Wikipedia:Sletningsforslag

(Omdirigeret fra Wikipedia:SDBS)
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Dyr fra Amerika

Vi har kategorier om dyr fra Amerika, Eurasien‎, Skandinavien‎, samt Subarktiske fugle. Giver det mening at have kategorier om dyr fra store geografiske områder? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:11 (CET)

 •   Kommentar - Bruger Bruger:Patchfinder skriver om netop dette forslag: sletteforslag da kategorien kan rummes af verdendels kategorierne Sydamerikas fauna og Nordamerikas fauna. Jeg har ikke noget for og imod at kategorien bliver afviklet og slettet. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 11:00 (CET)
 •   Slet Som argumenteret af Patchfinder. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:31 (CEST)
 •   Slet Enig - jeg synes generelt, vi skal passe på med, at kategoriseringen ikke tager overhånd, så kategoriseringen bliver mere indviklet end nødvendigt med mange hierarkiske led. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:16 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)
 •   Slet både kategori og skabelon jf. Patchfinders argumenter. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:32 (CEST)
 •   Slet Vi bør ikke have kategorier (og skabeloner), som ingen kan se meningen med. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:18 (CEST)

Sletningsforslag: VHS-fabrikken

Bruger:Toxophilus har påsat notabilitetsskabelon på VHS-fabrikken, da der mangler omtale af deres resultater. --|EPO| COM: 20. mar 2021, 10:45 (CET)

 •   Slet - Jeg savner omtale af, hvad de har opnået af reelle medier, og ikke bare en video på youtube eller vimeo, hvor alle kan ligge det op. Jeg har svært ved at se, at de har bedrevet nok til bredere omtale, og google bekræfter mig med under 3k hits på specifik søgning på deres navn. Toxophilus (diskussion) 29. mar 2021, 08:44 (CEST)
 •   Slet Som beskrevet ovenfor. --|EPO| COM: 15. maj 2021, 13:58 (CEST)
 Konklusion:
Ikke meget debat, men enighed om at slette. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 13:56 (CEST)

Sletningsforslag: Negativ krængning

Bruger:Toxophilus har markeret Negativ krængning med notabilitetsskabelon, idet emnet tilsyneladende ikke er beskrevet særligt indgående. Kan man sammenskrive til en anden artikel? --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:26 (CEST)

 •   Slet/  Sammenskriv Umiddelbart tror jeg emnet er notabelt nok - selvom der tilsyneladende ikke er en artikel om det på en.wiki (jeg har prøvet negative + heel(ing), tilt(ing), roll). Men jeg ser ingen generel beskrivelse af emnet i artiklen - til gengæld er der omtalt en anvendelse i nogle specifikke produkter. Hvis vi havde haft artikler som Krængning eller Kurvestyring kunne det skrives ind der. Vi har Krængeteknik som dog er en ret ringe artikel, der lider af nogle af de samme problemer som denne artikel - dog har Krængeteknik en kort beskrivelse af hvad det faktisk går ud på. Man kunne godt skrive denne artikel ind i Krængeteknik. Det der selvfølgelig er brug for, er både en artikel om det fysiske begreb Krængning og en artikel om de mange tekniske metoder til at modgå uønskede effekter heraf. Jeg kan sige med det samme at det er ikke artikler jeg ville kunne skrive, da begge emner er omfattende og nok forudsætter en del overblik over de rigtige begreber samt en god forståelse af hvordan tingene hænger sammen - hvad der er vigtigt og hvad der ikke er.--Honymand (diskussion) 5. apr 2021, 12:54 (CEST)
 Konklusion:
Jeg har rettet lidt i artiklen om krængeteknik og linket til en motorcykel. Denne artikel ændres til omdirigering. --|EPO| COM: 15. maj 2021, 13:52 (CEST)

Sletningsforslag: GAME

GAME har aktiviteter i både Danmark og Libanon, de har modtaget anerkendelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Artiklen kunne godt trænge til at blive frisket op. Men er emnet alligevel for smalt eller overskygger problemerne notabiliteten? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 10:44 (CEST)

 •   Behold De findes åbenbart stadigvæk, og selv em det er i den nedre ende, så synes jeg ikke det gør noget, at der kan findes information om organisationen på Wikipedia. Artiklen har dog en række problemer. -Pugilist (diskussion) 24. apr 2021, 18:43 (CEST)
 •   Slet - i sin nuværende stand mener jeg, at den bør slettes. Hvis nogen giver artiklen en overhaling kan jeg godt overtales til et behold. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:11 (CEST)

Sletningsforslag: Techno Bass

Er genren Techno Bass så interessant, at den skal have sin egen artikel? --|EPO| COM: 25. apr 2021, 10:14 (CEST)

 •   Behold - Artiklen er velskrevet og indeholder relevant information, hvis man har interesse for den slags. Det vil formentlig være at foretrække med en lidt bredere artikel, der samler mange af de forskellige undergenrer, men indtil det sker, ser jeg ingen grund til at slette. -Pugilist (diskussion) 25. apr 2021, 11:44 (CEST)
 •   Slet - "Techno Bass ... er en undergenre af <rødt link>", "<rødt link> single <rødt link> fra 1989 har været betragtet som det første eksempel på et Techno Bass-nummer." Hvis ikke der er nogle notable musikere der høre til i denne genre, og artiklen om den overordnede genre endnu ikke er skrevet, så mener jeg ikke at DK-Wiki er nået til det detaljeringsniveau.--Kjeldjoh (diskussion) 26. apr 2021, 10:51 (CEST)

Sletningsforslag: Paul_Leroy

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Indledning: Kære alle,

Meget kort opsummeret, så var jeg og en anden(Mathilde Flindt) i dialog med Paul Leroy(I privat regi) og han spurgte om vi vil oprette den her side til ham(Vi har ikke fået penge eller andet). Men Paul har så set resultatet af der er kommet efter div. redigeringer. bl.a vil han ikke have sine mellemnavne offentligt kendte. Og derfor har han taget fat i mig igen og bedt om at blive taget ned, da han ikke synes at den repræsenterer ham og det han ønskede.

Jeg håber derfor at dette vil blive taget til efterretning og sletningsforslaget vil blive imødekommet over for Paul Leroy.

Jeg hører gerne, hvad i tænker og om dette kan lade sig gøre?

Med venlig hilsen --HeinoJohansen (diskussion) 7. maj 2021, 10:33 (CEST)

 •   Behold/  Neutral Artiklen er oprettet ud fra offentlige tilgængelige kilder, er alment relevant, og bør beholdes. At den biograferede bliver utilfreds med ikke at have ret til at bestemme indholdet, er ikke et argument, men burde være klart når man lægger en artikel op (fremgår klart over gem-knappen i redigeringsvinduet. Ingen artikler på Wikipedia er redigeret efter hvad den biograferedes ønsker. Ligeledes fremgår hans mellemnavne i en lang række sammenhænge på Google. Jeg tilføjer et lille neutral for en sletning, grundet den lange række misforståelser i forbindelse med oprettelsen, selv om argumentationen er lidt tynd når der som her er tale om markedsføringsprofessionelle.(skrev Nico (diskussion • bidrag) 7. maj 2021, 10:59. Husk at signere dine indlæg.)
 •   Behold - Som biografien så ud tidligere, syntes jeg at den lignede {{reklame}}, og jeg var i tvivl om, om jeg skulle operette et sletningsforslag eller om jeg skulle forbedre artiklen. Jeg valgte at forbedre artiklen, fordi jeg syntes at Paul Leroy virker som en interessant møbelarkitekt, som er relevant at have en artikel om på Wikipedia. Dette medført at store afsnit om reklametillæg i aviser og virksomheder der har købt hans møbler, er blevet slettet fra biografien. Som artiklen fremstår nu, mener jeg at den er vær at behold, og jeg ser ikke at der er personlige information som han burde have grund til at ønske at få slettet. Den er underbygget af kilder, på nær jeg ikke har kunne finde kilder på at han er "dansk/fransk".--Kjeldjoh (diskussion) 7. maj 2021, 11:10 (CEST)
 •   Behold - Artiklen fremstår i dag neutral og beskriver en designer, der ikke er helt uinteressant. Ser ingen grund til at slette. At biograferede tilsyneladende har forsøgt at betale sig til en artikel på Wikipedia, og at resultatet ikke er blevet som forventet, er ikke en slettegrund. --Pugilist (diskussion) 7. maj 2021, 11:17 (CEST)
HeinoJohansen har fortalt at de ikke har modtaget betaling, og det er for øvrigt ikke relevant. Husk "God tro".--Kjeldjoh (diskussion) 7. maj 2021, 11:25 (CEST)
Ah, mon dog de to medarbejdere, der arbejder på samme bureau, i deres arbejdstid på bureauet af egen drift skulle finde på at arbejde for bureauets kunde gratis? De to medarbejdere får selvfølgelig deres løn og får ikke selv ekstra for at løse lige netop denne opgave, men mon ikke bureauet havde tænkt sig at sende en faktura. God tro er ikke det samme som naivitet eller tossegodhed.
Og jo - det er rent faktisk relevant, da det netop er opretters begrundelse for sletning. -Pugilist (diskussion) 9. maj 2021, 10:53 (CEST)
 •   Slet /   Neutral Det kan tænkes at jeg er naiv og for ubevandret udi designverdenens kultur, men som jeg læser artiklen i skrivende stund er jeg ikke sikker på, at jeg kan se relevansen. Står der andet end at Leroy er blevet uddannet af en mester, der er beskrevet med større notabilitet end eleven, har startet et firma, og derefter udført sit arbejde (ved at designe et møbel)? Jeg stemmer slet fordi jeg ikke kan se en årsag til artikler om mennesker, der passer deres arbejde som forventet... men hvis der er præstationer i Leroys person eller virke, der taler for notabilitet, og hvis disse kan indføres i artiklen, kan jeg fint ændre min stemme. --Medic (diskussion) 12. maj 2021, 09:21 (CEST)
Argumentet "passer sit arbejde" giver altid lidt knas, når der er tale om mere kreative eller ligefrem kunstneriske fag. Det er eksempelvis et arbejde at være chefdirigent ved Operaen, men det er omvendt ikke et traditionelt arbejde, hvor en arbejdsgiver giver instruktioner om, hvorledes arbejdet skal udføres (andet end at dirigenten forventes at vifte lidt med armene). Det er lidt det samme med designere, der skaber eksempelvis et sofabord. Er det en simpel snedker, kan det måske give mening at sige, at snedkeren bare udfører et stykke arbejde, når han fremstiller bordet, men "designer" ligger konceptuelt et niveau over. Det er selvfølgelig en gråzone mellem kunst og håndværk, men generelt ligger de fleste designere efter min opfattelse over, hvis ellers de har skabt nogle relevante serier, hvilket jeg mener Leroy har. Det er ikke Eames og Corbusier, men mindre kan gøre det. --Pugilist (diskussion) 12. maj 2021, 11:34 (CEST)
Jeg kan godt følge dine tanker, Pugilist, men jeg mener, der er en stor forskel, der forsvinder lidt i dit argument. Du skriver herover, at det er et arbejde at være chefdirigent ved Operaen. Jeg er enig i, at chefdirigenten ved Operaen naturligvis skal have en artikel, også selv om han bare passer sit arbejde... men mit argument er, at det skal dirigenter ikke pr. automatik - altså at der er masser af dirigenter, der passer deres arbejde, men som ikke er chefdirigenter ved Operaen. Der er en værdiforskel mellem "dirigent" og "chefdirigent ved Operaen," og det er netop den forskel, jeg efterlyser i artiklen. "Designer" må være lige så lidt autonotabel som "dirigent," og jeg kan netop ikke af artiklen læse, at Leroy er "chefdesigner ved Operaen" (eller hvad end en rimelig pendant ville være i designverdenen). Derfor kan jeg ikke af artiklen læse, at han er andet end et menneske med en god uddannelse, der gør hvad ville forventes af mennesker med netop denne uddannelse. Giver det mening? --Medic (diskussion) 13. maj 2021, 09:31 (CEST)
@Medic: Jeg er helt enig i dine principielle betragtninger, ligesom jeg er enig i, at det ikke i sig selv er nok, at man bare kalder sig kunstner eller “kreativ” eller “blot” er uddannet dirigent ved konservatoriet. Det skal selvfølgelig være noget substans i det. Min overordnede pointe er blot, at “passer-sit-arbejde”-argumentet giver knas, når vi er ovre i den afdeling. Så uenigheden er mere om biograferede konkret kan siges at have gjort sig bemærket, og der synes jeg han kommer over barren. Det baserer jeg på, at han har haft er langvarigt samarbejde med Danmarks vel mest prominente møbelhus (som vi i øvrigt mangler en artikel om ..) og designet nogle serier for dem. Det gør ikke noget, at man kan slå ham op og, se hvem han er. -Pugilist (diskussion) 13. maj 2021, 10:40 (CEST)
Tak for svar; jeg tænker, at vi er enige om princippet. Tilbage står blot, at jeg, som nær-ubekendt med designverdenen, ikke aktuelt kan læse notabiliteten af artiklen (eller kilderne) - f.eks. hvilken betydning det har at have designet et møbel for Paustian. En af kilderne omtaler ganske vist at produktet er tilgængeligt mange steder i verden, men det samme er gældende for Danfoss' vandventiler; selv om Mads Clausen er biograferet på da.wiki er hans fortjeneste at skabe et multinationalt og verdenskendt firma, ikke designe et produkt der sælges internationalt. Jeg kan for nuværende ikke læse i artiklen, hvad der gør Leroy "Clausen-" eller "chefdirigent"-lig, hvorfor jeg af artiklen ikke kan se notabiliteten. Derfor er jeg villig til at ændre min stemme, i fald notabiliteten bliver mere end indforstået - altså når den fremgår af artiklen. Jeg betvivler således ikke (rigtigt) at notabiliteten kan være der, jeg er blot som lægmand for uvidende til at se den af artiklen i sin nuværende form. --Medic (diskussion) 13. maj 2021, 12:22 (CEST)
 Konklusion:
Det har hjulpet at bearbejde artiklen. Der er nu klar stemning for at beholde. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 13:58 (CEST)

Sletningsforslag: Sons of Sam

Det fremgår ikke af artiklen, hvordan Sons of Sam stiller spørgsmålstegn. Det betragter jeg som en væsentlig mangel i artiklen. Så væsentlig, at den bør slettes, hvis der ikke rettes op på det. --|EPO| COM: 14. maj 2021, 09:15 (CEST)

@EPO - slet du bare - det er tydeligt på din kommentar, at det ikke er skrevet så andre forstår det skrevne... --Tdn70 (diskussion) 14. maj 2021, 19:24 (CEST)

 •   Slet - Hvis der skal skrives en artikel om denne tv-serie, så skal den understøttes af kilder, ikke blot henvise til tv-serien.--Kjeldjoh (diskussion) 17. maj 2021, 15:02 (CEST)

Sletningsforslag: Efterskolen Solgården

Vi har mange artikler om efterskoler. Er Efterskolen Solgården tilstrækkelig notabel? Vi bør måske få uddybet Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler#Skoler. --|EPO| COM: 14. maj 2021, 09:32 (CEST)

 •   Slet - Jeg kan ikke vurdere om efterskolen er notabel, men som artiklen fremstår nu, så mener jeg at den kan slettes som værende uencyklopædisk.--Kjeldjoh (diskussion) 17. maj 2021, 15:15 (CEST)
 •   Behold/  Neutral - Der er stor almen interesse omkring efterskoler, omend denne liger på det tyndeste. Der må vvære noget mere at fortælle, så på den led er jeg enig med Kjeldjoh. - Nico (diskussion) 17. maj 2021, 15:31 (CEST)
 •   Behold* Jeg er også enig i, at artiklen kan forbedres, men opfatter det ikke som en slettegrund. Efterskoler er efter min mening generelt vigtige nok til, at de er notable, og de sidste mange slettediskussioner, der er oprettet, har alle endt med, at artiklen er blevet beholdt. Det tyder på, at der ikke generelt er opbakning til at slette blandt dawp's brugere. Økonom (diskussion) 20. maj 2021, 18:52 (CEST)
 Konklusion:
Ikke konsensus for sletning. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:49 (CEST)

Sletningsforslag: Helsingør Pigegarde

Er Helsingør Pigegarde tilstrækkelig notabel? Hvornår er en (by)garde det? --|EPO| COM: 14. maj 2021, 09:42 (CEST)

 •   Neutral - Når jeg kigger på Kategori:Frivillige garder og tamburkorps fra Danmark, så kan jeg ikke se nogen klar træk for hvornår et tamburkorps er notabelt. Men denne artikel virker umiddelbart til at være over snit.--Kjeldjoh (diskussion) 17. maj 2021, 15:23 (CEST)
 •   Behold - Jeg er i tvivl, om der bør være et overordnet princip for pigegarder o.l., men synes som Kjeldjoh, at der er interessant information i artiklen om et lokalt kulturfænomen, der har ganske mange år på bagen. Det er fint nok, at man kan finde information herom på dawp.Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:22 (CEST)
 Konklusion:
Ikke megen debat, men ingen støtter sletning. Beholdes. --Pugilist (diskussion) 13. jun 2021, 23:02 (CEST)

Sletningsforslag: Mark Springborg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Man gør sig ikke fortjent til en artikel ved at komme til skade eller få et barn med nogen. Men var Mark Springborgs rolle i tv-serien tilstrækkelig stor til, at vi bør have en artikel om ham? --|EPO| COM: 14. maj 2021, 09:48 (CEST)

 Konklusion:
Fuld opbakning til at slette. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 13:59 (CEST)

Sletningsforslag: Unisport

Nico har indsat {{notabilitet}} på artiklen om Unisport. --Pixi Uno 2. okt 2011, 20:12 (CEST)

 •   Slet --Rmir2 2. okt 2011, 20:31 (CEST)
 •   Slet - Kan ikke se noget, der antyder, at butikken har notabilitet jf. kriterierne herfor. --Arne (Amjaabc) 2. okt 2011, 20:32 (CEST)
 •   Slet --Pelle Hansen 3. okt 2011, 21:15 (CEST)
 •   Slet --Wholle 7. okt 2011, 07:28 (CEST)
 Konklusion:
Der er konsensus for en sletning:--Rasmusbyg 13. okt 2011, 22:24 (CEST)

Diskussion 2021Rediger

På trods af manglende økonomiske nøgletal, anser jeg det for temmelig sandsynligt, at denne virksomhed opfylder notabilitetskriterierne. Men artiklen har andre problemer. Overskygger de for resten? --|EPO| COM: 14. maj 2021, 09:50 (CEST)

 •   Kommentar - Virksomheden har en omsætning på over 300 mio. kr. i 2020 og knap 200 ansatte, så de er notable pr. definition. Som angivet er der dog en række problemer i artiklen. --Pugilist (diskussion) 14. maj 2021, 10:44 (CEST)
 •   Behold. Den er notabel. Ja, teksten kunne godt være lidt bedre, men jeg mener det er på behold niveau. --Santac (diskussion) 17. maj 2021, 15:05 (CEST)

Sletningsforslag: Sidsel Lyster

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Bruger:Heb har markeret Sidsel Lyster med {{notabilitet}}. --Pixi Uno 1. feb 2011, 10:24 (CET)

 •   Behold - Som tidligere anført på artiklens diskussion, vil jeg umiddelbart mene, at denne artikel ligger på grænsen af det notable - men på den rigtige side af grænsen. Fruen har været omtalt i flere danske aviser for sine holdninger til velfærdsstaten. Dét i sig selv kunne godt berettige til en artikel, tror jeg. At hun derudover er fortaler for at kristendomsreferencerne i Harry Potter-serien ikke er til fare for kristendommen, modsat en fremherskende holdning på den anden side af "dammen", giver i mine øjne kun notabiliteten (og anvendeligheden) af artiklen endnu et lille nøk opad, selv om dette forhold i sig selv ikke kan kendes notabelt. Alt i alt vil jeg mene, at der er grund til at beholde artiklen. --Medic (Lindblad) 1. feb 2011, 10:53 (CET)
 •   Behold - helt klart notabel, men en mere omfattende omtale af hendes analyse af Harry Potter-serien er ønskelig. Den kunne utvivlsomt blive et interessant studieobjekt for gymnasiale dansklæreres elever. --Rmir2 1. feb 2011, 18:30 (CET)
 •   Behold --Trade 2. feb 2011, 21:30 (CET)
 Konklusion:
Ikke stemning for sletning. Skabelon fjernes. Pugilist 11. feb 2011, 10:21 (CET)

Jeg tillader mig at genoptage diskussionen omkring Sidsel Lysters notabilitet. Kan det have sin rigtighed at en person, som har skrevet sit speciale om Harry Potter-bøgerne på kandidatniveau samt deltager i den offentlige debat skal betegnes som notable? --Kontoreg(Henvendelse) 16. jan 2016, 00:51 (CET)

Ja. Er der en af de to ting, der efter din mening er diskvalificerende? --Palnatoke (diskussion) 16. jan 2016, 10:54 (CET)
Hverken specialeskrivning eller deltagelse i den offentlige debat er i sig selv diskvalificerende, men det er graden og dermed nobiliteten af af disse begivenheder, jeg ønsker en fornyet diskussion omkring. Der er mange mennesker som deltager i den offentlige debat i større eller mindre omfang - der er også mange studerende, som skriver deres speciale, men i min verden er det hverken fantastisk eller nobtabelt, det som Sidsel Lyster har bedrevet. Hvis Sidsel Lyster havde foretaget et forskerstudium på ph.d.-niveau og/eller er alment kendt i offentligheden (kontra en smal skare af mennesker), så ville spalteplads i Wikipedia være mere relevant efter min mening. --Kontoreg(Henvendelse) 17. jan 2016, 07:53 (CET)
 •   Slet - Jeg mener, det er oplagt, at specialet ikke giver notabilitet - uanset om man synes, indholdet lyder fornuftigt. Henved 25 % af befolkningen tager i dag en videregående uddannelse, og de fleste af dem ender deres studietid med at skrive et speciale eller en stor opgave. Et mindre antal af disse bliver omtalt i dagblade og medier, når de er afleveret, og ganske enkelte vurderes at have så bred offentlig interesse, at de ender med at blive udgivet officielt på et forlag som en "almindelig" bog. I sidstnævnte tilfælde kunne det være en begrundelse for notabilitet - men nærværende speciale ser ikke ud til at høre til denne kategori, selvom det har været omtalt i et par aviser. I mine øjne er man ikke "faglitterær forfatter" eller "dansksproget forfatter", blot fordi man har skrevet et speciale.
Det andet punkt, personens rolle som debattør, kan måske bedre forsvares. Men at man har skrevet nogle debatindlæg i aviser om velfærdsstaten kan ikke være nok. Det er der ganske mange danskere, der har. Derudover har personen været tilknyttet en af Kristeligt Dagblads hjemmesider, hvilket selvfølgelig giver en vis offentlig eksponering, men man er jo ikke automatisk notabel som journalist. Googler man navnet, ser man endelig, at personen først og fremmest har været i medierne på grund af dramatiske familiebegivenheder, men heller ikke dette opfatter jeg som et sædvanligt notabilitetsskabende kriterium på Wikipedia.--Økonom (diskussion) 18. jan 2016, 18:52 (CET)
 •   Behold - En skærpet profil ville være ønskelig. Men behovet for at debattere notabiliteten, når personen er med til at sætte den politiske dagsorden, giver mig det indtryk, at anfægtelserne af personens notabilitet er politisk motiverede. --sunlys 20. januar 2016, 18:30 (CET)
  Kommentar - Er det noget problem at et familiemedlem, udtaler sig om et andet familiemedlems notabilitet. For mig ligner det inhabilitet. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 20. jan 2016, 09:13 (CET)
  Kommentar - Det er vel ok at argumentere for sit standpunkt. Men da sunlys vist ikke har ydet andre bidrag, bliver den afgivne stemme nok tvivlsom. Jeg opretholder dog mit standpunkt (og jeg har ingen familieforbindelse, hvis nogen skulle mistænke det). Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 10:18 (CET)
  Kommentar Til Rmir2 og Palnatoke, det at der er andre personer med begrænset notabilitet på Wikipedia er vel ingen begrundelse for ikke at forsøge at rydde ud i dem? Og til Rmir2: Du er jo generelt imod Wikipedias notabilitetskriterier, er der noget det gør denne person notabel, udover at du er uenig i Wikipeadis kriterier?--Madglad (diskussion) 26. jan 2016, 11:12 (CET)
Jeg har uddybet min vurdering af Lysters notabilitet på artiklens diskussionsside. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 26. jan 2016, 11:20 (CET)
Uddybende: Hun var præst og har siden pga en egen familiekonflikt engageret sig i arbejde med at skabe netværk for kvinder (med deres børn) til voldelige ægtefæller. Desuden har hun bidraget til at belyse emnet offentligt fx ved debatindlæg over en ret bred front. Dermed har hun sat fokus på et alvorligt samfundsproblem, som nok er begrænset i omfang men ikke desto mindre ganske vigtigt (efter min mening) og netop derfor er hun notabel. Hendes analyse af Harry Potter er et interessant stykke litteraturanalyse ved at påpege to mulige inspirationskilder og - denne series popularitet taget i betragtning - ligeledes interessant for offentligheden at kunne stifte bekendtskab med (min gamle dansklærer i gymnasiet ville med garanti have brugt analysen i sin undervisning). venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 26. jan 2016, 19:48 (CET)
 Konklusion:
Stadig ikke stemning for sletning. Skabelon fjernes. --Palnatoke (diskussion) 11. feb 2016, 09:17 (CET)

Jeg har læst offentligt tilgængeligt materiale om Sidsel Jensdatter Lysters samværssag, har stillet opklarende spørgsmål - og har debatteret sagen på nettet, da mange andre møder de udfordringer, hun beskriver. Sidsel Jensdatter Lyster er derfor en væsentlig stemme i den offentlig debat. Hun er en af de få kvinder, der har turdet dele sin historie med offentligheden og er derfor en meget værdsat og samtidig omstridt, da det ellers er svært at skabe opmærksomhed omkring de sager, hvor kvinder og børn bliver udsat for fysisk og psykisk vold samt alvorlige svigt, stalking og overgreb. Overgrebsmændende fremturer med trusler om injuriesager, så snart en voldsudsat udtaler sig. At hun har været åben omkring sine egne oplevelser har inspireret andre til at komme frem med deres historier og finde vej ud af konfliktfyldte relationer, der for nogens vedkommende ellers kunne være ført til døden. Siden 2005 er 95 kvinder og 6 mænd blevet slået ihjel af deres nuværende eller tidligere partner, og nogle børn er døde under samvær med en inkompetent forælder. Den debat, Sidsel Jensdatter Lyster har rejst, og hendes fortsatte arbejde for især kvinder og børns sikkerhed er væsentlig, og hun er derfor en person, der skal beskrives på Wikipedia. Denne artikel er vigtig. Diskussionen omkring artiklens eksistensberettigelse viser i sig selv, hvorfor artiklen har relevans, da der åbenbart stadig er mennesker, der ønsker at lukke munden på hende i debatten om beskyttelse af kvinder og børn mod overgreb. Hun har medvirket i en undersøgelse med en delegation fra EU-parlamentet, der efterfølgende kritiserede den danske lovgivning på området, og hun påpeger brud på FN's menneskerettigheder og Børnekonventionen i omtalte sager. Hun er kendt i hele Norden gennem dette arbejde, og det rækker langt ud over Danmarks grænser. Det piller ved danskernes selvforståelse, da vi ynder at fremstå som et forgangsland, og den faktor bidrager yderligere til, at debatten raser... også her. Sidsel Jensdatter Lyster får os til at tænke - også i sit speciale om Harry Potter. Hun er en fredsskaber på mange områder, og hun fortjener respekt.(skrev 80.62.117.84 (diskussion • bidrag) 11. mar 2016. Husk at signere dine indlæg.)


RUNDE 3:

Artiklen om biograferede har tidligere været diskuteret indgåede i ovenstående slettediskussion og tillige på biografiens diskussionsside. Nu hvor det er ved at være nogle år siden, at hun kortvarigt var i medierne, kan relevansen måske vurderes mere objektivt. Biografien har i høj grad været præget af tætpå-redigeringer. I overensstemmelse med tidligere diskussion tages diskussionen op igen.

 •   Slet - Biograferede har været i medierne grundet en problematisk samværssag. Problematiske samværssager er der desværre mange af, og det giver ikke rigtig noget ekstra at komme i medierne med en sådan sag. Og ellers som argumenteret af øvrige “slettere” i den tidligere diskussion. —Pugilist (diskussion) 15. maj 2021, 21:44 (CEST)
 •   Slet - Jeg er fortsat af samme mening som i runde 2. Artiklen er mindre præget af tætpå-redigeringer nu end den gang, men jeg mener ikke, at vedkommende opfylder notabilitetskriterierne. Økonom (diskussion) 16. maj 2021, 07:31 (CEST)
 •   Behold - Det var en gevaldig debat denne biografi har medført. Der er ikke mange biografier der har en så lang diskussionsside. Jeg mener at hun er notabel, i det hun har været meget fremme i medierne, hvilket kilderne i artiklen fint viser. Biografien har tidligere været både tætpå og problematisk, men som den fremstår nu, syntes jeg den fremstår okay.--Kjeldjoh (diskussion) 18. maj 2021, 09:44 (CEST)
 •   Behold - Jeg synes da også hun er relevant - ved ikke hvorfor det er så magtpåliggende for nogen at få hende slettet.--Honymand (diskussion) 18. maj 2021, 13:15 (CEST)
 •   Behold - Kan ikke sige, at jeg har fulgt specielt med i hendes gøren og laden, men artiklen (emnet) virker da notabel og encyklopædisk nok. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 19. maj 2021, 21:15 (CEST)
 •   Behold - da jeg ikke ser grund til at ændre mening fra tidligere. Medieomtalen ligger nu fjernere fra folks bevidsthed, men sådan går det jo - og jeg mener ikke, hun er notabel alene på grund af mediebevågenhed. --Medic (diskussion) 25. maj 2021, 08:08 (CEST)
 Konklusion:
Fortsat ikke konsensus for sletning. Økonom (diskussion) 26. maj 2021, 07:57 (CEST)

Sletningsforslag: FDF-kredse (alfabetisk)

FDF-kredse (alfabetisk) er en alenlang liste med røde links til FDF-kredse. 99% af dem vil ikke kunne trække en selvstændig artikel, men er nok desværre med til at forvirre nye brugere, der kommer til at oprette disse.

Der var diskussion i 2013 om at skrive indholdet ind i FDF-kredse, men jeg ved ikke om det er sket.

 •   Slet - Som den ser ud nu, mener jeg ikke den bør beholdes. Mvh KnudW (diskussion) 17. maj 2021, 14:28 (CEST)
 •   Slet - Som argumenteret. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2021, 15:05 (CEST)
 •   Slet - Jeg er også enig med Knud - som nævnt i diskussionen i 2013 kan vi ikke forsvare artikler om de enkelte kredse, og derfor heller ikke nogen (ren) alfabetisk liste. Så hellere skrive lidt mere i FDF-kredse. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 18. maj 2021, 08:28 (CEST)
 •   Slet - Listernes indhold er i høj grad sammenfaldende, hvorfor kun én bør bevares. Jeg klikkede på et tilfældigt link i listen (Kolding), og blev videredirigeret til FDF-kredse, hvilket får mig til at tænke at der er "falske positive" (blå) links i listen, der får den til at se bedre ud end den er - hvilket også taler for slet. --Medic (diskussion) 18. maj 2021, 08:57 (CEST)
 •   Sammenskriv FDF-kredse (alfabetisk) til FDF-kredse. Der er ikke behov for begge artikler.--Kjeldjoh (diskussion) 18. maj 2021, 09:53 (CEST)
 •   Slet - Jeg er også på linje Medic og andre. Mine links til omstillinger er grønne, så der meget få blå os mig. Faktisk kun 2 - en direkte til FDF-kredse og en kreds af en eller anden grund, som i lang periode har fået sin egen artikel... --Steen Th (diskussion) 18. maj 2021, 11:27 (CEST)
 Konklusion:
Fuld enighed om, at den alfabetiske liste er overflødig. Der er kredse i den alfabetiske liste, som ikke fremgår af den landsdelopdelte. Hvis der er noget interessant at skrive om dem, kan det gøres, men det gør ikke gavn blot at skabe en overskrift til den. Derfor foretages der ikke sammenskrivning. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:04 (CEST)

Sletningsforslag: Impact TV

Bruger:87.49.45.8 mener, at artiklen om Impact TV er reklamerende og har derfor påsat sletningsskabelon. --|EPO| COM: 6. mar 2021, 17:02 (CET)

 •   Slet - Jeg syntes ikke at den er så reklamerende, at den skal slettes. Men jf. Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler ser jeg ikke at denne virksomhed opfylder kriterierne. Der er ikke meget medieomtale om virksomheden, eller andre uafhængige kilder, som underbygger at virksomheden skulle være markedsledere inden for branchen.--Kjeldjoh (diskussion) 8. mar 2021, 10:02 (CET)
 •   Slet - de har lavet lidt programmer, som sikkert er blevet set af nogle mennesker, men det må man forvente i den branche, og jeg synes ikke, at det tyder på, at de har hævet sig over gennemsnittet. Toxophilus (diskussion) 8. mar 2021, 13:36 (CET)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette. --|EPO| COM: 20. mar 2021, 08:59 (CET)

Runde 2Rediger

Artiklen er blevet oprettet af Bruger:Sune Martini igen. Er de beskrevne problemer løst? --|EPO| COM: 19. maj 2021, 15:46 (CEST)

 •   Behold - fin lille artikel om en virksomhed, der har lavet "væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau."
@Kjeldjoh. Hvor ser du noget i kriterierne om at man skal være markedsledende? Det står rigtig nok nede i virksomheder, der er _automatisk_ notable, men "Den generelle grundregel er, at der skal være opnået væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau." --Santac (diskussion) 19. maj 2021, 21:21 (CEST)
 •   Behold - Dem har man da hørt om - jeg finder dem bestemt en sådan artikel relevant.--Honymand (diskussion) 20. maj 2021, 08:24 (CEST)
 •   Slet - Jeg har ikke ændret holdning siden sidst. Normalt ville jeg mene det skulle være et   Hurtigslet, når der efter kun 2 mdr. laves et {{Tætpå}} genoprettelse, uden at lavet et gendannelsesforslag. Men lad os bare tage diskussionen. Impact TV er en lille virksomhed med ca. 28 årsværk. De har produceret en del TV, men jeg ser ikke at de har vundet nogle notable priser, eller på anden måde løftet sig over hvad man kan forvente af alle andre produktionsselskaber. Giv os naturen tilbage har vundet en TV-Prisen, hvor Thomas Heurlin selv sidder i udvalget. Men det mener jeg ikke er nok. Så hvor "unikt" er emnet? Jeg ser ikke at virksomheden er tilstrækkelig unik, i forhold til de øvrige produktionsselskaber. Har emnet almen interesse? Jeg kan ikke finde tilstrækkelig medieomtale, eller andre uafhængige kilder, der viser at der er almen interesse om virksomheden. Har de lavet væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau? En enkelt pris på TV-Prisen, ser jeg ikke som tilstrækkelig væsentlige resultater. Som det er blevet formuleret i andre sletningsforslag: "De passer deres arbejde."--Kjeldjoh (diskussion) 20. maj 2021, 09:40 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig med Kjeldjoh. Hvis den skal genoprettes efter sletning skal man følge vores procedure, og dem der genopretter skal selvfølgelig ikke være en person, der har en direkte kommerciel interesse i emnet. Nogle af deres produktioner er notable, men det gør ikke, at virksomheden er det. Toxophilus (diskussion) 21. maj 2021, 09:17 (CEST)
  • Hej Toxophilus. Jeg tænker at virksomhedens produktioner svarer til de resultater vi omtaler i Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler, hvor "Den generelle grundregel er, at der skal være opnået væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau." Det synes jeg bestemt virksomheden kan opfylde med flere de produktioner, der er nævnt på siden. Ja, proceduren burde have været fulgt, det er så ikke sket, sådan kan det gå. Jeg kender ikke noget til at opretter har en direkte kommerciel interesse i emnet. Brugeren benægter det i hvert fald selv: [1] Jeg synes ikke en fodfejl i procedurehåndtering og en mistanke om at man er fan af et firma er nok til at slette artiklen. Jeg kan også nævne en række andre artikler, der er oprettet af brugere, der er fans af grupper eller emner som er i problemer så. --Santac (diskussion) 21. maj 2021, 17:17 (CEST)
 •   Slet Jeg er enig med Kjeldjoh og Toxophilus. Det er ikke min overbevisning, at summen af deres produktioner overstiger det populære kriterium 'passe sit arbejde'. Jeg er ikke overbevist om, at der er tale om væsentlige resultater, som er anerkendelsesværdige på minimum nationalt niveau. Sådan en påstand kunne eftervises ved at frembringe en uafhængig tredjepartskilde. Men den ser jeg ikke. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:08 (CEST)
 •   Kommentar Der er givet en international pris til en af deres produktioner og flere andre produktioner har været vist på det landsdækkende DR og skabt stor debat. Jeg forstår ikke hvad problemet er med dette selskab og hvorfor det skal slettes? --Santac (diskussion) 24. maj 2021, 18:53 (CEST)
DR er tydeligvis en stor aftager af deres produktioner. Jeg synes, at det ville give større interesse, hvis produktionerne i højere grad blev vist flere forskellige steder. Personligt mener jeg ikke, at det program, som vandt Tvprisen, er notabelt. Jeg mener, at de mange små produktioner fylder temmelig meget i deres historik. Desuden er jeg ikke overbevist om, at brugeren ikke har for nær tilknytning eller interesse til emnet. Jeg kan til nøds anerkende, at vi er på grænsen eller i en gråzone. Men der hælder jeg til, at summen af forholdene taler for, at vi befinder os under sletningsgrænsen. --|EPO| COM: 27. maj 2021, 16:53 (CEST)
Men hvordan opfylder man så at ens produktioner er anerkendelsesværdige på nationalt niveau, hvis det ikke er ved at være vist på det nationale tv? Og ikke mindst med programmer, som har været meget debatteret, så ikke bare noget der er sendt tirsdag kl. 1430 og dernæst glemt igen. --Santac (diskussion) 27. maj 2021, 18:46 (CEST)
 •   Slet jeg mener, notabiliteten er i en gråzone. Samtidig er det en skærpende omstændighed, at der er stærk mistanke om en tætpå-redigering, og det ligner også en omgåelse af reglerne, at der uden videre genoprettes af samme person blot to måneder efter det tidligere sletningsforslag uden nogen nærmere begrundelse. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:32 (CEST)

Sletningsforslag: Bjørnholt Skov

Hvornår er et naturområde tilstrækkelig notabelt? Bjørnholt Skov er ikke fredet, men rummer rødlistede arter. Sammenskrivning kunne evt. ske til et afsnit i artiklen om Silkeborgskovene. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:15 (CEST)

 Konklusion:
Ikke konsensus for at slette (eller sammenskrive). Økonom (diskussion) 10. jun 2021, 08:39 (CEST)

Sletningsforslag: Kaare Johan Peter Stolt

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kommunisme og kommunistiske partier er ikke særligt udbredt i Danmark. Er formanden for "Danmarks eneste selverklærede kommunistiske ungdomsparti" så usædvanlig, at der bør være en artikel om Kaare Johan Peter Stolt? --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:22 (CEST)

 •   Formalia Oprettet af Bruger:Kmoggi
 •   Slet - Kriterierne taler om opstillingsberettigede partier. Det "selverklærede" kommunistparti er primært omtalt på Wikipedia, og ikke så mange andre steder. Kriterierne ses ikke at være opfyldt på anden måde. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2021, 18:27 (CEST)
 •   Behold. Ifølge artiklen om Ungkommunisterne er de Danmarks Kommunistiske Partis officielle ungdomsorganisation, og hvis det er rigtigt, må Kaare Johan Peter Stolt i sin egenskab af formand for Ungkommunisterne være automatisk notabel jævnfør de gældende kriterier. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 24. maj 2021, 20:27 (CEST)
Det er jeg ikke enig i. DKP's ungdomsorganisation har alle dage (indtil 1990) været DKU. Det var i perioden indtil 1990, at DKP havde været repræsenteret i folketinget. Herefter blev DKP omorganiseret og (med)etablerede Enhedslisten, der i dag er den parlamentariske platform for DKP. Ungdomsorgnisationen er oprettet i 2009 og således længe efter, at DKP har spillet en selvstændig parlamentarisk rolle i eget regi. Ungkommunisterne er relevante at have en artikel om, men jeg mener ikke, at den nuværende formand kan "piggy back'e" på DKU's notabilitet. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2021, 21:02 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener, at sund fornuft vil tilsige, at formandskab for den ret perifere ungdomsorganisation ikke bør give automatisk notabilitet. Jeg anerkender, at formuleringen af reglerne om automatisk notabilitet godt kan læses, som Thomas Vedelsbøl gør opmærksom på; men i så fald mener jeg, at formuleringen er så uheldig, at den bør laves om. Ungdomspolitikere er en kategori, der er meget udsat for tætpå-oprettelser, og jeg synes, det er en naturlig konsekvens deraf, at man bør være relativt restriktiv mht., hvor man sætter grænsen (og fortolker de gældende afgrænsninger) for automatisk notabilitet. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:48 (CEST)
 •   Sammenskriv til Ungkommunisterne. Jeg mener ikke at han som formand i ungdomsorganisationen er selvstændig notabel, men et redirect til organisationen vil være passende.--Kjeldjoh (diskussion) 25. maj 2021, 14:00 (CEST)
 •   Kommentar: Der er kommet gode argumenter for, at de gældende kriterier for automatisk notabilitet ikke alene kan begrunde, at artiklen beholdes, så jeg er enig i, at en eventuel sletning af artiklen ikke vil være i strid med de nævnte kriterier. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 2. jun 2021, 17:48 (CEST)

Sletningsforslag: Arne G. Petersen

Arne G. Petersen har i mange år været aktiv i Hellerup Sejlklub. Men er bedrifterne så store og unikke, at der bør være en artikel om ham? --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:23 (CEST)

Sletningsforslag: Thomas Albrektsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg syntes umiddelbart ikke at jeg kan finde nogle kilder til at Thomas Albrektsen er på et stadie i sin karriere, hvor han kommer ind under Wikipedia:Kriterier_for_biografier? Eller har jeg overset noget?

 •   Slet - Knud Winckelmann (diskussion) 12. maj 2013, 07:09 (CEST)
 •   Slet - Enig, ud fra artiklen har han gravet en lille historie, der har mere end lokal interesse, frem, men det er så det, indtil videre. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 12. maj 2013, 08:55 (CEST)
 •   Slet - mange journalister har skrevet spændende artikler om "sager", men det gør sjældent den enkelte journalist notabel. I det konkrete tilfælde bør vi nok vente og se, hvad der kommer ud af karrieren. Pugilist (diskussion) 12. maj 2013, 13:12 (CEST)
 •   Slet Ikke notabel --Santac (diskussion) 14. maj 2013, 05:38 (CEST)
 Konklusion:
Fuld enighed om at slette artiklen. --|EPO| COM: 16. maj 2013, 14:59 (CEST)

Diskussion 2021Rediger

Nu er der en debutbog, som åbenbart har fået stor ros. Skal vi så have en artikel? --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:26 (CEST)

 •   Slet - Jeg kan ikke umiddelbart finde anmeldelser af bogen (de er der muligvis) i etablerede medier. (Edit: Der er fine anmeldelser i JP og Berlingske, men ændrer ikke mening af den grund). Det er en meget lille historie, som han har skrevet en bog om. Skla han opnå relevans af det, må han på en lidt mere vedholdende måde etablere sig som faglitterur/historisk forfatter. Bogens ses ikke at have gjort noget væsentligt indtryk. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2021, 15:25 (CEST)
 •   Slet - For faglitterære forfattere kræves noget større omtale end for skønlitterære (hvor en enkelt anmeldelse ofte skønnes tilstrækkeligt). Den er tilsyneladende ikke opnået endnu. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:39 (CEST)
 •   Slet - Ok, det er måske ikke relevant, men jeg syntes at det er en lidt sjov historie, at han har været låst nede i en stemmeboks (twitter). Men nej, jeg mener ikke han endnu opfylder kriterierne.--Kjeldjoh (diskussion) 25. maj 2021, 14:26 (CEST)
 •   Slet - hvis han får udgivet noget mere som skaber omtale, så kan artiklen blive genskabt, men for nuværende bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 9. jun 2021, 11:26 (CEST)
 Konklusion:
Igen enighed om at slette. Økonom (diskussion) 10. jun 2021, 08:44 (CEST)

Sletningsforslag: Subway surfers

Med 100 millioner spillere om måneden, er Subway surfers et vældig populært spil. Men artiklen beskriver ikke, hvad spillet går ud på. Og uden kilder har artiklen et væsentligt problem. --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:50 (CEST)

Sletningsforslag: Politiets Tandbørstesag

Politiets Tandbørstesag er en sag, hvor politiets håndtering kom under kritik pga. en viral video og 230 borgere klagede. Den er siden blevet henlagt. Sagen havde lidt medieopmærksomhed i slutten af 2020, men det virker mest som om det var på Reddit at det fik opmærksomhed.

Jeg mener derfor ikke at denne kan trække en separat artikel, allerhøjst måske et afsnit i en relevant artikel. Den bør i så fald skæres til og neutraliseres, da den på mig ikke virker neutral. Mvh KnudW (diskussion) 9. jun 2021, 10:15 (CEST)

  Slet - Som ovenfor. Mh KnudW (diskussion) 9. jun 2021, 10:15 (CEST)

 •   Slet - Ingen problemer med, ar den blev slettet on sight. Og ellers som argumenteret. —Pugilist (diskussion) 9. jun 2021, 10:19 (CEST)
 •   Slet Som den står er den klart uencyklopædisk (den er indforstået, bl.a. fremgår det ikke hvad tandbørsten har med det at gøre), men materialet kunne måske skæres til og bruges i en samlende artikel bl.a. baseret på artikler ikategorien Kategori:Kontroverser omhandlende politiet eller en artikel om politivold. - Nico (diskussion) 9. jun 2021, 10:49 (CEST)
 •   Slet - Det er helt klart en bagatel i det store billede. Hvis nogen vil oprette en artikel i stil med kritik af det danske politi eller lign., så vil det være fint at få skrevet ind der, men ellers er det for uinteressant til en selvstændig artikel. Toxophilus (diskussion) 9. jun 2021, 11:29 (CEST)
 •   Slet - Uencyklopædisk artikel om betydningsløs sag der er blevet talt op. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2021, 16:53 (CEST)
 •   Behold Havde stort medieomdømme ligesom de enkelte metoo sager. Ellers kunne den skrives ind under en anden artikel, som behandler kontroverser i politiet. Da de fleste nok er til slet eller skriv sammen, er der så nogen der gider at hjælpe mig med at skrive den ind under den rigtige artikel?--Albin Schmitt (diskussion) 9. jun 2021, 17:20 (CEST)
  KommentarPt er der vel ikke noget sted at skrive den ind i. Jeg ville også være bekymret for at skulle vedligeholde en separat artikel om kontroverser, den skulle i så fald være 100% klar i spyttet med hensyn hvad der er relevant for ikke at ende op som en skraldespand. Og der må jeg trække lidt i land, jeg mener ikke at denne sag er værd at nævne.
Og sammenlignigen med mee-too sager forstår jeg ikke. Mvh KnudW (diskussion) 9. jun 2021, 18:24 (CEST)
 •   Slet - har ikke ændret mening; enig med mange andre; Dannebrog Spy, Toxophilus... --Glenn (diskussion) 9. jun 2021, 17:23 (CEST)
 •   Slet - af flere årsager: jeg er enig i den oprindelige diskussionsløse sletning, da artiklen for mig at se har et klart bias imod politiet(-s arbejde), både i vinkel og sprog. Derudover er der ikke redegjort for særlig relevans; jeg tvivler på, at dette viser sig at være mere end en døgnflue for den brede offentlighed. Endelig virker denne artikel til at være i stil med de artikler, vi tidligere har haft, der kritiserer psykiatrien og psykiatriske behandlinger; selv om hændelsen nok kan virke voldsom for de implicerede og/eller udenforstående, så kan man, hvis man ser bort fra POV, godt læse artiklen som en beskrivelse af etaten, der udfører sit arbejde. Bemærk, at jeg for nuværende ikke tager stilling til, om politiets arbejde i dette tilfælde er kritisabelt eller ej - for dét kan jeg netop ikke læse af artiklen. --Medic (diskussion) 9. jun 2021, 22:17 (CEST)
 •   Slet - Artiklen lever i sin nuværende skikkelse ikke op til WP:NPOV. Det kunne man i princippet rette op på ved en omskrivning, evt. efter en tur i en sandkasse. Mere fundamentalt mener jeg dog også, at hændelsen falder under bagatelgrænsen for, hvilke begivenheder der har encyklopædisk værdi på længere sigt. Den har været omtalt i nogle medier og vist også ført til et spørgsmål i Folketinget, men det samme kan siges om rigtig mange andre nyheder i medierne, uden at de almindeligvis fører til, eller bør føre til, en wp-artikel. Det er ikke alt, der står i nyhedsmedierne, som fortjener omtale i en encyklopædi. Økonom (diskussion) 10. jun 2021, 08:28 (CEST)
 •   Behold Relevant artikel, som jeg selv lige havde stor nytte af at læse. Hvorfor i alverden skulle denne IKKE være på da-wiki??? --Honymand (diskussion) 10. jun 2021, 21:31 (CEST)
  • Det faktum at en IP-bruger har forsøgt at slette siden, argumenteret (så det er ikke rent hærværk) taler også for at bevare den. --Honymand (diskussion) 10. jun 2021, 21:35 (CEST)Nogen har en specifik interes
@Honymand:: Tak for din stemme - men jeg har desværre ikke fået indsigt i hvorfor du tænker at artiklen er bevarelsesværdig, fraset at du finder den interessant at læse. Slet-stemmerne herover redegør for adskillige punkter, der taler imod artiklens bevarelse, herunder NPOV, almen interesse, encyklopædisk relevans og personlig interesse i at fremføre et bestemt synspunkt... hvad er argumenterne for at bevare artiklen? --Medic (diskussion) 11. jun 2021, 14:12 (CEST)
Eftersom "Uencyclopædisk artikel" åbenbart er gangbar mønt vil jeg reformulere min påstand at det er en "encyclopædisk artikel", hvilket er det jeg forsøgte at skrive ved at jeg finder artiklen relevant.--Honymand (diskussion) 11. jun 2021, 23:49 (CEST)
Uh, hvor jeg får lyst til at kværulere nu :-) Jeg er helt med på at du finder artiklen relevant, men jeg savner stadig argumenter for hvorfor - fraset at du finder den interessant, hvilket jeg ingenlunde vil negligere. Du har også ret i at "encyklopædisk" er lidt løst defineret, men jeg mener stadig der er et stykke arbejde at gøre endnu, inden denne artikel kan komme i nærheden af dén betegnelse. Da jeg selv havde svært ved at nagle definitionen af encyklopædisk fast mine første år her, og da jeg undertiden støder på skribenter der, som du antyder, har samme mangel på definition, finder jeg det interessant at dykke lidt dybere ned i emnet (set i lyset af denne artikel), selv om dette på ingen måde er en udtømmende gennemgang eller definition. Men...
Først og fremmest: da.wiki har en liste af årsager til at slette artikler, som admins kan vælge imellem, når de rydder op i artikler. Vælges begrundelsen "uencyklopædisk" linkes læseren til WP:IKKE, fra hvilken følgende kan læses:
 • "Når du spekulerer på, hvad der bør eller ikke bør være i en artikel, så spørg dig selv, hvad en læser ville forvente i en artikel fra en encyklopædi." Når jeg tænker tilbage på de encyklopædier, der tyngede mine forældres og bedsteforældres boghylder, ville jeg aldrig forvente at finde artikler som denne om Tandbørstesagen; hvis jeg vil læse tekster af denne art vil jeg snarere søge i den kulørte presse eller private blogs.
 • "WP er ikke en talerstol." Dette forstår jeg som "WP er ikke et sted, hvor man kan fremføre sine egne meninger eller hypoteser, men snarere et sted, hvor veletableret og veldokumenteret viden kan deles mellem mennesker". Tandbørstesagen er i mine øjne næsten udelukkende en skribents forsøg på at fremføre sin egen, subjektive holdning så bredt som muligt.
 • "WP er ikke propaganda." Jeg læser artiklen som havende en meget tung slagside, med et bias grundigt imod politietaten som institution, og imod politiets arbejde i denne specifikke sag. Jeg har derfor meget svært ved ikke at tolke teksten som propaganda. Hvis jeg bevidst forsøger at læse onde intentioner ind i teksten kunne jeg sikkert også argumentere for anarkisme, hvad teknisk set også dækkes af WP:IKKE, men dét argument har noget ringere vægt og skal fremsættes med lidt mere ført hånd end jeg er tryg ved.
 • "WP er ikke personlige statements." Selv om forfatteren ikke direkte skriver "jeg synes dette er forkert" giver førnævnte bias så klart et billede af forfatterens holdning, at teksten kommer uhyggeligt tæt på at falde for denne klausul.
 • "WP er ikke en nyhedsrapport." Jeg tvivler ikke på, at den smule interesse, offentligheden kan have for denne artikel, alene kommer fra dens nuværende nyhedsaktualitet. Om et år (måske blot om nogle få uger) vil ingen længere søge på denne artikel.
Fortsætter man læsningen på f.eks. WP:NORMER, der også har en masse at sige om hvad artikler på encyklopædien Wikipedia bør være, ses bl.a.
 • "Undgå fordomme." Igen vender vi tilbage til den kraftige slagside, artiklen er skrevet med. Dette understøttes af store dele af WP:NPOV.
Også WP:KA kommer med bud på en encyklopædisk artikel:
 • "Har emnet almen interesse?" Jeg vil mene, at denne artikel alene er interessant for de, der er interesserede i at kritisere den danske politietat (-s virke), og igen med stor sandsynlighed kun i en yderst begrænset periode.
 • "Hvor meget er der at skrive om?" Hvis man sier citater (der ikke rigtigt hører hjemme i artiklen) fra står vi tilbage med ganske få linjers reel tekst; man kunne mene at dét er nok til en stubartikel, men formålet med en sådan er at inspirere til udbygning til en fyldestgørende artikel på sigt, og da det er usandsynligt at der nogensinde vil fremkomme yderligere i denne sag, vil jeg mene at artiklen falder under minimumsgrænsen.
 • "Hvor unikt er emnet?" og "Er WP's artikler nået til det detaljeringsniveau?" Andre skribenter har fremført herover at sammenskrivning ikke rigtigt er en gangbar mulighed, da da.wiki endnu ikke har artikler det kan være relevant at indskrive teksten i, hvorfor jeg mener at teksten fejler på begge disse spørgsmål.
Udover WP's interne politikker og normer, så kan det være interessant at undersøge den almene brug af "encyklopædisk." Her tager jeg udgangspunkt i Encyklopædi, hvor vi kan læse:
 • "En encyklopædi er en samling af tekst, figurer, billeder, lyd og/eller video, der beskriver den menneskelige viden enten i almindelighed eller inden for et afgrænset felt." Artiklen består ganske vist af tekst, hvad falder inden for rammerne, men teksten forventes at beskrive "den menneskelige viden." Selv om al viden i princippet kan defineres som en del af den menneskelige viden, vil jeg her mene at "lovens ånd" er "den etablerede, almindeligt accepterede viden, menneskeheden har fundet konsensus om," hvad artiklen ikke lever op til.
 • "En encyklopædi er tilnærmelsesvist det samme som et leksikon." Som ovenfor har jeg svært ved at forestille mig Tandbørstesagen i familiens leksika - ej heller, hvis de værker (som Wikipedia) ikke var begrænsede af den til rådighed værende plads.
 • "den, som ikke besidder videnskabelig Dannelse, vil her finde det Vigtigste af Videnskaberne og Kunsterne." Da teksten snarere er hjemmehørende i den kulørte presse end i videnskabelige tidsskrifter er her endnu et argument imod encyklopædisk relevans.
Endelig kan et hurtigt kig på en.wiki's Encyclopedia give os:
 • "[an encyclopedia] provides a more extensive meaning for a subject or discipline", og "[an encyclopedia] is able to treat the topic's more extensive meaning in more depth and convey the most relevant accumulated knowledge on that subject." Teksten er i sin nuværende form ingenlunde dybdegående eller uddybende, men giver et løsrevet billede af en enkeltstående situation taget næsten fuldstændigt ude af kontekst, hvilket nærmest er stik imod forventningerne til en encyklopædisk artikel.
Med afsæt i ovenstående, mener du så stadig, at artiklen er encyklopædisk? I givet fald er jeg oprigtigt interesseret i at læse argumenterne. Og jeg vil gerne understrege, at dette sidste er aldeles oprigtigt ment, og ikke tænkt som provokation af nogen art - hvis jeg har misforstået den encyklopædiske tanke, hvis jeg har overset noget, eller hvis jeg har fejlfortolket artiklens ord eller intentioner, vil jeg meget gerne høre argumenterne for det. Med venlig hilsen, --Medic (diskussion) 13. jun 2021, 20:42 (CEST)

Sletningsforslag: Create It Real

Artiklen om Create It Real fremviser ikke nogen økonomiske nøgletal. Det er uklart, om der er andre end stifteren/direktøren. 3D-print var måske nok i 2009 mere usædvanligt end i 2020, men der henvises til en del omtale. Har man frembragt reelle resultater eller er det mere hensigtserklæringer? --|EPO| COM: 24. maj 2021, 14:18 (CEST)