Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SDBS)
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)
 •   Slet både kategori og skabelon jf. Patchfinders argumenter. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:32 (CEST)
 •   Slet Vi bør ikke have kategorier (og skabeloner), som ingen kan se meningen med. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:18 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori)

Jeg har haft kig på Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori) om den stadig er nødvendig. Den er oprettet da Bruger:Palnatoke, da han oprettede filmartikler, når han skulle håndtere oprettelse af nye artikler. Men jeg har ikke brugt den. Og jeg har hellere ikke gjort noget for at få den vedligeholdt. Jeg kan godt vide mængden af artikler, som er danske, via de øvrige kategorier. Hvis jeg får opbakning til at slette den, så vil jeg gerne fik fjerne kategorien fra de mange artikler, som har den. --Steen Th (diskussion) 17. maj 2022, 22:39 (CEST)

 •   Slet - Jeg er enig i, at kategorien formentlig er overflødig, og at kategorien kan slettes. Kan andre begrunde kategoriens eksistens, har jeg dog intet imod at lade artiklen fortsætte som administrationskategori. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2022, 23:50 (CEST)
 •   Behold jeg anvender den til at se og tilmelde kategorier til filmene. Kategorien er usynlig, så den er ikke til synlig gene. --Glenn (diskussion) 23. maj 2022, 20:48 (CEST)
  Kommentar/  Spørgsmål @Glenn: Den tilføjes ikke ved hjælp af en skabelon, så man kan sagtens se den som tag når man redigerer siden. Men rigtigt nok kan man som udgangspunkt ikke se den, når man blot læser artiklen. Men måske @Steenth, Weblars og Dipsacus fullonum: kan den fremover tilføjes ved hjælp af en bestemt (nationalitets)parameter i skabelon {{Infoboks film}}, hvis det besluttes at den skal blive? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 24. maj 2022, 09:44 (CEST)
Svar: Det ville forudsætte at infoboksen er brugt i alle danske film, og at feltet oprindelsesland er altid er udfyldt (enten eksplicit eller fra Wikidata). Ingen er af delene er vel nødvendigvis tilfældet. Men hvis det er opfyldt, kan man godt sætte kategorien i infoboksen. Det vil dog være besværligt og kræve noget programmering. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. maj 2022, 10:22 (CEST)
@Christian Giersing og Dipsacus fullonum: - Jeg har tjekket alle artikler i kategorier for danske film. Det er meget få, som ikke har {{Infoboks tv}} - der er mange af dem, som bruger {{Infoboks tv}}, fordi det er en tv-udsendelse eller serie. Eller en film-serie, som er sammenskrevet. Der er ca. 4000 titler, som har Skabelon:Infoboks film men ikke Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori).
Hvis oprindelsesland er angivet, så angives land som et link til landet i infoboksen. Det er nemt, hvis der er kun er et. Men tit er der angivet flere land. Samme med oprindelsesland (P495) - der kan være flere lande angivet. Normalt er der kun et af dem, som er primær-land, mens resten kun er angivet fordi filmproduktion eller finansiering. Det er normalt at større film er i co-produktion, som hvor der er dansk deltagelse, uden at filmen bliver dansk. --Steen Th (diskussion) 24. maj 2022, 22:53 (CEST)

Sletningsforslag: Sæþór Kristínsson

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg kan ikke se noget i artiklen Sæþór Kristínsson som indikerer encyklopædisk relevans. Artiklen indeholder stort set kun nogle få personlige oplysninger (parforhold, fødselsdato m.m.) som burde være kildebelagt. Den er oprettet 22. juli af Bruger:Denstorebagedystfan. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. aug. 2022, 15:00 (CEST)

 • [kilde mangler] Man bliver ikke notabel af at have deltaget i ét realityprogram. Det kræver i hvert fald meget kraftig ekstern medieomtale. Toxophilus (diskussion) 24. aug. 2022, 19:51 (CEST)
 •   Kommentar - Artikler om personer, der har været i fjernsynet, og artikler om personer, der har vundet et realityprogram, er blandt vores mest læste artikler. Så det er åbenbart noget, som Wikipedias brugere finder relevant. Artiklen er kort, men det kan vel løses. --Pugilist (diskussion) 25. aug. 2022, 09:48 (CEST)
  Det er fint med mig hvis artiklen udbygges så det fremgår at personen har almen interesse. Men med det nuværende indhold/mangel på indhold synes jeg at den bør slettes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. aug. 2022, 11:48 (CEST)

  Slet - Jf. WP:IKKE NOK: "engangsoptrædende i tv (herunder deltagere i reality-shows)". Så det er for tidligt med en biografi.--Kjeldjoh (diskussion) 27. aug. 2022, 16:37 (CEST)

  Kommentar - Jeg mener, at der i en anden diskussion tidligere er opnået konsensus om, at vindere af sådanne shows er notable i sig selv. Og ham her har vundet showet. -Pugilist (diskussion) 28. aug. 2022, 14:40 (CEST)
 •   Behold - Vinder af højtprofileret konkurrence på en af de største danske tv-stationer bør være notabel. "Ikke nok" henviser til om personen er _automatisk_ notabel. Der er jeg enig i at vindere af tv-konkurrencer ikke _automatisk_ er notable. Det forhindrer dem dog ikke i at være notable. --Santac (diskussion) 3. sep. 2022, 20:28 (CEST)
 •   Slet og også gerne artiklen om hans kæreste. Der findes medier på nettet hvor man kan slå kendisser op. Wikipedia er ikke Se & Hør. Jeg mener skabere af tv-programmer og programledere er notable – ikke deltagerne. --Sasper (diskussion) 19. sep. 2022, 07:12 (CEST)

Sletningsforslag: Lærkevej

Indholdet af ovenstående artikel er pt. udelukkende "Lærkevej er Danmarks mest populære vejnavn, der forekommer i alt 208 gange og har lagt navn til TV 2s komediedramaserie Lærkevej.".

Er ovenstående nok til at kunne bære en hel artikel i sig selv? I øvrigt skulle de fleste links til siden have været til tv-serien gætter jeg på.

 • Indskriv i Lærkevej (tv-serie) og   Flyt sidstnævnte hertil, hvis der virkelig ikke er mere at skrive om vejnavnet.
 •   Formalia Artiklen er oprettet af @Patchfinder: i 2010, og har ikke gennemgået nogen større forandringer siden da.

Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 1. okt. 2022, 08:21 (CEST)

 •   Kommentar Det meste af indholdet er allerede nævnt i artiklen om tv-serien: "Titlen refererer til Danmarks mest populære vejnavn, der forekommer i alt 214 gange.". Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 1. okt. 2022, 08:27 (CEST)
 •   Kommentar Vejnavnet har intet andet til fælles med fjernsynsserien end navnet. Hvis artiklen skal indskrives i en anden artikel må det være i den manglende artikel Vejnavn, som trænger til at blive skrevet. --Madglad (diskussion) 1. okt. 2022, 10:20 (CEST)
 • @Hjart: Har du en kommentar? Efter din viden: Passer påstanden om at vejnavnet bruges af kommunerne på 208/214 steder? Mit indtryk er at navnet bare er brugt som stereotyp på vejnavne fra slut-1960'erne. Jeg vil tro at Kirkevej er mere almindeligt? Der er i øvrigt 98 kommuner i DK efter strukturreformen. Hvis påstanden er grebet af den blå luft må den slettes. --Madglad (diskussion) 9. okt. 2022, 17:01 (CEST)
 •   Kommentar: En simpel søgning på Krak giver 216 resultater, men i praksis er der en del dubletter imellem. Men det er stadig et meget udbredt vejnavn. Nogle kommuner har endda flere, fordi de kommuner, de blevet slået sammen af, havde valgt det hver især. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. okt. 2022, 17:37 (CEST)
 •   Kommentar - En simpel googlesøgning giver svaret 208, der formentlig er baseret på noget autoritativt (se ex. her og her). Vedrørende sletteforslaget er det ikke helt uinteressant med den trivia, men måske skulle vi i stedet lave det om til en liste over de mest populære danske vejnavne ? --Pugilist (diskussion) 9. okt. 2022, 17:43 (CEST)
  • Så en vej identificeres ved et Google-opslag? Det var nyt. Mig bekendt identificeres en vej ved kommunenummer og vejkode. Er dette lavet om? Derefter skal der renses for veje, der krydser kommunegrænser. --Madglad (diskussion) 12. okt. 2022, 10:46 (CEST)
Madglad, du er blevet blokeret et hav af gange for utilstedelig opførsel. En retur med stråmandsargumenter lover ikke godt. --Pugilist (diskussion) 12. okt. 2022, 17:09 (CEST)
 •   Slet eller   Flyt - Der er ikke nok at bære en artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 22. nov. 2022, 09:58 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om kultur i Frankrig

Hvis man skal have en kategori specifikt om Frankrigs kultur, skal man vel også have for alle andre landes kultur. Så hellere slette denne. -- Jensga (diskussion) 18. okt. 2022, 20:42 (CEST)

 •   Behold – i hvert fald hvis ovenstående er grundlaget for sletning. Kategorien er baseret på tilstedeværelsen af {{FR-kulturstub}} på artiklen, og bør således ikke slettes bortset fra efter overvejelser om, hvad man vil med denne skabelon. -- InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 20. okt. 2022, 19:49 (CEST)
 •   Kommentar - @InsaneHacker: {{FR-kulturstub}} kan ændres til at bruge både Kategori:Påbegyndte artikler om kultur og Kategori:Påbegyndte artikler om Frankrig, så skabelonen kan beholdes samtidig med at denne kategori slettes. Jeg har set at den engelske Wikipedia har brugt det til stub-kategorier, som her, der har meget få artikler. Så jeg er også mest indstillet på at slette kategorien og tilpasse skabelonen til det. Andre stub-kategorier og skabeloner kan ordnes på samme måde, når kategorien er ved at være overflødig. --Steen Th (diskussion) 20. okt. 2022, 21:32 (CEST)

Sletningsforslag: Squadra Molteni

Hej. Jeg har lige opdaget siden om Squadra Molteni. Det er ikke et rigtigt cykelhold, men mere en lukket forsamling af aldrene mænd med en interesse. Det er mere hygge end noget andet. Skal de være her? Hilsen Vandcykel

 • Syntes ikke de skal være her.   Slet --Vandcykel (diskussion) 16. nov. 2022, 13:12 (CET)
 •   Slet - Med mindre der kan findes bedre kilder, så mener jeg ikke at notabiliteten er tilstrækelig.--Kjeldjoh (diskussion) 22. nov. 2022, 09:53 (CET)
 •   Slet - Ikke notabel nok --Replayful (diskussion) 4. dec. 2022, 15:38 (CET)

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/only-steel-real-retro-rad-profis-voraus https://altomcykling.dk/retrohold-vil-generobre-lalpe-dhuez https://podcasts.apple.com/dk/podcast/episode-4-squadra-molteni-st%C3%A5l-uld-og-godt-med-fernet-branca/id1487829667?i=1000459452559 https://www.tvsyd.dk/tour-de-france-2022/cykelhold-koerer-jysk-tour-de-france-etape-paa-tunge-cykler-ifoert-uldtoej https://www.visitvejleblog.dk/vintagecykler-og-vejlensiske-bakker/ https://www.berlingske.dk/aok/cykling-er-motion-og-mental-wellness-ude-i-naturen https://jv.dk/artikel/tilbage-til-merckx-%C3%A6raen-niels-foretr%C3%A6kker-st%C3%A5l-og-uld-2018-4-28(6) https://www.aarhuscyklebane.dk/vare/2022-kontingent-rytter-samarbejdsklubber/ https://www.aarhuscyklebane.dk/wp-content/uploads/2017/06/DM2017-1.pdf https://migogaarhus.dk/latinerfestivalen-2017/

 •   Slet - Selvom notabilitetsgrænsen for sportsrelaterede emner generelt er lav, så mener jeg at denne her er under lavmålet. Toxophilus (diskussion) 21. dec. 2022, 09:06 (CET)

Sletningsforslag: Gitte Moulin

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Gitte Moulin er oprettet af Bruger:Hoffmannkoenig. Artiklen blev kort efter markeret med bl.a. notabilitet og en række andre skabeloner. Jeg har markeret artiklen som uencyklopædisk. Artiklens opretter har på min og egen diskussionsside argumenteret for artiklens relevans. Lad os tage diskussionen i et bredere forum. --Pugilist (diskussion) 25. dec. 2022, 23:46 (CET)

 •   Slet - Artiklen er efter sit indhold uencyklopædisk med præg af tætpå, hvilket bl.a. illustreres af, at opretter ifølge egne oplysninger har fået tilladelse til brug af illustrationen fra biograferede. Biogrferedes notabilitet er efter min opfattele under barren. Der er ikke megen omtale, det væsentligste et interview i Femina, men ellers primært Facebook, LinkedIn, Lasso etc. Men primært er artiklen uencyklopædisk. --Pugilist (diskussion) 25. dec. 2022, 23:46 (CET)
  Argumenterne for at artiklen er uencyklopædisk blafrer fra øst til vest fra Pugilist side. Når jeg spørger ham, hvor notabiliteten i artiklen er "uvederhæftig," så skriver han, at mange har oprettet rengøringsfirma og at mange taler om skønhedsoperationer. Artiklen omhandler en kvinde, som jeg ikke har nogen personlig relation til eller forbindelse med, som i over 26 år har drevet et af Danmarks større rengøringsfirmaer, som har givet levebrød og arbejdsplads til hundredvis af mennesker og som tilmed har den lidet sædvanlige kombination, at hun formentlig er den kvinde i Danmark, der har brugt flest penge på skønhedsoperationer, som rådgiver andre kvinder herom og som har taget livtag med tabuerne omkring at ville ændre på sin biologiske alder. Dem er der ikke mange af, formentlig ingen andre i DK. Pugilist skriver, at omtalen mestendels baserer sig på en artikel i Femina. Det er heller ikke sandt. Artiklen beror på artikler fra Femina, Berlingske tidende, Ekstra Bladet samt reality tv serie på blandt andet TV2, en podcast og et radioprgram. Præcis som der står i artiklen. Hoffmannkoenig (diskussion) 25. dec. 2022, 23:58 (CET)
  Slet - Hun er en af de mange semikendte mennesker i Danmark, som har optrådt lidt i kulørte blade og medvirket i reality. Men det samlede billede af hende mener jeg ikke er nok til en artikel. Der er masser af mennesker, som har startet virksomheder, og muligvis er hendes virksomhed notabel, hvis den kan leve op til kravene, men hun er ikke. Toxophilus (diskussion) 26. dec. 2022, 09:23 (CET)
Jeg synes der sniger sig en lettere arrogant tone ind af, at man ikke kan være kendt, selvom man i 26 år har drevet en virksomhed med vækst og skabelse af hundredvis af arbejdspladser, har deltaget i et tocifret antal artikler, tv udsendelser, podcastserier og oplæg og "tillader" sig at være frontløber i en debat om at skabe offentlig accept af de medmennesker, der synes skønhedsoperationer er saliggørende. Det er at være semikendt!!!! Hvornår er man så accepteret helkendt? Er det fordi, der er tale om en stærk kvinde, der tør stå frem og tage livtag med et af samfundets store tabuer samtidig med, at hun er en succesrig forretningskvinde? Hoffmannkoenig (diskussion) 26. dec. 2022, 12:26 (CET)
 •   Slet - Sammenlagt er hun måske nok relevant, men artiklen er åbenlyst uencyklopædisk. Halvdelen er flosker og snak om succes. Og resten handler om skønhedsoperationer, der normalt ikke er noget, der nævnes i biografier. Derudover vidner Hoffmannkoenigs reaktioner om, at denne er alt for tæt på Gitte Moulin til at kunne forholde sig sagligt. --Dannebrog Spy (diskussion) 26. dec. 2022, 14:48 (CET)
 •   Slet - Man er accepteret som kendt, når man lever op til kriterierne for biografier. Umiddelbart indfrier artiklen ikke kriterierne, og der lader til at være en problemstilling ifht. "tæt på". PHE77 (diskussion) 26. dec. 2022, 18:44 (CET)
  En skriver, at notabiliteten i artiklen er fin, men at artiklen bør slettes. En anden, at notabiliteten ikke er i orden og henviser til retningslinjer, hvor man alene kan læse, at Gitte Moulin hverken hører til i kategorien selvklare notabiliteter eller dem, der selvklart ikke er notabiliteter!!!
  Som en omvendt rettergang, hvor bevisbyrden påhviler den "anklagede," bliver jeg beskyldt for at være for tæt på Gitte Moulin.
  Dette skrevet mod bedre vidende. Jeg har skrevet det før, men gentager gerne. Jeg er uddannet journalist, har arbejdet som sådan i over 15 år og kender alene Gitte Moulin, fordi jeg til et fagmagasin, der anerkender hendes notabilitet som indlysende, mødte hende een gang!!!
  Kombinationen af et menneske, der i 26 år har bevist, at hun kan drive en vækstvirksomhed og skabe i hundredvis af arbejdspladser og en, der gentagne gange i tv, radio, podcast, artikler i magasiner og aviser har taget livtag med et af tidens store tabuer. Skønhedsoperationer, kampen mod biologisk alder og diskussionen om man opnår succes ved skønhed, var for mig at se oplagt, som mit første bidrag på Wiki.
  Mit ønske har alene været at være med i Wiki fællesskabet.
  Der er INTET BELÆG FOR AT HÆVDE, AT JEG ER FOR TÆT PÅ GITTE MOULIN. Der er ingen beviser herfor. Af den simple grund, at det er løgn, et semantisk fatamorgana skabt for at kunne "bosse" artiklen væk fra Wiki.
  Jeg troede, naivt og fejlagtigt har det vist sig, at Wiki, var et fællesskab, hvor man guidede, hjalp og arbejdede sammen for at skabe den fedeste encyklopædi. I stedet har jeg oplevet at blive nedgjort, latterliggjort og løjet om. Det er en tarvelig adfærd.
  Før den skingre kamp for at nedgøre Gitte Moulin kommer til at antage alt for latterlige dimensioner, så minder jeg om, at man uden problemer kan finde et hav af biografiske opslag på realitystjerner, kendt for langt mindre samfundsvæsentlige ting end Gitte Moulin: Sarah Louise Christiansen, Amalie Szigerhy, Jannie Ree og Jackie Navarro, og mange flere kan nævnes.
  Jeg kan kun gentage min opfordring til at lade Gitte Moulin blive, meget gerne med råd og vejledning i korrektioner, så teksten passer bedst muligt ind på Wiki. Hoffmannkoenig (diskussion) 27. dec. 2022, 09:32 (CET)
Hoffmannkoenig: Både artiklen og dine indlæg minder desværre meget om, hvad der sker, når man skriver om noget, man har et personligt eller økonomisk forhold til. Emnets relevans overvurderes betydeligt - En Google-søgning på Gitte Moulin giver f.eks. påfaldende få resultater. Artiklens indhold er langt fra at være neutralt men præges af snak om succes og inddragelse af uvedkommende ting. Og når andre som her kommer med indvendinger, resulterer det i fornærmede og ophidsede indlæg, fordi man føler sig personligt ramt. Beklager, men det er en adfærd, vi har set mange gange før, og som derfor naturligt også udløser en del skepsis. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. dec. 2022, 23:09 (CET)
 • Et forsigtigt   Behold; Enig i at den er på grænsen, og at der er et tætpå-problem, - måske kender Hoffmannkoenig hende ikke, men han har et overbegejstret forhold til hende, som går ud over neutraliteten. Anyway synes jeg det er en interessant og relevant historie om en dansk iværksætter. Jeg har skåret den lidt til, i håb om at den måske kan reddes. - Nico (diskussion) 29. dec. 2022, 11:41 (CET)
 • Kommentar: Hun er omtalt i TV2, Femina, Ekstra Bladet, Berlingske som er brugt som kilder. Denne omtale er for mig at se tegn på offentlig interesse og dermed også relevans for Wikipedia (også kaldet notabilitet). Men jeg har et meget alvorligt problem med personoplysninger uden kildeangivelse, og som ikke jeg umiddelbart har kunne finde andre steder. Bl.a. fødselsdato og -sted, hendes mand og andet. Jeg har ikke brugt lang tid til at lede efter verificering, men der burde ikke være behov for at lede. Jeg kan ikke støtte at beholde artiklen før der er ordentlig angivelse af pålidelige kilder til alle personoplysninger. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 29. dec. 2022, 13:40 (CET)
 •   Slet – Som opfølgning på min kommentar vil konstatere at ingen har vist interesse for at rette de påpegede problemer med artiklen, herunder personoplysninger uden kildeangivelse. Derfor vil jeg anbefale en sletning baseret på artiklens kvalitet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. jan. 2023, 15:39 (CET)
 •   Behold Jeg er også mest til behold. Jeg hæfter mig ved, at hun har været iværksætter og hendes virksomhed har været en gazelle flere år. Det ser jeg som et tegn på succes. Hun er også omtalt i flere landsdækkende medier. Det er rigtigt, at opretteren forsvarer artiklen ihærdigt, men hvis man har brugt tid på en artikel, så vil man vel også kæmpe for, at den overlever. Artiklen har haft 499 sidevisninger de seneste 30 dage. Borgmesteren i Roskilde Tomas Breddam har haft 32 :-) --MGA73 (diskussion) 30. dec. 2022, 11:12 (CET)

  Neutral   Slet - der skal luges ud i hyldestskriftet og Gazellerne bør ikke tælle, der er tusindsvis af disse, som ikke er notable. Men hun er på vippen til at være notabel. Mvh KnudW (diskussion) 1. jan. 2023, 19:18 (CET)

Hvis den nuværende artikel umiddelbart er hvad der kan kildebelægges, så mener jeg ikke at det er nok. Mvh KnudW (diskussion) 20. jan. 2023, 14:49 (CET)
Der kan vel godt stå noget om Gazellerne selvom det ikke alene er med til at afgøre notabiliteten. Det fortæller jo noget om hvad hun går og laver, og også at hun har en vis success. Vi skriver jo også til om at nogen har x børn og er gift, selvom det ikke har noget med personens notabilitet at gøre. --MGA73 (diskussion) 5. jan. 2023, 18:42 (CET)
 •   Slet - Mindre oplagt end så mange andre sletteforslag. Jeg er enig med adskillige andre i, at hun notabilitetsmæssigt ligger lige på vippen. Var det kun et spørgsmål om at vurdere notabiliteten, ville jeg nok lade tvivlen komme artiklen til gode. Så er der spørgsmålet om tætpå-problemet. Teksten - og reaktionen på sletteforslaget - tyder på, at hovedforfatteren ikke forholder sig neutralt til indholdet, og det trækker i retning af sletning. Selvom hvis man følger princippet om god tro, kunne man måske argumentere for at se bort fra det. Men det afgørende tredje for mig er, at teksten rummer for mange problemer med manglende kilder, irrelevante oplysninger og pov-prægede formuleringer; den er kort sagt uencyklopædisk, som forslagsopretteren nævner. Sådanne problemer kan siges at være mindre fundamentale end de to førstnævnte, fordi de jo kan ændres ved en grundig revision af artiklen. Men i de tre uger, der er gået siden sletteforslaget blev skrevet, er der ingen, der har foretaget en sådan revision, så det tyder ikke på, at dette problem kan forventes at forsvinde. Artiklen i sin nuværende form mener jeg derfor bør slettes. En evt. senere artikel om samme person, som lever op til alle kriterierne, vil nok være bevaringsværdig. --Økonom (diskussion) 14. jan. 2023, 10:04 (CET)
 •   Kommentar - Økonom opsummerer situationen ganske udemærket. Det centrale argument for at beholde, er at biograferede er iværksætter med en relativ succes. Det argument mener jeg ikke kan tillægges større vægt. Ifølge Danmarks Statistik oprettes i Danmark årligt mere end 200 højvækst-iværksættervirksomheder. Der er tidligere fastslået konsensus om, at “Gazelle”-virksomheder ikke i sig selv er notable, og heri ligger selvsagt, at stifterne af disse virksomheder heller ikke i sig selv påkalder sig nogen notabilitet - i det omfang der er relevans, må en sådan antages at være knyttet til virksomheden, ikke til stifterne eller ledelsen. Med årlig etablering af mere end 200 succesfulde iværksættervirksomheder og med konsensus om, at Gazelle-virksomheder ikke i sig selv er relevante, bør vi ikke lægge vægt på, at biograferede har etableret en virksomhed, succesfuld eller ej. Der er formentlig enighed om, at biograferedes virksomhed ikke er notabel. Er virksomheden ikke notabel, forekommer det anstrengt at hævde at virksomhedens stifter/leder er notabel grundet etableringen/ejerskabet. Dertil kommer de problemer, som er angivet i indstillingen opsummeret af Økonom. -Pugilist (diskussion) 15. jan. 2023, 12:07 (CET) - Og at en artikel har mange visninger under en verserende slettediskussion med stor deltagelse er helt normalt og er på ingen måde relevant for artiklens relevans, når slettediskussionen er ovre. -Pugilist (diskussion) 15. jan. 2023, 12:09 (CET)
Det handler vel ikke om at der skal være en enkelt ting, der gør at hun er notabel. Det er en kombination af flere ting. Gitte er omtalt af i alt fald 3 landsdækkende medier (TV2, Berlingske og EB), så nogen opmærksomhed har hun da fået.
Jeg mener ikke der er problemer med tæt på. Hvis man har brugt tid på at skrive en artikel, så er det helt naturligt at forsvare den. Der har jo været andre redaktører inde over artiklen og det står alle frit for at omformulere, hvis der er ord, der forekommer POV. Jeg mener at vi har praksis for, at vi ikke bedømmer en artikel ud fra det oprindelige indhold, men det indhold den har på tidspunktet hvor afgørelsen træffes. --MGA73 (diskussion) 17. jan. 2023, 18:48 (CET)
Der er række omstændigheder, der tilsammen begrunder tæt på-mistanken: begrænset notabilitet, overdreven hyldest, flere åbenlyst uencyklopædiske ting og aggressiv adfærd overfor indvendinger. Desuden redigeringskommentaren fra den IP-bruger, der indsatte tæt på-skabelonen: "Tætpå og notabilitet. Skrevet af Masema Kommunikation v/Martin Hoffmann Kønig". Andre brugere har så efterfølgende foretaget en oprydning, men der er stadig tydelige problemer. Der er ingen kilder til erhvervskarrieren og heller ingen forklaring på det drastiske fald i antallet af hendes ansatte. Til gengæld omtales hendes mand som passioneret fritidsmenneske, hvilket vist ikke kan siges at være en relevant oplysning i hendes biografi. --Dannebrog Spy (diskussion) 17. jan. 2023, 21:58 (CET)
 •   Kommentar – Jeg har ryddet op i de mange oplysninger uden angivelse af kilde og de positive anprisninger. Jeg kiggede de anførte referencer og eksterne henvisninger igennem uden finde noget om størrelsen af hendes firma eller modtagne gazellepriser. --Dipsacus fullonum 17. jan. 2023, 22:49 (CET)
@Dipsacus fullonum: Du kan se Combi clean på listen https://www.yumpu.com/da/document/read/3944513/gazeller-i-danmark-2004 så vi kan i alt verificere at de var gazelle i 2004. Mht. tidligere år må det kunne slås op hvis man går på biblioteket. Hvis man bare sletter alt uden kilder, så kan en artikel jo hurtigt blive noget tynd. I Kategori:Kilder mangler (samlet liste) er der p.t. 15.421 artikler. Normal praksis er vist at vi beholder oplysninger men sætter en "kilder mangler" på, medmindre vi vurderer, at en påstand nok ikke er korrekt eller at den er uden betydning for artiklen.--MGA73 (diskussion) 23. jan. 2023, 17:37 (CET)

Spørgsmål: Jeg vil gerne på vegne af Gitte lægge et billede op, og jeg har set herinde, at det samme billede tidligere er blevet fjernet pga. tvivl om rettigheder. Der er senere kommet en bekræftelse på rettighederne, så mit spørgsmål er: Hvordan kan jeg være sikker på, at billedet godkendes af fællesskabet? Hvordan kan I se, at Wikipedia og Commons har godkendt brugen af billedet? AndersBram (diskussion) 20. jan. 2023, 14:27 (CET)

Der ser i øjeblikket ud til at være to billeder af Gitte Moulin − begge lagt op af en bruger: Gitte Moulin
* c:File:Gitte Moulin 789F12DD-5EE1-493F-A396-5EF169635CB4.jpg lagt op 31. dec. 2022 med kommentaren: "...However, the message was not sufficient to confirm permission for this file. [...] If a valid permission is not provided within 30 days of the first response by a VRT agent, this file will be deleted. ..."
* c:File:2019 grundlægger og ceo for Combi Clean.jpg lagt op 3. jan 2023
Hvis det ender med at begge filer bliver slettet, kan du måske få hjælp hos en af dem der er nævnt her: Kategori:VRT-medlemmer
-- PHansen (diskussion) 21. jan. 2023, 08:50 (CET)
 •   Slet - Jeg mener at notabiliteten af denne biografi ligger tæt på grænsen, da der er en del medieomtale, men jeg mener at det på nuværende tidspunkt er for lidt.--Kjeldjoh (diskussion) 1. feb. 2023, 12:52 (CET)
 Konklusion:
En del diskussion, men overvældende flertal for sletning ud fra lidt forskellige begrundelser. Økonom (diskussion) 1. feb. 2023, 19:12 (CET)
Jeg vil gerne appellere afgørelsen om sletning. (REDIGERET. FLYTTET TIL GENDANNELSESSIDE)AndersBram (diskussion) 6. feb. 2023, 11:21 (CET)
Der findes en side for gendannelse af artikler: Wikipedia:Gendannelsesforslag
-- PHansen (diskussion) 6. feb. 2023, 11:45 (CET)

Gendannelsesforslag: Wikipedia:Sletningsforslag

Sletningsforslag: 58 ESC-skabeloner

I Kategori:Eurovision Song Contest skabeloner er der 59 skabeloner. Skabelonen {{esc}} erstatter de 58 andre skabeloner.

Skabelonerne er fundet via Wikipedia:Database rapporter/ubrugte skabeloner og Bruger:Steenth/Skabeloner mangler interwiki.

Hvis nogen tjekker, så opdager de måske at der er 1 skabelon, som ikke er på listen over ubrugte skabeloner: {{ESC/Serbien Montenegro}}. Dette skyldes en enkelt artikel hvor brugen ikke var rettet til den nye. Det er nu fixet.

Hvis der er stemning for at slette, så er der måske andre af de ubrugte skabeloner, der også kan slettes.

Jeg har ikke sat {{ds}} på diskussionssiderne, da det vist kun er Bruger:Rekf der har redigeret men brugeren er ikke længere aktiv. Derudover har Bruger:Steenth kategoriseret og får et ping da Steen har lavet listen med ubrugte skabeloner. Bruger:EPO får også et ping pga. kommentar på diskussionssiden med ubrugte skabeloner. --MGA73 (diskussion) 27. dec. 2022, 20:20 (CET)

Super. Så er dette blot endnu en chance for alle til at kigge forbi WP og kommentere :-) --MGA73 (diskussion) 27. dec. 2022, 21:07 (CET)

Sletningsforslag: Bandidos Danmark

Jeg kan ingen grund se til at motorcykelklubben (rockerklubben) Bandidos har en selvstændig side Bandidos Danmark. Med venlig hilsen Pelle S.H. 1. jan. 2023, 18:51 (CET)

 •   Slet - jf. ovenstående. Pelle S.H. 1. jan. 2023, 18:51 (CET)
Begrund venligst nærmere, hvad du mener med, at der ikke skulle være en artikel om Bandidos Danmark? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 1. jan. 2023, 19:00 (CET)
 •   Behold - Ubegrundet sletningsforslag af notabel artikel. --Santac (diskussion) 1. jan. 2023, 19:10 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Artiklen er ikke større end, at det kan skrives ind som et underafsnit i hovedartiklen om Bandidos, hvor der i forvejen står om deres kriminelle aktiviteter i Danmark. Toxophilus (diskussion) 1. jan. 2023, 19:46 (CET)
Ole Ryhl Olsson Klubben er i 22 lande, skal hvert et land have en selvstændig side på Wiki?. Der står jo i forvejen en del om Bandidos i Danmark på siden. Pelle S.H. 1. jan. 2023, 19:50 (CET)
 •   Slet – artiklen Bandidos Danmark har ingen kilder og er kort og rodet. Emnet er nok notabelt, men artiklens kvalitet er for ringe. Den danske afdeling af Bandidos er bedre beskrevet i artiklen Bandidos, så artiklen Bandidos Danmark i dens nuværende stade er overflødig. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 1. jan. 2023, 19:53 (CET)
 •   Sammenskriv - Jeg mener ikke dette skulle havde været et sletningsforslag, men skulle havde været et Wikipedia:Sammenskrivningsforslag. Bandidos Danmark har så kraftige mangler, at det vil være nemmere at sammenskrive den til Bandidos, end at skulle udbygge artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 2. jan. 2023, 13:00 (CET)
 •   Sammenskriv - Syntes at sammenskrivning vil være det bedste valg. Man kan ikke komme udenom at information om Bandidos Danmark på Dansk Wikipedia giver mening, men så bare som afsnit i hovedartikelen. --SimmeD (diskussion, bidrag) 23. jan. 2023, 08:57 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder

Kategorierne Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder og Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder i Danmark er blevet flyttet til hhv Kategori:Bygge- og anlægsvirksomheder og Kategori:Bygge- og anlægsvirksomheder i Danmark af Bruger:1020D, som så har indstillet dem til slet uden at komme med argumenter for det: - jeg kan ikke set noget begrundelse hvor det er sket. Men jeg synes at flytning er forkert, når vi har en kategori for Kategori:Bygninger, konstruktioner og anlæg. --Steen Th (diskussion) 21. jan. 2023, 23:35 (CET)

 •   Kommentar - Begrebet “Bygge- og anlæg” er vidt udbredt, så i den sammenhæng kan der være en vis logik i at have kategorien Bygge- og anlægsvirksomheder (med underkategorier), men det kommer på tværs af kategorisystemet, som netop medtager “konstruktion”. Jeg er derfor enig i, at der skal flyttes tilbage. Bruger:1020D har på kort tid foretaget et meget betydeligt antal ændringer uden forudgående drøftelser, og ikke alle ændringer er lige hensigtsmæssige. —Pugilist (diskussion) 22. jan. 2023, 13:05 (CET)
 •   Flyt ikke - Enig med @Steen Th (og med Pugilist i at den skal tilbage til det oprindelige). Der er flere firmaer i Danmark der bruger betegnelsen "konstruktion", f.eks. denne: Steelpartners.dk. I "konstruktion" ligger også en samling af enkeltdele, der kan være midlertidig, mens et byggeri er noget mere blivende. Hold derfor fast i Kategori:Bygge-, konstruktions- og anlægsvirksomheder. --Jesper Egelund (diskussion) 22. jan. 2023, 16:06 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Bagerikæder

Endnu en af Bruger:1020D sletningsforslag, hvor der ikke er noget begrundelse for flytning. Så jeg har kigge hvor artiklerne er kommet hen: Carlo's Bake Shop er i Kategori:Bagerier; Emmerys, GuldBageren, Lagkagehuset og Reinh van Hauen er i Kategori:Bagerbutikskæder i Danmark; og Mister Donut og Paul (bageri) er i Kategori:Bagerbutikskæder. Spørgsmål om opdelingen har givet noget. --Steen Th (diskussion) 1. feb. 2023, 09:46 (CET)

 •   Slet - Bagerbutikkæder er bedre end bagerikæder; der er mange bagerbutikker, der ikke er bagerier, ligesom det præciseres, at der er tale om detailvirksomheder. Så denne opdeling/flytning har været nogenlunde fornuftig IMO. --Pugilist (diskussion) 1. feb. 2023, 11:05 (CET)

Sletningsforslag: Skald

Artiklen Skald handler ikke om Skald (som angiveligt er en lokalitet), men om en gård med navnet "Sønder Skald". Jeg kan ikke i artiklen se noget så specielt ved den gård at den er encyklopædisk relevant (notabel). Desuden er artiklen fuldstændig uden kildehenvisninger, så intet af indholdet kan verificeres af læserne. Jeg mener at begge forhold i sig selv er så alvorlige at artiklen bør slettes. Artiklen er oprettet i 2013 af Bruger:Jejupe og opdateret med billeder (som der i øvrigt også er problemer med) i 2023 af Jejupe. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. feb. 2023, 00:23 (CET)

Sletningsforslag: Spise

Spise er et ordbogsopslag kamufleret som en flertydigside. Der er ingen artikler med emner der hedder "spise", så en flertydigside er ikke nødvendig. Da Wikipedia ikke er ordbog, bør siden derfor slettes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. feb. 2023, 18:45 (CET)