Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SDBS)
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletning Rediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletning Rediger

Generel procedure Rediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslaget Rediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser") Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gang Rediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusion Rediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionen Rediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbne Rediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning? Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletning Rediger

Sletningsforslag: Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori)

Jeg har haft kig på Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori) om den stadig er nødvendig. Den er oprettet da Bruger:Palnatoke, da han oprettede filmartikler, når han skulle håndtere oprettelse af nye artikler. Men jeg har ikke brugt den. Og jeg har hellere ikke gjort noget for at få den vedligeholdt. Jeg kan godt vide mængden af artikler, som er danske, via de øvrige kategorier. Hvis jeg får opbakning til at slette den, så vil jeg gerne fik fjerne kategorien fra de mange artikler, som har den. --Steen Th (diskussion) 17. maj 2022, 22:39 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet - Jeg er enig i, at kategorien formentlig er overflødig, og at kategorien kan slettes. Kan andre begrunde kategoriens eksistens, har jeg dog intet imod at lade artiklen fortsætte som administrationskategori. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2022, 23:50 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold jeg anvender den til at se og tilmelde kategorier til filmene. Kategorien er usynlig, så den er ikke til synlig gene. --Glenn (diskussion) 23. maj 2022, 20:48 (CEST)Svar[svar]
  Kommentar/  Spørgsmål @Glenn: Den tilføjes ikke ved hjælp af en skabelon, så man kan sagtens se den som tag når man redigerer siden. Men rigtigt nok kan man som udgangspunkt ikke se den, når man blot læser artiklen. Men måske @Steenth, Weblars og Dipsacus fullonum: kan den fremover tilføjes ved hjælp af en bestemt (nationalitets)parameter i skabelon {{Infoboks film}}, hvis det besluttes at den skal blive? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 24. maj 2022, 09:44 (CEST)Svar[svar]
Svar: Det ville forudsætte at infoboksen er brugt i alle danske film, og at feltet oprindelsesland er altid er udfyldt (enten eksplicit eller fra Wikidata). Ingen er af delene er vel nødvendigvis tilfældet. Men hvis det er opfyldt, kan man godt sætte kategorien i infoboksen. Det vil dog være besværligt og kræve noget programmering. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. maj 2022, 10:22 (CEST)Svar[svar]
@Christian Giersing og Dipsacus fullonum: - Jeg har tjekket alle artikler i kategorier for danske film. Det er meget få, som ikke har {{Infoboks tv}} - der er mange af dem, som bruger {{Infoboks tv}}, fordi det er en tv-udsendelse eller serie. Eller en film-serie, som er sammenskrevet. Der er ca. 4000 titler, som har Skabelon:Infoboks film men ikke Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori).
Hvis oprindelsesland er angivet, så angives land som et link til landet i infoboksen. Det er nemt, hvis der er kun er et. Men tit er der angivet flere land. Samme med oprindelsesland (P495) - der kan være flere lande angivet. Normalt er der kun et af dem, som er primær-land, mens resten kun er angivet fordi filmproduktion eller finansiering. Det er normalt at større film er i co-produktion, som hvor der er dansk deltagelse, uden at filmen bliver dansk. --Steen Th (diskussion) 24. maj 2022, 22:53 (CEST)Svar[svar]
  Kommentar - Jeg kigger på den igen. Jeg har kodet i {{Infoboks film}} så den kan sætte kategorien. Det løser det meste. Hvis der problemer med fx flere oprindelseslande eller det mangler, så vil jeg tilføje {{{dkfilm_admkat}}}, som sætte kategorien, når den bruges. Jeg har tanker om at fjerne kategorien fra artiklerne, således, når infoboks er der, så sættes den kun af infoboksen. Jeg vil i overgangen bruge en midlertidig kategori for at sætte om det er i orden, så det vil give lidt støj. Det som er tilbage er:
* 37 artikler uden infoboks. De fleste er i serien Der var engang, hvor infoboks mangler.
* 7 artikler med {{Infoboks tv}}
De her 44 artikler vil jeg vil blive fredet i først omgang. De er på denne rapport: Bruger:Steenth/sandkasse87. --Steen Th (diskussion) 10. apr. 2023, 20:12 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: 58 ESC-skabeloner

I Kategori:Eurovision Song Contest skabeloner er der 59 skabeloner. Skabelonen {{esc}} erstatter de 58 andre skabeloner.

Skabelonerne er fundet via Wikipedia:Database rapporter/ubrugte skabeloner og Bruger:Steenth/Skabeloner mangler interwiki.

Hvis nogen tjekker, så opdager de måske at der er 1 skabelon, som ikke er på listen over ubrugte skabeloner: {{ESC/Serbien Montenegro}}. Dette skyldes en enkelt artikel hvor brugen ikke var rettet til den nye. Det er nu fixet.

Hvis der er stemning for at slette, så er der måske andre af de ubrugte skabeloner, der også kan slettes.

Jeg har ikke sat {{ds}} på diskussionssiderne, da det vist kun er Bruger:Rekf der har redigeret men brugeren er ikke længere aktiv. Derudover har Bruger:Steenth kategoriseret og får et ping da Steen har lavet listen med ubrugte skabeloner. Bruger:EPO får også et ping pga. kommentar på diskussionssiden med ubrugte skabeloner. --MGA73 (diskussion) 27. dec. 2022, 20:20 (CET)Svar[svar]

Super. Så er dette blot endnu en chance for alle til at kigge forbi WP og kommentere :-) --MGA73 (diskussion) 27. dec. 2022, 21:07 (CET)Svar[svar]
  Slet --Pugilist (diskussion) 27. feb. 2023, 15:55 (CET)Svar[svar]
 Konklusion:
De er alle blevet slettet med større kørsel. --Steen Th (diskussion) 26. jun. 2023, 20:41 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Mageløs's Endeligt

Siden Mageløs's Endeligt indeholder teksten fra en vise. Jeg har kopieret det til Wikisource (s:da:Mageløs's Endeligt. I.) hvor det passer bedre ind, og foreslår derfor sletning. Siden blev oprettet i 2015 af Bruger:Tofts og ikke gennemgået større ændringer siden. Replayful (diskussion) 5. maj 2023, 11:29 (CEST)Svar[svar]

 • Der er blevet tilføjet noget tekst til artiklen. Jeg synes stadig ikke at visen kan bare en artikel i sig selv, bl.a. fordi noget af teksten handler om andre lignende viser, og ikke den som artiklens titel handler om. Men jeg synes at teksten vil kunne sammenskrives med Mars (svensk skib), og så kan artiklen evt. laves til en omdirigering dertil? Replayful (diskussion) 24. maj 2023, 22:31 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Enig, som den står, er der ikke noget, der berettiger til en artikel i sig selv. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 5. maj 2023, 12:20 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar - Forhåbentligt kan nogen skrive noget mere om dette en gang. Nogen har i hvert fald lykkedes med at skrive lidt om denne "Hånesang om svenskerne". Der er også en mere læsbar oversættelse til mere moderne dansk. --Santac (diskussion) 6. maj 2023, 08:48 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - I sin nuværende stand, hvor det blot er teksten på visen, som er det egentlige indhold i artiklen, så mener jeg ikke, at det er relevant med denne artikel. Hvis nogen kan udvide med relevant indhold baseret på referencer i teksten er jeg åben for at beholde. Toxophilus (diskussion) 7. maj 2023, 20:29 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Der kan givet skrives en interessant artikel om visen. Der er ikke noget galt i at have visens tekst i artiklen, da der ikke er ophavsret til teksten, men så længe visens tekst er artiklens eneste indhold, så opfylder artiklen klart ikke kravene til en encyklopædisk artikel. --Pugilist (diskussion) 8. maj 2023, 21:26 (CEST) - Efter udvidelse   Behold -Pugilist (diskussion) 31. maj 2023, 14:30 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar - Jeg vil inden for de næste dage prøve at skrive noget tekst. --Santac (diskussion) 9. maj 2023, 09:46 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - efter omskrivningen. --Økonom (diskussion) 5. jun. 2023, 16:24 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Ikke konsensus for sletning. Økonom (diskussion) 17. jun. 2023, 11:09 (CEST))Svar[svar]

Sletningsforslag: De Berejstes Klub

Der er slået tvivl om denne klubs notablilitet. Lad os tage den her, så vi kan få det afklaret ordenligt. --Altaïr Ibn-La'Ahad 18. apr 2012, 13:06 (CEST)

 •   BeholdKlubben har ca. 600 flere medlemmer end Eventyrernes Klub, udgiver et rejsemagasin (Globen), som findes på flere biblioteker, og har adskillige medlemmer, som holder rejseforedrag og udgiver bøger og film. DBK er faktisk Danmarks største forening for rejselystne.(Skrev 89.236.39.154 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
 •   Slet - Skal jeg være ærlig, synes jeg, at den er langt ude. At folk, der rejser, danner en "klub" gør vel i og for sig ikke den til notabel. 600 medlemmer er naturligvis en del, men på den anden side hverken ret meget i sammenligning med landsdækkende foreninger og det betyder vel samtidigt, at klubben ikke er så eksklusiv (speciel) som andre. --Rmir2 (diskussion) 18. apr 2012, 21:17 (CEST)
 •   Behold Jeg har fjernet reklamepræg. 14 folkebiblioteker har tidsskriftet. Det må sige noget om notabiliteten. Peter Mulvany (diskussion) 18. apr 2012, 21:49 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig med Rmir2. --Altaïr Ibn-La'Ahad 18. apr 2012, 21:57 (CEST)
 •   Behold - Sammenlignet med eksempelvis fodboldklubber, er 600 medlemmer faktisk en del. Ser ingen problemer i artiklen i dens nuværende form. mvh Tøndemageren 18. apr 2012, 22:11 (CEST)
 Konklusion:
Ikke konsensus om at slette artiklen. Beholdes. Pugilist (diskussion) 30. apr 2012, 09:54 (CEST)

Runde 2:

Artiklen om De Berejstes Klub har tidligere været diskuteret, uden der blev opnået et konsensus for slet. Der er nu gået 10 år, og vi kan tage det op igen.

Artiklen er primært blev anvendt til selvpromovering fra foreningen selv. Der er fortsat ingen kilder og simple googlesøgninger giver ikke rigtig noget andet end egen selvpromovering og foreningens SoMe profiler. Foreningen synes ikke at være omtalt af andre end dem selv. Foreningen opfylder klart ikke antal medlemmer til automatisk notabilitet, hvortil fremhæves, at der blot efter foreningens egne oplytsnigner er ca. 200 betalende medlemmer. --Pugilist (diskussion) 1. jun. 2023, 14:48 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet - Som indstillet, og i øvrigt som de tidligere sletteargumenter. --Pugilist (diskussion) 1. jun. 2023, 14:48 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Udmærket lille artikel. --Santac (diskussion) 1. jun. 2023, 18:36 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar 227 hits i Mediestream vedrørende De Berejstes Klub fra 1996 og til 2009, hvor Mediestream stopper med at registrere avisartikler (derefter skal man over i Infomedia), dog tillige en radioudsendelse fra d. 28. april 2022 (DR P5) kaldet "DET GODE SELSKAB" registrerer mediestream også vedrørende De Berejstes Klub. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 1. jun. 2023, 23:50 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Det aktuelle medlemsantal er under grænsen og den artikel virker vist mest som en reklameartikel for deres medlemmer og deres blad. mvh KnudW (diskussion) 2. jun. 2023, 19:37 (CEST)Svar[svar]
Under grænsen for hvad? --Santac (diskussion) 3. jun. 2023, 21:29 (CEST)Svar[svar]
Den grænse som der er konsensus om er gældende for automatisk notabilitet, jf. kriterierne. --Pugilist (diskussion) 3. jun. 2023, 21:45 (CEST)Svar[svar]
Tænkte nok, det var det der mentes: Vil endnu en gang understreget at det er grænsen for _automatisk_ notabilitet. Ikke grænsen for ikke at have notabilitet og derfor skulle slettes. --Santac (diskussion) 3. jun. 2023, 21:52 (CEST)Svar[svar]
Der er ingen der hævder, at artiklen skal slettes fordi der ikke foreligger automatisk notabilitet. Sletteforslaget er begrundet i, at foreningen ikke er omtalt af andre end dem selv og at de i øvrigt ikke er automatisk notable. --Pugilist (diskussion) 3. jun. 2023, 22:23 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar Enig i, at artiklen med sit nuværende udseende er for præget af egen reklame og vil kunne slettes af den årsag, men jeg mener, at klubben er notabel. Ifølge Infomedia har klubben haft godt 800 hits i medierne de sidste 10 år, heraf 74 i landsdækkende dagblade. Det er typisk en passant i diverse personportrætter, men der er også nogle tværgående artikler om foreningen som sådan. Jeg mener, det er tilstrækkelig meget omtale til, at foreningen kan siges at have almen interesse. Det ideelle ville derfor være en bibeholdelse af artiklen efter en omskrivning af teksten. --Økonom (diskussion) 5. jun. 2023, 16:22 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar Jeg har skåret lidt til og tænker den fremstår mere neutral nu og mindre som en intern side på deres egen internetside. --Santac (diskussion) 5. jun. 2023, 17:06 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - jeg mener også, at artiklen har et acceptabelt udseende nu. Økonom (diskussion) 17. jun. 2023, 11:00 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Jeg tænker at selvom det ikke er en stor forening, så fungere artiklen meget godt som et supplement til artiklen om Eventyrernes Klub, som er mindre men ældre.--Kjeldjoh (diskussion) 18. aug. 2023, 09:09 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Artiklen er nu omskrevet noget, og der er fortsat ikke konsensus om at slette den. Beholdes. Økonom (diskussion) 19. aug. 2023, 09:45 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er lidt en rodebunke og jeg har svært ved at se notabiliten. Jeg har slettet to andre Ungdomsråd fra provinsen, som tydeligt ikke overholdt kriterierne og jeg mener hellere ikke at denne gør det.

Siden det er en ældre artikel, vil jeg dog lige høre andres mening.

 •   Slet - Som ovenfor- KnudW (diskussion) 2. jun. 2023, 16:55 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Det er da et fint initiativ, at kommunerne sætter lidt ressourcer af til at lade unge føle sig inkluderet i den politiske proces, og konceptet kan givet bære en artikel om Ungeråd, men de konkrete ungeråd oprettet af diverse kommuner og organisationer gør sig på ingen måde bemærket udenfor linjen i det kommunale budget. At initiativet er "godt" og sympatisk, gør ikke de enkelte ungeråd encyklopædisk relevante. Artiklen består da også af alenlange lister med navne på ihærdige unge, der har været tilknyttet det kommunale projekt, men det er vel blot udtryk for, at der ikke er så meget andet at skrive om Ungeråd KBH. --Pugilist (diskussion) 2. jun. 2023, 17:04 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Langt størstedelen er komplet uinteressant fra et encyklopædisk synspunkt, og vil være forældet allerede næste år, og resten er ærlig talt heller ikke fantastisk. Toxophilus (diskussion) 2. jun. 2023, 20:31 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Enig med de øvrige. De lange lister med personer er i hvert fald uinteressante i encyklopædisk sammenhæng, og medlemmerne udskiftes jo i sagens natur jævnligt. Måske kan vi have en artikel om ungeråd generelt — hvis nogen kunne tænke sig at skrive artiklen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 4. jun. 2023, 07:31 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Enighed om sletning. Økonom (diskussion) 17. jun. 2023, 11:02 (CEST)Svar[svar]

————-

Artiklen er blevet oprettet igen af Bruger:KristianTLB godt to måneder efter genoprettelse uden nogen indikation i artiklen om, at Ungeråd KBH er blevet mere relevant siden sidst, og artiklen burede derfor slettes “on sight”. Vi prøver imidlertid igen her. -Pugilist (diskussion) 26. aug. 2023, 10:12 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet - Artiklens form er denne gang bedre, men der er fortsat ikke noget i artiklen, der viser at det venlige projekt gør sig bemærket andre steder end hos de unge, der defilerer ind og ud af rådet. Vi har artiklen Ungeråd, der har nogenlunde samme indhold. Vi kan passende lave en omdirigering fra Ungeråd KBH til Ungeråd. Ingen relevant information vil gå tabt ved det. —Pugilist (diskussion) 26. aug. 2023, 10:12 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar En omdirigering er nok en god løsning. Det skulle være et demokratisk projekt, men det fremgår (så vidt jeg kan se) ingen steder hvor mange der har afgivet stemmer, så umiddelbar kan det ligge så godt være et kommunalt PR-projekt, - deres webpræsentation ligner meget noget kommunalt produceret. - Nico (diskussion) 26. aug. 2023, 11:06 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg er meget enig i Pugilists betragtninger, og ser ingen grund til at holde denne som selvstændig artikel. Toxophilus (diskussion) 26. aug. 2023, 19:48 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg lagde mærke til artiklen en sen nattetime, men nåede aldrig at få hjernen til at reagere. Jeg hilser derfor sletteforslaget velkomment, og støtter en sletning under samme argumentation som herover. --Medic (diskussion) 26. aug. 2023, 22:36 (CEST)Svar[svar]
 •   Sammenskriv – Der kan skrives et afsnit om Ungeråd KBH i artiklen om Københavns Kommune. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. aug. 2023, 00:17 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg ikke være mere end enig med Pugilist. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 31. aug. 2023, 09:28 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Fortsat konsensus om sletning, idet der dog laves en omdirigering til Ungeråd. Der kan evt. skrives et afsnit om det lokale råd i artiklen om Københavns Kommune. Økonom (diskussion) 2. sep. 2023, 15:02 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Kategori:Entreprenørfagsprog

Desværre har lavet en hav af sletningsforslag uden at skrive en begrundelse hvorfor. Så jeg har kostbar tid at finde hvor indhold i Kategori:Entreprenørfagsprog er blev af. Men der ikke blev oprettet en kategori, som skulle erstattet denne kategori: Men indholdet inden masseflygning blev sat i gang var følgende artikler: Entreprise, Etage, Mire, Nivellering, Passivt design, Sal (rum) og Totalentreprise. Og kategorierne Kategori:Entreprenørmaskiner og Kategori:Teknisk tegning. --Steen Th (diskussion) 5. jun. 2023, 13:59 (CEST)Svar[svar]

Lige for en ordens skyld: det er 1020D, der har været i gang. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. jun. 2023, 14:43 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Der er ikke umiddelbart praksis for at have kategorier af typen "X-fagsprog", tænker jeg. --Replayful (diskussion) 6. sep. 2023, 18:32 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Kategori:Musikinstrumentmagervirksomheder

Endnu en kategori, hvor der svært at spore hvad Bruger:1020D har tænkt og gjort. Alle artikler er flyttet til en kategori under Kategori:Musikinstrumentproducenter. Artiklerne var A.C. Zachariasen & Søn, Besson, Brødr. Jørgensen, Buffet Crampon, Frobenius Orgelbyggeri, Hornung & Møller, Höfner, I. Starup & Søn, Jupiter Band Instruments, Marcussen & Søn, Meinl Percussion, P.G. Andersen & Bruhn, Powell Flutes, Samick og Wilhelm Heckel GmbH. Kategorier: Kategori:Guitarproducenter, Kategori:Musikinstrumentmagervirksomheder og Kategori:Musikinstrumentmagervirksomheder i Danmark. Kategori er oprettet af Bruger:Pugilist i 2020. --Steen Th (diskussion) 5. jun. 2023, 14:46 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet/  Kommentar - Det er her som mange andre steder lidt svært at se, hvad Bruger:1020D egentlig havde forestillet sig. Jeg kan dog se, at han har oprettet Kategori:Musikinstrumentproducenter på et tidspunkt, og har vist tilsyneladende flyttet indholdet over i denne nye kategori. Det er lidt potato/potato for mig. Musikmager har en lidt altmodish klang og dækker bedre for de tidligere instrumentbyggeres virksomheder, hvorimod musikinstrumentproducent vel er mere dækkende for den mere industrielle prodution (den tilsvarende engelske kategori er da også en:Category:Musical instrument manufacturing companies. Kategori:Musikinstrumentmagervirksomheder blev valgt i 2020, da det på daværende tidspunkt passede (og manglede) i kategorisystemet, der i forvejen havde Kategori:Musikinstrumentmagervirksomheder i Danmark, oprettet i 2012. Umiddelbart virker det som om, at flytningerne ikke har gjort den store skade, og at vi kan lade denne ligge. Men det er muligt, at en nærmere gennemgang viser, at der kommet rod i systemet også med denne flytning. -Pugilist (diskussion) 5. jun. 2023, 16:44 (CEST)Svar[svar]
Årsagen var at modernisere sproget, desuden at den også dækker andre typer af musikinstrumenter.--1020D (diskussion) 9. jun. 2023, 11:24 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Ikke megen debat, men tilsyneladende ikke nogen, der vil flytte tilbage, så kategorien slettes. --Pugilist (diskussion) 20. aug. 2023, 17:05 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Lean Milo

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lean Milo er stedfortræder i Folketinget mens Jon Stephensen har orlov. Milo startede som stedfortæder 27. april (se https://www.ft.dk/medlemmer/mf/l/lean-milo) og Stephensens orlov er planlagt til at vare til 1. oktober. Det betyder at Milo vil være stedfortræder i under 6 måneder. Wikipedia:Kriterier for biografier siger at stedfortrædere i Folketinget skal have haft posten i mindst et halvt år for at være notable. Jeg kan ikke se andre grunde til at det skulle relevant at have en artikel om Milo, og indstiller derfor at artiklen om ham slettes. Den blev oprettet 27. april af Bruger:Fnielsen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. aug. 2023, 17:45 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet - Enig i ovenstående. Mener at det er for tidligt.--Kjeldjoh (diskussion) 18. aug. 2023, 09:24 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar/  Neutral - Kriterierne omhandler automatisk notabilitet; har personen i øvrigt påkaldt sig interesse, er personen notabel. Konkret tror jeg, at der er mange, der har interesse i at søge information om den person, der skal afløse Jon Stephensen, og jeg synes ikke, at vi skal hindre folk i at finde sådan information. Den konkrete artikel indeholder dog alene ganske sparsomme oplysninger. Jeg er neutral, men kan overbevises om et behold, hvis der kommer noget konkret indhold om biograferede ind i artiklen. --Pugilist (diskussion) 18. aug. 2023, 09:38 (CEST)Svar[svar]
  Hvis Jon Stephensen på et tidspunkt skulle trække sig fra Folketinget, vil Lean Milo sandsynligvis blive ordinært folketingsmedlem, og vil da opnå automatisk notabilitet. Som er det nu, synes jeg ikke at Milo har påkaldt sig nogen speciel interesse. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. aug. 2023, 10:46 (CEST)Svar[svar]
 •   Neutral - det er på kanten. Han mangler netop 26 dage før han har automatisk notabilitet, når Jon Stephensen kommer tilbage. Jeg lavet et google-søgning på ham. Men det meste medieomtale, som er mest aktuelt, er forbindelsen med Jon Stephensen. Og jeg kan ikke set noget omkring virke som medlem eller anden aktivitet andet diverse opslagsværker. Jeg også søg på mig selv - jeg har haft langt mere medieomtale end han har haft i det sidste halv år. Men jeg kan lide Pugilist tilgang: Vi skal have det folk er interesseret i. Men sidevisning på ham er ikke specielt høj. Han ligger på kanten. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at der var mere stof på ham. --Steen Th (diskussion) 18. aug. 2023, 11:16 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Som udgangspunkt enig i forslagsstillerens begrundelse. Om skæringspunktet for automatisk notabilitet burde være 5 eller 6 måneder, er nok lidt arbitrært, men det var resultatet af en eksplicit diskussion og kompromis i sin tid, og så virker det rimeligt at være loyal overfor det som et benchmark fremover. Har vedkommende gjort sig særligt bemærket, ville det være et selvstændigt argument for at beholde, men der ser ud til at være enighed om, at det ikke er tilfældet. Jeg er principielt enig i Pugilists argument om, at hvis man kan se, at der er stor interesse for at søge informationer om ham, vil det være en selvstændig beholde-begrundelse; men som Steen Th illustrerer, er der ikke rent faktisk denne interesse i form af mange hits i dette tilfælde. Økonom (diskussion) 19. aug. 2023, 09:58 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar Jon Stephensen er nu tilbage i Folketinget tidligere end først udmeldt, så Milo fik lidt under 4 måneder som stedfortræder i Folketinget. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. aug. 2023, 11:03 (CEST)Svar[svar]
  Blev det enden på historien, og er der ikke andet relevant at skrive om biograferede i artiklen, hælder jeg til   Slet. --Pugilist (diskussion) 25. aug. 2023, 12:03 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Konsensus om sletning. Økonom (diskussion) 2. sep. 2023, 14:55 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Åndsvidenskab (alternativ videnskab)

Jeg anbefaler, at siden Åndsvidenskab (alternativ videnskab) bliver slettet, og at Åndsvidenskab samles til 1 artikel. Der er ingen hævdvunden tradition for at skelne mellem to typer af åndsvidenskab. Rudolf Steiners tilgang voksede ud af en tysk tradition for Geisteswissenschaft og ikke som et simpelt opgør med den. Der er heller ikke artikler om alternativ filosofi, natur- samfunds- eller humanvidenskab, og en encyklopædi bør kunne beskrive kompleksitet og forskelle inden for en videnskabsgren og ikke foretage en normativ/subjektiv skelnen mellem dem. Enhver videnskab rummer forskellige videnskabsteoretiske tilgange, og det er hverken almen praksis på dansk, engelsk eller tysk Wikipedia at opdele artikler om videnskabsgrene i to. (Skrev FiloRevolut (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

 •   Kommentar Formalia: Artiklen blev oprindelig oprettet af Bruger:Tomasrasmussen i 2009, ændret til en omdirigering i 2013 og genoprettet som selvstændig artikel af Bruger:Alexandramander i 2021. Bruger:MedicinerJakob og Bruger:Astromand har også foretaget adskillige redigeringer i artiklen, der ind imellem har været præget af redigeringskrig og også tidligere ønsker om sletning, jf. artiklens diskussionsside.
Hvad substansen i sletteforslaget angår, har vi allerede artiklen Åndsvidenskab (ikke-naturvidenskab), som i sit indhold svarer til de tilsvarende tyske og engelske wp-artikler om "Geisteswissenschaft", altså en traditionel encyklopædisk artikel om humaniora mv. Indhold og status for denne forekommer at være ukontroversiel. Dawp (men ikke wikier på andre sprog) har i tilgift nærværende artikel, som handler om den særlige brug af ordet "åndsvidenskab" i dels Rudolf Steiners, dels Martinus' tradition - altså noget, som de fleste nok ikke vil betegne som noget videnskabeligt, men mere over i et alternativt/religiøst/spirituelt tankesæt. Det relevante spørgsmål er vel, om der er pålidelige kilder til, at "åndsvidenskab" i denne alternative betydning opfattes som et selvstændigt begreb, som anvendes i nogen udstrækning i offentligheden og ikke dækkes fuldt ud af andre artikler som antroposofi. Hvis det er tilfældet, virker en selvstændig artikel berettiget. Jeg er ikke helt afklaret, men vil ikke uden videre afvise, at dette er tilfældet. Man kan dog under alle omstændigheder overveje at rette tilføjelsen "alternativ videnskab" til noget andet. Jeg mener ikke, at indholdet, i hvert fald slet ikke Martinus' del, har noget med videnskab at gøre, og den nuværende navngivning antyder dermed fejlagtigt en slags videnskabelig sidestilling af de forskellige grupper, der bruger begrebet. --Økonom (diskussion) 19. aug. 2023, 09:30 (CEST)Svar[svar]
Det virker som en meget subjektiv vurdering af, hvad videnskab er, hvor der bare kategorialt skelnes mellem videnskab og “noget alternativt”. Hvis indstillingen er, at alt der ikke lever op til et snævert naturvidenskabeligt videnskabsideal skal forkastes, er der stort set intet filosofi og humanvidenskab, som er videnskab.
At tale om en åndelig verdensdimension har for eksempel været en del af filosofien siden Platon, og Steiners filosofi er vokset ud af en tysk filosofisk åndstradition, som går tilbage til Hegel. Hvad Martinus angår har både Jan Nyborg Tarbensen og Nikolaj Pilgaard Petersen skrevet og forsvaret PhD-afhandling om Martinus’ filosofi ved Syddansk Universitet. Det betyder i dette tilfælde, at Wikipedias forfattere stiller sig hævet over forskerkollegiet på Syddansk Universitet, og mener de ved bedre end de professorer, der godkendte de to PhD afhandlinger.
Når jeg har anbefalet en sletning af artiklen, skyldes det, at den umiskendeligt ligner et udtryk for subjektivt smagsdommeri, der ikke er nogen faglig videnskabelig begrundelse for. Forfatteren til artiklen henviser til en notits i et dansk filosofileksikon, hvilket ikke er nogen begrundelse for at lave to artikler. Jeg er selv forskeruddannet og universitetslærer, og videnskab er ganske meget mere end naturvidenskab. Grunden til at jeg begyndte at skrive på Wikipedia var, at mange af artiklerne er af en utroligt lav faglig standard og fulde af fejl, og adskillige af mine og andres studerende får store problemer, fordi de bruger informationer fra Wikipedia. Jeg tænkte, at jeg kunne bidrage til at højne niveauet, men jeg kan efterhånden forstå, at Wikipedia er mere styret af lægfolks meninger end af reel faglig viden, og at det er sådan hele systemet er bygget op. Derfor vil jeg nu slette mig som bruger og slutte mig til de kolleger i universitetsverdenen, der offentligt advarer mod Wikipedia. Da Diderot og d'Alembert lavede encyklopædien i Frankrig, var det for at skabe oplysning, men Wikipedia har desværre den modsatte virkning og skaber formørkelse. FiloRevolut (diskussion) 19. aug. 2023, 23:15 (CEST)Svar[svar]
Jeg er samfundsfaglig og ikke filosof, men dog videnskabelig medarbejder.
Jeg forstår godt de mange sletningsforslag, da artiklen åbenlyst er skrevet af en person, der har et negativt forhold til emnet. Hvis artiklen havde været skrevet af en person, der havde et åbent og indgående kendskab til emnet - og ikke bare havde læst sig til noget rent teoretisk - ville det nok ikke have skabt så kraftige reaktioner.
Jeg er tilhænger af, at artiklen bliver slettet, da den ikke har en faglig kvalitet, der berettiger dens eksistens. Desuden er der - som forskeren rigtigt skriver - heller ikke nogen anerkendt tradition for at skelne mellem to forskellige typer af Geisteswissenschaft.
Det kan ikke være Wikipedias opgave at være smagsdommer, for så har projektet ikke nogen eksistensberettigelse som encyklopædi. Artiklen er underlødig, og overskriften på den er ren og skær nedvurdering af emnet. Der har været forskning i både Rudolf Steiner og Martinus på universitetet, og at lægfolk, der ikke er forskeruddannede, forveksler videnskab med en snæver fortolkning af naturvidenskab, er ikke nogen berettigelse for at kalde noget alternativt. Næsten al videnskab er startet som noget “alternativt” i forhold til det etablerede, ellers havde der ikke været en videnskabelig og filosofisk udvikling de sidste 2500 år. Derfor bakker jeg 100 procent op om sletningsforslaget. AntropologGert (diskussion) 20. aug. 2023, 00:34 (CEST)Svar[svar]
Jeg kan ikke se, at artiklen har nogen negativ vinkling af indholdet - tværtimod virker den som en meget loyal gengivelse af hhv. Steiners og Martinus' tanker. Skal man kritisere indholdet, kan man snarere pege på, at kun deres egne og ikke andre, mere kritiske holdninger refereres. Jeg synes dog ikke, at det giver artiklen slagside i en grad, så den bør slettes. Til gengæld ville jeg foretrække, at titlen blev ændret til "Åndsvidenskab (esoterisk begreb)" eller evt. "spiritistisk begreb" eller tilsvarende. --Økonom (diskussion) 21. aug. 2023, 09:13 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Jeg ser ikke at der er grundlang for en sletning. Men jeg vil foreslå at der oprettes et Sammenskrivningsforslag hvor det kan diskuteres om Åndsvidenskab (alternativ videnskab) og Åndsvidenskab (ikke-naturvidenskab) skal sammenskrives til Åndsvidenskab.--Kjeldjoh (diskussion) 21. aug. 2023, 09:41 (CEST)Svar[svar]
  Hvis man laver en simpel søgning på AI chatgpt med spørgsmålet:
  Is Rudolf Steiner part of the german tradition of Geisteswissenschaft?
  Får man følgende svar:
  Yes, Rudolf Steiner is considered to be a significant figure within the German tradition of Geisteswissenschaft
  Prøv selv. Den danske Wikipedias opdeling af åndsvidenskab i to er en kunstig skelnen, der er opfundet af bruger Alexandramander. Den er udtryk for denne brugers subjektive vurdering, og den har ingen rod i nogen forskningstradition. Derfor bliver opdelingen også udsat for gentagen kritik fra folk, der er sagkyndige på området, og det kan undre lidt, at andre så forsøger at holde fast i denne opdeling, igen blot med henvisning til subjektive holdninger og ikke med henvisning til nogen faglig viden.
  De to artikler om åndsvidenskab bør slås sammen til en, så denne bedømmende vurdering af noget som alternativt og andet som stuerent, forsvinder. AntropologGert (diskussion) 3. sep. 2023, 17:57 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Ikke konsensus om sletning. Der er mulighed for at oprette et sammenskrivningsforslag, hvis nogen ønsker det. Økonom (diskussion) 2. sep. 2023, 14:57 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Tivolis Venner

Artiklen Tivolis Venner er markeret med en par skabeloner. "Organisationen" havde for 15-20 år siden nogle synspunkter om, hvorvidt Tivoli måtte bygge et højhus, planer der for længe siden er blevet opgivet. De var også imod, at man byggede Axel Towers, og har vist været "bekymret" for diverse ændringer. Organisationen findes tilsyneladende ikke mere og har efterladt et fodaftryk i en spand vand, ligesom artiklen er kildeløs og spekulativ. Antallet af medlemmer i "organisationen" er ikke oplyst, men det er nok et rimeligt sikkert bud, at medlemstallet lå en del under, hvad der giver automatisk notabilitet. --Pugilist (diskussion) 19. aug. 2023, 18:34 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet Ikke alt efterlader sig et varigt eftermæle. "Organisationer", der blot er talerør for en eller flere offentlige debattører og ellers er imod højhuse, motorveje, opførelse af vindmøller i deres baghave osv. har sjældent længerevarende interesse. I det konkrete tilfælde indeholder artiklen Tivoli en del omtale af "sagen", og det bør være (mere end) rigeligt. Selve "organisationen" er uinteressant, hvilket er illustreret ved, at artiklen Tivolis Venner ikke handler om organisationen, men derimod om "sagen". Artiklen er således uencyklopædisk, og "organisationen" er uden notabilitet. --Pugilist (diskussion) 19. aug. 2023, 18:34 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet Meget enig. Tivolis Venner er en gruppe på 15 bygnings- og bykulturinteresserede borgere, der har til formål at holde et kritisk øje med den fysiske byudvikling i og omkring Tivoli – det gør da ikke artiklen notabel. Med venlig hilsen Pelle S.H. 19. aug. 2023, 18:46 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet Enig - den totale mangel på kilder og den uencyklopædiske vinkling er i sig selv tilstrækkelige begrundelser til sletning. At organisationen har eksisteret, er stadig nævnt for eftertiden i selve Tivoli-artiklen. --Økonom (diskussion) 19. aug. 2023, 19:59 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Som ovenfor argumenteret. Den hører ikke til på wiki. Toxophilus (diskussion) 22. aug. 2023, 09:00 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 30. aug. 2023, 09:36 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er lidt en rodebunke og jeg har svært ved at se notabiliten. Jeg har slettet to andre Ungdomsråd fra provinsen, som tydeligt ikke overholdt kriterierne og jeg mener hellere ikke at denne gør det.

Siden det er en ældre artikel, vil jeg dog lige høre andres mening.

 •   Slet - Som ovenfor- KnudW (diskussion) 2. jun. 2023, 16:55 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Det er da et fint initiativ, at kommunerne sætter lidt ressourcer af til at lade unge føle sig inkluderet i den politiske proces, og konceptet kan givet bære en artikel om Ungeråd, men de konkrete ungeråd oprettet af diverse kommuner og organisationer gør sig på ingen måde bemærket udenfor linjen i det kommunale budget. At initiativet er "godt" og sympatisk, gør ikke de enkelte ungeråd encyklopædisk relevante. Artiklen består da også af alenlange lister med navne på ihærdige unge, der har været tilknyttet det kommunale projekt, men det er vel blot udtryk for, at der ikke er så meget andet at skrive om Ungeråd KBH. --Pugilist (diskussion) 2. jun. 2023, 17:04 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Langt størstedelen er komplet uinteressant fra et encyklopædisk synspunkt, og vil være forældet allerede næste år, og resten er ærlig talt heller ikke fantastisk. Toxophilus (diskussion) 2. jun. 2023, 20:31 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Enig med de øvrige. De lange lister med personer er i hvert fald uinteressante i encyklopædisk sammenhæng, og medlemmerne udskiftes jo i sagens natur jævnligt. Måske kan vi have en artikel om ungeråd generelt — hvis nogen kunne tænke sig at skrive artiklen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 4. jun. 2023, 07:31 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Enighed om sletning. Økonom (diskussion) 17. jun. 2023, 11:02 (CEST)Svar[svar]

————-

Artiklen er blevet oprettet igen af Bruger:KristianTLB godt to måneder efter genoprettelse uden nogen indikation i artiklen om, at Ungeråd KBH er blevet mere relevant siden sidst, og artiklen burede derfor slettes “on sight”. Vi prøver imidlertid igen her. -Pugilist (diskussion) 26. aug. 2023, 10:12 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet - Artiklens form er denne gang bedre, men der er fortsat ikke noget i artiklen, der viser at det venlige projekt gør sig bemærket andre steder end hos de unge, der defilerer ind og ud af rådet. Vi har artiklen Ungeråd, der har nogenlunde samme indhold. Vi kan passende lave en omdirigering fra Ungeråd KBH til Ungeråd. Ingen relevant information vil gå tabt ved det. —Pugilist (diskussion) 26. aug. 2023, 10:12 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar En omdirigering er nok en god løsning. Det skulle være et demokratisk projekt, men det fremgår (så vidt jeg kan se) ingen steder hvor mange der har afgivet stemmer, så umiddelbar kan det ligge så godt være et kommunalt PR-projekt, - deres webpræsentation ligner meget noget kommunalt produceret. - Nico (diskussion) 26. aug. 2023, 11:06 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg er meget enig i Pugilists betragtninger, og ser ingen grund til at holde denne som selvstændig artikel. Toxophilus (diskussion) 26. aug. 2023, 19:48 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg lagde mærke til artiklen en sen nattetime, men nåede aldrig at få hjernen til at reagere. Jeg hilser derfor sletteforslaget velkomment, og støtter en sletning under samme argumentation som herover. --Medic (diskussion) 26. aug. 2023, 22:36 (CEST)Svar[svar]
 •   Sammenskriv – Der kan skrives et afsnit om Ungeråd KBH i artiklen om Københavns Kommune. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 27. aug. 2023, 00:17 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg ikke være mere end enig med Pugilist. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 31. aug. 2023, 09:28 (CEST)Svar[svar]
 Konklusion:
Fortsat konsensus om sletning, idet der dog laves en omdirigering til Ungeråd. Der kan evt. skrives et afsnit om det lokale råd i artiklen om Københavns Kommune. Økonom (diskussion) 2. sep. 2023, 15:02 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: K.H. Würtz

Virksomheden K.H. Würtz blev markeret med {{notabilitet}} af KnudW den 1. september 2021 med følgende begrundelse "5 ansatte, ingen oplysninger om alder, omsætning etc" Der er aldrig blevet oprettet et sletningsforslag, så det vil jeg tillade mig at gøre. Firmaet har pr. juni 2023 7 ansatte. Jeg har svært ved at se K.H. Würtz opfylder kriterier for virksomhedsartikler.--Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 4. sep. 2023, 21:51 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 4. sep. 2023, 21:51 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Notabiliteten er diskuteret på artiklen diskussionsside, hvor nogle personer henviser (uden dokumentation) til modtagne priser. Der er imidlertid intet i selve artiklen som påviser almen relevans. Artiklen er stort set uændret efter knap fem år, hvor ingen har forsøgt at forbedre den. Der er ingen uafhængige kilder (kun CVR og virksomhedens egen hjemmeside). Indholdet er 2 sætninger om virksomheden og 2 irrelevante og kildeløse afsnit om ejerne. Der kunne måske skrives noget interessant om virksomheden, men det er ikke gjort, selv nu efter 5 år. Artiklen er simpelthen under kvalitetsgrænsen, så slet den. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 4. sep. 2023, 23:01 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet. Reklame. /Madglad (diskussion) 5. sep. 2023, 02:34 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Virksomheden er den ene part i en af en af de mest omtalte ophavsretssager i de senere år, og en vigtig målartikel i omtalen af sagen på artiklen om Christian Bitz. Notabiliteten fortaber sig lidt ved at omtalen af sagen er fjernet fra artiklen. Jeg mener at ophavsretssagen er et langt vigtigere relevanskriterium, end omsætning og antal medarbejdere. - Nico (diskussion) 5. sep. 2023, 07:51 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg har tidligere skrevet, at jeg ikke mener at K.H. Würtz opfylder kriterierne som virksomhed eller som kunstner. Som part i en retssag, er det ikke parterne, men sagen der er relevant. Så løsningen kunne være at omskrive artiklen til at omhandle retssagerne. Men som artiklen fremstår nu, er den for meget reklame. Så jeg mener at det er bedst at slette artiklen, og så evt. starte en ny artikel omhandlende ophavsretssagen.--Kjeldjoh (diskussion) 5. sep. 2023, 08:21 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold Behold da de rigeligt overholder Den generelle grundregel: at der skal være opnået væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau. Her kan du fx købe stellet i Illum: KH Wurtz. De er ikke _automatisk_ notable, det kan vi hurtigt blive enige om, derfor kan de sagtens være notable alligevel. Udover hvad de selv har udrettet kommer så retssagen oveni. --Santac (diskussion) 5. sep. 2023, 08:26 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar Behold-stemmernes argumenter om virksomhedens notabilitet lyder overbevisende, både pga. designets kendthed i sig selv og retssagen; men derfor er artiklen ikke nødvendigvis bevaringsværdig, som det allerede er anført. Der har i meget lang tid været efterlyst forbedringer, så notabiliteten kan komme til at fremgå af artiklen, samtidig med at den fremstår neutral med uafhængige kilder. Kan vi ikke gøre, som det er sket tidligere, og give en uges pause eller så for at se, om neutrale brugere vil forbedre artiklens indhold tilstrækkeligt? Sker der ingen ændringer i teksten, vil jeg være tilbøjelig til at støtte sletning pga. manglende kvalitet af artiklen. Økonom (diskussion) 5. sep. 2023, 08:39 (CEST)Svar[svar]
 • Fremragende forslag. Jeg har nu omskrevet ariklen og bl.a. indsat info om overskud, samt kort beskrivelse af retssagerne. Tilsyneladende kan virksomheden ikke lide at opgøre omsætning. --Santac (diskussion) 5. sep. 2023, 09:08 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Point til Santac for omskrivningen. Som den står nu, opfatter jeg det som en fin artikel; måske info om personerne skal fjernes eller kildebelægges, men resten fungerer. --Replayful (diskussion) 6. sep. 2023, 15:50 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Beredskabsstyrelsen Højskole

Siden Beredskabsstyrelsen Højskole blev 29. dec. 2021 markeret med {{tætpå}}{{notabilitet}} af KnudW med begrundelsen "Relevans?" Der er siden da ikke fortaget nogle store ændringer af artiklen. Artiklen er oprettet helt tilbage til 16. mar. 2008. Siden da er navnet blevet ændret til Beredskabsstyrelsens Kursuscenter, Snekkersten. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 5. sep. 2023, 18:25 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark

Siden Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark blev 30. sep. 2021 markeret med {{tætpå}}{{notabilitet}} af KnudW med begrundelsen "marketing har været forbi?" Der er siden da ikke fortaget nogle store ændringer af artiklen. Artiklen er oprettet helt tilbage til 5. aug. 2014. Har den nogen relavans? --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 5. sep. 2023, 18:36 (CEST)Svar[svar]

 •   Slet - Kan ikke se hvad der taler for at beholde. Toxophilus (diskussion) 5. sep. 2023, 20:29 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Artiklen kan klart forbedres, men det er en organisation, der er forholdsvist kendt og gennem en årrække har været en del af den offentlige debat (også under sit gamle navn). Det er fint, hvis interesserede, der støder på organisationen, kan finde neutral information om, hvad organisationen er for en størrelse. -Pugilist (diskussion) 5. sep. 2023, 21:01 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet. Jeg bliver ikke ved at læse artiklen klogere på hvad denne af mig ubekendte organisation udretter. Hvis de gad oversætte deres managementlingo til dansk tror jeg ikke det ville hjælpe. Hvis nogen skriver en informativ artikel om foreningen er der rigeligt med plads. Ingen grund til at have en uencyklopædisk artikel så længe. /Madglad (diskussion) 5. sep. 2023, 23:25 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Som artiklen fremstår, kan den slettes som værende uencyklopædisk. Hvis nogen (andre end dem selv) skriver en neutral artikel, ser jeg ikke et problem i det.--Kjeldjoh (diskussion) 6. sep. 2023, 09:08 (CEST)Svar[svar]

Sletningsforslag: Maman

Artiklen Maman er indstillet til sletning af bruger:Jusobeas. Brugeren ikke helt fortrolig med processen for sletteforslag, hvorfor jeg opretter forslaget her. Der er på artiklens diskussionsside argumenteret for sletteforslaget.

 •   Behold - Artiklen er bot-oprettet baseret på DFI’s database, og der er ingen grund til at slette alene baseret på, at filmens instruktør ikke ønsker filmen omtalt. Sletteforslaget er i den sammenhæng grundløst, og med mindre der er protester, vil jeg lukke forslaget hurtigt, så vi ikke skal bruge tid på det. -Pugilist (diskussion) 13. sep. 2023, 08:48 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Jeg kan ikke se hvordan en artikel om en ikke-tilgængelig kortfilm uden nogen offentlig omtale og ingen kilder bortset fra DFI's database, kan have relevans for Wikipedia og opfylde Wikipedia:Kriterier for artikler. Masseimporten af film uden encyklopædisk relevans fra DFI er efter min mening et problem, og når en person som her gør indsigelse, synes jeg at den skal imødekommes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. sep. 2023, 09:28 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold/  Neutral - Som det er nu ser jeg ingen begrundelse for sletning, men masseimporten af film og andet fra databaser, uden en relevansvurdering er nok en diskussion værd. - Nico (diskussion) 13. sep. 2023, 09:35 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar - I øvrigt forstår jeg ikke hvorfor den massive ophavsretsovertrædelse som er påpeget flere gange før, fortsætter uden at nogen griber ind. Teksterne fra DFI er ufrie jævnfør afsnittet "Ophavsret og brug af indhold" på https://www.dfi.dk/omdfi/om-websitet og må ikke udgives under CC BY-SA 3.0. Så endnu et argument for at slette Maman er at indholdet er ulovligt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. sep. 2023, 09:44 (CEST)Svar[svar]
 •   Slet - Ikke pga. det oprindelige argument, men jf. Kartebolle kan jeg ikke se at Wikipedia automatisk skal have artikler om alle kortfilm. Der skal være bare lidt mere at sige end at den eksisterer (har eksisteret?), og ellers findes der andre databaser til den slags. Den oprindelige forslagsstillers reaktion er det man burde forvente som konsekvens af en uheldig/ujævn implementering af notabilitet. --Replayful (diskussion) 13. sep. 2023, 09:54 (CEST)Svar[svar]

[redigeringskonflikt

 •   Slet, hvis det er en overtrædelse af ophavsretten. Der står dog på siden, at “Det er som udgangspunkt tilladt for tredjepart at anvende materialet i andre sammenhænge“, men om det er nok, ved jeg ikke. Jeg har ikke forholdt mig til relevansen, så hvis den vurderes i orden, står dette skriv ikke i vejen for en ny artikel, skrevet med egne ord.
  - Sarrus (db) d. 13. sep. 2023, 09:56 (CEST)Svar[svar]
PS: Den bør dog ikke slettes alene fordi instruktøren ønsker det. Så kommer vi ud på et skråplan.
- Sarrus (db) d. 13. sep. 2023, 09:58 (CEST)Svar[svar]
  • @Sarrus: Problemet er at der står "DFI forbeholder sig retten til at kræve en given anvendelse bragt til ophør." Det forbehold er uforeneligt med udgivelse under en CC-licens som er uigenkaldelig. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. sep. 2023, 10:00 (CEST)Svar[svar]
   Ah, men det ser ud til, at der er to forskellige slags indhold med hver sine regler, men lad os bare være på den sikre side :-).
   - Sarrus (db) d. 13. sep. 2023, 10:03 (CEST)Svar[svar]
   Hej alle,
   Tak fordi I vil diskutere sidens eksistens for mig. Jeg vil dybt værdsætte at få den slettet, da den ingen relevans har og er komplet irrelevant for offentligheden. Jeg har arbejdet på mange andre film end denne siden da, og ingen af dem er nævnt på wikipedia. Min film er en skolefilm fra 2012, og jeg ser, at botten har oprettet siden i 2020, hvilket ikke givet mening. Jeg håber, I vil blive enige om, at siden ikke bør eksistere, da den hverken gavner ellers oplyser nogen, og i øvrigt er uddateret. Der står eksempelvis, at jeg er filminstruktør, og det er jeg ikke.
   nvh Julie (skaber og ejer af “Maman”) Jusobeas (diskussion) 13. sep. 2023, 10:20 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar - Baseret på kommentarerne ovenfor er diskussionen noget bredere end den konkrete artikel, nemlig om vi skal have de botoprettede artikler med info hentet fra DFI. Artiklerne er oprettet af botter administreret af Bruger:Palnatoke og Bruger:Steenth, der herved pinges. --Pugilist (diskussion) 13. sep. 2023, 12:08 (CEST) For en ordens skyld bemærkes, at artiklerne har været diskuteret mange gange tidligere uden at det har givet anledning til at forlange artiklerne slettet grundet manglende notabilitet, se eksempelivs her, her og her. Der forekommer at være et eksisterende konsensus om, at artiklerne som sådan er notable, så en konklusion om sletning grundet manglende notabilitet kræver nok en noget bredere diskussion. Det ophavsretlige spørgsmål er vist endnu ikke afklaret, men DFI er mig bekendt opmærksom på de uploadede artikler uden at de har gjort anskrig. --Pugilist (diskussion) 13. sep. 2023, 12:17 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Artikler skal ikke ændres eller slettes, bare fordi der står noget, de omhandlede ikke lige bryder sig om. Og her er der jo hverken tale om skandaler eller strafbare handlinger. Det er harmløse oplysninger, der kan findes nøjagtigt magen til hos både DFI og IMDB. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. sep. 2023, 13:24 (CEST)Svar[svar]
Jusobeas skriver klart på diskussionssiden: "Jeg har ikke lyst til, at en eksempelvis kommende arbejdsgiver eller kollegaer kan finde siden, da den er forældet, og min karriere ikke længere er dér.". --Dannebrog Spy (diskussion) 13. sep. 2023, 13:44 (CEST)Svar[svar]
Ja, og hun fortsætter klart på Diskussion:Maman med udførligt at begrunde sletningsforslaget ud fra Wikipedia:Kriterier for artikler. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. sep. 2023, 13:49 (CEST)Svar[svar]
 •   Kommentar - Mht. spørgsmålet om ophavsret er det et spørgsmål, jeg personligt generelt finder det svært at navigere rundt i, og jeg vil foretrække at overlade det til de mere jurakyndige wikpedianere at nå til en afklaring her, inden vi skrider til en evt. sletning. Vi skal selvsagt overholde reglerne, men jeg forstår på kommentarerne, at det endnu ikke er afklaret, om artiklen (og alle de mange tilsvarende) har et reelt problem her. Mht. notabiliteten: Jeg har selv været lidt overrasket i sin tid over de mange filmartikler, som automatisk er blevet oprettet, men har pragmatisk taget til efterretning, at de så ud til at have en slags "særstatus", og kan egentlig ikke se de store problemer i at have dem. I alle tilfælde ser jeg nødig, at man begynder at slette dem i individuelle slettediskussioner som denne - skal der ske en sletning, bør det ske efter en konsensus om det generelle spørgsmål om disse filmartikler i et bredere forum, altså Landsbybrønden. Så disse overvejelser munder vel nærmest ud i et "Behold - i hvert fald indtil videre". Økonom (diskussion) 13. sep. 2023, 20:52 (CEST)Svar[svar]
 •   Behold - Som både Nico og Økonom, så er det underordnet, hvad eventuelt implicerede i offentlig tilgængelig materiale synes er relevant at have stående på Wikipedia om dem eller deres arbejde. Vi kan godt tage en diskussion om de tusindevis af mere eller mindre ligegyldige artikler om ukendt kortfilm og lign. der er bot-oprettet fra DFI's database, men det bør gøres et andet sted og på et mere generelt niveau. Det vil tage evigheder at slette enkeltvis - lidt ligesom de mange intetsigende musikartikler, som Dr. Dose stod bag i sin tid. Toxophilus (diskussion) 14. sep. 2023, 08:47 (CEST)Svar[svar]
  Så hvorfor må jeg ikke bare selv slette den? Så slipper I helt for den her diskussion og for at spilde tid på det her? Jusobeas (diskussion) 14. sep. 2023, 16:31 (CEST)Svar[svar]