Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv6

ArkivDette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia-diskussion:Sletningsforslag.
Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til diskussionssiden.
Arkivoversigt: Wikipedia:Sider der bør slettes/Arkiv

Sletningsforslag: Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 er den 20. dec 2008, 12:33 markeret med {{notabilitet}} med begrundelsen "mangler notabilitet og kilder. Det passer sikkert alt sammen, men emnet fortjener ikke en artikel.".

Artiklen er nok ikke en man finder ved at søge direkte på navnet. Men med en sammenkædning med andre artikler med "syge" navne, så kan den være meget sjov. DK har haft Christophpher-sagen og andre lande har så haft nogen, der var mere "underlige". --MGA73 20. dec 2008, 16:57 (CET)
  Behold - Der er et hav af iw-links, så allerede af den grund kan artiklen vel formodes at være tilstrækkelig notabel også på da-wiki. Der er i øvrigt kildehenvisninger på den engelske artikel. --Pugilist 23. dec 2008, 12:30 (CET)
  Behold - den er hverken forældreløs eller iwfri, og det er da en fin lille artikel. --CarinaT 30. dec 2008, 14:06 (CET)

Jeg har nu fjernet sletteforslagene. --MGA73 3. jan 2009, 11:54 (CET)


Jeg har renominert denne. Alfor snevert for en egen artikkel. Bør heller lage fellesartikkel for uvanlige navn.--Ezzex (diskussion) 3. mar 2012, 16:29 (CET)

 •   Slet--Ezzex (diskussion) 3. mar 2012, 16:30 (CET)
 •   Behold - Lige så snæver som enhver anden artikel om en enkelt person. --Palnatoke (diskussion) 3. mar 2012, 16:46 (CET)
 •   Behold - jeg mener bestemt at artiklen skal beholdes, men jeg kan godt se fornuft i at samle flere korte artikler i en enkelt længere. --Medic (Lindblad) (diskussion) 3. mar 2012, 16:55 (CET)
 •   Flyt indholdet til et nyt afsnit i artiklen Navnelov. Hverken navnet, drengen eller sagen kan bære en selvstændig artikel, men folkelig modvilje mod lovgivning på området fortjener omtale. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 3. mar 2012, 20:35 (CET)
 •   Slet/  Flyt - Jeg har som Thomas og Ezzex svært ved at se, at den unge mand i sig selv kan bære en artikel; det kan måske godt give mening at skrive et afsnit i Navnelov eller som Ezzex foreslår at lave en fællesartikel for usædvanlige navne. I forhold til første gang, den blev foreslået slettet, kan man bemærke, at artiklen ikke længere findes på en- eller de-wiki samt er til fornyet diskussion på sv- og no-wiki (begge steder ganske vist også på foranledning af Ezzex). --Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. mar 2012, 21:46 (CET)
Enig. Dette navner er jo umuligt å huske. Hvem er det som taster inn Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 ?--Ezzex (diskussion) 3. mar 2012, 22:15 (CET)
  Kommentar Som du netop har bevist, er det ikke så svært at skrive. --Palnatoke (diskussion) 3. mar 2012, 23:26 (CET)
  Kommentar - Ikke for at blande mig, men der er jo noget, der hedder copy-paste... --Altaïr Ibn-La'Ahad 3. mar 2012, 23:28 (CET)
 •   Slet/  Flyt - Personen er ikke sig selv notabel, men er udelukkende kendt for at have været et instrument i et opgør med navnelovgivningen. --KLN (diskussion) 3. mar 2012, 23:48 (CET)
  Kommentar til Altaïr: Nemlig - og i søgefeltet kommer der forslag, når man har skrevet et par tegn, så det er et pseudoargument, at det er svært at skrive opslagsordet. --Palnatoke (diskussion) 3. mar 2012, 23:50 (CET)
  Kommentar - Nå ja, det er jo rigtigt :-) --Altaïr Ibn-La'Ahad 3. mar 2012, 23:52 (CET)
 •   Slet/  Flyt - Jeg tilslutter mig al overstående argumentation for slet/flyt. --Altaïr Ibn-La'Ahad 4. mar 2012, 09:19 (CET)
  Kommentar Hvis vi ser på artiklen Navnelov, er det tydeligt at der er brug for et afsnit om den svenske navnelovgivning før det giver mening at skrive om Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 i den. --Palnatoke (diskussion) 4. mar 2012, 09:45 (CET)
  Kommentar Men man kan også (som det nævnes i den svenske diskussion) skrive drengen ind i artiklen om hans far. --Palnatoke (diskussion) 4. mar 2012, 09:57 (CET)
 •   Behold - jeg mener ikke at Navnelov umiddelbart er i stand til at bære artiklen, og jeg mener for så vidt også at indholdet er relevant nok for Wikipedia (sagen nåede alt andet lige også seriøse medier). MVH Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 5. mar 2012, 13:09 (CET)
 •   Flyt bestemt notabelt, men ikke i en artikel for sig selv. Jeg mener, den skal flyttes til navnelov. Peter Mulvany (diskussion) 6. mar 2012, 21:23 (CET)
 •   Behold - De fleste notable personer er kun kendt for én ting. At Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 kun er kendt for sit navn, diskvalificerer således ikke i sig selv. Der har været en del omtale, og i modsætning til så mange andre ellers notable personer er der ikke så mange andre i samme kategori. Pugilist (diskussion) 7. mar 2012, 08:16 (CET)
 •   Slet/  Flyt - Jeg kan ikke indse, at emnet skulle have mere notabilitet end "den varmeste dag i marts måned i 100 år" eller lignende. Ligesom denne oplysning passende kan stå under meterologiske rekorder, så kan dette navn placeres under redegørelsen for navneloven som et eksempel på en protest herimod. --Rmir2 (diskussion) 7. mar 2012, 17:49 (CET)
 •   Flyt - Notabel. Jeg er enig med Bruger:Mulvany at den bør flyttet til navnelov. --Pelle Hansen 7. mar 2012, 18:02 (CET)
 Konklusion:
Der er bred enighed om at flytte artiklens indhold til artiklen om navnelov. Dette er hermed gjort. --|EPO| COM: 13. mar 2012, 15:38 (CET)
Hvor ser du den brede enighed? --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2012, 15:44 (CET)
Der er 7 der stemmer for flyt, fire der stemmer behold. Jeg tror det er det, han mener. --Altaïr Ibn-La'Ahad 13. mar 2012, 15:47 (CET)
Hvis der "tælles stemmer", er der da ingen grund til at se bort fra Pugilist og CarinaT. --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2012, 17:43 (CET)
Til Palnatoke: for en sjælden gangs skyld er vi ikke enige. Den forrige afstemning er 3-4 år gammel. Siden har dansk wikipedia som bekendt udviklet sig og synet på dette og hint forandret sig. Jeg tvivler på, at vi i noget andet tilfælde ville grave tidligere afstemninger frem fra arkiverne og tillægge stemmerne fra "dengang" en ny afstemning. Både Pugilist og CarinaT kunne jo deltage i den seneste afstemning igen, hvis de ønskede at fastholde deres gamle standpunkt (eller hvis de i mellemtiden havde ændret mening). venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 13. mar 2012, 17:51 (CET)
Selve præmissen 'Hvis der "tælles stemmer"' er imidlertid forkert - det er ikke en afstemning, men et forsøg på at afklare konsensus. I den sammenhæng skal der ses på de repræsenterede synspunkter og findes en rimelig løsning på baggrund af dem - konkret kunne en sådan løsning være at man i artiklen Navnelov indføjede et afsnit om den svenske lov og/eller et afsnit om protester mod denne lovgivning (i et sådant afsnit kunne Christophpher også omtales), og i dette afsnit så omtale Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Når man bare smider Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116-artiklen direkte ind i Navnelov, løser man intet problem, men gør bare navnelovsartiklen ringere. --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2012, 18:55 (CET)
Vi er enige om, at målet er at opnå enighed (konsensus). I det foreliggende tilfælde stod valget mellem helt at slette artiklen, at lade den blive stående uforandret eller at indskrive indholdet i artiklen om navnelovgivningen som et eksempel på protest mod denne. Det ser ud til, at et bredt flertal støtter sidstnævnte løsning (også jeg). Så langt, så godt. Du har naturligvis en pointe i, at indskrivning i sig selv ikke er godt nok. For at artiklen om navneloven skal blive bedre, kan en uddybende forklaring komme på tale. Dette bliver vi ikke uenige om. Lad os betragte det som en (fælles) udfordring til at gøre artiklen bedre. I denne henseende er den foreliggende debat en god ting at have for øje, når artiklen (forhåbentlig snart) forbedres. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 13. mar 2012, 19:16 (CET)
Er også noget overrasket over flytnigen, der ikke synes ganske oplagt baseret på tilkendegivelserne. Pugilist (diskussion) 13. mar 2012, 22:00 (CET)

Der er tilsyneladende ikke enighed om min konklusion, så jeg har gendannet begge artikler og vil lade en anden drage konklusionen for dette forslag. --|EPO| COM: 19. mar 2012, 18:11 (CET)

 •   Behold - jf Pugilist og heb. --Sabbe (diskussion) 26. mar 2012, 18:49 (CEST)
 •   Behold - Den interesse og opmærksomhed den har opnået her, tyder da på at denne lille kuriøsitet bør beholdes - Nico (diskussion) 13. maj 2012, 18:16 (CEST)
 •   Behold Cgtdk (diskussion) 13. maj 2012, 18:41 (CEST)
 •   Behold - Jeg syntes da vi skal beholde den, da det er en god nok artikel, og synes også den har notabilitet. --Simeondahl (diskussion) 13. maj 2012, 18:43 (CEST)
 •   Slet/  Flyt - Jeg kan fortsat ikke indse, at denne artikel er notabel i sig selv. --Rmir2 (diskussion) 13. maj 2012, 19:15 (CEST)
 •   Slet--Ezzex (diskussion) 14. maj 2012, 17:23 (CEST)
 •   Behold--Qassam666 (diskussion) 14. maj 2012, 17:30 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen er en kuriositet, der kan indskrives flere steder, men p.t. er der ikke stemning for det. Beholdes. --Palnatoke (diskussion) 13. maj 2012, 21:12 (CEST)

Jeg synes, at det gik lige stærkt nok med at konkludere. Det var lige akkurat, at jeg nåede at blive opmærksom på stemmerunde nr 2. --Rmir2 (diskussion) 14. maj 2012, 20:39 (CEST)

Knap to måneder kan vist ikke beskrives som hastværk. --Palnatoke (diskussion) 14. maj 2012, 20:44 (CEST)
I og for sig kunne du have ret, men ret beset gik afstemning nr 2 jo først i gang igen den 13. maj. --Rmir2 (diskussion) 14. maj 2012, 20:46 (CEST)
Aktiviteten i går skyldes nok, at Bruger:EPO spurgte mig på IRC om ikke jeg kunne tænke mig at konkludere, hvad der så var nogle stykker, der så. --Palnatoke (diskussion) 14. maj 2012, 21:18 (CEST)
Den anden runde startede egentlig den 3. marts og blev afsluttet med en konklusion den 13. marts. Men eftersom der ikke var opbakning til konklusionen, blev den forkastet og diskussionen stod stille. Så den anden runde blev egentlig afsluttet af Palnatoke i går. Uagtet at der muligvis kunne være flere deltagere på vej, tvivler jeg på at det ville ændre konklusionen, som jeg mener bør være fuldgyldig.
Lad os få lukket og arkiveret denne sag. --|EPO| COM: 14. maj 2012, 21:34 (CEST)

Sletningsforslag: Martina S. Bagger

For mig at se er Martina S. Bagger ikke notabel nok til at have sin egen artikel. Hun er ikke kendt i kraft af egen indsats, men som offer for Stein Baggers svindel. Jeg foreslår, at den sammenskrives med Stein Bagger.--KLN 19. dec 2008, 23:07 (CET)

Sammenskrivning ser ud til at være en god løsning her. --Sir48 (Thyge) 20. dec 2008, 11:53 (CET)
Er hun kendt pga. Stein Bagger? Hvis hun også er kendt pga. smykkefirmaet, så synes jeg artiklen bør beholdes. --MGA73 20. dec 2008, 19:57 (CET)
  Behold - Bagger-delen er kun kulørt og ikke i sig selv notabelt, men hun er kendt for sine smykker. --Pugilist 23. dec 2008, 13:20 (CET)

Jeg har nu fjernet sletteforslagene. --MGA73 3. jan 2009, 11:55 (CET)

Sletningsforslag: Ofre for terrorangrebet i Beslan

Det er ikke min opfattelse, at listen opfylder normen og derfor kvalificerer sig til sletning. Ydermere har jeg svært ved at se relevansen i at navngive samtlige ofrer. Så skal vi også have ofrerne for alle andre terrorangreb. Nu hvor vi er ved det, så kan vi tage krige. Og epidemier. Hvad med sygdomme generelt? Færdselsuheld? Osv. --|EPO| COM: 29. dec 2008, 16:51 (CET)

Er nu slettet. --MGA73 3. jan 2009, 12:04 (CET)

Sletningsforslag: Aktionsgruppen Delta

Aktionsgruppen Delta har måske smidt med maling. Jeg har engang malet en port og spildte maling - faktisk var der næsten mere maling på mig end på porten. Jeg ved at sidstnævnte begivenhed ikke har notabilitet, men hvad med den første? Har man hørt fra dem siden? Artiklen forekommer noget tynd.

 •   Slet --MGA73 29. dec 2008, 19:59 (CET)
 •   Slet -- Bruger:Wegge 29. dec 2008, 20:00 (CET)
 •   Slet --CarinaT 30. dec 2008, 14:02 (CET)
 •   Slet - En artikel om en ifølge artiklen ukendt gruppe ?? --Pugilist 30. dec 2008, 15:03 (CET)

Artiklen er nu slettet. --MGA73 3. jan 2009, 12:05 (CET)

Sletningsforslag: Søgaderne

Artiklen Søgaderne blev den 19. dec 2008, 17:03 markeret med {{notabilitet}}.

  Slet - jeg synes ikke det er noget særligt. --MGA73 20. dec 2008, 20:10 (CET)
Vent lige en omgang til der er kommet gang i en sammenskrivning af de små gadeartikler jvf. diskussion på Landsbybrønden. --Dannebrog Spy 20. dec 2008, 21:44 (CET)
Til gader i København? ;-) --MGA73 20. dec 2008, 22:01 (CET)
Hvis vi ser på trafiktæthed, antager jeg at de er langt mere relevante end Messemotorvejen... --Palnatoke 20. dec 2008, 22:28 (CET)
Så kunne man skrive det. Pt. står der ikke meget mere end man kan læse på www.krak.dk. --MGA73 20. dec 2008, 23:16 (CET)
  Behold - jeg blev klogere af artiklen. --Rasmus81 5. jan 2009, 23:43 (CET)
  Behold --Santac 12. jan 2009, 10:12 (CET)

Så skidt da. Fjerner sletteforslaget i denne omgang og håber der kommer en artikel ud af det. --MGA73 16. jan 2009, 23:25 (CET)

Sletningsforslag: Det sagde hun også i går

Jeg synes ikkde denne artikel er særligt fagligt funderet. Den bærer præg af at være baseret på egne erfaringer, og observationer, tilføjet i tilfældig orden. Det ligner med andre ord til forveksling egen forskning.

 •   Slet -- Bruger:Wegge 30. dec 2008, 12:08 (CET)
 •   Slet Må erklære mig enig i ovenstående. Artiklen, hvis man da kan kalde den det, hører nok snarre hjemme på Spademanns Leksikon en her. Dog vil jeg lige sige, at det var ganske morsomt, at læse artiklen. --Harne 30. dec 2008, 12:24 (CET)
 •   Behold - Synes artiklen er fuld berettiget. Det er et meget kendt dansk udtryk, og lignede udtryk er også fundet notable på andre wiki's. --Poker-DM 30. dec 2008, 12:33 (CET)
 •   Neutral - That's what she said har ikke selvstændigt opslag på en-wiki, men er skrevet ind i en anden artikel. Bliver artiklen rettet lidt op, synes jeg egentlig godt at den kan overleve; som Harne skriver er den da lidt morsom. Men jeg erkender, at den er på vippen, og den bør under alle omstændigheder pudses noget af. --Pugilist 30. dec 2008, 15:08 (CET)
 •   Slet --Sabbe 30. dec 2008, 21:18 (CET)
 •   Neutral - Det er mig en gåde hvordan en artikel om et sådant emne nogensinde kan blive 'fagligt funderet'. Men den er sjov, og med en omskrivning burde den kunne få lov at være her.--Brandsen 30. dec 2008, 21:46 (CET)
 •   Behold - jeg har slettet en subjektiv bemærkning samt fjernet eksempel 3 som ikke fortalte noget de 2 andre eksempler ikke gjorde. I mine øjne er artiklen med det tilbageværende indhold ok. --MGA73 3. jan 2009, 12:18 (CET)
 •   Behold - Det er sådan noget, der adskiller wikipedia fra den danske encyklopædi. Aktualiteten for ALLE danskere. På den engelske findes der også eksempler på lignende. --Rasmus81 5. jan 2009, 23:37 (CET)
 •   Behold - Bevares den kan sikkert forbedres betydeligt, men begrebet er notabelt, og wikipedia vil være et mere kedeligt sted uden den slags artikler. --Ktp72 15. jan 2009, 14:47 (CET)

Fjerner nu sletteforslag da der ikke er tilslutning til at slette. --MGA73 16. jan 2009, 23:28 (CET)

 •   Behold Jeg ved godt, at det ikke er aktuelt mere, men jeg vil lige sige at jeg er enig i, at artiklen bevares! Mvh. Al Bundy 2. jun 2009, 11:13 (CEST)
 •   Slet Artiklen bør slettes, den er uden relevans, og er på grænsen af hvad man kan tillade sig at skrive. En artikel som denne hører ikke hjemme på Wikipedia. (skrev Nico8727 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Sletningsforslag: Egon Lausen

Artiklen Egon Lausen blev den 19. dec. 2008 kl. 09:26 mærket med {{POV}}.

Jeg synes, at sætninger som f.eks. "Som præst er han lidt af ener. Han går med ørering og slidte cowboybukser." smager lidt af POV og der også er nogen andre POV-sætninger i artiklen.

Så hvis ikke den tilrettes indenfor rimelig tid, synes jeg den bør slettes. Hvad siger I andre?

Med venlig hilsen Christian Giersing (Skriv til mig her...) 30. dec 2008, 14:36 (CET)

 •   Slet - Så vidt jeg kan se, er det eneste, der gør præsten notabel, at han forestod en bisættelsen af en kendt TV-medarbejder, og at han i den forbindelse gav en række (lidt for åbentmundede) interviews med den kulørte presse. Skal der oprettes artikler om alle præster, der har begravet en eller flere "kendte" (eller kommunale giftefogeder der har viet andre kendte osv. osv.) bliver vi hurtigt fyldt op. Artiklen er i øvrigt ikke særlig god. Man kan muligvis skrive ham ind i artiklen om Kamilla Bech Holten. --Pugilist 30. dec 2008, 15:15 (CET)
 •   Slet - enig. --MGA73 3. jan 2009, 12:19 (CET)
 •   Slet - også enig. --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:19 (CET)
 •   Slet --Saddhiyama 15. jan 2009, 15:48 (CET)

Den er nu slettet. --MGA73 16. jan 2009, 20:36 (CET)

Sletningsforslag: Den amerikanske nationale identitet

Skoleopgave-artikel fyldt med POV og deslige. Er i sagens natur ikke særlig encyklopædisk. Har endvidere svært ved at se, hvordan den ellers temmelig lange artikel kan gøres til meget andet end et essay. --Pugilist 30. dec 2008, 14:57 (CET)

 •   Slet --PhoenixV 30. dec 2008, 16:03 (CET)
 •   Slet Alene den første sætning er en sandhed med modifikation, og det ser ud til at resten af artiklen også er en række mærkeligt sammensatte, tilsyneladende kun halvt forståede teorier sammenblandet med en slags "original forskning". At dømme ud fra 2kbornholms redigeringer (eller mangel på samme) er det nok usansynligt at vedkommende vender tilbage og sætter nogle kilder på de mange tvivlsomme steder. --Saddhiyama 30. dec 2008, 16:40 (CET)
 •   Slet --Sabbe 30. dec 2008, 21:19 (CET)
 •   Slet --MGA73 3. jan 2009, 12:20 (CET)

Siden er nu slettet. --MGA73 9. jan 2009, 19:08 (CET)

Sletningsforslag: Danmarks kulturhistorie

Endnu en skolestil. Den har nu stået som problematisk i mere end 2 år, og det kunne jo overvejes at tage den med i rengøringen her op til årsskiftet, hvor de 100.000 er nået ;-) --Pugilist 30. dec 2008, 16:59 (CET)

 •   Slet Som pr. diskussionssiden. --Saddhiyama 30. dec 2008, 17:14 (CET)
 •   Slet --Sabbe 30. dec 2008, 21:20 (CET)
 •   Slet Ja trods flere forsøg er det ikke lykkedes at finde en god anvendelse af artiklen. --MGA73 3. jan 2009, 12:22 (CET)

Siden er nu slettet. --MGA73 9. jan 2009, 19:10 (CET)

Sletningsforslag: Akt

  Slet - For bredt et begreb uden hovedbetydning, forslår sletning og redirect til akt (flertydig) --Anjoe (Anders) 3. jan 2009, 00:32 (CET)

 •   Slet - Enig. Dog vil jeg foreslå, at akt (flertydig) omdøbes til akt. --MGA73 3. jan 2009, 12:24 (CET)

Er nu fixet. Sletteforslaget er dermed fjernet. --MGA73 16. jan 2009, 22:50 (CET)

Sletningsforslag: Jens Anton Tingstrøm Klinken

Notabilitet

Artiklen Jens Anton Tingstrøm Klinken foreslås slettet: Er det nok til at få notabilitet at være næstformand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning? Se i øvrigt alle de røde link Danske Gymnasieelevers Sammenslutning#Formænd, næstformænd og kasserere i DGS. Jeg foreslår en oprydning. --MGA73 2. jan 2009, 23:50 (CET)

  Slet Der er vist en gammel diskussion på, hvor overliggeren (eller underliggeren om man vil) bør ligge på alle disse politikerspirer, men uanset hvordan den præcist faldt ud, så er en student, der engang har siddet i en bestyrelse i en ungdomsorganisation efter mine begreber langt fra at være notabel. --Pugilist 3. jan 2009, 14:48 (CET)

  Slet --Santac 12. jan 2009, 10:22 (CET)   Slet --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:20 (CET)

 Konklusion:
Sabbe slettede artiklen den 14. jan 2009, 16:44: Ingen notabilitet. Nillerdk 14. okt 2009, 13:34 (CEST)

Sletningsforslag: Voldparken

Artiklen Voldparken har den 1. jan 2009 fået påsat {{notabilitet}}.

 •   Slet - støtter sletning.--MGA73 3. jan 2009, 14:43 (CET)
 •   Slet - Svært at se, hvori dette område gør sig særligt bemærket. --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:21 (CET)

Sletningsforslag: Revolver

Den danske version af denne artikel er på ingen måde saglig. Den giver visse steder i den korte tekst, direkte ukorrekte informationer. (skrev Dannyjoer (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

 •   Behold - Jeg kan godt se, at der er noget i artiklen som umiddelbart ser lidt suspekt ud, men det er vel ikke værre end at det kan rettes op forholdsvist nemt. --Pugilist 9. jan 2009, 13:52 (CET)
->Dannyjoer: Så ret teksten. --Palnatoke 9. jan 2009, 13:53 (CET)
 •   Behold - Synes artiklen er fuld berettiget. Et par af linjerne er latterlige, men de kan jo fjernes/omskrives. --Necessary Evil 9. jan 2009, 14:02 (CET)
 •   Behold - jeg har rettet det værste. --MGA73 11. jan 2009, 11:52 (CET)
 •   Behold, ser godt ut nå. --EivindJ 13. jan 2009, 13:55 (CET)
 •   Behold - Indholdet kan måske være (eller have været) dårligt, men en artikel om revolvere er da absolut relevant at have. --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:27 (CET)

Der var ikke sletteforslag på artiklen, så jeg kan ikke fjerne det. Men konklusionen må være, at artiklen beholdes. --MGA73 13. jan 2009, 20:31 (CET)

Sletningsforslag: Snake And Jet's Amazing Bullit Band

Der er flere grunde til at denne kunne slettes: Den er ekstremt subjektiv, og hører slet ikke hjemme i en encyklopædi. Bandets notabilitet er usikker. --Lhademmor 11. jan 2009, 12:18 (CET)

  Slet - Jeg synes at de har notabilitet nok hvis man dømmer ud fra diskografien (der skal også være plads til ikke-mainstream bands; jeg har dog aldrig hørt om dem før), men artiklen er rigtig nok alt for subjektiv (og hvis ikke det var for wikipedias "good faith" kunne man også mistænke den for at være skrevet af en fra bandet). For at gøre det til en rigtig encyklopædiartikel ville det kræve en komplet omskrivning. Det vil efter min mening derfor være nemmere med en ommer. --Saddhiyama 11. jan 2009, 17:24 (CET)

  Slet --MGA73 11. jan 2009, 18:21 (CET)

Sletningsforslag: Daniel Fixen

Jeg savner en begrundelse for at en fodboldspiller med amatørstatus - og uden nogen officielle kampe i de professionelle rækker på sit CV - er berettiget til en artikel.

 •   Slet --Froztbyte 12. jan 2009, 10:12 (CET)
 •   Slet --Santac 12. jan 2009, 10:24 (CET)
 •   Slet --Pugilist 12. jan 2009, 10:26 (CET)
 •   Slet Nej, ud til højre med den! --Harne 12. jan 2009, 13:19 (CET)
Slettet --Rasmusbyg 13. jan 2009, 06:21 (CET)

Sletningsforslag: Shamota Tala Rinpoche

Cross-wiki spam, ingen kilder, ikke opfylder Wikipedia:Kriterier for biografierNickK 15. jan 2009, 15:35 (CET)

 •   Slet - Foruden ovenstående argumenter er det tydeligvis en maskinoversat artikel. --Saddhiyama 15. jan 2009, 15:39 (CET)
 •   Slet - Enig med NickK og Saddhiyama. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 15. jan 2009, 18:21 (CET)

Sletningsforslag: Skyy Fodbold

Jeg mener ikke klubbern har nok notabilitet. for det første er det et serie 5 holde, for det andet kan man ikke finde noget om klubben på nettet.

 •   Slet --Rasmusbyg 17. jan 2009, 17:26 (CET)
 •   Slet - Et lukket 5. hold under Østerbro IF skal ikke have deres egen artikel. --Froztbyte 17. jan 2009, 17:30 (CET)
 • Jeg har slette artiklen af to grunde 1 ingen notabilitet, 2 tæt på, da målmanden på holdet hedder Jesper Paaske, og brugeren der har oprettet siden hedder Paaske38. --Rasmusbyg 17. jan 2009, 17:39 (CET)
Siden har sin begrundelse i ufatteligt mange henvendelser fra udenforstående folk der søger faktuelle oplysninger om holdet. Hvis ikke et opslagsværk som Wiki kan bruges til faktuelle oplysninger så ved jeg ikke hvad. Artiklen er under redigering og skal derfor ikke kritiseres udfra dens nuværende form. (skrev Bruger:Paaske36 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
Nu er wikipedia jo ikke en reklamesøjle. Desuden ser det ud til, at du selv er en del af holdet. I kan jo evt. oprette en hjemmeside! --Rasmusbyg 17. jan 2009, 17:45 (CET)
Hvilkne udenforstående folk? Dette nyetablerede serie 5-hold har ingen almen interesse, hvilket en Google-søgning kan bekræfte.--Froztbyte 17. jan 2009, 17:55 (CET)
 •   Slet Andre klubber har egne hjemmesider, hvor de kan skrive lige så tosset de vil om deres klub, og hvis der er folk, der er interesseret i en klub i almindelighed, kigger de der. Dette er en encyklopædi, og der er som nævnt ovenfor ingen almen interesse. --Arne (Amjaabc) 18. jan 2009, 00:05 (CET)

Sletningsforslag: Thomas Bak

Bør slettes, da det er et menigt medlem af en kommunalbestyrelse, og det først er fra borgmester-niveau, at vi automatisk godkender kommunalpolitikere. Og der er ikke noget andet i artiklen, der tyder på speciel notabilitet. --Arne (Amjaabc) 17. jan 2009, 23:59 (CET)

  Slet --Broadbeer, Thomas 18. jan 2009, 00:04 (CET)
  Slet --Pugilist 18. jan 2009, 22:40 (CET)
  Slet --Santac 19. jan 2009, 09:16 (CET)

Sletningsforslag: Martha Betzer

Der er intet i artiklen, der tyder på, at hun har gjort sig specielt bemærket. Googling giver nogle facebook-sider etc. --Arne (Amjaabc) 18. jan 2009, 00:01 (CET)

  Slet --Broadbeer, Thomas 18. jan 2009, 00:05 (CET)
  Slet - Artiklen er oprettet af bruger Betzer, så "tæt på" kan vel også i sig selv begrunde sletning. --Pugilist 18. jan 2009, 22:43 (CET)
  Slet --Santac 19. jan 2009, 09:15 (CET)

Dygtig Producer. Producerer for DR samt andre kendte kunstnere. Indehaver af firmaet Magic Records og medejer i Virtual Network (skrev Betzer (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Sletningsforslag: Jacob Betzer

Der er intet i artiklen, der tyder på, at han har gjort sig specielt bemærket. Googling giver nogle facebook-sider etc. --Arne (Amjaabc) 18. jan 2009, 00:01 (CET)

  Slet --Broadbeer, Thomas 18. jan 2009, 00:05 (CET)
  Slet - Som for Martha. --Pugilist 18. jan 2009, 22:43 (CET)
  Slet --Santac 19. jan 2009, 09:15 (CET)

Sletningsforslag: Hamed Raoufi

Er måske notabel i Norge, men i er næppe notabel på da-wiki, ligesom artiklen ikke er voldsomt encyklopædisk. Man kunne få den tanke, at den er tæt på. --Pugilist 19. jan 2009, 09:16 (CET)

 •   Slet - Da artiklen ikke er på dansk så er der vist ikke nogen tvivl. --Saddhiyama 18. jan 2009, 21:32 (CET)

Sletningsforslag: Afsnit 1 af Casper & Mandrilaftalen

Notabilitet

Jeg undrer mig over, at siden foreslås slettet, når der allerede findes tilsvarende artikler om afsnit af TV-serier.

Se fx listerne i artiklerne om One Tree Hill (sæson 1) og Lost (sæson 1).

Hvad er det, der gør, at disse sider tillades, men denne ikke gør? --PapirHans 17. okt 2008, 16:11 (CEST)

Afsnittene af fx Lost har manuskripter, der gør hvert afsnit til en del af et kronologisk forløb, der fortæller en historie, og dermed gør hvert afsnit interessant. Dette er ikke tilfældet med Mandrilaftalen, der jo som bekendt er skrevet, indspillet og sendt samme dag. Jeg medgiver dog, at der mangler retningslinjer på området.. --Hockeyindustrien 17. okt 2008, 15:59 (CEST)
Fraværet af et kronologisk forløb og en historie betyder vel ikke nødvendigvis, at afsnittet ikke er interessant? Afsnittenes løse struktur kan vel netop tale for, at afsnittene bør dokumenteres detaljeret, så man kan finde rundt i dem? --PapirHans 17. okt 2008, 16:11 (CEST)
Diskussionen er principiel og skal tages op på Landsbybrønden. --Hockeyindustrien 17. okt 2008, 16:15 (CEST)
Enig i, at det kan forekomme uensartet. Men de nævnte artikler omhandler HELE sæsonen og ikke kun et enkelt afsnit. Jeg har svært ved at se, at de enkelte afsnit har særskilt notabilitet. --MGA73 20. dec 2008, 16:44 (CET)
  Behold da vi ikke har nogle retningslinjer, og det i og for sig virker unikt nok. --Lhademmor 22. dec 2008, 21:44 (CET)
  Behold - De øvrige artikler om afsnit har fået lov at overleve, så det giver ikke megen mening at lade nr. 1 udgå. --Pugilist 23. dec 2008, 12:26 (CET)
  Kommentar - jeg har tjekket lidt mere og vi har en side med Afsnit af Casper & Mandrilaftalen - kunne indholdet så ikke indskrives i den artikel? (det skal så tjekkes ved lejlighed om det hedder "og" eller "&") --MGA73 27. dec 2008, 18:04 (CET)
  Behold - Der skal udvikles en norm for denne kategori af artikler, før vi efter min mening kan begynde at atle om sletning. --Ktp72 15. jan 2009, 14:57 (CET)
Så hvis jeg vil lave en artikkel om nullermænd på mit arbejde, så må den ikke slettes før der er lavet en norm for artikler om nullermænd? Vi har en generel norm som siger, at emner skal have generel interesse. Vi har en artikel om Afsnit af Casper & Mandrilaftalen hvor afsnittet er omtalt. Hvis der står oplysninger i artiklen om afsnit 1, som er af generel interesse kan det da bare kopieres til listen. Efter min opfattelse kan vi sagtens diskutere ud fra en konkret artikel. Mange normer og tilføjelser starter vel med en konkret diskussion, så hvis der er stemning for, at det ikke er relevant med en artikkel om enkeltafsnit, så kan normen oprettes bagefter. Det er efter min opfattelse for vattet at sige, at vi har ingen regler, så derfor kan vi ikke diskutere emnet. I Wikipedia:Hvad_Wikipedia_ikke_er er der 24 punkter om hvad en artikel ikke er. Punkt nr. 25 kunne være vi ikke skal have artikler om et enkelt afsnit fra en serie, medmindre der er noget interessant at berette. --MGA73 16. jan 2009, 19:37 (CET)

Sletningsforslag: Kasperskolen

Jeg beklager meget, men jeg er kommet til at oprette denne artikel. Problemet er, at jeg er elev på skolen, og medmindre jeg har misforstået Wikipedia:Selvbiografier, er det ikke tilladt at oprette sådanne artikler.

Jeg var ret ny dengang jeg oprettede artiklen, og håber ikke jeg bliver blokeret.

Hvad siger I andre? Er det notabelt nok? Hvis det er, så behold den. Hvis ikke, så slet den.

Hvis den bliver slettet, skal jeg nok lade være med at oprette den igen.

Med venlig hilsen Christian Giersing (Skriv til mig her...) 28. dec 2008, 09:45 (CET)

  Behold - jeg ved ikke nøjagtigt hvor grænserne går men da du hverken ejer skolen eller er ansat der eller har økonomiske interesser i skolen, så ser jeg ikke de store problemer. --MGA73 29. dec 2008, 19:56 (CET)
  Slet Jeg ser ikke så meget et problem i, hvem der går på en skole, som på skolens {{notabilitet}}. Og for skoler på dette niveau kræver vi normalt, at der på en eller anden måde er knyttet informationer til skolen, der kan have interesse for andre end dem, der har direkte forbindelse til skolen. Det er samme tanke, der ligger bag mit forslag om sletning af Valdemarskolen (Ribe). --Arne (Amjaabc) 30. dec 2008, 09:48 (CET)
Som jeg har forstået det, så er der ikke tale om en "almindelig" skole, men en specialskole. Det kan vel være det, der gør lige denne skole interessant. --MGA73 9. jan 2009, 19:06 (CET)
Specialskoler er der også et hav af over hele landet, i Århus Kommune er der alene tre deciderede specialskoler, så det skal nok give 100+ på landsbasis, og beskrivelser af langt de fleste af disse vil komme til at ligne indholdet af Kasperskolen meget (kan jeg sige, da jeg har nært kendskab til to, og lidt mindre kendskab til 3-4 andre). Er det interessant nok? Jeg mener det ikke, med mindre der undtagelsesvist for en skole er noget "mere" at skrive om. --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:17 (CET)
  Behold - enig med MGA73 --Santac 12. jan 2009, 10:17 (CET)
  Behold - enig med Santac --Poker-DM 17. jan 2009, 09:37 (CET)
  Behold - enig med Poker-DM --Lhademmor 18. jan 2009, 18:18 (CET)

Så her jeg fjernet sletteforslaget. --MGA73 25. jan 2009, 21:49 (CET)

Sletningsforslag: Senseless Generation

Artiklen Senseless Generation har den 23. dec 2008 fået påsat {{notabilitet}}.

 •   Slet - umiddelbart kan jeg ikke se af artiklen, at albummet eller gruppen har så meget notabilitet, at det berettiger til en særskilt artikel om albummet (Diminishing Liberty} eller sangene. Bør kunne stå i artiklen om gruppen. --MGA73 3. jan 2009, 14:48 (CET)
 •   Slet - mon ikke det er en form for selvpromovering (evt. en der er {{tætpå}})? Jeg vil også tilslutte mig, hvis der kommer forslag om sletning af albummet. --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:24 (CET)
 •   Slet - albummet er relevant nok, men sangen her virker ikke umiddelbart speciel nok i sig selv. --Lhademmor 18. jan 2009, 18:22 (CET)

Sletningsforslag: Castles Society

Organisationen Castles Socity eksisterer ikke længere. Dens hjemmeside er nedlagt og artiklen på Wikipedia er nu uden relevans. Sommer 9. jan 2009, 17:07 (CET)

Gælder det også for andre nedlagte organisationer? Warszawapagten? Eller hvad med døde personer? De eksisterer vel heller ikke længere... --Palnatoke 9. jan 2009, 17:10 (CET)

Jeg er bekendt med den person, som i sin tid oprettede Castles Socity. Den må betragtes som en art prøveballon, som hurtigt mistede pusten. Den fik aldrig gennemført nogen af de projekter, som var dens formål. Hvorfor så beholde artiklen? Sommer 9. jan 2009, 19:49 (CET)

 •   Slet - Jeg kan nu godt se bare en lille smule forskel i notabiliteten på Warszawapagten og en organisation som "støtter historisk vigtige slotte og større herregårde". At den først anførte slettebegrundelse så måske ikke var 100 % klar ændrer efter min opfattelse ikke på, at Wikipedia ikke behøver beskrive alle "døgnfluer". --MGA73 11. jan 2009, 11:50 (CET)
 •   Behold - Jeg synes ikke den bør slettet, da organisationen jo har været der. Hvis der kun sad én person og bestyrede det hele og sådan (ingen medlemmer), er det lidt en anden sag, men det lyder da til det har været en smule større end det. Jeg synes dog i stedet man kunne smække en skabelon på, at den er uopdateret ;) --Anigif 12. jan 2009, 10:31 (CET)
 •   Behold Men skal nok lige opdateres hvis foreningen ikke er aktiv længere. --Santac 12. jan 2009, 10:41 (CET)
 •   Slet - Artiklen er uinteressant, når foreningen aldrig har sat sig spor i kulturlivet. Når man googler navnet finder man stort set kun forældede sider, der er kopieret efter den engelske wikipedia. Der er heller ikke nogen link til andre wikipedia-sider. Den engelske wikipedia slettede deres udgave som værende spam allerede i 2006. Itschack 13. jan 2009, 18:54 (CET)
 •   Slet - De synes ikke at have efterladt sig noget varigt minde andet end på et par blogs og så her på da-wiki. --Pugilist 18. jan 2009, 22:37 (CET)
 •   Slet - Slet. --Rasmus81 21. jan 2009, 17:04 (CET)

Siden er nu slettet. --MGA73 25. jan 2009, 21:53 (CET)

Sletningsforslag: 134

Jeg har sat {{slet}}{{notabilitet}}{{snævert emne}}{{uencyklopædisk}} på denne "artikel", da den ikke på nogen måde lever op til vores relevanskrav. "Artiklen" handler om et år, hvor der åbenbart ikke skete noget som helst... --Palnatoke 13. jan 2009, 13:46 (CET)

 • Behold. Det sker meget hvert år, og jeg har nå skrevet nogen punkter. --EivindJ 13. jan 2009, 13:49 (CET)
Herligt - så kan vi tilføje {{kun liste}} - året er ikke blevet mere bemærkelsesværdigt, emnet er stadig lige snævert og listen er stadig lige uencyklopædisk. --Palnatoke 13. jan 2009, 13:59 (CET)
Hvis ikke da.wiki skiller seg veldig fra andre wikier, så pleier da alle årstallsartikler å være i listeform. Det går ikke an å skrive en avhandling om hva et år handlet om i tekstform, så listeform burde være å foretrekke. Slike artikler er da hverken uencyklopædiske eller snevre, slik jeg ser det. Hvis denne skal slettes må også en mengde andre artikler om år slettes, og det vil føre til en mengde røde lenker (og dermed mye mer vandalisme). --EivindJ 13. jan 2009, 14:06 (CET)
Hvis artiklen skal være på listeform, har vi en listenorm, som bør følges. Og antallet af røde links er ikke noget argument for at have dårlige artikler. --Palnatoke 13. jan 2009, 14:11 (CET)
Artikkelen 134 er helt lik hundrevis av andre årstallartikler. Hvis du mener alle disse ikke følger normen, tror jeg du gjør best i å ta det opp i en prinsippiell diskusjon på Wikipedia:Landsbybrønden (for oppnås det enighet om at denne skal slettes, må mange andre også slettes). --EivindJ 13. jan 2009, 14:14 (CET)
Jeg valgte bevidst en side, som ikke hverken havde indhold eller indgående links, og i øvrigt er en beslægtet diskussion allerede i gang her. --Palnatoke 13. jan 2009, 14:26 (CET)
Til Palnatoke: Jeg er usikker på, hvad din dagsorden er: Vil du have alle "almanak"-artikler væk, eller er det bare de tomme? Din seneste bemærkning på ovennævnte diskussion tyder på, at du accepterer eksistensen af dato- og årsartikler. Og jeg er også enig med flere af deltagerne i den diskussion om, at der kan være en god værdi i at have sådanne artikler. Men jeg har ikke det fjerneste imod at fjerne dem, der er tomme, og først oprette dem, når/hvis der er nogen, der har noget fornuftigt og konkret at skrive. Min egen opfattelse er, at det helst skal have en eller anden relevans set fra den danske andedam - lidt samme vurderingsprincip, der afgør, hvad der blev præsenteret i danske nyhedsmedier, før nyhedsbombardementet gik amok.
Til Ejvind. Det er meget godt forsøgt, men jeg synes, at begrundelsen for dine punkter er lidt svær at se. Artiklerne, der skulle støtte oplysningerne, berkæfter ikke rigtigt årstallet, heller ikke på engelsk (bortset fra den koreanske kejser, måske). Jeg synes hellere, at man enten lade skabelonen stå eller slette den jf. Palnatokes ønske, end at fylde den med information, der ikke er helt checket af eller ikke er så relevant (se ovenfor). --Arne (Amjaabc) 13. jan 2009, 14:57 (CET)
Arne: Jeg vil have os til at overveje, hvad vi vil med disse artikler, for de har notorisk svært ved at leve op til vores normer. Hvis vi synes, at de skal have andre normer end andre artikler, og det kan der argumenteres udmærket for, er vi allerede to tredjedele af vejen mod at have et almanak-navnerum... --Palnatoke 13. jan 2009, 15:07 (CET)
Jeg må si jeg ble litt paff når jeg så nomineringen av denne artikkelen for sletting – et år har jo klart leksikalsk relevans i seg selv, så saken må være at artikkelen burde utbedres, ikke slettes (og da er ikke slettenominasjon korrekt fremgangsmåte). Om dette har med hele almanak-saken å gjøre, vil jeg minne om en:WP:POINT. --EivindJ 13. jan 2009, 15:27 (CET)
(til Arne) Har nå tilføyd et par opplysninger til som må sies å være ganske så sikre. --EivindJ 13. jan 2009, 16:15 (CET)
Hvorfor har et år encyklopædisk relevans i sig selv? Gælder det alle år? Også 2062 og 2062 f.Kr.? Eller hvor går grænsen? Kan vi bare bot-oprette alle de år, vi vil? --Palnatoke 13. jan 2009, 15:54 (CET)
2062 er nok ikke encyklopædisk (Wikipedia er ingen krystallkule), men 2062 f.Kr. er. Dessverre er det slik at vi vet så lite om ting som skjedde før Kristus, at vi nok foretrekker å lage samleartikler for disse årene (se f.eks. 10. århundrede f.Kr.). En idé kan jo være å lage samleartikler for årstall før år 1000, hvis du føler det løser noe problem. Uansett, et år er i seg selv et leksikonverdig emne … slik har jeg alltid forstått Wikipedias relevanskriterier (problemet er bare å finne nok informasjon). --EivindJ 13. jan 2009, 16:03 (CET)
Når årstals- og dato-artikler nu næppe nogensinde kommer til at leve op til de almindelige regler, må det være relevant at formulere nogle andre/lempeligere/specifikke regler, som de faktisk har en chance for at klare. Jeg har derfor lavet link til Wikipedia:Kriterier for årstalsartikler og Wikipedia:Kriterier for datoartikler, som jo måske bliver blå, når nogen finder på nogle kriterier.. --Palnatoke 13. jan 2009, 16:13 (CET)

Palnatoke provokerer nok lidt i denne sag, men det er også helt fint med mig. Han forsøgte at få tilslutning til at flytte artiklerne til et særligt navnerum, fordi de afveg fra alle andre artikler. Dette var der ikke fuld opbakning til. Jeg forstod konklusionen således, at der var tale om artikler på linje med alle andre.

Palnatoke har nu med dette sletteforslag fået tydeliggjort, at der netop IKKE er tale om almindelige artikler. Efter min opfattelse kan man ikke både argumentere for at artiklerne er normale og så samtidig ikke behandle dem som alle andre artikler. Dette hænger ikke sammen.

Der er flere problemer ved at betragte dem som almindelige artiker - dette burde vist være tydeligt for enhver nu. På brønden fremhævede jeg også navgivningen, hvor kravet er at artiklerne navngives efter det mest almindelige. Og det ville nok være Året 134 når man tale om så gamle artikler. Så jeg kan kun støtte at det anerkendes, at der IKKE er tale om normale artikler. Jeg synes at en flytning ville være ok, men som minumum bør der laves nogle retningslinjer for indholdet til artiklerne. --MGA73 13. jan 2009, 20:42 (CET)

Ok, jeg tenker ikke å involvere meg videre i denne debatten, da jeg forstår at det her er snakk om en slettenominering for å illustrere et poeng. Jeg mener dette er en feilaktig fremgangsmåte – og det tror jeg ikke jeg er alene om. --EivindJ 13. jan 2009, 22:13 (CET)
 •   Behold - nu hvor der er kommet nogle begivenheder på, er sletning ikke længere relevant. Jeg kan godt se Palnatokes pointe, og vi skal nok ikke have alle årstal. Jeg synes i øvrigt det er ret fjollet at plastre en artikel til med 6 skabeloner, bare fordi man vil have slettet artiklen. (skrev Rasmus81 (diskussion • bidrag) 13. jan 2009, 22:22 . Husk at signere dine indlæg.)
Formatet for disse sider har hævd helt fra wikipedias start, og det er ikke rimeligt at begynde at pille enkeltartikler ud, før der er konkluderet på Wikipedia:Landsbybrønden/Nyt navnerum: Almanak?; det er noget rod at have diskussionen både her og der og måske på kriterieforslagene. - Nico 13. jan 2009, 22:25 (CET)
Bare et drilsk spørgsmål. Hvorfor bliver årstallet notabelt "bare" fordi der skete noget spændende i dette år? Kunne det samme ikke opnås med kategorier? Vi har jo heller ikke en artikkel "Alt hvad der er sket i København i de seneste x tusinde år". Og har det i øvrig nogen betydning om det var i 133, 134 eller 135 det skete? Hvis ja. Er det så ikke relevant at vide om det var en torsdag eller en fredag? Hvis man ser Fredag så er der jo ikke en liste over alle begivenheder, der er indtruffet på en fredag. --MGA73 13. jan 2009, 22:28 (CET)
Som MGA73 skriver, EivindJ, så står vi i et vadested - enten er 134 og dens venner "almindelige" artikler (og så har de alvorlige problemer), eller også er de noget særligt (og så må vi få defineret dette særlige). Almanak-navnerumsdiskussionen var ved at nå frem til at de er almindelige artikler, og på den baggrund mener jeg at slettemarkeringen er på sin plads. --Palnatoke 13. jan 2009, 22:35 (CET)
->Rasmus81: Bortset fra den almindelige sletteskabelon, som er grunden til at diskussionen er på WP:SDBS, så mener jeg faktisk at artiklen havde/har problemer med hvert af kritikpunkterne, og derfor satte jeg disse skabeloner på. --Palnatoke 13. jan 2009, 22:38 (CET)
 •   Behold - Der bør vel være artikler om alle årstal, hvor der er begivenheder. Det er der også på engelsk wiki. --Casper 20. jan 2009, 00:50 (CET)
 •   Behold - Som en eller anden skrev et andet sted er almanak en af wikipedias fem søjler. --Santac 26. jan 2009, 11:09 (CET)

Nu har jeg fjernet sletteforslaget - og så regner jeg med at vi snart ser et oplæg til en norm, som denne "artikel" og dens venner faktisk kan overholde. --Palnatoke 26. jan 2009, 11:24 (CET)

Sletningsforslag: Peter Laut

Artiklen informerer at vedkommende er tidligere fysikdocent, men ikke om han har gjort noget der gør ham mere notabel end alle andre fysikdocenter. --Broadbeer, Thomas 18. jan 2009, 00:14 (CET)

Sletningsforslag: Niels Krüger

Artiklen handler stort set ikke om Niels Krüger, men om diverse forhold i Roskilde Bank. Hvis der er noget nyttigt, bør det flyttes til artiklen Roskilde Bank, og så bør artiklen om Krüger slettes. --Palnatoke 19. jan 2009, 08:56 (CET)

 •   Slet - Artiklen er en gang POV og handler ikke om personen. POV-elementet illustreres af de vedvarende forsøg på at fjerne skabelonerne. --Pugilist 19. jan 2009, 09:12 (CET) - Nu er (næsten) alt Roskilde Bank omtalen væk, men tilbage står alene, at manden er advokat og har fungeret som dirigent på et par generalforsamlinger. Hvad der adskiller ham fra de øvrige 4.999 andre advokater i Danmark er ikke ganske klart. --Pugilist 25. jan 2009, 22:08 (CET)
 •   Slet --Santac 19. jan 2009, 09:13 (CET)
 •   Slet --Rasmus81 19. jan 2009, 09:25 (CET)
 •   Slet - Har allerede selv forgæves slettet den --Lhademmor 21. jan 2009, 17:49 (CET)
 •   Kommentar – Jeg har gendannet en tidligere version, der burde være NPOV, men som tilsyneladende blev slettet i mellemtiden. --Pred (diskussion) 22. jan 2009, 01:32 (CET)
  • Nå, det var tilsyneladende ikke tilstrækkeligt, eller blev der slettet på baggrund af sidens oprindelige indhold? --Pred (diskussion) 26. jan 2009, 22:53 (CET)
 •   Slet - jeg synes ikke, der står noget spændende... --MGA73 25. jan 2009, 21:56 (CET)
  •   Kommentar - Nu synes jeg heller ikke at Planøkonomi er særlig spændende, men betyder da ikke at den skal slettes? :P --Anigif 26. jan 2009, 23:01 (CET)
   • Så ville man da i hvert fald for alvor kunne tale om slettemani. Det virker lidt underligt at slette med kommentaren "Afgørelse på WP:SDBS", hvis den eneste kommentar efter ændringen handler om spændingsværdi. --Pred (diskussion) 26. jan 2009, 23:04 (CET)

Sletningsforslag: Idrætsforeningen PlayOut

Foreningens hjemmeside eksisterer ikke mere. En google-søgning giver ikke tegn på at foreningen stadig eksisterer. --Casper 19. jan 2009, 22:56 (CET)

Og hermed slettet.--Froztbyte 24. jan 2009, 23:42 (CET)

Sletningsforslag: Christian Bentsen

Hvis denne ret unge håndboldspiller har notabilitet, fremgår det i hvert fald ikke af artiklen.

Har slettet, ingen rigtige hits på google, og den er også blevet slettet før. --Rasmus81 21. jan 2009, 17:02 (CET)

Sletningsforslag: Arne Wilhelmsen

Bør slettes af samme årsager som Niels Krüger, udelukkende om Roskilde Bank og en del udskiftning i skabelonerne. |Knud Winckelmann 19. jan 2009, 10:25 (CET)

 •   Slet --Pugilist 21. jan 2009, 16:48 (CET)
 •   Slet - jeg synes ikke, der står noget spændende... --MGA73 25. jan 2009, 21:57 (CET)
 •   Kommentar - jeg synes nogle af oplysningerne skal skrives ind i artiklen om Roskilde Bank. --Lindberg 26. jan 2009, 23:13 (CET)

Sletningsforslag: Maria Damsholt

Brandsen har sat notabilitets-skabelonen på denne artikel, men i øvrigt ikke begrundet forslaget.

 •   Behold Det kan godt være, at artiklen trænger til wikify og udlugning, men Maria Damsholt har da skrevet flere bøger og modtaget legater etc. Så jeg mener godt, at artiklen kan overleve. --Arne (Amjaabc) 21. jan 2009, 16:49 (CET)
 •   Behold Enig med Arne (Amjaabc), artiklen trænget til en "complete makeover". Men indholdet fejler ikke noget, der kunne evt. skrives lidt mere til, ved hjælp af information fra de opgivne referencer. --Harne 22. jan 2009, 11:53 (CET)
 •   Neutral - tja hvis artiklen blev forbedret så måske. Men der står ikke ret meget om, hvorvidt disse bøger rent faktisk er blevet læst af nogen, eller om de samler støv. --MGA73 25. jan 2009, 22:00 (CET)
Om bøgerne bliver læst eller ej er vel ikke et kriterium i sig selv. Når Statens Kunstfond belønner hende, må der være en form for interesse. --Arne (Amjaabc) 26. jan 2009, 17:16 (CET)
Det kunne det være, men jeg kender ikke SK's kriterier for at give støtte. Så jeg ved ikke, om støtten hænger sammen med "kvalitet" eller om alle kan søge og modtage. --MGA73 26. jan 2009, 21:19 (CET)
Se Statens Kunstfond. --Arne (Amjaabc) 26. jan 2009, 23:09 (CET)

  Behold --Lindberg 26. jan 2009, 23:15 (CET)

Sletningsforslag: Lola Pagnani

En international bruger mener, at der er tale om selvpromovering. Lad os tage diskussionen her. --Arne (Amjaabc) 24. jan 2009, 23:36 (CET)

Og hvor har denne bruger skrevet det? --Anigif 25. jan 2009, 00:37 (CET)
I historikken [1] --MGA73 25. jan 2009, 00:40 (CET)
Hei, jeg er den internationale bruger. Artikkelen er riktignok ikke selvpromotering, men de er alle skrevet/initiert av en ung italiensk wikipedianer der ville lave denne uproportoinale omtale av hende skuespilderinde som en gave til hende fordi der var jul, og hun skulle have en baby. Se i min norske brugerdiskution en dialog med ham: no:Brukerdiskusjon:Orland. En fulstændig absurd misbrug af wp IMO. (Beklager eventuelle fejl i min dansk-norsk) Mbh --Orland 25. jan 2009, 12:11 (CET)

  Behold - Herregud, det kan da godt være, at artiklen ikke er 100% objektiv, men er der overhovedet nogle, der er det? Jeg tror hvis der er nogle der er intereserede i, at læse artiklen så ved de nok en smule i forvejen, og vil så enten ignorere det mindre rigtige, eller endnu bedre rette det til. --Harne 25. jan 2009, 14:00 (CET)

Kommentar: Cross wiki spam er en vanskelig materie, fordi det ofte er personer som er, eller nesten er, notable. Da er det ikke den enkelte artikkelen i og for seg som er problemet, men summen av artikler. Lola fantes på 43 språk, og fremsto derved indirekte som Italias nest mest internasjonalt kjente skuespillerinne (bak Loren, og med god margin foran Benigni og Rosselini). Det er helhetsinntrykket av oppmerksomhet som er spamming og misbruk av wp. Det er min vurdering, og dette er et økende problem som mange heldigvis ser på sammme måte som meg. Sjekk en:User:Orland for en oversikt over andre antispamming-saker jeg har jobbet med. Mvh --Orland 25. jan 2009, 16:21 (CET)

  Behold - Hvorfor skal artiklen slettes fordi den er er på uforholdsmæssigt mange wikier? Så vidt jeg kan se omhandler artikler et notabelt emne og har en rimelig længde. Det er muligt den ikke er helt NPOV, men det er mindre rettelser der skal til. Som et relateret emne har Children of Bodoms diskografi her på dansk wiki en helt urimelig stor eksponering i forhold til hvor kendt bandet er, men derfor sletter vi da heller ikke de artikler, der er blevet lavet. Jeg tror at den brede befolkning fx vil opfatte de relativt "dårlige" artikler om Estland, Letland og Litauen som langt "vigtigere" emner end Children of Bodoms diskografi. At nogen har interesseret sig for "mindre" emner som Lola Pagnani, Mads Johansen Lange, Sæsoner af Lost eller Children of Bodoms diskografi frem for de baltiske lande kan ikke ophidse mig og da slet ikke få mig til at kræve artiklerne slettet. --Santac 26. jan 2009, 11:07 (CET)

Nemlig! --Harne 26. jan 2009, 13:47 (CET)

  Behold Santac har overbevist mig! --Arne (Amjaabc) 26. jan 2009, 17:01 (CET)

Sletningsforslag: LEO Pharma

Den er skrevet af en person, der har en interesse i firmaet, jf. diskussionssiden. Jeg mener, at uanset mulig forsøg på neutralitet, så må vi holde fanen højt, også her.

  Slet --Arne (Amjaabc) 29. jan 2009, 15:04 (CET)  Behold Efter tilretning har jeg ikke nogen problemer. --Arne (Amjaabc) 10. feb 2009, 19:49 (CET)

  Behold - Jeg har rettet artiklen til, da vi selvfølgelig skal have en artikel om Leo Pharma. --Santac 29. jan 2009, 15:20 (CET)

Ja, det skal vi da. Men det er jo altid problemet, når en artikel startes af en person med lidt for tætte bånd til emnet. Se også Palnatokes svar til Bruger:BoegnerDiskussion:LEO Pharma. --Arne (Amjaabc) 29. jan 2009, 15:32 (CET)
Der er forskel på om det er et enmands-internet firma eller en af Danmark 100 største virksomheder med 3.000 ansatte.[2] --Santac 29. jan 2009, 15:38 (CET)
Forskellen er at vi burde have haft en artikel allerede - eller i det mindste et rødt link. Det har vi kun haft siden oktober 2008. --Palnatoke 29. jan 2009, 17:05 (CET)

 •   Slet - Vi vil gerne starte forfra, så vi vil gerne slette siden indtil vi har nyt indhold klar Bruger:Boegner
 •   Behold - Det er bare med at udvide den hurtigst muligt. --Rmir2 18. nov 2010, 14:16 (CET)
 •   Behold - Ingen grund til at slette den af den årsag. Jeg vil dog mene at evt. opdatering ikke skal komme fra Bruger:Boegner, qua hans forhold til firmaet. Knud Winckelmann 18. nov 2010, 14:18 (CET)
 •   Behold - Artiklen er ok som den er. Det er fint at forbedre opslaget, eller at skrive artiklen om fra grunden, men der er ingen grund til at slette artiklen, mens den proces pågår. En ny artikel kan startes i en sandkasse eller på anden måde. Leo Pharmas marketingafdeling har ikke en fast plads på Wikipedia til en artikel om virksomheden, og er derfor ikke ene om at vurdere, hvad der skal stå i en artikel om virksomheden. Pugilist 18. nov 2010, 14:21 (CET)
 •   Behold --Brandsen 19. nov 2010, 21:17 (CET)
 •   Behold --Klart behold. --KLN 20. nov 2010, 03:38 (CET)
 Konklusion:
Ingen opbakning til sletning, og artiklen er endvidere delvist omskrevet siden sletteforslaget. Artiklen har ikke en skabelon, men formelt set kan vi lige så godt lukke sletteforslaget. Pugilist 25. nov 2010, 09:17 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Vis2

Jeg har ved en fejl oprettet denne skabelon, men har for noget tid siden indsat mulighed for op til 5 parametre på {{vis}}. Gider nogen at slette den her omtalte {{vis2}}? Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 30. jan 2009, 12:14 (CET)

Sletningsforslag: Bruger:Henry_Berthelsen

Jeg ønsker min brugerside og sandkasse slettet for at være anonym på nettet og har i stedet for oprettet en profil med et psydonym til fremtidig redigering af Wikipedia.--Henry Berthelsen 2. feb 2009, 14:29 (CET)

Så er de to sider slettet. --Palnatoke 5. feb 2009, 14:19 (CET)

Sletningsforslag: Bruger:Christian Giersing/Renault-motorer

Til at starte med oprettede jeg Renault-motorer under dette navn for at kunne redigere den i fred, og flyttede den derefter til det nævnte navn. Nu er Bruger:Christian Giersing/Renault-motorer blevet en omdirigering til Renault-motorer, og jeg ønsker den nævnte omdirigering slettet. Kan det lade sig gøre? Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 2. feb 2009, 17:14 (CET)

Det er allerede sket. Normalt er vi ikke så hys med sletning af brugersider, hvis det ellers er brugeren selv der ønsker det, så en anden gang behøver du ikke være så formel. En {{Slet}} på den pågældende side er tilstrækkeligt. Det kan naturligvis godt blive nødvendigt at påkalde en administrators opmærksomhed, hvis der ikke sker noget indenfor et døgns tid, men ellers behøves der ikke noget særligt i den slags tilfælde. -- Bruger:Wegge 2. feb 2009, 17:18 (CET)
Til lignende situationer: Kan det lade sig gøre at udstyre flytteformularen med et afkrydsningsfelt hvor man kan vælge, om man vil efterlade en omdirigering fra gammel til ny titel? Christian Giersing (Skriv til mig her...) 2. feb 2009, 17:25 (CET)
Så skal den vel ikke slettes, men bare erstattes med #REDIRECT [[Artikel]]? :) --Anigif 2. feb 2009, 18:09 (CET)
Som jo sker hvis man bare flytter siden med flyt-fumktionen? --Broadbeer, Thomas 4. feb 2009, 22:19 (CET)

Sletningsforslag: Sangréal Ordenen

Jf. Diskussion:Sangréal Ordenen er artiklens indhold blevet bragt i tvivl. Og vi skal jo helst undgå et nyt Æblerød. --Metalindustrien ApS (tidligere Lhademmor) 4. feb 2009, 21:59 (CET)

Sletningsforslag: Castberggaard syndrome

Når man kun kan finde én kilde på Google, der omtaler fænomenet, synes jeg altså ikke helt man kan sige, at notabiliteten er i orden. Derfor bør siden slettes.--Brandsen 5. feb 2009, 22:26 (CET)

 •   Slet - Se disk. siden. --Pugilist 5. feb 2009, 22:38 (CET)

Sletningsforslag: Poul Frank Hansen

Artiklen er præget af spekulation, og er ikke videre objektiv. Jeg mener ikke, at der er noget i artiklen der er værd at vide, som man ikke bare kan undersøge selv på Ekstra Bladets hjemmeside, eller lign. (underlødigt) sted. --Harne 29. jan 2009, 12:24 (CET)

 •   Slet --Harne 29. jan 2009, 12:24 (CET)   Neutral Da artiklen er blevet opdateret, vil jeg ikke længere indvoldvere mig her. --Harne 29. jan 2009, 15:28 (CET)
 •   Behold - Den skal justeres lidt, men artiklen omhandler et notabelt emne. --Santac 29. jan 2009, 12:43 (CET)
 •   Behold - samme holdning som Santac. --Villy Fink Isaksen 29. jan 2009, 13:04 (CET)
Der er problemer med artiklen, men der er ingen grund til ikke at have en artikel om Poul F. Hansen. --Palnatoke 29. jan 2009, 14:34 (CET)
 •   Kommentar Hvis der ikke kan findes kilder, skal artiklen ud. Den handler om en nulevende person og her skal man vaerre meget, meget, meget forsigtig! Husk at sletning af afsnit fra en artikel med begrundelsen "kilde mangler" per definition er konstruktivt. Dokumenteringspligten ligger hos ham/hende, der vil have noget bestemt staaende. Bruger:Nillerdk 29. jan 2009, 16:55 (CET)

Sletningsforslag: Novia

Artiklen Novia er mærket med både {{notabilitet}} og {{tæt på}}.

Desuden er både jeg og Harne enige om, at den er {{tæt på}}, da den er oprettet af Novsas, hvis navn er en sammentrækning af "Novia" og "SAS".

Hvad siger I andre til at artiklen bliver slettet?

Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 10. feb 2009, 16:47 (CET)

 •   Slet - Enig i ovenstående. --Harne 10. feb 2009, 16:52 (CET) Da der tydeligvis er overvejende stemning for, at artiklen skal beholdes, synnes jeg det er fair nok! Jeg fjerner skabelonerne fra artiklen, for at de ikke skal få nogle til, at holde sig tilbage fra at tilføje med noget, af frygt for evt. spildt arbejde. --Harne 16. feb 2009, 00:22 (CET)
 •   Behold - Vedr. tætpå kan brugernavnet jo ligesågodt antyde en flyentusiast; vedr. notabiliteten, har vi artikler om virksomheder med betydelig mindre størrelse og berøringsflade, så den synes jeg heller ikke holder; At man så kunne ønske sig noget mere tekst er så en helt anden sag, men ikke en slettebegrundelse. - Nico 10. feb 2009, 16:57 (CET)
 •   Kommentar - Skal jeg tolke ovenstående, som {{SBehold}} el. {{SSlet}}? Er ikke sikker på, hvad der menes. Desuden er det mere det, at den er mærket med {{notabilitet}}, der er et problem for mig. --Harne 10. feb 2009, 18:42 (CET)
 •   Behold - Jeg mener, som Nico også, at notabiliteten er i orden. Men den bør udvides med tekst, der vil være mere interessant end listen. --Arne (Amjaabc) 10. feb 2009, 19:46 (CET)
 •   Behold Notabel. --Santac 11. feb 2009, 07:04 (CET)
 •   Behold Bestemt notabel.--Brandsen 16. feb 2009, 00:09 (CET)
 •   Behold Klart notabel. --Pugilist 17. feb 2009, 08:34 (CET)

Sletningsforslag: Valdemarskolen (Ribe)

Artiklen Valdemarskolen (Ribe) blev den 2. dec 2008, 22:49 markeret med {{notabilitet}} med begrundelsen "Mangler notabilitet - i hvert fald ikke noget notabelt beskrevet"

Dette er jeg enig i. Medmindre alle danske skoler (evt. over en vis størrelse) pr. definition er notabable støtter jeg en sletning. --MGA73 20. dec 2008, 20:12 (CET)
Omvendt stemmer jeg for   Behold - og ja, jeg mener så at alle skoler (over en vis størrelse) er notable. Ellers kan jeg ikke se hvorfor man f.eks. ikke sletter Johannesskolen. --Lhademmor 22. dec 2008, 21:30 (CET)
  Slet - Mit sletteforslag. At der findes andre skoler, der ikke er slettet, gør ikke sagen mindre oplagt. Jeg mener, at vi med folkeskoler må kunne forlange, at der er sket noget særligt på en eller anden måde, der gør, at skolen hæver sig over interesse inden for nærområdet for at give notabilitet. Lige angående Johannesskolen (Frederiksberg), så indeholder den også gymnasium, af hvilke der er markant færre end af folkeskoler, hvilket efter min forståelse gør, at vi vælger at medtage selvstændige artikler om dem (selv om de efter min personlige mening også burde gennemgå en vurdering på linje med folkeskolerne). --Arne (Amjaabc) 26. dec 2008, 18:11 (CET)
  Behold Beskrivelsen af skolen er kort og præcis - derfor skal den ikke slettes --Hans Peter 28. dec 2008, 20:46 (CET)
Sådan kan man sige om rigtig mange artikler, men det rokker ikke ved, at de (i hvert fald denne) mangler {{notabilitet}}. --Arne (Amjaabc) 30. dec 2008, 09:38 (CET)
Jeg er enig i, at det ikke har betydning om en artikel er kort og præcis. Det er selvfølgeligt dejligt at den er det. Men vi kan ikke have en norm der siger, at alle artikler, der er korte og præcise kan overleve. Det afgørende må være emnet artiklen handler om. Man kan dog omvendt godt slette artikler om notable emner, hvis kvaliteten af artiklen er meget ringe. --MGA73 16. jan 2009, 22:46 (CET)
Hvis vi skal have en masse af disse korte artikler om ting der ikke "hæver sig over interesse inden for nærområdet for at give notabilitet", kan vi slå os sammen med de gule sider". De har kort information (adresser og navne) på en helt masse ting. Vi kan nok få omkring 3-4 millioner artikler på ganske kort tid. åh forresten   Slet --Broadbeer, Thomas 18. jan 2009, 00:24 (CET)
  Behold - Større skoler falder efter min mening inden for dansk wikipedias interesseområde. --Rasmus81 21. jan 2009, 17:08 (CET)
  Slet Danmark har 1.700 folkeskoler - og de er altså langt fra alle encyklopædisk relevante. Heller ikke denne. --Brandsen 21. jan 2009, 17:10 (CET)
  Behold --Lindberg 26. jan 2009, 23:03 (CET)
  Behold - folkeskoler er IMO på niveau med kirker og togstationer, så ja den er notabel. --Ktp72 25. feb 2009, 14:22 (CET)

Jeg har nu fjernet sletteforslaget pga. manglende tilslutning til sletning. --MGA73 4. mar 2009, 16:08 (CET)

Sletningsforslag: Netnationen.dk

Jeg savner den "almene interesse" i artiklen om Netnationen.dk (oprettet 8. april 2007; tidligere lokaliseret på netstats.dk, oprettet 26. november 2004), hvis mest relevante indhold kan forkortes ned til maksimalt 1½ linje. At en privat hjemmeside (plastret til med en masse reklamer) har lister over (nyligt) slettede og suspenderede domænenavne (.dk) og andre services allerede tilbudt af DK Hostmaster A/S, mener jeg ikke er kvalificerende nok til at have sin egen artikel på Wikipedia.

  Slet --Froztbyte 27. dec 2008, 10:24 (CET)
  Kommentar At sidens indhold er overflødigt er ikke i sig selv udtryk for manglende notabilitet. Derimod skal vi have oplysninger om f.eks. besøgstal og betydning. --|EPO| COM: 27. dec 2008, 10:30 (CET)
  Kommentar Jeg er ikke enig i at artiklen Netnationen.dk bør slettes. Mig bekendt har DK Hostmaster ikke lister over (nyligt) slettede domænenavne. Jeg har i dag grundigt gennemgået http://www.dk-hostmaster.dk uden at finde andet end "Antal slettede domæner" (under Presse, Statistik).
Funktionen 'slettede domænenavne' er således speciel for Netnationen.dk, og jeg kan henvise til "Sådan får du et godt domæne", et indlæg på Webhotel-bloggen på PC World, skrevet af Thomas Jacobsen, Surftown, 8. april 2008: http://www.pcworld.dk/blogs/webhotel-bloggen/1255
Jeg er enig i at Netnationen.dk er en privat hjemmeside, og at den er plastret til med en masse reklamer, men ingen af delene gør siden (webstedet) "underlødig". Webstedet (set som det 'projekt' webstedet oplyses at være) har en reel funktion, og formodentlig også et publikum og et antal (oprettede) brugere.
Jeg vil ikke have noget imod, at informationen i artiklen Netnationen.dk flyttes til en anden artikel, hvor tingene kan ses i en anden og større sammenhæng.
I øvrigt forstår jeg ikke helt, at det ovenfor i sletningsforslaget angives, at artiklen om Netnationen.dk er oprettet 8. april 2007. Jeg oprettede den 'nuværende' artikel (adresse) 16. nov 2008, men der kan selvfølgelig have været en foregående, slettet artikel med samme navn. Ligesom det naturligvis sagtens kan passe, at der har været en tidligere artikel med navnet Netstats.dk
Hvordan (hvor) kan man (jeg) få adgang til at se slettede sider, eller til at se oplysninger om slettede sider ?
For god ordens skyld må jeg også oplyse, at jeg ikke på nogen måde er knyttet til Netnationen.dk eller firmaet Stilmark, og at jeg ikke har nogen interesse i at promovere disse navne, eller hvad de står for. Indtil november 2008 kendte jeg ikke eksistensen af Netnationen.dk (og firmaet bag). Jeg fandt Netnationen.dk 'tilfældigt', dvs. i forbindelse med en søgning efter websteder/tjenester der kunne give baggrundsoplysninger om danske domæner. I øvrigt har jeg ikke selv oprettet mig som bruger på Netnationen.dk.
Efter mine begreber har et websted som Netnationen 'almen' interesse. Ordet 'almen' skriver jeg med citationstegn (enkelte citationstegn = ikke dobbelte), idet en "who is" funktion og oplysninger om domænenavne ifølge sagens natur nok ikke interesserer ret mange mennesker.
--Erik Sommer 27. dec 2008, 15:13 (CET)
Alle kan se på et tomt opslag, om opslaget tidligere er blevet slettet. Hvis der er en artikel på pladsen, kræver det administratorstatus at se detaljerne.
Det kunne være interessant med statistik for besøgende og antal brugere for siden. --|EPO| COM: 28. dec 2008, 12:09 (CET)

  Behold Ikke særlig god artikel, men synes den er notabel--Lindberg 26. jan 2009, 23:04 (CET)


Konklusion: Jeg har nu fjernet slettetforslaget pga. manglende tilslutning til sletning. --MGA73 4. mar 2009, 16:09 (CET)

  Slet Håbløst forældet side og netnationen har ikke "slettede domainer" mere. Hvad bidrager denne side med ud over reklame? 14. juni 2016

Sletningsforslag: Ajaz Ahmed

Artiklen Ajaz Ahmed blev den 30. dec. 2008, kl. 07:56 mærket med {{notabilitet}}.

Der står ganske vist at han er født i 1976 og er 259 cm høj, men det synes jeg ikke er nok til at gøre ham notabel, og derfor synes jeg artiklen bør slettes.

Hvad siger I andre?

Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 30. dec 2008, 07:59 (CET)

- Slettet. --Pugilist 30. dec 2008, 08:38 (CET)

Bare lige en kommentar. Kunne han være verdens højeste mand så? Hvis nogen har Guinness Rekordbog kunne de jo tjekke. Om det så er nok at være i den er selvfølgelig en anden sag. --MGA73 30. dec 2008, 09:10 (CET)
Jeg finder at det er lige hurtigt nok at slette en artikel efter mindre end en time, når man ved hjælp af interwiki-linket kan forvisse sig om at der er i det mindste en smule substans i emnet. Om det er nok, kan diskuteres, men så lad os gøre det... --Palnatoke 30. dec 2008, 09:40 (CET)
Når artiklen er oprettet af en annonym hærværksmand, der tidligere har oprettet en identisk artikel, der er blevet slettet umiddelbart som værende nonsens, så er jeg helt afslappet overfor at slette artiklen endnu engang, når henses til dennes absolut korte indhold. Måtte det vise sig, at der er noget substans i artiklens emne, så kan den oprettes igen med et fornuftigt indhold, men det vil i givet fald nok ikke blive med meget genbrug fra den nu slettede artikel. --Pugilist 30. dec 2008, 09:45 (CET)
  Behold Jeg har ikke nogle problemer med, at artiklen i første omgang blev slettet på den baggrund, som Pugilist anfører. Men da der nu er blevet set lidt nærmere på sagen, så mener jeg godt, at artiklen i sig selv kan have notabilitet. Det kræver blot, at der tilføjes mere til den - fx fra en-wiki. Derfor vil jeg have det fint med at fjerne sletningsskabelonerne, men bevare {{stub}}-skabelonen. --Arne (Amjaabc) 30. dec 2008, 09:53 (CET)
Der skal i høj grad tilføjes mere info, ellers skal jeg da oprette en masse artikler a formen X er y cm høj og kommer fra Z. Så kan vi hurtigt komme op på 200.000. --Broadbeer, Thomas 30. dec 2008, 10:25 (CET)
For min skyld kan vi gerne slette alle artikler under 5 linjer. Vi har også massere af småstubbe om "Xxx er en by i Langtbortistan med x.xxx indbyggere". Men nu er det vel engang sådan at der kun er én person der er verdens højeste mand, én der er højeste kvinde, én der er den ældste osv. --MGA73 30. dec 2008, 10:46 (CET)

  Slet Jeg tilføjede lige en linje om at han hævdede at være verdens højeste mand. Nu er jeg selv af den overbevisning at vi skal beholde stubs hvis de indeholder ordentlig information og er om et notabelt emne. Men af de 3 kilder der henvises til i den engelske er de 2 døde links og det sidste en tvivlsomt udseende side med en liste over de højeste personer. Og hvis man klikker på "More" linket på denne så er det også dødt. Hvis der ikke findes nogle kilder ud over den eneste tvivlsomme, så er der vil jeg mene at der også kan stilles spørgsmål ved notabiliteten. Hvis nogen på et tidspunkt kan finde nogle ordentlige kilder så vil det ikke være svært at lave en ny artikel der er bedre end denne her. --Saddhiyama 30. dec 2008, 12:15 (CET)

To steder, der omtaler manden: [3], [4] - den førstnævnte burde kunne være nok til en stub, hvis man gider. --Palnatoke 30. dec 2008, 12:27 (CET)
Vi er vist inde i 2 diskussioner på en gang? Taler vi ikke både om notabilitet og selve artiklens indhold/kvalitet/længde? Slettebegrundelsen i dette sletteforslag er manglende notabilitet og begrundelsen på selve sletningen var "Nonsens/hærværk". Mht notabiliteten er det i mine øjne ok med en artikel om verdens højeste mand eller en mand som er kendt som verdens højeste mand. Vi har jo også en artikel om Verdens ældste biograf.
Hvis problemet er manglende troværdihed eller kilder har vi jo fx {{eftersyn}} og {{kilder}}. Er problemet manglende formatering har vi {{wikify}}. Er problemet at artiklen er for kort har vi jo stubbene vi kan smække på. Problemet med stubbene er at det vist er tilfældigt om der kommer en stub eller en substub på da vi jo ikke har nogen fast praksis på dette område. --MGA73 30. dec 2008, 12:54 (CET)
Min opfattelse er at vi diskuterer begge dele, da begge dele jo kan føre til en artikels sletning. Og min mening er at der er så store mangler i begge afdelinger at den er sletteværdig. Han er ikke officielt verdens højeste mand, han er kun en blandt mange der hævder at være det. Med kilderne som Palnatoke fandt frem kan man dog nok godt forbedre artiklen til en kvalitet der kunne dømmes værdig at beholde. --Saddhiyama 30. dec 2008, 13:19 (CET)
Jo men forskellen er at manglende notabilitet ikke kan udbedres. Det kan de andre dele. Normalt sletter vi jo ikke artikler uden kilder eller manglende formatering med det samme. Som det også fremgår, så skulle der kun 30 sekunders undersøgelser til at redde artiklen hvis jeg forstår ovenstående korrekt. Hvis man skal slette artikler pga. manglende kilder og formatering osv. mange artikler, der kan slettes jf. fx Kategori:Kilder mangler og Kategori:Artikler der bør formateres. Det kunne måske være en god ide, at artikler eller påstande, der har manglet kilder i fx 6 måneder blev slettet. Hvis der ikke er kilder kan troværdigheden måske diskuteres. Mht. formatering, så synes jeg, at det skal være slemt før de skal slettes alene af den grund. --MGA73 3. jan 2009, 12:13 (CET)

  Behold Verdens højeste mand fortjener helt sikkert sin egen artikel.--Lindberg 26. jan 2009, 23:06 (CET)


Konklusion: Jeg har nu fjernet sletteforslaget pga. manglende tilslutning til sletning. --MGA73 4. mar 2009, 16:12 (CET)

Sletningsforslag: Wikipedia:Hærværk

Siden er d. 30. okt. '08 blevet mærket {{forældet}} af Hockeyindustrien, efter Lhademmor d. 17. jun. '07 stille spørgsmålet på diskussionssiden. Jeg mener ikke artiklen bør bevares, da indholdet næppe er noget værd længere! --Harne 5. jan 2009, 23:20 (CET)

 •   Slet --Harne 5. jan 2009, 23:20 (CET)
 •   Slet Hvis den skal bevares, skal den under alle omstændigheder skrives om. --Pugilist 5. jan 2009, 23:24 (CET)
 •   Slet Efter vi har fået bedre værktøjer til at kigge i blokeringslog med, er behovet for den side mindre end besværet ved at vedligeholde den. -- Anders Wegge Keller (diskussion) 5. jan 2009, 23:37 (CET)
 •   Slet --MGA73 5. jan 2009, 23:41 (CET)
 •   Kommentar Nu har forslaget stået i ti dage, og ingen er imod. Bliver siden så slettet? --Harne 15. jan 2009, 18:08 (CET)
Der er ingen automatik i sletningerne. Det plejer at ske når der er gået lidt tid og en administrator synes, at der er gået længe nok. Måske har det taget lidt lid med denne fordi der er tale om en Wikipedia-side. Når denne side slettes følger der lidt arbejde med. Fx skal Wikipedia:Hærværk/arkiv og WP:H også slettes. Muligvis er der også lidt opdateringer. Jeg er enig i, at den kan slettes meget snart. --MGA73 15. jan 2009, 22:02 (CET)
Det er jo selvfølgeligt også rigtigt. Jeg ville egentligt også bare minde om sletningsforslaget. --Harne 15. jan 2009, 23:16 (CET)
Der henvises til siden fra {{test}} så der skal nok rettes lidt først. Evt. skal siden omformuleres (altså listen over skoler mv. slettes) i stedet for at siden slettes helt? --MGA73 15. jan 2009, 23:35 (CET)
Ja, jeg kan ikke ændre {{test}}-skabelonen, da denne er spæret for "uautoriseret" redigering. Så den må du ligge og rode med selv. Derudover synnes jeg ikke man bør bevare linket fra {{test}}-skabelonen, da WP:H jo kun er liste over "hæværksmænd", og ikke eksempler på hvad hærværk er i "vores øjne", som jo ville være mere rellevant, at forklare folk hvad var... --Harne 16. jan 2009, 00:30 (CET)

Jeg har rettet siden til en beskrivelse af hvad hærværk er og hvad vi gør ved det og har fjernet de forældede oplysninger om blokerede IP-adresser. Synes derfor vi skal beholde siden indtil videre. --MGA73 25. jan 2009, 21:51 (CET)

Sletningsforslag: Radio Stikoni

Jeg har markeret denne artikel med {{slet}}, da jeg er ret usikker på notabiliteten.

Hvis det "bare" var en radioforretning i Sønderborg, synes jeg ikke den har notabilitet. Er det noget særligt ved lige præcis den, som gør at den har notabilitet?

Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 11. jan 2009, 18:18 (CET)

  Slet --Broadbeer, Thomas 11. jan 2009, 18:57 (CET)
  Slet - Eventuel information om donationen kan tilføjes til artiklen Sønderjyllands Radiomuseum når/hvis den engang bliver oprettet. --Saddhiyama 12. jan 2009, 00:05 (CET)
  Kommentar - det fremgår ikke af artiklen, men der var vist ikke "bare" tale om en radioforretning. Se evt. her [5]. Men det fremgår ikke rigtigt af artiklen. --MGA73 11. jan 2009, 23:38 (CET)
Hvis butikken fungerede som en slags museum er det efter min mening en anden sag. Men det er korrekt at det ikke rigtigt fremgår af artiklen, som den står nu er den stadig kandidat til sletning, ikke mindst fordi den tilsyneladende ikke formår at videregive butikkens notabilitet. --Saddhiyama 12. jan 2009, 00:05 (CET)
  Behold - Da butikken tilsyneladende også fungerer/fungerede som museum, er den ok for mig. --Arne (Amjaabc) 1. feb 2009, 22:31 (CET)
Hvis den skrives om, så det fremgår at det er et museum, så   Behold. --Ktp72 25. feb 2009, 14:25 (CET)


Kenklusion: Jeg har fjernet sletteforslaget i denne omgang, da der ikke var tilslutning til en sletning. Jeg har i stedet påsat et flytteforslag med henblik på samling i en museumsartikel, da flere af kommentarerne gik på, at det var museumsdelen, der var det relevante. --MGA73 4. mar 2009, 16:18 (CET)

Radio Stakoni er ikke "bare" en radioforetning, som gammel radiomekaniker uddannet i Sønderborg, kom jeg senere ofte til Sønderborg. Når man kom til byen, var vinduet hos Radio Stikoni et tidsbillede tilbage til 1950/1960erne. Stikoni´s værksted er heldigvis blevet overført til Sønderjyllands Radiomuseum. M.v.h. Bjørnen

Sletningsforslag: Overdrevet

Er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt notabel, og bør derfor slettes. --Brandsen 13. jan 2009, 21:40 (CET)

 •   Slet --Pugilist 13. jan 2009, 21:42 (CET)
 •   Behold Det er et officielt stednavn -- Bruger:Wegge 13. jan 2009, 21:45 (CET)
 • Jo, men burde opslaget så ikke handle om stednavnet og ikke om bofællesskabet?!--Brandsen 13. jan 2009, 21:50 (CET)
 •   Behold Hvorfor er bofællesskaber ikke relevante i et leksikon som Wikipedia. Det er jo ikke bare et lille hus eller sådan noget. Det er område på 5 ha med en landsbylignede bebyggelse. I øvrigt også et gadenavn. PederM 13. jan 2009, 22:07 (CET)
 •   Slet - Wikipedia:Kriterier for artikler: Fx "Har emnet almen interesse?" og "Hvor "unikt" er emnet?". Sletteforslaget går på bofællesskabet og at der er en vej og noget, der ligner en landsby er i mine øjne nok. Der findes jo massere af "landsbyer" som ikke er stednavne. Stort set alle landbrug er større end 5ha, så størrelsen er vel ikke afgørende.
Og jo, det er rigtigt, at der findes et stednavn med navnet "Overdrevet" ([6] - side 54), men hvis man læser efter, så ligger bofællesskabet ved Århus mens stednavnet "Overdrevet" ligger ved Teestrup, som ligger på Sjælland! At der findes en by på Sjælland er ikke grund nok til at have en artikel om et bofællesskab i Jylland ;-) --MGA73 16. jan 2009, 23:15 (CET)
 •   Behold - Diskussionen har ikke noget med stednavne at gøre. Artiklen er OK fordi det er et meget stort bofællesskab, bygger på en bestemt ideologi, er Danmarks første økologiske/lavenergibofællesskab, og fordi de har udgivet bøger. Der er altså ikke kun tale om nogle menneskers bolig, men noget der kan sammenlignes med en organisation. Jeg har opstrammet artiklen en del. --Casper 20. jan 2009, 00:41 (CET)
 •   Neutral --Harne 22. jan 2009, 12:07 (CET)

  Behold --Lindberg 26. jan 2009, 23:08 (CET)

 •   Behold -- Danmarks første lavenergi-bofællesskab må da absolut være notabelt, Det er da både historisk, bolig- og energipolitisk interessant. -- Nico 29. jan 2009, 15:39 (CET)
 •   Behold - Nico har de gyldne argumenter på plads. --Poker-DM 3. feb 2009, 02:00 (CET)
 •   Behold - Bofællesskabstanken almen interesse - Overdrevet er et ikon i denne sammenhæng - hjemmeside www.overdrev.dk - Behold - Poul Tang


Konklusion: Fjernet sletteforslag pga. manglende tilslutning til sletning. --MGA73 4. mar 2009, 16:19 (CET)

Sletningsforslag: Demokratisk diktatur

Artiklen er ren udokumenteret spekulation. Interwiki linksene henviser til hhv en artikel om et begreb Mao har opfundet (engelsk) og to artikler om ordet "demokratur" som en fransk sociolog har opfundet (og som mig bekendt ikke anvendes i Danmark). Det fremgår ikke af den danske artikel hvilken teori (hvis det i det hele taget er en af dem) der formuleres her. --Saddhiyama 21. jan 2009, 20:17 (CET)

 •   Behold Artiklen trænger helt sikkert til en gennemgang, lad det stå fast! Men derudover synnes jeg, at det er et interesant emne, især her på siden. Der kunne måske være nogle referencer, til noget omkring mindretalsrettighedder el. lign.? Da det jo er forholdet mellem disse to, der er rigtigt interessant. --Harne 21. jan 2009, 22:38 (CET)
 •   Neutral Jeg har nu omskrevet den, da den blandede to meget forskellige begreber sammen. Men egentlig bør den deles op på to artikler: Demokratur og Folkets demokratiske diktatur. Samt en henvisning til den franske sociolog (kan ses i sv:Demokratur). --Casper 22. jan 2009, 11:05 (CET)

  Behold Jeg kender godt begrebet, og jeg synes bestemt at den fortjener en artikel.--Lindberg 26. jan 2009, 23:16 (CET)

Jeg mener også at de to betydninger som Casper og jeg har nævnt er nævneværdige. Men som den er nu kommer den ikke ind på hverken det ene eller andet, foruden at den ikke har en eneste kilde til at støtte, hvad jeg i så fald bliver nødt til at anse se som spekulation. Er der nogle sekundære kilder der betegner ordet som "et slagord der bruges i den politiske debat" og hvem siger at det ifølge denne holdning kan anvendes om "det at tvinge et menneske til demokratiske værdier og principper også betegnes som demokratisk diktatur."? Det virker for mig som et meget politisk og POV-ladet indlæg. For slet ikke at tale om den afsluttende bemærkning om at "ofte ser flertallet ikke demokratisk diktatur som et problem, mens mindretallet kan være skeptisk over for det." Uanset ens egne holdninger så synes jeg at det er indlysende at dette tydeligvis er generaliserende uunderbyggede påstande der hører hjemme på et debatforum og ikke i en encyklopædi. --Saddhiyama 29. jan 2009, 14:39 (CET)


Konklusion: Fjernet sletteforslaget pga. manglende tilslutning til sletning. --MGA73 4. mar 2009, 16:23 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Oversat fra enwiki

Det er underordnet om artiklen er oversat fra enwiki og hvornår skal skabelonen bruges? Og fjernes? Og hvad med de mange tusinde artikler som er oversat fra enwiki men ikke har skabelonen? Bottom line: Ubrugelig. --Lhademmor 25. jan 2009, 15:00 (CET)

 •   Slet - Enig! Ellers skulle man også have en fra de-wiki, szl-wiki etc. --Harne 25. jan 2009, 15:10 (CET)
 •   Slet - Man må bøje sig for de gode argumenter. --Poker-DM 25. jan 2009, 15:15 (CET)
 •   Slet, jeg vil også lige erklære mig enig. --CarinaT 25. jan 2009, 15:26 (CET)
 •   Kommentar - Ikke at jeg selv lige vil gøre det pt., men måske man skulle slette denne og lave en tilsvarende til diskussionssiden. Noget ala "Denne artikel (eller dele heraf) er blevet oversat fra [sprog] wikipedia d. [dato med historiklink]" :) --Anigif 25. jan 2009, 15:30 (CET)
 •   Kommentar Nok er skabelonen ubrugelig, men det forhindrer den ikke i at være i brug i knap 50 artikler. Fraværet af regler om skabelonens brug ser jeg som et plus, men hvis nogen måtte ønske det, kan de jo forsøge at skrive noget. Hvad spørgsmålet om andre sprog angår, så ja - lad os da gøre skabelonen generel - så skal der bare også være en sprogparameter. --Palnatoke 25. jan 2009, 22:10 (CET)
 •   Slet - i mine øjne er det ligegyldigt hvor artiklen kommer fra. Wikipedia må jo ikke være en kilde til sig selv. Det tager fokus fra indholdet, og hvis man gerne vil skrive hvorfra teksten kommer, så kan man skrive det i beskrivelsesfeltet. --MGA73 25. jan 2009, 22:21 (CET)
 •   Slet --Lindberg 26. jan 2009, 23:19 (CET)

  Kommentar Bemærk at der også er en række artikler, der i stil med Hammond Innes har en kasse med Denne artikel er en oversættelse af artiklen "X" på den engelske Wikipedia - der er åbenbart en række brugere, der finder behov for denne type markering; for eksempel for dermed at sige "jeg ved ikke mere end det, der står i artiklen - læs den engelske original for yderligere detaljer". --Palnatoke 10. feb 2009, 11:28 (CET)

 •   Slet - Jeg er enig i, at en kommentar om, at artiklen er en oversættelse, bør stå i beskrivelsesfeltet. Hvis skabelonen skulle give nogen mening overhovedet ville man skulle gøre den mulig for alle sprog, flere sprog på en gang, plads til oldid for både den danske og den/de udenlandske versioner som minimum. Jeg kan dog ikke se, det er nødvendigt, da man som sagt kan notere det i beskrivelsesfeltet. --Sabbe 10. feb 2009, 11:36 (CET)
 •   Slet Hvis man ikke på en nem måde kan se, at en artikel er baseret på en artikel fra en anden sprogversion, bliver det problematisk at se, hvem der har bidraget til artiklen og dermed at overholde GFDL, jf. Hjælp-diskussion:Samling af artikelhistorik om sammenskrivning af artikler. Man kan argumentere for, at man altid kan følge sprog-linkene, men vil i praksis være umuligt at spore de egentlige ophavspersoner til en artikel på den måde. Det vil derfor være mest reelt, hvis man i forbindelse med en artikel ret præcist angiver basisartiklen. Jeg hælder nok mest til Anigifs forslag om at sætte en skabelon på diskussionssiden, men jeg synes godt, at man kan nøjes med sprog og dato som parametre - der vil jo under alle omstændigheder skulle foretages lidt "arkæologisk" arbejde for at finde alle bidragydere. Under alle omstændigheder må det jo betyde, at denne skabelon skal ud. --Arne (Amjaabc) 22. feb 2009, 18:08 (CET)
 •   Behold - Vi skal snarere til at bruge denne skabelon (og tilsvarende for andre sprog). Den bør aht. GFDL sættes ind på diskussionssiden med henvisning til den artikelversion, som er oversat. Ellers bør der i hvert fald findes en anden løsning. --Sir48 (Thyge) 22. feb 2009, 18:57 (CET)
  Sagen er bare, at skabelonen ikke bruges på diskussionssider, men på artikelsider. Og det bryder efter min mening med ideen - vi sletter jo også enhver signering, som novicer sætter ind i artiklerne. Skabelonen er i samme boldgade. Så konklusionen er, at vi skal enten flytte den til diskussionssiden (kunne være et bot-job) eller lave en mere hensigtsmæssig skabelon, der kan sprog- og tidsparametriseres. Jeg går ind for det sidste. --Arne (Amjaabc) 22. feb 2009, 19:02 (CET)
 •   Slet ingen relevans, fylder bare og giver ikke noget retvisende billede. --Ktp72 25. feb 2009, 14:27 (CET)


Konklusion: Skabelonen er nu slettet. Det bør fremgå af beskrivelsesfeltet i stedet for. --MGA73 4. mar 2009, 16:45 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Sammenklappelig liste uden billede

Denne skabelon er overflødig efter at al brug af den er blevet erstattet af {{navboks}}. Derfor synes jeg den bør slettes - hvad siger I andre? Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 26. jan 2009, 09:57 (CET)

 •   Neutral - Jeg ved faktisk ikke hvad skabelonen bruges til! Dog kan jeg se, at der er en del sider, som henviser til skabelonen, og selvom dette primært er fra brugerdiskussioner, vil det nok være smart, at få disse substituerede, eller ændret på anden måde... --Harne 26. jan 2009, 13:52 (CET)
Til Harne: De er sikkert indsat med {{vis|sammenklappelig liste uden billede}}. Ellers er den ubenyttet - se her. Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 26. jan 2009, 14:00 (CET)
 •   Slet - Jammen i så fald... --Harne 26. jan 2009, 14:20 (CET)
 •   Slet - Der må have været en grund til at vi ensrettede til Navboks... --Lhademmor 26. jan 2009, 14:22 (CET)


Konklusion: Væk med den. Jeg har rettet den til en omdirigering til navboks i stedet for. Hvis I vil have den slettet helt, så sig lige til. --MGA73 4. mar 2009, 16:49 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Katmere

Skabelonen er i sig selv et incitament til oprettelse af dårligt definerede kategorier. Skabelonen bør 1) undgås, 2) udfases. Den kan naturligvis subst:es, men det løser ikke problemet - og så er det meget muligt, at vi bliver nødt til at skrive nye kategoribeskrivelser manuelt. --Palnatoke 8. feb 2009, 21:22 (CET)

 •   Slet - Enig! Væk med det. --Harne 9. feb 2009, 09:48 (CET)
 •   Slet - Næsten enig. Skabelonen er ikke et incitament til at oprette dårligt definerede kategorier, men et incitament til at give dårlige definitioner til kategorier som oprettes. Jeg kritiserede skabelonen allerede i 2005 på dens diskussionsside. Byrial 9. feb 2009, 11:14 (CET)
 •   Slet - Ja jeg har tit stødt på dårlige beskrivelser pga. denne skabelon. Men hvis alternativet er ingen beskrivelse er der jo ikke meget bedre. MGA73 9. feb 2009, 19:15 (CET)
 •   Slet - Ud! --Arne (Amjaabc) 10. feb 2009, 19:59 (CET)

Inden vi sletter denne skabelon, har vi ca. 1014 steder, hvor skabelonen skal erstattes af en rigtig tekst. --Palnatoke 10. feb 2009, 20:13 (CET)

Det må man kunne få en bot til at gøre. --Arne (Amjaabc) 17. feb 2009, 14:32 (CET)
Nej - netop ikke, for problemet er at skabelonens tekst er for dårlig og ikke tager højde for at den enkelte kategori skal beskrives. Nogle kategorier skal nok beskrives ensartet, men der skal vi så først finde dem. --Palnatoke 17. feb 2009, 14:40 (CET)


Konklusion: Skabelonen slettes. --MGA73 4. mar 2009, 17:50 (CET)

Dette er en liste over sider, der er rettet, men ikke tjekket Wikipedia:Sider der bør slettes/Skabelon:Katmere/Liste. Hvis nogen har lyst at tjekke er de velkomne og ellers bliver de forhåbentlig rettet når man støder på dem. --MGA73 4. mar 2009, 18:32 (CET)

Til trods for at skabelonen er slettet, bruges den stadig en del steder. Det er nok ikke så heldigt. --Pred (diskussion) 10. mar 2009, 18:31 (CET)
Nå for søren....Det fixer jeg lige... Tak! --MGA73 10. mar 2009, 19:22 (CET)

Må man lige hurtigt sige tak fordi absolut ingen giver besked til skabelonens ophavsmand når man indstiller skabelonen til sletning. Nå ja, det her er jo ikke enwiki, så man kan vel ikke forvente noget så selvfølgeligt. Philaweb 10. mar 2009, 22:38 (CET)

Nu kan du vel ret beset ikke vide, om nogen har varskoet Glenn, men du har da en pointe i at det ikke indgår i sletningsproceduren at folk skal underrettes. Det kunne udmærket være en god idé. --Palnatoke 10. mar 2009, 22:48 (CET)
Ja enig. For selvom det bør være god skik at kigge forbi WP:SDBS jævnligt og have "egne" sider på overvågningslisten, så virker et bidrag på diskussionssiden nok bedre. --MGA73 10. mar 2009, 22:54 (CET)
Med mindre Glenn har slettet det fra sin diskussionsside, så kan jeg ikke finde nogen besked i den henseende. Ja, det ville være en god ting at tilføje sletningsproceduren. Snak/♥фĩłдωəß♥\Arbejde 10. mar 2009, 22:58 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Udenlandske skuespil

Denne kategori forudsætter en bestemt definition af "udenlandsk" - vel at mærke en definition, som for ca. 6 milliarder nulevende mennesker er forkert. --Palnatoke 15. feb 2009, 11:38 (CET)

Jeg går ud fra at det så vil være passende også at have kategorier for skuespil, der ikke er fra Belgien og skuespil, der ikke er fra Lesotho. --Palnatoke 15. feb 2009, 12:05 (CET)
Tja, det skal jeg ikke forsøge, at gøre mig klog på. Men nu er vi jo i Danmark hvorfor jeg godt synnes, man kan argumentere for, at man om det ønskes sorterer alle artilker om skuespil i to bunker, én med de danske og en med resten. At der så eksisterer kategorier med de engelske og antikke stykker, er ikke noget, vi skal komme ind på her. Men for min skyld, kan de aktuelle artikler sagtens ligge i Kategori:Skuespil istedet. --Harne 15. feb 2009, 12:22 (CET)
"Vi" er ikke i Danmark! Vi er blot en Wikipedia på dansk (sprog). At størstedelen af de dansktalende så rent faktisk bor i Danmark er sagen uvedkommende. Vi tager ikke et nationalt, men et sprogligt, udgangspunkt. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 15. feb 2009, 12:47 (CET)
 •   Slet, nok er vi på dansk men det er ikke ensbetydende med at alt skal skrives med {{Danske forhold}} --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 15. feb 2009, 12:10 (CET)
 •   Behold Pointen er ikke at skuespillene ikke er dansksprogede, men (ifølge kategoribeskrivelsen) at de at oversat til og opført på dansk. Derfor skal kategorien ikke slettes, men have et bedre navn. Jeg foreslår en omdøbning til Kategori:Skuespil som er oversat til dansk. Byrial 15. feb 2009, 12:11 (CET)
 •   Slet De udenlandske skuespil bør ligge i Kategori:Skuespil indtil der er nok til evt. at lave en underkategori, der hedder Kategori:Skuespil fra Moldova eller hvad det nu måtte være.--Brandsen 15. feb 2009, 12:12 (CET)

Nu er kategorien slettet og dens indhold flyttet til Kategori:Skuespil som er oversat til dansk. --Palnatoke 15. feb 2009, 18:14 (CET)

Det er godt! Men som dansklærer må jeg dog gøre opmærksom på, at kategorien sprogligt burde være navngivet Skuespil, som er oversat til dansk (med komma) eller Skuespil oversat til dansk. Bare for at være flueknepper. --Harne 15. feb 2009, 18:44 (CET)
Det er korrekt uden komma. Stakkels de elever som du underviser som dansklærer, når du ikke kender de danske kommaregler. Byrial 15. feb 2009, 19:57 (CET)
Her ville det være godt med en henvisning til den rigtige paragraf så vi andre også kunne få indsigt i dette vanskelige emne. -- Mvh PHansen 15. feb 2009, 20:19 (CET)
Som udgangspunkt skal der komma foran som el. der, såfremt disse kan byttes ud med hinanden indbyrdes. Se komma, under punktet "Selvstændige sætningsdele". Venligst --Harne 15. feb 2009, 21:14 (CET)
Det er helt forkert. "Som" og "der" er ikke selvstæmdige sætningsdele, men indleder derimod ofte en ledsætning. Og der skal ikke nødvendigvis komma foran ledsætninger. Se venligst de gældende Kommareglerfra Dansk Sprognævn. Du kan læse om komma ved selvstændige sætningsdele i § 2 hvor ingen af underpunkterne passer på dette tilfælde, og om komma (eller ej) ved ledsætninger i § 4. Du bør nok kigge hele hæftet igennem inden du næste gang underviser i tegnsætning i egenskab af dansklærer. Byrial 15. feb 2009, 23:07 (CET)
"...hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen...". Okay, jeg overgiver mig. --Harne 15. feb 2009, 23:46 (CET)

Sletningsforslag: Plastprisen

 •   Behold - Jeg syntes, den er værd at bringe, da det er en stor hæder at modtage den. Og hvert år er det en nyhed, hvem der modtager den i erhvervsblade mv. Dette adskiller den fra legater etc. For nogle kan den virke snæver, men det kommer vel an på hvad man interessere sig for. --Livtraser 17. feb 2009, 00:03 (CET)
 •   Kommentar - Har den en hjemmeside eller anden reference, hvor man kan tjekke det? --Arne (Amjaabc) 17. feb 2009, 00:10 (CET)
 •   Slet - Jeg er sådan set ikke i tvivl om at det er en stor hæder at modtage den. Det er det også, når man bliver soppedronning eller -konge ved den årlige Soppefest i Hammershøj. Det berettiger bare ikke nødvendigvis en hel artikel om hædersbevisningen. --Brandsen 17. feb 2009, 00:20 (CET)
 •   Behold - Jeg fandt denne kilde fra plast.dk, der dog måske strider lidt imod hvem den kan uddeles til - men findes, det må den jo så. Og synes da den er berettiget nok til en artikel, da den trods alt er landsdækkende (virker det til?) --Anigif 17. feb 2009, 00:22 (CET)
 •   Kommentar - Den er vel ikke mere ligegyldig end så mange andre af priserne. Jeg kan i flæng nævne Sørens Penge og Årets Arne. Dem syntes jeg da også har en eksistensberretigelse om end de er snævre. (skrev Livtraser (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
 •   Behold - Den nævnte link ovenfor er måske ikke definitiv, men god nok til at overbevise mig om, at det ikke bare er en pris til en "soppedronning". --Arne (Amjaabc) 17. feb 2009, 08:29 (CET)
 •   Behold - Hvorfor pokker vil I nu slette den? Her er et link mere, denne gang fra ErhvervsBladet.[7] --Santac 17. feb 2009, 08:40 (CET)
 •   Behold --Harne 19. feb 2009, 15:08 (CET)


Konklusion: Fjernet sletteforslag, da der ikke var tilslutning til en sletning. --MGA73 4. mar 2009, 16:55 (CET)

Sletningsforslag: Kønsrolle

En gammel haabløs artikel, som i sin nuværende udformning er så POV og uforståelig at det gør ondt. Jeg er egentlig overrasket over hvordan den har kunnet overleve så længe. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 17. feb 2009, 19:11 (CET)

 •   Slet   Behold - Ændret stemme efter Byrials omskrivning --Santac 18. feb 2009, 07:29 (CET)
 • Jeg har erstattet den gamle POV-tekst med en stub som jeg oversatte den nynorske stub. Byrial 19. feb 2009, 14:55 (CET)
 •   Behold - Efter opdateringen, mener jeg artiklen er bevaringsværdig. --Harne 19. feb 2009, 14:58 (CET)
Sletningsforslag hermed trukket. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 19. feb 2009, 15:35 (CET)

Sletningsforslag: Virginie Lebrun

Det lyder fint med en fransk forfatter, men den franske wiki kender ikke til hende. Er hun notabel på da wiki ? --Pugilist 21. feb 2009, 16:58 (CET)

 • Slet - Men vent mindst 1 uge så der er mulighed for udbygning og indsættelse af referencer som påviser evt. notabilitet. Hvis det ikke sker, så slet. Byrial 21. feb 2009, 17:28 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Uploadtilcommons

Skabelonen {{Uploadtilcommons}} foreslås slettet, da vi også har {{TilCommons}}--MGA73 22. feb 2009, 09:30 (CET)

 • Omdiriger - Er det ikke lidt omstændeligt at indlede en formel sletteprocedure for dette? Jeg ville uden videre have været dristig og omdiriget til {{TilCommons}}, og så havde den effektivt været væk uden at forstyrre nogen. :-) Byrial 22. feb 2009, 10:11 (CET)
Det overvejede jeg også, men det kunne jo være, at nogem mente at det burde være den anden skabelon, der blev omdirigeret (pga. layout eller hvad ved jeg). --MGA73 22. feb 2009, 10:48 (CET)
 •   Slet - Er det overhovedet nødvendigt med en omdirigering? --Harne 22. feb 2009, 10:17 (CET)
Harne, jeg vil nøjes med en omdirigering fordi jeg ville føle det lidt som historieforfalskning at slette historikken. Jeg synes at det ville være unfair overfor de gode bidragsydere at slette sporene af deres medvirken når der som i dette tilfælde ikke er nogen grund til det. Byrial 22. feb 2009, 10:41 (CET)
Er det ikke muligt, at hive historikken med over? --Harne 22. feb 2009, 11:03 (CET)
Jo, det er teknisk muligt, men det ville gøre læsningen af hvem der har rettet hvad til en kompliceret og forvirrende sag fordi visningen af forskellen til forrige version ville være upålidelig idet "forrige version" kunne stamme fra den anden skabelon. Se nærmere om dette, og om hvorfor jeg synes at man skal undgå det her og her. Byrial 22. feb 2009, 11:15 (CET)
 •   Neutral - Jf. kommentarer v. Byrial ovenfor. --Harne 22. feb 2009, 12:11 (CET)


Konklusion: Er nu rettet til en omdirigering. --MGA73 4. mar 2009, 16:58 (CET)

Sletningsforslag: XTZGZoReX/World of Warcraft/Private servers/Skitse

Dette var en side jeg lavede ved et uheld. Den skulle have været i namespace Bruger: da jeg skulle bruge den som en skitse. --Zor 3. mar 2009, 10:50 (CET)

Slet - Zor, en anden gang kan du bare sætte skabelonen {{hurtigslet}} på, for der er ingen grund til at diskutere sider som er oprettet ved en redigeringsfejl. Byrial 3. mar 2009, 11:03 (CET)
Fair nok. Havde set den, men misforstod meningen med den -- jeg troede den var beregnet til "vigtige" sletninger, så som seriøst hærværk osv., så ville ikke haste for meget med sletningen. --Zor 3. mar 2009, 12:04 (CET)