Rygeloven

dansk lov

Rygeloven i Danmark, egentlig Lov om røgfri miljøer, er en lov, som giver personer som færdes og opholder sig indendørs på arbejdspladser, og på skoler, uddannelsessteder,[1] offentlige institutioner og restauranter et retskrav på ikke at blive udsat for passiv rygning.[2] Det sker ved at indføre røgfrihed, undtaget er eventuelle rygerum, som ikke må tjene andre funktioner end rygning.

Rygelovens formål er at begrænse passiv rygning.

Lovens formål

redigér

I 2007 blev rygelovens formål defineret som:

"Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning."[3]

Geografisk afgrænsning

redigér

§ 34: Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.[4]

Som det fremgår nedenfor, finder forskellige lande inspiration hos hinanden; inspirationen får flere lande til at indføre eller ændre rygelove. De grænseoverskridende inspirationskilder er medtaget, hvor det er relevant.

Historie

redigér

2007 Tilblivelse

redigér

Loven, som blev fremsat d. 21. marts 2007[5] af daværende indenrigs‑ og sundhedsminister[6] (Lars Løkke Rasmussen[7] (V)), formulerede denne intention: Som hovedregel skal offentlige bygninger være røgfrie dog med en række undtagelser; fx "lokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen."[8]

Loven blev vedtaget den 29. maj 2007 af alle partier i Folketinget på nær Det Radikale Venstre,[9] der stemte blankt, da de Radikale ikke mente, at loven var vidtgående nok.[10]

De eneste MF'ere, der stemte imod, var Henriette Kjær (K) og Irene Simonsen (V).[11] Loven trådte i kraft 15. august 2007.[11][12]

Virkning

redigér

Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet,[13] vurderer, at 320.000 danskere blev røgfri på grund af loven i perioden 2007 - 2017.[14]

I 2018 røg 5 pct. af de 13-årige og 17 pct. af de 15-årige ifølge Kræftens Bekæmpelse.[15]

Andelen af de 18-19-årige, som dagligt ryger, er faldet fra 12 pct. til 6 pct.[16]

I 2020 røg 18 procent af de voksne danskere,[17] enten dagligt eller lejlighedsvist; det er 2 procentpoint mindre end i 2019. Det meddeler Sundhedsstyrelsen.[18]

Lovændringer

redigér

Siden vedtagelsen i 2007[3] er rygeloven blevet ændret tre gange i løbet af 2010'erne:[19] 2012[20] og 2016[21] samt 2019.[4] Den nyeste version af rygeloven gælder.[22]

For hver ændring ser det ud til, at der bliver færre undtagelser fra lovens hovedregel om røgfrihed indendørs i offentlige bygninger. For paragraffer bliver ophævet; således er §§ 8-9 og 14 ophævet[4] i 2019-loven.

Hvor der er uenighed mellem en ældre version og lovens nyeste version, er det dermed den nyeste version, der gælder.[22]

Ændringen[23] i 2012 havde særligt fokus på børn og unge;[24] så skoler med elever under 18 år blev omfattet af røgfrihed.[25] Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) meddelte,[26] at antallet af cigaretter i en pakke fastsættes til 20 stk.,[27] så det ikke er tilladt at sælge færre cigaretter eller en enkelt cigaret.

I 2016 trådte en lov om e-cigaretter i kraft.[28] Daværende justitsminister Søren Pind[29] (V) bestemte, at fængsler skal være omfattet af indendørs røgfrihed.[30] (Ligesom fængsler i Californien har været siden 2005.[31])

Lovændringen af 2019 træder gradvist i kraft i perioden 2019 - 2022.[32]

I 2019 blev en række partier (heriblandt de fire gamle partier)[33] enige om fremover at gøre cigaretpakker[34] neutrale[35] (efter australsk[36] forbillede med opbakning fra WHO[37]), og 20 cigaretter skal koste 60 kroner.[38] Men Vidensråd for Forebyggelse ønsker, at 20 cigaretter bør koste 90 kr.[39] for at få de unge[40] til at undlade at ryge.[41] I Norge kostede en pakke cigaretter ca. 90 kr. i 2019.[32]

Sundhedsstyrelsen afviste tobaksindustriens lobbyister.[42] Smag i E-cigaretter[43] blev forbudt.[44] Røgfri skoletid blev vedtaget på trods af uenige politikere.[45]

Lægeforeningen og en række andre organisationer kritiserede regeringen Mette Frederiksen for at ikke at bekæmpe rygning tiltrækkeligt;[46] organisationerne er klar med flere forslag[47] til en mere vidtgående rygelov.[48]

2020

Den 1. april steg prisen for en pakke cigaretter til 55 kr.[49] Dermed steg prisen med 15 kr. pr. pakke.[50]

Regeringen Mette Frederiksen har planlagt flere tiltag for at sikre, at tobakspriser og afgifter fastholdes på det niveau, som Folketinget har vedtaget.[51]

2021

Detailhandlen skal skjule alle tobaksprodukter[52] fra og med d. 1. april.[53]

Skærpede krav til handlen med tobak trådte i kraft d. 1. juli,[54] så cigaretpakker være helt ens[55] og grumset grøn.[56]

Siden d. 31. juli 2021[57] er røgfri skoletid[58] for alle elever[59] blevet lovkrav på alle ungdomsuddannelser[60] med optag af elever, som er yngre end 18 år.[61]

I efteråret 2021 vil regeringen fremsætte lovforslag, der fastsætter antallet af cigaretter til præcis 20 stk. i en pakke.[62]

2022

En pakke med 20 cigaretter koster 60 kr. pr. 1. januar[63] 2022,[64] meddeler skatteministeren.[65]

Tredjehåndsrygning ikke omfattet af rygeloven

redigér

Tredjehåndsrygning synes ikke at være nævnt i 2019-rygeloven; på tråds af at tredjehåndsrygning (også kaldet gammel røg) forårsager bl.a. leverskader.[66]

Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at tredjehåndsrygning bliver omfattet af lovgivningen.[67]

Lovens indhold

redigér

Loven fastsætter en række minimumsstandarder,[68] der gør det muligt lokalt at fastsætte mere vidtgående regler end lovens.[68]

Restauranter

redigér

Der gælder generelt indendørs røgfrihed inden i restauranter, caféer, barer og diskoteker der har et offentligt tilgængeligt serveringsareal på over 40 kvadratmeter. Hvis arealet er større, skal der indrettes en separat rygeafdeling, hvor der ikke må serveres eller medbringes mad og drikkevarer.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

redigér

skoler og institutioner, der fortrinsvis optager børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge at ryge på institutionens område. På skoler og institutioner, der fortrinsvis optager unge i 15-16 års alderen og derover, og som derudover også fungerer som bolig (eksempelvis kostskoler og efterskoler) for de unge, kan det besluttes, at der må ryges i rygerum og på de unges egne værelser.

På andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. inden for de videregående uddannelser, kan det besluttes, at elever og studerende må ryge i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads og kun benyttes af en elev eller studerende ad gangen.

Offentlige institutioner

redigér

Sygehuse og hospitaler kan vedtage, at rygning er tilladt for patienter og pårørende, såfremt andre ikke bliver udsat for passiv rygning. På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud m.v. er det op til de enkelte beboere, om der må ryges i deres boliger – dog kan beboere pålægges at undlade rygning, når personalet opholder sig i rummet. Det samme gør sig gældende for borgere, der i deres private hjem modtager offentlig service, som fx hjemmepleje.

Arbejdspladser generelt

redigér

Som følge af loven er det ikke længere tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser. Dog er rygning i enkeltmandskontorer fortsat tilladt. Arbejdspladserne har også mulighed for at indrette rygerum eller rygekabiner. Arbejdspladserne skal udarbejde en skriftlig rygepolitik.

Sanktioner

redigér

Arbejdsgivere og restauratører kan straffes med bøde,[4] hvis loven overtrædes.[69] Første gang er bøden på 5.000 kr. og anden gang 10.000 kr. og så tredje gang 20.000 kr.[70]

Kritik af rygeloven

redigér

Der bør være mere røgfrihed

redigér

Politisk er loven blevet stærkt kritiseret af Det Radikale Venstre for at tvinge medarbejdere til at arbejde i lokaler fyldt med røg;[71] partiet er tilhænger af total røgfrihed.[72]

En stor del af danskerne er også tilhængere af total røgfrihed: Ifølge en meningsmåling var 30 % af de adspurgte enige i, at Danmark bør være røgfrit i 2026; så det til den tid bør være kriminelt at ryge her i landet.[73] Både Finland[74] og New Zealand[75] har indført lignende planer (se nedenfor).

Anden utilfredshed

redigér

Musikeren Kim Larsen[76] (1945 - 2018) var meget utilfreds med rygeloven, så han iværksætte en kampagne[77] imod loven.[78]

Loven medførte utilfredshed fra værtshusejere. En gruppe østjyske restauratører sagsøgte via Restauratørforeningen af 1881 staten for ulovlig indgriben i den private ejendomsret.[79] Andre restauratører byggede om, således at deres serveringsareal lige præcis holder sig under 40 kvadratmeter.[80] Atter andre gik til civil ulydighed ved at ignorere loven.[81]

I 2007 frygtede arbejdsgiverorganisationen Danmarks Restauranter & Cafeer,[82] at flere restauratører ville gå konkurs som følge af loven.[83]

Andre røgfrihedsfremmende tiltag, forslag og opfordringer

redigér

Inden 2007

redigér
 • 1964 I Düsseldorf-sporvognene blev al tobaksrygning forbudt fra d. 1. marts.[84]
 • 1986 SAS gjorde alle sine fly røgfri.[85]
 • 1995 Ved lov blev der indført røgfrie offentlige lokaler og transportmidler.[86][23]
 • 1998 Daværende sundhedsminister Carsten Koch (S) ville gøre skoler røgfrie ved lov;[87] året efter, i 1999, måtte han opgive at fremsætte lovforslag om røgfrie hospitaler.[88]
 • 2000 På Bispebjerg og Skejby sygehuse vedtog personale og ledelse at gøre de to hospitaler røgfrie.[88]
 • 2005 Ved direktiv forbød EU tobaksreklamer,[89] hvilket i Danmark blev implementeret ved lov om forbud mod tobaksreklame m.v.[90](også kaldet tobaksreklameloven[91] ). Den første røgfrie biograf blev Metropol.[92]

2007 og derefter

redigér
 • 2007 Aalborg Stadion blev røgfrit.[93]
 • 2008 Daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) opfordrede efterskoler til at indføre røgfrihed.[94]
 • 2011 Folketingets enkeltmandskontorer blev røgfrie, meddelte Folketingets daværende formand, Mogens Lykketoft (S).[95]
 • I 2012[96] blev cigaretpakker forsynet med klamme billeder[97] til skræk og advarsel.[98] Aalborg Zoo blev delvis røgfri, så der fremover kun må ryges i to afmærkede rygezoner.[99]
 • I 2013 indførte DSB røgfrie perroner og stationer.[100] Københavns Kommune indførte røgfrie legepladser.[93]
 • I 2016 var 78 % af alle danske hjem røgfri.[19]
 • 2019 Tisvilde[101] etablerede Danmarks første røgfri strand.[102] Siden 2019 har en række butikker gemt tobak væk bag forhæng eller under disken.[14] Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har siden 2019 tilbudt rygestopkursus til patienter.[103]
 • Siden maj 2020 er mentolcigaretter blevet forbudt[104] på grund af et EU-direktiv.[105] Flere skoler,[14] gymnasier[106] og erhvervsskoler[106] har indført røgfri skoletid; siden august 2020 har alle elever kunnet nyde røgfri skoletid.[107] I august 2020 havde 50 ud af landets 98 kommuner indført røgfri arbejdstid.[108] Alle regionale arbejdspladser skal være røgfri i 2020;[109] Aarhus Byråd har besluttet,[110] at der i fremtiden bliver flere røgfrie udearealer i byen.[111]
 • I 2020 har Covid-19 resulteret i omfattende anvendelse af hjemmearbejdspladser, og så gælder loven om røgfri miljøer også i medarbejderes egne hjem[112] og haver.[113] Region Sjælland tilbyder gratis hjælp til rygestop for personer, som testes for COVID-19.[114] Som den første uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser, indførte University College Lillebælt røgfrihed.[115] Gladsaxe Kommune indførte røgfri legepladser i oktober 2020.
 • I januar 2022 indfører Køge Kommune røgfrie arbejdspladser;[116] en anden sjællandsk kommune forventer at gøre ligeså.[17]
 • Fra d. 1. juli 2022 er der mere udendørs røgfrihed i Silkeborg Kommune.[117]

Debatter o.l. om yderligere tiltag

redigér
 • Fra 2007[118] til 2011[119] blev det jævnligt debatteret, hvorvidt danske film bør være røgfrie, især danske børnefilm.[120] Siden 2011 gælder krav om røgfrie kinesiske film[121] (se nedenfor).
 • I 2013 blev lakridspiber og chokoladecigaretter[122] genstand for debat, for EU overvejede at forbyde slik, som ligner tobak.[123]
 • I 2015 ønskede syv ud af 10 danskere at gøre bilen røgfri, hvis der er et barn i bilen;[124] Lungeforeningen bakker ønsket op.[125] Denne regel gælder allerede i flere lande, fx Italien[126] og Sydafrika[127] samt England og Wales[128] og Irland[129] (se nedenfor).
 • 2017 Odense Kommunens sundhedsudvalg var fortaler for at lade gader og stræder blive omfattet af udendørs røgfrihed for at reducere andelen af rygere fra 17 procent af odenseanerne til to procent inden 2030;[130] men i den britiske by Newcastle[131] blev det ikke kun ved snakken, for byen indførte udendørs røgfrihed for fortovscaféer i 2020 (se nedenfor).
 • Med inspiration fra Sverige,[132] Australien,[133] Thailand[134] og Frankrig[135] samt Malta[136] opstod der i 2019 i Danmark en debat om, hvorvidt der bør indføres udendørs røgfrihed.[137] I 2019 ønskede 77 pct. af dem, der selv ryger, et røgfrit Danmark for børn og unge.[138]
 • I 2020 ønskede 71 pct. af dagligrygerne at kvitte tobakken, viser tal fra Sundhedsstyrelsen,[139] og rygestop-app E-kvit er et meget populært hjælpemiddel; frygt for coronavirus er en vigtigt årsag til ønsket om at blive røgfri.[50]
 • I marts 2021 ønskede Fyns Almennyttige Boligforening (FAB), at nybyggede almene boliger skal være røgfrie.[140] Odense Byråd[141] ser ud til at bakke initiativet op.[142] Ifølge Kræftens Bekæmpelse ønsker over halvdelen af danskerne flere røgfrie udendørsarealer.[143] I april 2021 ønskede et politisk parti[144] at indføre røgfrie strande i Københavns Kommune.[145]
 • I marts 2022 meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke:[146] Regeringen[147] foreslår at forbyde salg af tobak til alle, som er født i år 2010[148] eller derefter.[149] Singapore og New Zealand har allerede indført et sådant tiltag;[150] der er en lignende debat på Tasmanien[151] og i England.[152] I Malaysia kan salg af tobak til alle, som er født efter 2005, blive forbudt.[153] Bhutan har forbudt salg af tobak.[154]
 • Den 24. marts 2024 mente 36 % af de adspurgte danskere, at al salg af tobak bør være forbudt i 2030.[155]

Planlagte danske røgfrie byer

redigér

WHO bakker sådanne initiativer op.[156]

Med inspiration fra røgfrie byer i andre lande (se nedenfor) har disse danske byer planlagt at indføre røgfrihed:

 • Røgfrit København 2025[157]
 • Røgfrit Odense[158]

Røgfri generation 2030

redigér

En række andre lande har også planlagt røgfri generation, fx Singapore,[73] England,[159] Skotland[160] samt Tasmanien[161] og Belgien.[162] Mens Ungarn[163] og Rusland[164] overvejer (se nedenfor).

Siden 2016 har en række aktører promoveret den målsætning, Røgfri generation 2030 aka Røgfri Fremtid. Til disse aktører[165] hører:

Hertil kommer:

Hjerteforeningen[185] og Lægeforeningen[186] og Salling Group[187] og TrygFonden[188]

Ni ud af 10 danskere bakker op om en røgfri fremtid.[189] WHO bakker ligeledes initiativet op.[129]

Se også

redigér

Lignende tiltag i udlandet

redigér

Rygelove o. l. i andre lande og landsdele

redigér

EU har kompetence til at indføre en rygelovgivning[192] enten ved direktiv eller forordning; som så vil gælde i alle medlemslande.[193]

 • 2002 Filippinerne indførte røgfrihed; lovgivningen er blevet skærpet flere gange siden: I 2016 blev udendørs røgfrihed planlagt.[194]
 • 2004 som det første EU-land indførte Irland national røgfrihed,[195] og Irlands plan for 2025 er klar: kun 5 % af irerne må ryge.[196] Bhutan gjorde slag af tobak ulovligt.[197] Uruguay indførte røgfrihed på offentlige steder.[197]
 • 2005 Færøerne indførte rygelov, som blev skærpet i 2007.[198] Canada indførte rygelov.[199] Californien gjorde fængsler røgfrie;[31] den californiske rygelov er siden blevet skærpet flere gange: 2007[200] og 2018[201] samt 2020[202]
 • 2006 Skotland indførte røgfrihed på pubber, i restauranter og på arbejdspladsen.[203] Saudi-Arabien gjorde statens bygninger røgfrie.[204]
 • 2007 Belgien indførte røgfrihed på restauranter.[205] Island indførte røgfrie værtshuse.[206] Tyskland indførte ikke-ryger-beskyttelse.[207] Siden 2007 har Frankrig haft rygelov.[208]
 • 2008 Israel indførte røgfrihed.[209] Kenya indførte rygelov.[210] Nu er der også indført røgfrihed i Indien.[211] Tyrkiet indførte røgfrihed.[212] Røgfrihed på restaurationer i Portugal.[213] Mexico indførte lov om røgfrihed.[214]
 • 2009 Colombia indførte indendørs røgfrihed på alle arbejdspladser og på offentlige steder.[197]
 • 2010 Siden 1. oktober har Grønland[215] indført røgfrihed for værtshuse, restauranter og caféer.[216] Schweiz indførte beskyttelse mod passiv rygning.[217] Grækenland indførte røgfrihed.[218] Egypten indførte rygelov.[219] Nordmakedonien indførte røgfrihed på alle offentlige steder.[220] Malaysia findførte røgfrihed på offentlige steder, og en overtrædelse kan koste op til to års fængsel.[197]
 • 2011 Spaniens rygelov trådte i kraft.[221] Siden 2011 gælder røgfrihed i biler i Sydafrika;[127] og sydafrikanske strande kan også blive røgfrie.[222] Siden 2011 har Norge[223] været blandt de nordiske lande,[224] der har en mere vidtgående rygelov,[225] end Danmark har.[226]
 • 2012 Bulgarien indførte rygelov.[227] Costa Rica indførte røgfrihed på alle offentlige steder.[197]
 • 2013 i Rusland fik rygerne det sværere;[228] og mulig skærpelse i 2015: Forslag: ingen russer, som er født efter 2015, må kunne købe tobak.[164] EU opfordrede sine medlemslande til at indføre røgfri miljøer.[229] Chile indførte rygelov.[230]
 • 2014 EU standardiserede tobaksemballage med et tobaksvaredirektiv.[231] Indonesien indførte afskrækkende billeder på tobaksembalage.[232]
 • 2015 Australien indførte ny udendørs røgfrihed.[133] Kina indførte røgfrihed på kontorer og i busser og i tog.[233] England og Wales strammede rygeloven: Det er ikke længere lovligt at ryge i bilen, hvis der sidder børn i bilen.[128]
 • I 2016 meddelte Finland, at det nordiske land vil være røgfri i 2030.[74] Italien gjorde biler røgfrie.[126] New Zealand har planlagt, at rygning skal ophøre i 2025.[75] I Singapore har man desuden foreslået at forbyde salg af tobak til alle født efter år 2000, hvilket 70 pct. af befolkningen bakker op.[73]
 • 2017 Tjekkiet indførte lov om røgfrihed.[234] Frankrig fik flere røgfri strande.[135] Storbritannien forbød salg af cigaretpakker med kun 10 stk. pr. pakke.[235]
 • 2018 Sverige indførte udendørs røgfrihed.[132] Thailand indførte røgfrie strande.[134] Skotland planlagde røgfri generation.[160]
 • 2019 Brasilien indførte røgfrihed ved lov.[236] Østrig indførte ikke-ryger-beskyttelse.[237] Ungarns regerings plan er, at ingen, som er født efter 2020, må kunne begynde at ryge; så Ungarn kan blive det første røgfrie EU-land.[163]
 • 2020 Den spanske provins, Galicien, indførte røgfrie strande, terrasser og gader.[238] Malta indførte udendørs røgfrihed.[136] Siden april 2020 er japanske restauranter røgfri.[239] Newcastle indførte røgfri fortovscaféer.[131]
 • 2021 Australiens rygelov vil gøre det ulovligt at importere e-cigaretter.[240] Belgien vil stramme sin lov om tobaksreklamer.[241] Tyskland vil også stramme sin lov om tobaksreklamer.[242] New Zealand vil indføre flere røgfrie områder;[243] som et led i sin Smokefree 2025 planlægger New Zealand[244] at forbyde salg af tobak til alle, som er født efter 2008.[245]
 • 2022 Englands plan om røgfri generation 2030 vil træde i kraft.[159] Armenien[246] planlægger at indføre indendørs røgfrihed.[247]

Røgfrie byer eller planlagte røgfrie byer i andre lande

redigér
 • Flere californiske[248] byer[249]
 • 125 kinesiske byer[250]
 • Den indiske by Chandigarh blev i 2007 landets første røgfrie by.[251]
 • Den indiske landsby Panamaram[252]
 • Fra 2024 er Bristol planlagt til at blive den første røgfrie britiske by.[253]
 • Australiens næststørste by, Melbourne, planlægger at blive helt røgfri fra år 2025; og byen har allerede indført røgfrie arealer udendørs.[254]

Røgfrie film

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ https://www.ft.dk/samling/20091/almdel/SUU/bilag/26/743254.pdf
 2. ^ Rygeloven - Kræftens Bekæmpelse
 3. ^ a b Retsinformation
 4. ^ a b c d Retsinformation
 5. ^ L 191 - 2006-07 (1. behandling): Forslag til lov om røgfri miljøer. / Folketinget
 6. ^ Rygeloven fylder 20 år – sådan kæmpede politikerne imod den - Avisen.dk
 7. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/el-melder-lars-loekke-til-arbejdstilsynet
 8. ^ Retsinformation
 9. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/rygeloven-nu-vedtaget
 10. ^ "Så er rygeloven i hus". Arkiveret fra originalen 22. februar 2021. Hentet 23. august 2020.
 11. ^ a b L 191 - 2006-07 (oversigt): Forslag til lov om røgfri miljøer. / Folketinget
 12. ^ Rygeloven er vedtaget - Dagens Medicin
 13. ^ Charlotta Pisinger
 14. ^ a b c Sådan er det blevet sværere at være ryger i Danmark, fra dr.dk
 15. ^ Unges rygevaner - Kræftens Bekæmpelse
 16. ^ Unges rygning er halveret på tre år - TV 2
 17. ^ a b Nyt forsøg på at gøre arbejdstiden røgfri - sn.dk - Sjællandske Nyheder
 18. ^ Færre danskere ryger - Sundhedsstyrelsen
 19. ^ a b Rygningens historie i Danmark - Kræftens Bekæmpelse
 20. ^ Retsinformation
 21. ^ Retsinformation
 22. ^ a b lex posterior derogat priori — Meyers Fremmedordbog
 23. ^ a b https://www.folketingstidende.dk/samling/20111/lovforslag/L186/20111_L186_som_fremsat.pdf
 24. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 8. august 2020. Hentet 19. august 2020.
 25. ^ Totalt røgfri skoler fra 15. august - Folkeskolen.dk
 26. ^ Thorning: Tyve smøger i en pakke - Avisen.dk
 27. ^ Thorning: 20 smøger i pakken
 28. ^ "Ny lov om e-cigaretter". Arkiveret fra originalen 8. januar 2019. Hentet 20. august 2020.
 29. ^ REU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 390: Spm. om indendørs rygeforbud blandt landets fængselsindsatte, til justitsministeren
 30. ^ Søren Pind vil forbyde al indendørs rygning i fængsler - Avisen.dk
 31. ^ a b Fængsler i Californien forbyder rygning - politiken.dk
 32. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/indland/se-cigaretkortet-nu-kan-danske-smoeger-blive-blandt-eus-dyreste
 33. ^ Bredt flertal lander tobaksaftale med neutrale pakker og røgfri skoletid - Altinget - Alt om politik: altinget.dk
 34. ^ https://www.regeringen.dk/media/8732/aftaletekst.pdf
 35. ^ Anden tobakslovgivning - Kræftens Bekæmpelse
 36. ^ Lovgivning i andre lande - Kræftens Bekæmpelse
 37. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-afgoerelse-kan-saette-skub-paa-cigaretpakker-uden-logoer
 38. ^ En pakke cigaretter stiger til 60 kroner - Altinget - Alt om politik: altinget.dk
 39. ^ Smøger til 90 kr. er det bedste våben mod unges rygning - politiken.dk
 40. ^ https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/512/svar/1486827/1890476.pdf
 41. ^ Danskerne: Ja tak til højere pris på cigaretter | Lungeforeningen
 42. ^ Styrelse udelukker tobaksindustriens lobbyister - I arbejder for en industri, der er skyld i sygdom og død - politiken.dk
 43. ^ Minister vil forbyde sød smag i e-cigaretter | TV2 ØST
 44. ^ Smag i E-cigaretter bliver forbudt
 45. ^ Røgfri skoler og restriktioner på snus: Her er knasterne om regeringens tobakspakke - Altinget - Alt om politik: altinget.dk
 46. ^ "Foreninger i samlet opråb: Regeringens tobaksudspil er ikke vidtrækkende nok | læger.dk". Arkiveret fra originalen 31. oktober 2019. Hentet 1. september 2020.
 47. ^ "Hvad kan dog være vigtigere end at beskytte unge mod at blive syge af røg? | læger.dk". Arkiveret fra originalen 4. september 2020. Hentet 29. oktober 2020.
 48. ^ https://www.dr.dk/ligetil/indland/organisationer-forbyd-roeg-ved-stoppestedet
 49. ^ Flere tilmelder sig rygestop under corona-krisen
 50. ^ a b Rekordmange danskere bliver røgfri med populær app
 51. ^ Sådan vil regeringen hæve cigaretpriserne - TV 2
 52. ^ Rygeloven er klar: Tobak og skilte skal væk 1. april | Dagligvarehandlen
 53. ^ Nu skal alle smøger og tobak skjules i butikkerne - TV 2
 54. ^ Regeringen vil stramme reglerne for handel med tobak | Skatteministeriet
 55. ^ Nu skal alle nye cigaretpakker være helt ens - TV 2
 56. ^ https://www.dr.dk/nyheder/indland/fra-i-dag-bliver-din-cigaretpakke-grumset-groen
 57. ^ https://www.gl.org/detmenergl/Documents/roegfriskoletid.pdf
 58. ^ Unges rygning i skoletiden er blevet forbudt - Hjerteforeningen
 59. ^ Røg og tyggetobak bliver forbudt for alle elever - TV 2
 60. ^ https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/nul-roeg-i-skoletiden-efter-sommerferien-skal-alle-ungdomsuddannelser
 61. ^ Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser - Kræftens Bekæmpelse
 62. ^ https://www.dr.dk/nyheder/penge/farvel-til-ekstra-store-pakker-nu-skal-det-vaere-slut-med-smart-cigarettrick
 63. ^ Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020 - Skat.dk
 64. ^ https://www.skm.dk/media/10633/handleplan-om-skaerpede-krav-og-styrket-kontrol-til-handel-med-tobak-t.pdf
 65. ^ Regeringen vil stramme reglerne for handel med tobak - Regeringen.dk
 66. ^ Gammel tobaksrøg er farligt
 67. ^ Nikotin på vægge er tikkende kræftbombe
 68. ^ a b rygeloven | lex.dk – Den Store Danske
 69. ^ Smøg-værtshus taber slag mod rygeloven | vafo.dk
 70. ^ https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2012/April/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Rev-rygelov-april-2012/Aftale-om-en-styrket-indsats-paa-tobaksomraadet.ashx (Webside ikke længere tilgængelig)
 71. ^ Ny rygelov i kraft 15. august, tv2.dk, 29. maj 2007
 72. ^ "De radikale vil slukke smøgerne". politiken.dk. 12. september 2004. Hentet 21. februar 2019.
 73. ^ a b c Ny undersøgelse: Næsten hver tredje dansker vil gøre rygning ulovligt - Indland
 74. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-rygelov-skal-goere-finland-roegfrit-om-15-aar
 75. ^ a b 30 procent af danskerne støtter et totalt rygeforbud
 76. ^ "Forfejlet frihedskamp | Nordjyske.dk". Arkiveret fra originalen 22. februar 2021. Hentet 29. august 2020.
 77. ^ Udmærket rygelov | stiften.dk
 78. ^ »Kim Larsens kampagne er usmagelig«
 79. ^ Staten trækkes i retten om rygelov, Nyhedsavisen, 6. august 2007
 80. ^ Værtshuse bruger fantasi imod rygelov, Politiken.dk, 12. august 2007
 81. ^ Kendt værtshus i røg-retssag – dr.dk/Regioner/Trekanten/Nyheder/Vejle (Webside ikke længere tilgængelig)
 82. ^ Retsinformation
 83. ^ Cafeer frygter blodbad med ny rygelov, Nyhedsavisen, 7. august 2007
 84. ^ Bonanza | Dansk Filmjournal | Røgfri
 85. ^ Disse lande vil stoppe rygning – i andre kan du bare ryge løs - TV 2
 86. ^ Retsinformation
 87. ^ Udsigt til rygelov - Folkeskolen.dk
 88. ^ a b Sygehuse lukker røgen ude | Sygeplejersken, DSR | Sygeplejersken 2000, nr. 1
 89. ^ Endeligt forbud mod tobaksreklamer - politiken.dk
 90. ^ Retsinformation
 91. ^ eLOV.DK - Tobaksreklameloven - Lov om forbud mod tobaksreklame m.v
 92. ^ Ny røgfri biograf - politiken.dk
 93. ^ a b "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 21. januar 2021. Hentet 31. august 2020.
 94. ^ Sundhedsminister opfordrer efterskoler til rygeforbud
 95. ^ Røg i Folketingets kontorer forbydes
 96. ^ Klamme billeder på cigaretpakker virker
 97. ^ Retsinformation
 98. ^ Press corner | European Commission
 99. ^ Rygning forbudt i Zoo - på nær i rygezoner | TV2 Nord
 100. ^ "DSB: Slut med at ryge på perroner og stationer | Nordjyske.dk". Arkiveret fra originalen 22. februar 2021. Hentet 19. august 2020.
 101. ^ Tisvilde får Danmarks første røgfri strand | TV 2 Lorry
 102. ^ Røgfri udearealer - Kræftens Bekæmpelse
 103. ^ Karsten takkede ja til rygestop og er nu røgfri på 10. måned | TV SYD
 104. ^ Mentolcigaretter bliver forbudt fra 20. maj 2020 | Sikkerhedsstyrelsen
 105. ^ Nye EU-regler forbyder salg af mentolcigaretter i Danmark
 106. ^ a b "Danmarkskort ungdomsuddannelser - Kræftens Bekæmpelse". Arkiveret fra originalen 28. september 2020. Hentet 9. august 2020.
 107. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nu-far-alle-elever-rogfri-skoletid?publisherId=2700313&releaseId=13597620
 108. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hver-anden-kommune-har-skoddet-smogerne-i-arbejdstiden?publisherId=2700313&releaseId=13597522
 109. ^ a b GF19 - Alle regionale arbejdspladser skal være røgfri inden 2020
 110. ^ "Cigaretrøgen letter over Aarhus". Arkiveret fra originalen 22. januar 2021. Hentet 20. august 2020.
 111. ^ Stort udendørs rygeforbud på vej - her skal smøgerne blive i lommen | TV2 ØSTJYLLAND
 112. ^ "HK om rygeforbud i hjemmet: "Det er langt ude" - HK". Arkiveret fra originalen 28. november 2020. Hentet 21. november 2020.
 113. ^ "Så blev det også forbudt at ryge i egen have under hjemmearbejde | DM Akademikerbladet". Arkiveret fra originalen 25. oktober 2020. Hentet 25. oktober 2020.
 114. ^ "Gratis hjælp til rygestop i forbindelse med test for COVID-19 - Region Sjælland". Arkiveret fra originalen 17. november 2020. Hentet 20. november 2020.
 115. ^ UCL indfører totalt rygeforbud for medarbejdere og studerende
 116. ^ Endnu en kommune forbyder ansatte at ryge i arbejdstiden | TV 2 Lorry
 117. ^ Kommune kvitter smøgerne - nu skal legepladser og søbade være røgfrie - TV 2
 118. ^ Rygning forbudt på film - TV 2
 119. ^ Skal rygning forbydes på film? - Streaming - Kultur
 120. ^ Rygning kan blive forbudt i danske børnefilm - politiken.dk
 121. ^ a b Rygning forbudt på kinesiske film | jv.dk
 122. ^ Dine lakridspiber er i fare - Avisen.dk
 123. ^ Lakridspiben i fare? | Nyheder / Arrangementer | Europa - Parlamentet Kontoret i Danmark
 124. ^ Danskerne vil forbyde rygning i biler med børn - Altinget: transport
 125. ^ Forening kræver dansk forbud mod røg i bilen for at skåne børn - TV 2
 126. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-rygelov-i-italien-nu-koster-det-kassen-skodde-smoegen-paa-gaden
 127. ^ a b Læger vil have røgen ud af bilerne | Kristeligt Dagblad
 128. ^ a b England strammer rygeloven: Nu er det her også ulovligt - TV 2
 129. ^ a b "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 23. november 2018. Hentet 22. november 2020.
 130. ^ Røgfri by: Odense klar til forbud mod rygning på offentlige områder | TV 2 Fyn
 131. ^ a b Newcastle's new pavement cafes to be smoke free | Newcastle City Council
 132. ^ a b Sverige indfører udendørs rygeforbud - TV 2
 133. ^ a b Australien indfører nye forbud mod udendørs rygning - TV 2
 134. ^ a b Rygeforbud på strande i Thailand kan koste dig dyrt | BT Forbrug - www.bt.dk
 135. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/udland/solbadning-uden-skod-i-sandet-frankrig-faar-flere-roegfri-strande
 136. ^ a b Smoking ban on outdoor dining protects everybody’s wellbeing, Public Health Superintendent says
 137. ^ Udendørs rygeforbud breder sig hastigt: »Der er en bestemt del af befolkningen, vi ikke ønsker at være sammen med«
 138. ^ Tre ud af fire rygere vil gøre Danmark røgfrit for børn - tryghed.dk
 139. ^ Danskerne er vilde med rygestop - Kræftens Bekæmpelse
 140. ^ Slut med smøger i eget hjem: Boligselskab vil have røgfrie boliger | TV2 Fyn
 141. ^ Dagsordner og referater fra By- og Kulturudvalgets møder
 142. ^ Boligselskab vil forbyde rygning i eget hjem - TV 2
 143. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskerne-er-vilde-med-rogfri-udeomrader?publisherId=2700313&releaseId=13617140
 144. ^ SF vil forbyde rygning på flere københavnske strande - TV 2
 145. ^ "Københavns Kommune". Arkiveret fra originalen 13. april 2021. Hentet 13. april 2021.
 146. ^ Retsinformation
 147. ^ Medie: Regeringen overvejer livstidsforbud mod køb af cigaretter for alle født efter 2010
 148. ^ Regeringen overvejer livstidsforbud mod køb af cigaretter for alle født efter 2010 - Altinget:
 149. ^ Vil forbyde salg af alkohol til unge under 18 år - Avisen.dk
 150. ^ 5 reasons why S'pore needs to ban tobacco sales to those born from 2010 | The Straits Times
 151. ^ FAQ on the T21 - SmokeFree Tasmania
 152. ^ https://www.jstor.org/stable/27798702
 153. ^ Malaysia to ban tobacco sales to people born after 2005 - The Lancet Oncology
 154. ^ https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/bhutan/summary
 155. ^ Slut med blå konger og gule kameler: Flere danskere ønsker et forbud mod salg af tobak (citeret d. 24. marts 2024) på dr.dk
 156. ^ WHO | Healthy cities are smoke-free cities
 157. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 20. september 2020. Hentet 22. november 2020.
 158. ^ a b "Her finder du beskrivelse af og links til "Røgfri". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2020. Hentet 17. september 2020.
 159. ^ a b https://www.gov.uk/government/publications/towards-a-smoke-free-generation-tobacco-control-plan-for-england
 160. ^ a b Raising Scotland's tobacco-free generation: our tobacco control action plan 2018 - gov.scot
 161. ^ SmokeFree Tasmania supports a Tobacco Free Generation
 162. ^ A Smoke Free Generation in Belgium
 163. ^ a b About Hungary - Hungary could become the first non-smoking country in the EU
 164. ^ a b Rusland overvejer radikal rygelov
 165. ^ a b Forsiden - Røgfri Fremtid
 166. ^ Løhde: Vi skal have første røgfrie generation i 2030 - Altinget: sundhed
 167. ^ Første røgfrie generation i 2030 | Lungeforeningen
 168. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 22. februar 2021. Hentet 20. september 2020.
 169. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 31. maj 2017. Hentet 17. september 2020.
 170. ^ https://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/media/rryb04ut/folkesundhedsbarometer_1_final.pdf
 171. ^ Sundhedsstyrelsen
 172. ^ "Tænd for tidsmaskinen: Turen til en røgfri fremtid er godt begyndt // Region Syddanmark". Arkiveret fra originalen 26. oktober 2020. Hentet 17. september 2020.
 173. ^ Regionrådsformand: - Vi vil have en røgfri generation i 2030 | TV2 ØSTJYLLAND
 174. ^ https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/RR%20Beslutninger%2013032018.pdf
 175. ^ https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4138_5129217/bilag_1_-_svendborg_kommune_som_en_del_af_partnerskabet_roegfri_fremtid.pdf
 176. ^ "Ingen børn og unge skal ryge i 2030 | Politik og nyheder, DSR". Arkiveret fra originalen 20. januar 2021. Hentet 29. oktober 2020.
 177. ^ Bredt flertal sikrer national handleplan: Unge skal være røgfri i 2030
 178. ^ Ni kommuner vil have en røgfri generation
 179. ^ Ny plan mod unges rygning rummer gode elementer
 180. ^ Frederiksberg indgår partnerskab om Røgfri Fremtid
 181. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 22. februar 2021. Hentet 17. september 2020.
 182. ^ "Dagsorden og Referater - Regionsrådet". Arkiveret fra originalen 22. februar 2021. Hentet 20. september 2020.
 183. ^ Praktiserende læger indgår partnerskabsaftale for røgfrit Syddanmark // Region Syddanmark (Webside ikke længere tilgængelig)
 184. ^ https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/SUNDHED_OG_SYGDOM/Sundhedstilbud/Tobak/Roegfri_Fremtid.aspx (Webside ikke længere tilgængelig)
 185. ^ Tobaks- og nikotinprodukter - Hjerteforeningen
 186. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 22. februar 2021. Hentet 17. september 2020.
 187. ^ "Rygning". Arkiveret fra originalen 13. august 2020. Hentet 17. september 2020.
 188. ^ Røgfri Fremtid - tryghed.dk
 189. ^ "Ni ud af 10 danskere bakker op om en røgfri fremtid - DMCG". Arkiveret fra originalen 29. november 2020. Hentet 22. november 2020.
 190. ^ Arbejdsmiljøloven § 79 a
 191. ^ Røgfrit Danmark
 192. ^ https://newsv1.orf.at/080205-21396/?href=https%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F080205-21396%2F21397txt_story.html
 193. ^ ZEIT ONLINE | Lesen Sie zeit.de mit Werbung oder im PUR-Abo. Sie haben die Wahl
 194. ^ Filippinernes præsident vil forbyde rygning - udendørs | BT Udland - www.bt.dk
 195. ^ Irerne var først med nationalt rygeforbud - politiken.dk
 196. ^ Irland vil være røgfri i 2025
 197. ^ a b c d e 5 countries with strict smoking bans | Globalnews.ca
 198. ^ Færøerne får restriktiv rygelov - TV 2
 199. ^ Canada Details | Tobacco Control Laws
 200. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/skrapt-rygeforbud-i-californien
 201. ^ Rygere har det svært i USA | hsfo.dk
 202. ^ California outlaws flavored tobacco products - Axios
 203. ^ Slut med røg i Skotland - International
 204. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/saudi-arabien-truer-tobaksfirmaer
 205. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/roegforbud-paa-restauranter-i-belgien
 206. ^ Norden bliver mere røgfrit - Dagens Medicin
 207. ^ "Nichtraucherschutz". Arkiveret fra originalen 6. oktober 2020. Hentet 28. august 2020.
 208. ^ Frankrig indfører rygeforbud - politiken.dk
 209. ^ Rygeforbud overrasker israelerne - politiken.dk
 210. ^ Kenya kvitter smøgerne | Kristeligt Dagblad
 211. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/nu-ogsaa-forbud-mod-rygning-i-indien
 212. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-indfoerer-rygeforbud
 213. ^ Rygeforbud på restaurationer i Portugal fra nytår. - Nyt fra Portugal
 214. ^ Mexico to ban smoking in eateries, public spaces | Reuters
 215. ^ Regelsæt database
 216. ^ Grønlænderne skal skodde smøgerne – Ekstra Bladet
 217. ^ Schutz vor Passivrauchen
 218. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/graekenland-indfoerer-rygeforbud
 219. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/egyptere-forbyder-rygning
 220. ^ Rygeforbud udløser vrede i Makedonien
 221. ^ Spansk rygekrise – Ekstra Bladet
 222. ^ Rejs ikke til Sydafrika, hvis du vil ryge på stranden - politiken.dk
 223. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/norge-vil-stramme-rygelovgivningen
 224. ^ https://www.dr.dk/nyheder/indland/saa-skrappe-er-andre-rygelove-kaempeboeder-faengsel-og-totalforbud
 225. ^ "Norge viser vejen til færre unge rygere | Vidensråd for Forebyggelse". Arkiveret fra originalen 12. november 2020. Hentet 23. august 2020.
 226. ^ Rygeloven fylder 10 år – hvad har den betydet?
 227. ^ Bulgaria bans smoking in indoor public spaces | Reuters
 228. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/nu-faar-rygerne-i-rusland-det-svaerere
 229. ^ Smoke-free environments | Folkesundhed
 230. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 13. november 2017. Hentet 12. september 2020.
 231. ^ Det nye tobaksvaredirektiv er godt nyt for folkesundheden i Europa
 232. ^ caret-down
 233. ^ https://www.dr.dk/ligetil/udland/kina-forbyder-rygning-paa-kontorer-og-i-busser
 234. ^ https://www.dr.dk/ligetil/udland/tjekkiet-indfoerer-forbud-mod-rygning
 235. ^ https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/menthol-cigarettes-smoking-ban-2020-17503695
 236. ^ WHO | New anti-smoking law in Brazil
 237. ^ Nichtraucherschutz und Rauchverbote
 238. ^ Slut med udendørs rygning | Spanien i Dag
 239. ^ Fines Up to ¥50,000! Japan Will Ban All Smoking in Restaurants Starting April, 2020! | tsunagu Japan
 240. ^ Why the ban on nicotine vape fluid will do more harm than good
 241. ^ Belgium will ban all tobacco advertising from 2021
 242. ^ Deutscher Bundestag - Bundestag schränkt Tabakwerbung weiter ein
 243. ^ Vaping - smokefree environments and regulated products | Ministry of Health NZ
 244. ^ New Zealand vil indføre tobaksforbud for kommende generationer - TV 2
 245. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/new-zealand-vil-forbyde-salg-af-tobak-til-fremtidige-generationer
 246. ^ Give me a smoke-free Armenia – but not yet | Eurasianet
 247. ^ Armenia To Ban Indoor Smoking In 2022
 248. ^ Smoke-Free Public Places | City of Irvine
 249. ^ California’s Cities Lead the Way in Adopting Smoke-Free Policies - Western City Magazine
 250. ^ Subnational smoke-free laws in China
 251. ^ Chandigarh: The first smoke-free city in India Thakur J S - Indian J Community Med
 252. ^ Panamaram to become first smoke-free village - The Hindu
 253. ^ https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/bristol-first-uk-city-go-1989616
 254. ^ Smoke Free Areas
 255. ^ Disney bans smoking in all movies - Business Insider
 256. ^ WHO Calls for Smoking Ban in Films | Voice of America - English
 257. ^ https://www.dr.dk/ligetil/kultur/netflix-forbyder-cigaretter-i-serier-og-film

Eksterne henvisninger

redigér