre, dvs. hvad der defineres under "Længden på valgperioder". Jeg er ikke sikker på jeg forstår spørgsmålet "kan man stille op som ny administrator i forbindelse med de ordinære valg?". Hvis man er på ordinært valg, og ikke bliver valgt, så kan man selvfølgelig godt efterfølgende anmode om at blive administrator igen.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:19 (CET)
Tanken er at hvis en gruppe administratorer er på valg samtidig, så kan andre også benytte lejligheden til at stille op. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. nov 2019, 17:07 (CET)
Jeg har beskrevet en ordning ovenfor med genvalg af en admin hvert andet år med valg hvert år med halvdelen af adminsene. Derfor tænker jeg, at en ny admin har løbende år + 2 år. Jeg forestiller mig ikke, at det kan føre til, at en gruppe bliver væsentlig større end den anden ved at mange i et år får statussen på samme tid. Ellers må vi korrigere ind. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 18. nov 2019, 19:52 (CET)
Hvis man følger mit forslag findes dette problem slet ikke, en admin sidder bare den aftalte periode fra vedkommende er godkendt.--Honymand (diskussion) 21. nov 2019, 12:46 (CET)
@Honymand: Hvor har du skrevet dit forslag? --Inc (diskussion) 26. nov 2019, 08:27 (CET)
@Inc: Du kan finde forslaget her. Tøndemageren (diskussion) 26. nov 2019, 08:34 (CET)
Kjeldjohs forslag lyder bedst i mine ører. At nyvalgte admins skal have længere tid til nyvalg eller omvendt giver ingen mening. --‎‎‎‎Zelrin (DiskussionBidrag) 30. nov 2019, 19:33 (CET)

Nuværende adminsRediger

De administratorer der støtter forslaget: er I indstillede på, at I måske ikke selv bliver genvalgte, hvis det gennemføres? --Dannebrog Spy (diskussion) 17. nov 2019, 21:20 (CET)

Personligt betyder det ikke det vilde for mig. Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 15:00 (CET)
Er dette spørgsmål relevant? Uanset om en admin får frataget sine rettigheder ved Wikipedia:Afstemninger eller ifm. tidsbegrænsningen, så er det sådan det er. Der er (næsten) ikke nogle af os der er uundværlige.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 16:25 (CET)
Det er mest af alt et retorisk spørgsmål. Det kan være fristende at støtte forslaget nu, men hvis man faktisk ender med at få frataget rettighederne, er det måske knap så sjovt. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. nov 2019, 17:07 (CET)
Det har du helt ret i, at der nok er nogen der vil synes er knapt så sjovt - men det vil være en del af gamet. Og spørgsmålet er vel også, hvis man er bange for at få frataget sine rettigheder, bør man så egentligt have dem til at starte med? mvh Tøndemageren (diskussion) 19. nov 2019, 09:46 (CET)
Det drejer sig for mig ikke om at være bange for fratagelse af rettigheder. Hvis det falder sådan ud, kan jeg sagtens undvære værktøjerne. For mig drejer det sig generelt om tillid. Det er i øjeblikket en mangelvare.--Ramloser (diskussion) 20. nov 2019, 20:50 (CET)
@Ramloser: Ja, helt enig!--Honymand (diskussion) 21. nov 2019, 12:48 (CET)
Har personligt intet imod denne tidsbegrænsning. Syntes forslaget giver fin mening. Nu bruger jeg mest værktøjerne til oprydning samt bekæmpelse af hærværk, og hvis størstedelen ønsker at en person ikke længere skal have de værktøjer, så skal de også være muligt at de kan give deres mening. --SimmeD (diskussion, bidrag) 6. dec 2019, 13:09 (CET)

Forslaget som det ser ud nuRediger

 • Varighed: 2 år
 • "Valgperiode": Stadig uklart om der ønskes løbende afstemning eller inddeles i grupper. Umiddelbart læser jeg det som hældende mod løbende?
 • Bureaukrater: Umiddelbart stadig uklarhed om de følger de to år eller får længere periode.
 • Koordinator: Enhver admin der ikke er på valg.
 • Overgangsperiode: Umiddelbart stadig uklarhed herom.
 • Stemmeberettigede: Almindelige konsensus blandt registrerede brugere - med registrerede brugere menes Wikipedia:Registrerede brugere#Automatisk bekræftede brugere
 • Der er tale om genvalg
 • Ny admin: Har samme længde som nuværende admins
 • Ny anmodning: Der kan godt laves en ny anmodning, mens der pågår diskussion om genvalg af en anden

Det er sådan jeg læser diskussionen lige nu. Ret gerne hvis jeg har misforstået noget. Mvh Tøndemageren (diskussion) 2. dec 2019, 09:21 (CET)

Jeg synes din opsummering er meget fin. Jeg tillader mig at tilføje
 • Vedr. periode: Her dækker uklarheden nok over en reel uenighed, og derfor kan det være der skal stemmes om 2 forskellige forslag.
 • Vedr. bureaukrater og overgangsperiode: Her fornemmer jeg at der mere er tale om usikkerhed, end om decideret uenighed. Hvad kan fungere. Hvad er fordele og ulemper. Har måske også mest været behandlet som "sekundære" problemer. Dvs. det kunne måske hjælpe hvis et velgennemtænkt og velformuleret (del)forslag blev bragt på banen for hver af disse 2.
--Honymand (diskussion) 2. dec 2019, 09:56 (CET)
@Honymand: Der kan sagtens oprettes to forslag tænker jeg, som du foreslår i punkt 1. Det bør være simpelt, da det umiddelbart er eneste variable. Tøndemageren (diskussion) 3. dec 2019, 12:35 (CET)
@Tøndemageren: Det kan vist godt sendes til afstemning efterhånden. :) --Inc (diskussion) 27. jan 2020, 17:00 (CET)

Man kan godt skride til afstemning, men forslaget må jo først konkretiseres. Der må også findes en overgangsordning. Og der er også visse uklarheder.

Men noget a la en liste: NN blev udpeget 2003-01-01, og skal genansøge omkring 2020-03-01, hvervsperioden udløber 2020-04-01 kl. 00.00. Og så få ordningen løbende indfaset over to år.

Og så tager man bare og laver en liste over administratorer i rækkefølge efter hvervsstart (denne findes mig bekendt allerede). Og så indføres ordningen løbende.

Jeg kan ikke se noget til hinder for at bureaukrater og tjekbrugere følger samme skema, de har ekstra tillid, og må formodes at blive genvalgt uden problemer.

Er der overset noget her? --Madglad (diskussion) 27. jan 2020, 18:16 (CET)